0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

31 208 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI. 2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHCT ĐỐNG ĐA. 2.1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI QUẬN ĐỐNG ĐA. Đống Đa là một trong bẩy quận nội thành của thành phố Hà Nội, có mật độ dân cư đông đúc, diện tích rộng với khu công nghiệp lớn, tập trung nhiều nhà máy lớn sản xuất công nghiệp như ngành cơ khí, chế biến cao su, may mặc, giầy da . Đống Đa mang tính đặc thù là trung tâm sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của thành phố, lại là một trong những quận có diện tích lớn, cho nên hoạt động kinh tế trên địa bàn quận rất sôi động với tất cả các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, cá thể có khả năng tiềm tàng rất lớn. Phần lớn các doanh nghiệp quốc doanh là một số lượng lớn các công ty tư nhân đóng trên địa bàn quận đều mở tài khoản và thực hiện thanh toán tại NHCT Đống Đa. Được tự do cạnh tranh, bình đẳng trước pháp luật cho nên tất cả các thành phần kinh tế, hộ sản xuất cá thể, tư nhân có vốn, có khả năng sản xuất kinh doanh đều vươn ra trên thị trường. Theo báo cáo năm 2000 kinh tế quận giữ được nhịp độ tăng trưởng, nhất là những tháng cuối năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 215.806 triệu tăng 13,2 % so với năm 1999. - Kinh tế hỗn hợp chiếm tỷ trọng lớn tăng 19,1% so với 1999. - Kinh tế tư nhân , cá thể ổn định tăng khá . - Kinh tế tập thể đầu năm gặp khó khăn giảm 3,5% so với năm 1999, song đã từng bước phục hồi và tiếp tục phát triển mạnh vào những tháng cuối năm. Nhìn chung trong năm 2000 kinh tế trong quận tiếp tục tăng trưởng.Phương hướng hoạt động của quận năm 2001 là: duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 13% đến 15% so với năm 2000 . NHCT Đống Đa đóng trên địa điểm được coi là trung tâm quận, là một đơn vị kinh doanh tiền tệ tín dụng đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn và thanh toán giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, thanh toán kịp thời góp phần thúc đẩy kinh tế trong quận đạt hiệu quả cao. 2.1.2. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA. a. Mô hình tổ chức. Ngân hàng Công thương Đống Đa được thành lập ngày 01/08/1988 là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước, đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn ( cả ngoại tệ ) của mọi thành phần kinh tế có nhu cầu về vốn và thanh toán trong nền kinh tế. Ngoài chức năng đi vay để cho vay, NHCT Đống Đa còn tổ chức tốt dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, làm nhiệm vụ bảo lãnh, dự thầu .giúp cho các doanh nghiệp cá nhân mở rộng hoạt động kinh doanh của mình để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã hội nhằm thúc đẩy nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển. NHCT Đống Đa là một chi nhánh ngân hàng quận trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cho nên NHCT Đống Đa là một đơn vị hạch toán nội bộ, trực tiếp kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng trên địa bàn quận Đống Đa. NHCT Đống Đa có một quy mô tương đối lớn gồm 275 cán bộ nhân viên. Ngân hàng gồm có ban giám đốc với một giám đốc và hai phó giám đốc. Các phòng ban chức năng đảm nhận công việc kinh doanh tuỳ từng nội dung. Hoạt động bao gồm: 1. Phòng kế toán - tài chính. 2. Phòng kinh doanh. 3. Phòng nguồn vốn. 4. Phòng kho quỹ tiền tệ. 5. Phòng Tổ chức - hành chính. 6. Phòng kinh doanh đối ngoại. 7. Phòng kiểm soát. Với 2 phòng giao dịch: - Phòng giao dịch Kim Liên. - Phòng giao dịch Cát Linh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc NHCT Đống Đa, các phòng ban phối kết hợp chặt chẽ để hoạt động, làm tốt chức năng kinh doanh của ngân hàng là đi vay để cho vay, làm dịch vụ thanh toán đảm bảo an toàn vốn vay, thu hồi cả gốc và lãi, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và thu lợi nhuận của ngân hàng cao. Bằng cách luôn đổi mới phong cách làm việc, trân trọng khách hàng, nâng cao uy tín của ngân hàng đối với khách hàng, đưa khoa học công nghệ tin học mới vào khâu thanh toán. Thực hiện thanh toán nhanh, kịp thời, an toàn cho khách hàng và ngân hàng góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế nhiều thành phần, thúc đẩy sản xuất, dịch vụ của nước ta ngày càng phát triển. b. Hoạt động nguồn vốn. Nhận thức được tầm quan trọng về công tác nguồn vốn của ngân hàng là “ đi vay để cho vay” nên ngay từ đầu NHCT Đống Đa đã đặc biệt quan tâm bằng mọi biện pháp duy trì và không ngừng tăng trưởng nguồn vốn. Vì vậy, nguồn vốn của ngân hàng là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập và huy động được để cho vay, đầu tư và thực hiện các nghiệp vụ tài chính khác. Nguồn vốn là cơ sở để thành lập và tổ chức các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nếu nguồn vốn dồi dào, ngân hàng có điều kiện mở rộng quy mô tín dụng để thoả mãn tối đa nhu cầu về vốn trên địa bàn quận mà vẫn đảm bảo khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Với việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và mở rộng mạng lưới huy động vốn trên địa bàn Quận đã thu hút thêm nhiều khách hàng đến mở tài khoản tại Ngân hàng, nâng số tài khoản hoạt động từ 1706 tài khoản vào cuối năm 1998 lên 1824 tài khoản vào cuối năm 1999. Năm 2000, tổng số tài khoản tiền gửi đã tăng lên 2889 tài khoản, tăng 1065 tài khoản so với năm 1999. Kết cấu nguồn vốn tiền gửi. ( Đơn vị : tỷ đồng ) Thời gian Chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 1. Tiền gửi tiết kiệm 760 970 1180 1200 2. Tiền gửi của các TCKT 180 350 245 650 3. Kỳ phiếu 11 55 4,5 0 Tổng nguồn vốn 951 1375 1429,5 1850 Qua nghiên cứu thực tế về kết quả huy động vốn năm 1998 cho thấy: Tổng nguồn vốn huy động đạt 1375 tỷ bằng 144,6% so với năm 1997. Trong đó, nguồn vốn tiết kiệm đạt 970 tỷ chiếm tỷ trọng 70,5% tiền gửi của các tổ chức kinh tế 25,5%. Qua số liệu trên năm 1999 do ngân hàng Nhà nước đưa mức lãi suất huy động vốn thấp hơn so với năm 1998 nên nguồn vốn huy động chỉ bằng 103,96% năm 1998 nhưng tổng nguồn vốn huy động vẫn tiếp tục tăng trưởng so với năm trước. Tính đến năm 2000, tổng nguồn vốn huy động đạt 1850 tỷ tăng 129,4% so với năm 1999. Nguồn vốn huy động chủ yếu bằng VND còn ngoại tệ không đáng kể, trong đó: - Nguồn tiền gửi tiết kiệm đạt 120 tỷ, chiếm tỷ trọng 64,9% so với tổng nguồn vốn huy động. - Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 650 tỷ tăng 405 tỷ so với năm 1999, chiếm tỷ trọng 35,1% so với tổng nguồn vốn huy động. Trong vòng 4 năm, từ năm 1997 đến năm 2000, nguồn vốn huy động đã tăng gần gấp đôi. Trong đó, nguồn vốn của các tổ chức kinh tế và tiền gửi tiết kiệm tăng là do ngân hàng thực hiện thanh toán điện tử trong khâu thanh toán đã tạo điều kiệm trong thanh toán, thu hút tiền gửi của các tổ chức kinh tế dân cư trong địa bàn quận. c. Công tác sử dụng vốn. Với nguồn vốn huy động được trên địa bàn quận là chủ yếu NHCT Đống Đa đã sử dụng một cách tối đa để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các đơn vị kinh tế và cá nhân .trong quận bằng nhiều hình thức cho vay ngắn hạn, cho vay đầu tư các dự án, cho vay sinh viên, tạo công ăn việc làm, cho vay hộ sản xuất . Do tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các thành phần kinh tế trong quận có nhiều biến động. Cụ thể về sản xuất công nghiệp: Các doanh nghiệp sản xuất( quốc doanh và tư nhân ) kỹ thuật công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, thiếu vốn đầu tư dẫn đến sản xuất hàng hoá trong một số doanh nghiệp trong quận sản phẩm sản xuất ra bị ứ đọng, chậm tiêu thụ gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc kinh doanh của ngân hàng và đơn vị kinh tế. Nhưng với đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ nghiệp vụ sâu và nhiệt tình, có đạo đức tốt nên NHCT Đống Đa đã mở rộng thị trường tín dụng. Cán bộ tín dụng đã trực tiếp cận với doanh nghiệp và cá nhân để nắm vững tình hình các đồi tượng có nhu cầu xin vay vốn, giúp cho việc phát tiền vay của ngân hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn vốn vay của ngân hàng, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất, giúp cho các đơn vị, cá nhân tìm ra hướng mới phù hợp với kinh tế thị trường, cải thiện đời sống kinh tế xã hội - Doanh số cho vay năm 2000 đạt : 1410 tỷ đồng. - Doanh số thu nợ năm 2000 đạt : 1160 tỷ đồng. - Tổng dư nợ đến năm 2000 đạt : 950 tỷ đồng tăng 135,7% so thời cùng với kỳ năm 1999. Trong đó : - Dư nợ ngắn hạn : 550 tỷ chiếm 57,9%. - Dư nợ dài hạn : 400 tỷ chiếm 42,1% - Dư nợ quốc doanh : 800 tỷ chiếm 84,2% - Dư nợ ngoài quốc doanh : 150 tỷ chiếm 15,8% Qua số liệu trên ta thấy tổng dư nợ cho vay của NHCT Đống Đa đều tăng qua từng thời kỳ và mức độ tăng trưởng cao. Thấy được tầm quan trọng của thành phần kinh tế quốc doanh đối với nền kinh tế, trong quan hệ tín dụng với thành phần kinh tế này, NHCT Đống Đa đã tập trung một khối lượng vốn lớn để thoả mãn nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định cho các doanh nghiệp làm ăn thực sự có hiệu quả để giúp doanh nghiệp có đủ sức vươn lên đứng vững trên thị trường. d. Công tác thanh toán. Trong công tác thanh toán, NHCT Đống Đa luôn đặt việc phục vụ khách hàng với chất lượng cao, gây lòng tin với khách hàng là mục tiêu hàng đầu để thực hiện. Đào tạo đội ngũ thanh toán viên có trình độ nghiệp vụ thành thạo, thái độ phục vụ nghiêm túc, nhiệt tình, hướng dẫn khách hàng nắm vững thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch. Bên cạnh việc đào tạo con người, Ngân hàng còn dùng hệ thống máy vi tính, thực hiện việc nối mạng trong toàn chi nhánh để cung cấp thông tin nhanh, chính xác để lãnh đạo chỉ đạo việc kinh doanh hoạt động của ngân hàng được tốt. Việc ngân hàng áp dụng thanh toán liên hàng điện tử, thanh toán bù trừ qua vi tính ( giao nhận qua đĩa mềm) đã đẩy nhanh tốc độ thanh toán rút ngắn thời gian chu chuyển vốn của khách hàng, đảm bảo an toàn cao, ít sai sót, gây lòng tin và uy tín với khách hàng. Với phương châm hoạt động “ vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp” NHCT Đống Đa đã thực sự góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như sự phát triển và thành đạt của các doanh nghiệp. e. Kết quả tài chính: Chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Tổng thu nhập - Lãi tiền gửi - Lãi tiền vay - Lãi khác 90,8 38,1 43,8 4,4 98,5 44,3 49,4 4,8 85,1 39,9 41,7 3,5 105 42 60,1 2,9 Tổng chi phí - Lãi tiền gửi - Lãi tiền vay - Chi khác 75,4 13,3 48 14,1 81,2 15,2 52 14 66,1 10 44,1 12 83 15 55 13 Lãi 15,4 17,3 19 22 2.1.3 TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA. Trong thời gian vừa qua, với chính sách phát triển kinh tế hướng ngoại, khuyến khích phát triển ngoại thương nhằm phát huy lợi thế so sánh của mình. Nhà nước đã cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty được tiến hành xuất nhập khẩu trực tiếp với nước ngoài. Sau nhiều năm hoạt động, nhờ có những điều kiện thuận lợi khách quan cùng với sự nỗ lực của bản thân, NHCT Đống Đa đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong các nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại đem lại những hiệu quả kinh tế thực sự. Với đà phát triển không ngừng, kế thừa những kết quả đáng khích lệ của nhiều năm. Ngân hàng đã tìm nhiều biện pháp để thu hút khách hàng gửi tiền ngoại tệ để tạo nguồn vốn cho vay. Trong năm 1998, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ tại NHCT Đống Đa có hướng phát triển tốt. Chi nhánh đã mở rộng mạng lưới nhận tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ với nhiều loại kỳ hạn khác nhau như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Ngay từ đầu năm 1999, phòng kinh doanh đối ngoại đã xác định để thu hút khách hàng ngoài các biện pháp khác ra thì đảm bảo nguồn ngoại tệ cũng là điều kiện quan trọng. Trong năm đã thực hiện cung cấp đủ ngoại tệ cho khách hàng với giá giao ngay, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán của khách hàng.Doanh số mua bán ngoại tệ năm 1999 quy USD đạt : 28.375.000 tăng 59,29% so với năm 1998 và đạt vượt mức chỉ tiêu của phòng đề ra là: 23,37%. Kết quả kinh doanh ngoại tệ năm 1999 đạt 840.000.000 VND tăng 128% so với năm trước( năm 1998 là 368.450.000 VND). Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của phòng đề ra 90%. Tháng 11/2000 số ngoại tệ huy động tiết kiệm tăng do việc NHCT TW nhận ngoại tệ của các chi nhánh nộp về đã thuận tiện hơn trước. Chi nhánh tổ chức nhiều buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ vì vậy trình độ chuyên môn của thủ quỹ được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì nhu cầu ngoại tệ để chi nhánh tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu là rất lớn. Vì nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh chủ yếu phục vụ cho mở L/C nhập khẩu, đây là một khó khăn rất lớn trong việc cân đối ngoại tệ. Những năm gần đây, với sự quan tâm của ban lãnh đạo NHCT Đống Đa cùng với sự cố gắng của các phòng ban nghiệp vụ, công tác thanh toán quốc tế của ngân hàng ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chủng loại. Từ chỗ lúc đầu chỉ có thanh toán L/C và chuyển tiền, đến nay đã có thêm nhiều hình thức khác như chi trả kiều hối, nhờ thu, bảo lãnh, thanh toán thẻ . Công tác chi trả kiều hối được tổ chức, bố trí các bộ phận hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, nhanh chóng và tiện lợi như: Có bộ phận quỹ ngay tại phòng phục vụ khách hàng lĩnh kiều hối, thuận tiện, mua ngoại tệ ngay tại quỹ của phòng, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Thanh toán chuyển tiền đi bằng ngoại tệ năm 1999 thực hiện 326 món trị giá 12.700.000 USD tăng 75% so với năm 1998. Việc thu phí từ các hoạt động kinh doanh đối ngoại đã góp phần vào thu nhập của cơ quan, bên cạnh đó còn tạo thêm nguồn ngoại tệ phục vụ cho việc mua bán ngoại tệ, tạo điều kiện cho các nghiệp vụ khác của ngân hàng ngày càng phát triển. Ngân hàng có những chính sách khuyến khích những khách hàng thường xuyên bán ngoại tệ cho ngân hàng với số lượng lớn như: Minh Ngọc, Dược phẩm TW 3, MIMEXCO, Hoàng Hưng .khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu mở tài khoản tại ngân hàng góp phần tạo thêm nguồn ngoại tệ cho chi nhánh.Từng bước điều chỉnh dần cơ cấu khách hàng cho ngày càng phù hợp. Việc tham gia vào mạng SWIFT làm cho tốc độ xử lý công việc nhanh hơn trước, truyền tin chính xác và giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, công tác kế toán ngoại tệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phản ánh kịp thời, chính xác những nghiệp vụ phát sinh. Qua những lần chuyển đổi tài khoản và chuyển đổi chương trình mới đều đảm bảo chính xác, an toàn số liệu. Quản lý tốt tiền bạc và tài sản cho khách hàng cũng như cơ quan. Để đảm bảo hoàn thành tốt nghiệp vụ công tác chuyên môn, phòng kinh doanh đối ngoại đã rất chú trọng đến yếu tố con người. Thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ phòng phương châm “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm, trân trọng khách hàng “ và mục tiêu “ Kinh tế phát triển, an toàn vốn, đúng pháp luật, lợi nhuận hợp lý “. 2.2. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA. 2.2.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. Từ nhiều năm nay, hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu đã có những đóng góp đáng kể vào những thành tựu nổi bật của NHCT Đống Đa trên đường đổi mới. Hoạt động này ngày càng được phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, khách hàng giao dịch tại NHCT Đống Đa có nhiều đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Trong đó có thể kể đến Công ty cơ điện Trần Phú, Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí, Công ty dược liệu TW 1, Công ty dụng cụ cơ khí xuất khẩu, Công ty kim khí Hà Nội . Với việc sử dụng có hiệu quả ba phương thức thanh toán chủ yếu là nhờ thu, chuyển tiền và tín dụng chứng từ( L/C ), hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu qua NHCT Đống Đa đã được những kết quả đáng khích lệ. Doanh số các hình thức TTQT tại ngân hàng Công thương Đống Đa. Đơn vị : USD Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 L/C Nhập khẩu 19.700.000 17.258.000 23.200.000 L/C xuất khẩu 3.200.000 308.000 313.000 Nhờ thu đến 698.000 1.334.000 2.000.000 Nhờ thu đi 0 115.000 54.000 Mặc dù có nhiều khó khăn trong công việc mua ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, năm 1998 NHCT Đống Đa đã mở được 260 L/C nhập khẩu với giá trị 19,7 triệu USD và 35 L/C xuất khẩu với giá trị 3,2 triệu USD. Chi nhánh đã có nhiều cố gắng mở L/C kịp thời, thanh toán đúng hạn, đảm bảo thông lệ quốc tế. Do ngân hàng có một chính sách khách hàng hợp lý và luôn thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm. Với quan điểm thu hút những khách hàng kinh doanh có hiệu quả , có vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân nên số lượng L/C nhập khẩu đã tăng lên 397 L/C vào năm 1999 tăng hơn so với năm 1998 là 57 L/C. Điều này cho thấy thị trường Việt nam đã được mở rộng, kinh tế trong nước phát triển, chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc tăng khối lượng hàng hoá và giá trị nhập khẩu. Thông báo và trả tiền cho gần 20 L/C xuất khẩu trị giá 308.000 USD. [...]... việc nhập hàng Điều này đã tạo ra nguy cơ chịu rủi ro cao cho ngân hàng “ Ứng trước ” tiền để xuất khẩu hàng khi còn chưa biết nhà xuất khẩuthực sự xuất được hàng hay không, và phía người nhập khẩu có chắc chắn thanh toán hay không Ngoài nghiệp vụ trên, để khuyến khích xuất khẩu ngân hàng còn sử dụng hình thức thanh toán chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu Với nghiệp vụ này chỉ được nhận tiền hàng. .. cả hàng hoá xuất nhập khẩu thay đổi thường xuyên Trước hết, phải kể đến những khó khăn do sự thay đổi các quy định pháp lý có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩuthanh toán quốc tế Việc cấm hay hạn chế xuất nhập khẩu một mặt hàng nào đó có thể gây ra rủi ro đối với việc thanh toán các L/C mở cho việc mua bán mặt hàng đó trước khi văn bản pháp lý được ban hành Thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu. .. số thanh toán L/C nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các dịch vụ thanh toán quốc tế Do đặc điểm khách hàng của chi nhánh chủ yếu là những đơn vị sản xuất công nghiệp, thường xuyên nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh Vì vậy, nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh chủ yếu phục vụ cho mở L/C nhập khẩu Việc phát triển của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng. .. thương Đống Đa Thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức nào là do hai bên mua bán thoả thuận trong hợp đồng ngoại thương, không do ý muốn chủ quan của ngân hàng Trong thanh toán hiện nay, người nhập khẩu Việt Nam thường được yêu cầu thanh toán bằng L/C vì người xuất khẩu chưa thực sự tin tưởng khả năng thanh toán của ta Do chúng ta nhập khẩu là chủ yếu, nên phương thức thanh toán bằng L/C hiện nay... 9216.01 352.286,73 USD 2.2.2.2 Quy trình hạch toán thanh toán thư tín dụng xuất khẩu Ýthức được tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đến sự phát triển kinh tế nên ngân hàng luôn chú trọng tổ chức khâu thanh toán nhanh, thuận tiện và an toàn bằng việc mở rộng các nghiệp vụ thanh toán hiện đại và đem lại hiệu quả cao Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu tại ngân hàng ( Đơn vị: USD ) Lượng Giá trị Năm 1998... đăng kí mã số xuất nhập khẩu khi mở L/C lần đầu Bộ hồ sơ trên phải đảm bảo tính chân thực, tính pháp lý Việc thanh toán phải phù hợp với chế độ quản lý ngoại hối và chính sách quản lý xuất nhập khẩu hiện hành của Nhà nước - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hợp đồng nhập khẩu đảm bảo tính thực thi của hợp đồng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nhập khẩu và ngân hàng Trường hợp hàng hoá nhập khẩu nằm trong... thanh toán quốc tế như : tín dụng chứng từ, chuyển tiền, nhờ thu, kiều hối và trong nghiệp vụ nào ngân hàng cũng thu được những kết quả đáng khích lệ Do khả năng có hạn nên trong phạm vi khoá luận này em xin chỉ đề cập đến nghiệp vụ kế toán thanh toán hàng xuất nhập khẩu sử dụng hình thức thư tín dụng 2.2.2.1 Quy trình hạch toán thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C tại Ngân hàng Công thương Đống Đa Thanh. .. cũng rất rắc rối 2.3.2 NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Khách hàng được đề cập ở đây chính là các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu trong nước đã và đang thực hiện thanh toán hàng xuất nhập khẩu tại NHCT Đống Đa Bên cạnh những đơn vị xuất nhập khẩu hoạt động lâu năm có đội ngũ cán bộ am hiểu về nghiệp vụ ngoại thương, có kinh nghiệm trong công tác thanh toán quốc tế, thì còn không ít những đơn vị mới thành... Do vậy ngân hàng ngoài nghiệp vụ tài trợ nhập khẩu cũng rất chú trọng đến công tác tài trợ xuất khẩu Tại đây người xuất khẩu được “ ứng trước ” tiền hàng để thu mua và gia công chế biến thành sản phẩm, xuất khẩu ra nước ngoài theo những hợp đồng đã ký kết giữa người xuất khẩunhập khẩu Thông thường tiền được “ứng trước” cho người xuất khẩu khi họ có hợp đồng thương mại đã ký kết và ngân hàng nhận... quan trọng trong thanh toán quốc tế vì nó đảm bảo an toàn cho cả bên mua và bên bán Trong nghiệp vụ thanh toán thư tín dụng phục vụ nhập khẩu, NHCT Đống Đa đóng vai trò là ngân hàng phục vụ người nhập khẩu Việt Nam; với quan hệ đại lý rộng khắp trên thế giới thực hiện việc thanh toán giá trị hàng nhập từ nước ngoài Do tính quan trọng của nghiệp vụ thanh toán quy định, nên NHCT Đống Đa khi thực hiện nghiệp . L/C: Thư tín dụng xuất khẩu do ngân hàng nước ngoài mở để thanh toán hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Người nhập khẩu nước ngoài và người xuất khẩu Việt Nam quan. hàng xuất nhập khẩu sử dụng hình thức thư tín dụng. 2.2.2.1. Quy trình hạch toán thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C tại Ngân hàng Công thương Đống Đa. Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU,

Hình ảnh liên quan

Với việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và mở rộng mạng lưới huy động vốn trên địa bàn Quận đã thu hút thêm nhiều khách hàng đến mở tài khoản tại Ngân hàng, nâng số tài khoản hoạt động từ 1706 tài khoản vào cuối năm 1998 lên 1824 tài khoản vào cuố - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

i.

việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và mở rộng mạng lưới huy động vốn trên địa bàn Quận đã thu hút thêm nhiều khách hàng đến mở tài khoản tại Ngân hàng, nâng số tài khoản hoạt động từ 1706 tài khoản vào cuối năm 1998 lên 1824 tài khoản vào cuố Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.1.3 TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA. Trong thời gian vừa qua, với chính sách phát triển kinh tế hướng ngoại, khuyến khích phát triển ngoại thương nhằm phát huy lợi thế so sánh của mình - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

2.1.3.

TÌNH HÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA. Trong thời gian vừa qua, với chính sách phát triển kinh tế hướng ngoại, khuyến khích phát triển ngoại thương nhằm phát huy lợi thế so sánh của mình Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tỷ trọng các hình thức thanh toán trong tổng số TTQT. - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

tr.

ọng các hình thức thanh toán trong tổng số TTQT Xem tại trang 11 của tài liệu.