0

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8

40 292 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty vận tải ôtô số 8 Công ty vận tải ôtô số 8 hiện nay là tiền thân của xí nghiệp vận tải hàng hoá số 18 được thành lập tại Quyết định số 01/QĐTC ngày 02/01/1971 của Bộ giao thông vận tải trên cơ sở sát nhập các đoàn xe vận tải chủ lực Tổng cục lương thực - Đoàn xe vận tải Bộ ytế - Bộ nông nghiệp - Bộ công nghiệp nhẹ . Đến tháng 6/1980 Bộ giao thông vận tải lại Quyết định sát nhập Công ty Công ty Đại lý vận tải về xí nghiệp ôtô số 18. Ngày18/06/1986 Bộ giao thông vận tải bằng quyết định số 2482/QĐ/TCCB-LĐ sát nhập xí nghiệp vận tải quá cảnh C11 thuộc Công ty vận tải ôtô số 1 với xí nghiệp vận tải hàng nặng thành xí nghiệp vận tải ôtô số 8. Quyết định số 319/QĐ/TCCB-LĐ ngày 4/3/1993 của Bộ giao thông vận tải thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty vận tải ôtô số 8 thuộc Cục đường bộ Việt Nam mã số ngành kinh tế kỹ thuật: 25. Có trụ sở chính tại: Số 7 - Lương Yên - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tại thời điểm này Công tysố vốn kinh doanh là: 2.433.000.000 đ Trong đó: + Vốn cố định 2.352.000.000 đ + Vốn lưu động 81.000.000 đ Bao gồm các nguồn vốn: - Vốn ngân sách Nhà nước cấp: 597.000.000 đ Bao gồm: + Vốn bằng tiền: 68.000.000 đ 1 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 + Vốn bằng hiện vật: 471.000.000 đ + Vốn khác: 58.000.000 đ - Doanh nghiệp tự bổ sung: 1.836.000.000 đ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: + Vận tải hàng hoá đường bộ Mã số: 0502 + Đại lý vận tải hàng hoá Đến ngày 26/11/1995 Công ty đã xin bổ xung thêm ngành nghề kinh doanh, ngoài những lĩnh vực trên, Công ty còn bổ sung thêm một số chức năng khác đó là: - Dịch vụ trông giữ xe phục vụ ăn nghỉ của lái xe. - Vận tải hành khách đường bộ. - Sửa chữa, cải tạo, hoán cải phương tiện vận tải đường bộ. - Dịch vụ kho bãi, xăng dầu, vật tư, phụ tùng phương tiện vận tải đường bộ. Công ty vận tải ôtô số 8tổ chức sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng. (tổ chức doanh nghiệp theo hình thức quốc doanh). Sản phẩm chính của Công ty là: - Tấn hàng vận chuyển tấn hàng luân chuyển. Những năm thực hiện chế độ bao cấp của Nhà nước Công ty đều hoàn thành kế hoạch sản lượng về Tấn Tkm, kế hoạch tài chính . Nhiệm vụ chính của Công ty là giải toả ga - cảng phục vụ xây dựng cơ bản khu vực Hà Nội. - Vận chuyển than cho các nhà máy công nghiệp Trung ương địa phương đóng tại Hà Nội. - Vận chuyển lương thực cho Hà Nội. 2 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 - Vận chuyển hàng quá cảnh cho Lào từ Hà Nội, Hải Phòng đi Viên Chăn. - Nhiệm vụ ứng cứu cho các tuyến vận chuyển khác khi có tình hình đột xuất. Hàng năm Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất có lãi: Năm Doanh thu Lãi 1998 9.525.000.000 203.000.000 1999 13.786.000.000 201.000.000 2000 15.631.000.000 202.000.000 2001 11.200.000.000 374.000.000 2. Tổ chức bộ máy quản lý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty a. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Năm 1990 có sự sắp xếp lại lãnh đạo Công ty - bộ máy quản lý Công ty từ các phòng ban tham mưu đến các đội xe xưởng. Công ty thực hiện tinh giảm cán bộ gián tiếp, tìm kiếm việc làm cho người lao động, đổi mới cách làm ăn, đổi mới những biện pháp quản lý, áp dụng hình thức khoán vận tải, khoán bảo dưỡng sửa chữa, khoán quỹ lương đồng thời mở rộng các dạng dịch vụ để thu hút lao động giải quyết việc làm thực hiện tiết kiệm trong mọi lĩnh vực. Để thực hiện công tác quản lý chỉ huy sản xuất, kỹ thuật, nghiệp vụ tài chính, chế độ chính sách lao động Công ty xây dựng tổ chức bộ máy quản lý như sau: * Giám đốc Công ty * Phó giám đốc Công ty 3 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 - Phòng kinh doanh - Phòng thống tài chính - Phòng tổ chức nhân sự - Phòng kỹ thuật vật tư - Phòng hành chính ytế - Trạm vận tải 801 - Ga ra ôtô Lương Yên - Ga ra ôtô Tứ Kỳ - Trung tâm đào tạo lái xe - Xí nghiệp Xí nghiệp Đại lý vận tải - Xí nghiệp dịch vụ vận tải - Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ôtô số 1 4 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 ĐỒ KHÁI QUÁT BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 *Nhiệm vụ của của từng phòng, xí nghiệp trong Công ty 5 Phòng kinh doanh Phòng thống t i chínhà Phòng tổ chức nhân sự Phòng kỹ thuật vật tư Phó giám đốc công ty Giám đốc công ty Phòng H nh chính ytà ế Trạm vận tải 801 Ga ra ôtô Lương Yên Ga ra ôtô Tứ Kỳ Trung tâm đ o tà ạo Xí nghiệp Đại lý vận tải Xí nghiệp dịch vụ vận tải XN cơ khí SC ôtô số 1 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 Công ty được quản lý theo chế độ một thủ trưởng trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của người lao động trong Công ty. 1. Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên các cơ quan Pháp luật về hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý, tổ chức điều hành chung tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Có trách nhiệm giải quyết các chế độ chính sách, đời sống việc làm cho cán bộ công nhân viên. Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại. 2. Phó giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật: Tổ chức, quản lý, giám sát thực hiện các kế hoạch về công tác kỹ thuật phát triển vận tải. Phụ trách xí nghiệp cơ khí sửa chữa ôtô. 3. Phòng kinh doanh: Tiền thân là phòng kế hoạch có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty về việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh vận tải hàng tháng, quý, năm cho các đội xe khoán, các xí nghiệp thành viên. Lập kế hoạch tiền lương, lao động, bảo hộ lao động . cho toàn Công ty. 4. Phòng thống kế toán: Chịu trách nhiệm về công tác tài chính của Công ty. Đảm bảo công tác tài chính cho Công ty, bảo toàn phát triển nguồn vốn, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước. 5. Phòng tổ chức nhân sự: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý nhân sự như vấn đề: Tiếp nhận lao động, điều động lao động, giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. 6. Phòng hành chính ytế: chịu trách nhiệm về công tác phục vụ hành chính quản trị của toàn công ty, ngoài ra phòng còn có bộ phận ytế cơ quan (cấp phát thuốc thông thường cho cán bộ công nhân viên chức trong Công ty) , xây dựng cơ bản ( sửa chữa những công trình nhỏ của Công ty). 6 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 7. Phòng kỹ thuật vật tư: Phụ trách công tác kỹ thuật phương tiện vận tải toàn Công ty. 8. Trung tâm đào tạo lái xe: Có nhiệm vụ chiêu sinh, tổ chức thi lấy bằng môtô hạng A1,và thi lấy bằng xe ôtô. 9. Ga ra ôtô Lương Yên: Có nhiệm vụ khai thác trông giữ xe cho khách hàng tại khu vực Lương Yên - quận Hai Bà Trưng. 10. Ga ra ôtô Tứ Kỳ: Có nhiệm vụ khai thác trông giữ xe cho khách hàng tại khu vực Tứ Kỳ - Thanh Trì làm công tác bảo vệ Công ty 11. Trạm vận tải 801: Có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các đội xe vận tải theo phương thức khoán vận tải của Công ty. Hàng tháng nộp khoán doanh thu về Công ty theo kế hoạch. 12. Xí nghiệp Đại lý vận tải: Là một xí nghiệp thành viên thuộc Công ty, có trách nhiệm tổ chức, quản lý điều hành phương tiện vận tải, khai thác vận chuyển hàng hoá, hàng tháng quyết toán, nộp khoán về Công ty. 13. Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ôtô: Là một xí nghiệp thành viên thuộc Công ty có nhiệm vụ khai thác, tổ chức sửa chữa những phương tiện vận tải của Công ty cũng như của các đơn vị ngoài. Hàng tháng nộp khoán doanh thu về Công ty. 14. Xí nghiệp dịch vụ vận tải; Là một xí nghiệp thành viên thuộc Công ty có nhiệm vụ tổ chức, khai thác phục vụ ăn nghỉ cho lái xe. Hàng tháng nộp khoán doanh thu về Công ty. b. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Do đặc điểm kinh doanh của ngành kinh doanh vận tải, không có sản phẩm hữu hình, sản phẩm của ngành là tấn hàng vận chuyển tấn km luân chuyển. Từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường có sự cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế. Các loại hình vận tải đa dạng phong phú, 7 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 cơ chế quản lý thông thoáng hơn. Do đó thị trường vận tải của ngành vận tải nói chung của Công ty nói riêng bị thu hẹp. Đứng trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện cơ chế đổi mới trong công tác quản lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy khả năng của mình đó là áp dụng hình thức khoán doanh thu đến các đơn vị, đến từng người lao động. Các đơn vị tự khai thác, tổ chức sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, hàng tháng nộp khoán quyết toán với Công ty theo định mức qui định chung. Công ty giao khoán cho các đơn vị sản xuất khoản trích nộp khấu hao tài sản cố định, doanh số, chi phí quản lý, tỷ lệ lợi nhuận, tiền lương bình quân công nhân, mua vật tư, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ giữa các đơn vị. Các đơn vị tự hạch toán chi phí sản xuất có sự giám sát của các phòng nghiệp vụ. Các xí nghiệp thành viên được chủ động tìm hợp đồng, với sự giúp đỡ định hướng của Công ty. Phòng thống kế toán quản lý thực hiện các nghiệp vụ thu - chi tài chính toàn Công ty. Công ty định hướng kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư thiết bị, ký kết các hợp đồng lớn, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính. Các xí nghiệp đều có Giám đốc xí nghiệp, phó giám đốc các đội trưởng. Mọi thu chi Xí nghiệp đều do nhân viên kinh tế tổng hợp thanh toán. Gắn liền với các Trạm, xí nghiệp là các phòng ban chức năng, đặc biệt là phòng kế toán. Với tư cách là một công cụ quản lý hoạt động của bộ máy kế toán, Công ty luôn cố gắng bám sát quá trình kinh doanh, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xách phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo kinh doanh. 3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty vận tải ôtô số 8 a. Bộ máy kế toán của Công ty 8 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN * Nhiệm vụ của từng người trong phòng kế toán 1. Kế toán trưởng: Là người thực hiện việc tổ chức, chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, thống của đơn vị, đồng thời còn thực hiện cả chức năng kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. Ngoài ra, kế toán trưởng còn đảm nhiệm việc tổ chức chỉ đạo công tác tài chính. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ trưởng đơn vị trước kế toán trưởng cấp trên về các công tác thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của kế toán trưởng. Kế toán trưởng có các trách nhiệm cụ thể: Tổ chức bộ máy kế toán thống kê, tổ chức phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi hoạt động của đơn vị, lập đầy đủ đúng hạn các báo cáo kế toán thống qui định, thực hiện việc trích nọpp thanh toán theo đúng chế độ, thực hiện đúng các quy định về kiểm kê, thực hiện kiểm tra kiểm soát việc chấp hành luật pháp, thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cũng như phổ biến hướng dẫn các qui định mới cho các bộ phận, cá nhân có liên quan cũng như trong bộ máy kế toán, tiến hành phân tích kinh tế, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh mà trọng tâm 9 KẾ TOÁN TRƯỞNG Thủ quỹKế toán 2Kế toán 1 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 là kế hoạch tài chính đồng thời không ngừng củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế trong đơn vị. Kế toán trưởng có các quyền hạn: Phân công, chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán, thống làm việc tại đơn vị, có quyền yêu cầu cả các bộ phận trong đơn vị cung cấp những tài liệu, thông tin cần thiết cho công việc kế toán kiểm tra; các loại báo cáo kế toán - thống cũng như các hợp đồng phải có chữ ký của Kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý, kế toán trưởng được quyền từ chối, không thực hiện những mệnh lệnh vi phạm luật pháp đồng thời phải báo cáo kịp thời những hành động sai trái của thành viên trong đơn vị cho các cấp có thẩm quyền tương ứng. 2. Kế toán 1: Phụ trách mảng kế toán tiền lương, tiền gửi ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí Công đoàn. - Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về công tác được giao. Có nhiệm vụ tính toán lương các khoản trích theo lương theo đúng qui định. - Thực hiện đầy đủ kịp thời, chính xác đúng nguyên tắc đối với tiền gửi ngân hàng, bảo toàn bí mật tài khoản tiền gửi ngân hàng, ghi chép đầy đủ với ngân hàng phát hiện những sai sót để điều chỉnh cho kịp thời. 3. Kế toán 2: - Kế toán thu chi phụ trách mảng kế toán tài sản cố định. Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về công tác kế toán được giao, có nhiệm vụ quyền hạn sau: - Mở sổ kế toán ghi chép, phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị theo đúng qui định. - Giám sát kiểm tra các hoạt động tài chính, phát hiện ngăn ngừa các trường hợp vi phạm Pháp luật, chính sách chế độ tài chính. 10 10 [...]... dẫn điều hành về nghiệp vụ của phòng kế toán của Công ty Phòng kế toán là nhiệm vụ tổng hợp toàn bộ các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, thanh toán nội bộ khách hàng, ngân hàng, lập báo cáo cho kế toán trưởng, cho cơ quan quản lý cấp trên b Hình thức sổ kế toán được áp dụng tại Công ty vận tải ôtô số 8 * Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty Hiện nay Công ty vận tải ôtô số 8. .. CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 Bảng phân bổ tiền lương BHXH Tháng 12 năm 2001 TK 334 - PHẢI TRẢ CNV Ghi có TK TT TK 3 38 - Phải trả, phải nộp khác KPCĐ BHXH BHYT (3 382 ) (2%) (3 383 ) (15%) (3 384 ) (2%) Lương Các khoản khác Cộng TK 622 - 53 .89 7.000 53 .89 7.000 1.0 78. 000 6.141.000 1.0 78. 000 - Xí nghiệp đại lý vận tải - 9. 386 .000 9. 386 .000 188 .000 1.3 38. 000 188 .000 - Trạm vận tải 80 1 - 44.511.000 44.511.000 89 0.000... từ, Bảng các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo Tài chính II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 1 Qui mô cơ cấu lao động tại Công ty Hiện nay Công ty có tổng số lao động là 260 người Trong đó: 234 người + Lái xe phụ xe 92 người + Thợ sửa chữa 14 26 người - Lao động trực tiếp Trong đó: - Lao động gián tiếp 82 người 14... II: Quyết toán lương vào ngày 5 của tháng sau Căn cứ vào bảng thanh toán lương, kế toán xác định số tiền phải trả cho công nhân viên sau khi đã trừ đi số tiền tạm ứng kỳ I Công ty vận tải ôtô số 8 hiện nay có 2 hình thức trả lương đó là trả lương theo lương thời gian áp dụng cho khối lao động gián tiếp Trả lương 20 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Giang - Kế toán A - K30 Trần Thị theo lương khoán... cáo tài chính * Hình thức sổ kế toán Công ty đang áp dụng hình thức nhật ký chứng từ với phương pháp kế toán thủ công Công ty có những sổ kế toán chính như: Nhật ký chứng từ (NKCT) số 1, NKCT số 2, NKCT số 3, NKCT số 4, NKCT số 5, NKCT số 7 các bảng như bảng số 3, số 4, số 5 các loại sổ cái như sổ cái tiền mặt các sổ chi tiết ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ TẠI CÔNG TY Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng... TK 334 TK 3 38 TK 621 TK 622 TK 627 Cộng 255.127.000 62.193.000 500.5 58. 788 81 7 .87 8. 788 Các TK ghi Nợ 1 2 TK 621 3 TK 622 53 .89 7.000 8. 296.000 62.193.000 4 TK 627 82 .521.000 11. 980 .000 500.5 58. 788 Cộng 33 TK 631 136.4 18. 000 20.2 78. 000 1.635.757.576 255.127.000 33 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần Thị Giang - Kế toán A - K30 Biểu số 7 Đơn vị: CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7 TẬP HỢP... 195.210.324 81 8. 583 . 189 171.747.000 6.109.000 26. 385 .000 62.193.000 Tổng cộng 255.127.000 62.193.000 500.5 58. 7 78 817 .87 8. 788 131.011. 289 2 08. 197. 088 1.974.965.943 220.426.000 125.955. 183 29.390.313 26. 487 .000 171.747.000 20.672.000 174 .87 2. 088 34 171.747.000 26. 487 .000 52 .87 2.000 1.943.413.263 3.9 18. 379.206 62.193.000 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kế toán A - K30 Trần Thị Giang - * Cán bộ công nhân viên... biệt lương cơ bản các khoản khác để ghi vào các cột tương ứng thuộc TK 334 ( Phải trả công nhân viên ) vào từng dòng thích hợp trên bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Căn cứ vào tiền lương phải trả thực tế ( lương chính, phụ cấp ) tỷ lệ qui định về các khoản: BHXH, BHYT, KPCĐ để tính trích ghi vào cột TK 3 38 ( TK 3 382 , TK 3 383 , TK 3 384 ) TK 622 ( Chi phí nhân công trực tiếp ) gồm lương. .. quan lấy số liệu tổng cộng của ác Nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết lập các Bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái Số liệu tổng cộng sổ cái một số. .. chữa bệnh xác nhận số ngày nghỉ để thanh toán theo chế độ bảo hiểm xã hội cho từng người lao động được hạch toán vào TK 334 ( Phải trả công nhân viên ) Việc thanh toán bảo hiểm cho công nhân viên chức Công ty được thực hiện thông qua bản thanh toán BHXH sau: 27 27 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Giang - Kế toán A - K30 Trần Thị Biều số 4 ĐƠN VỊ: CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 BẢNG THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ . - Kế toán A - K30 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8. TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8 1. Qui mô và cơ cấu lao động tại Công ty. Hiện nay Công ty có tổng số lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8, TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8,

Hình ảnh liên quan

- Nhiệm vụ ứng cứu cho các tuyến vận chuyển khác khi có tình hình đột xuất. - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8

hi.

ệm vụ ứng cứu cho các tuyến vận chuyển khác khi có tình hình đột xuất Xem tại trang 3 của tài liệu.
* Hình thức sổ kế toán - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8

Hình th.

ức sổ kế toán Xem tại trang 12 của tài liệu.
BẢNG THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI THÁNG 12 NĂM 2001 - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8

12.

NĂM 2001 Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8

Bảng ph.

ân bổ tiền lương và BHXH Xem tại trang 31 của tài liệu.
BẢNG KÊ SỐ 4 - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 8

4.

Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan