0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

15 128 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN 3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn Công ty CP Xi măng Bút SơnCông ty mới thành lập không lâu tuy nhiên đã những bước phát triển vượt bậc đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Những năm đầu Công ty đi vào sản xuất, thiết bị chưa ổn định hoàn toàn, sản phẩm xi măng Bút Sơn mới ra đời, phải cạnh tranh với những sản phẩm xi măng khác uy tín trên thị trường nên việc tiêu thụ rất khó khăn. Đến nay, Công ty CP Xi măng Bút Sơn đã nhiều nỗ lực, bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng hòa nhập vào ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam, đem lại sự vinh quang cho thương hiệu “Quả địa cầu”. Xi măng Bút Sơn đã nhanh chóng khẳng định mình. Từ năm 2002 đến năm 2006 mức sản xuất tiêu dùng sản phẩm này luôn vượt công suất thiết kế tăng trưởng cao. Năm 2006, Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14.000-1996 đã được trung tâm chứng nhận quốc tế Quacert cấp giấy chứng nhận. Công ty đạt được kết quả như vậy một phần nhờ sự hoạt động hiệu quả của toàn bộ nhân viên thuộc phòng Kế toán-Tài chính-Thống năng lực quản lý của lãnh đạo Công ty trong công tác hạch toán kế toán. Với một đơn vị sản xuất kinh doanh thì việc hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ là khá quan trọng bởi đó là nguồn thu chủ yếu phần nào phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực tập tại Công ty, nghiên cứu phần hành hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ, em nhận thấy Công ty một số ưu điểm tồn tại sau: 3.1.1. Những ưu điểm * Về bộ máy kế toán Bộ máy kế toán Công ty phù hợp với đặc điểm của một Công ty quy mô sản xuất lớn được tổ chức theo mô hình kế toán tập chung. Bộ máy kế toán của Công ty gồm 19 người được tổ chức khoa học sự phân công phân nhiệm rõ ràng, cán bộ kế toán đều là những người trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực của từng người. Các phần hành kế toán nói chung công tác kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ nói riêng được thực hiện theo đúng Chế độ Chính sách kế toán của Bộ Tài chính. Bộ máy kế toán của Công ty hoạt động khá hiệu quả góp phần đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết chính xác, kịp thời cho Ban lãnh đạo. * Về chính sách chế độ kế toán Chính sách chế độ kế toán của Công ty được xây dựng dựa trên hệ thống chính sách chế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành được thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty, góp phần thuận lợi cho công tác hạch toán kế toán tại Công ty. Công ty ban hành thêm một số chứng từ cần thiết cho hoạt động của mình, chứng từ được tổ chức hợp lý, ghi chép đầy đủ trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sổ sách của Công ty được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty được chi tiết theo từng đối tượng để dễ theo dõi tập hợp. Các Báo cáo kế toán của Công ty được lập nộp đầy đủ cho quan thẩm quyền. Công ty ghi nhận chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ theo hình thức nhật ký chung là phù hợp với đặc điểm của Công ty. Hình thức này thuận tiện cho áp dụng kế toán máy, giúp giảm bớt khối lượng công việc nhưng vẫn phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc hạch toán trở nên đơn giản. Công ty áp dụng hạch toán thành phẩm theo phương pháp khai thường xuyên đánh giá thành phẩm xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền theo từng tháng là hoàn toàn hợp lý. * Về việc áp dụng công nghệ thông tin Công ty bắt đầu áp dụng kế toán máy năm 1999, hiện nay Công ty sử dụng phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING. Việc áp dụng kế toán máy giúp cho công tác kế toán giảm bớt khối lượng công việc, gọn nhẹ trong quá trình từ xử lý chứng từ, vào sổ sách kế toán cho đến khi lên các Báo cáo. Số lượng xuất thường xuyên tổng hợp số liệu để vào sổ sách là rất lớn nên việc áp dụng kế toán máy giúp cho kế toán viên tiết kiệm được thời gian công sức nhưng vẫn đảm bảo kế toán một cách chính xác. Ví dụ như, trước đây khi sử dụng kế toán thủ công, việc lên Sổ cái vào cuối kỳ gặp rất nhiều khó khăn vì khối lượng công việc quá lớn nhưng từ khi sử dụng kế toán máy, vào cuối kỳ chỉ cần thực hiện một vài bút toán kết chuyển tự động thì chương trình sẽ tự lên các Báo cáo theo yêu cầu quản lý kế toán viên chỉ việc in ra để lưu giữ nếu cần thiết. * Về hạch toán giá vốn hàng bán Công ty hiện nay tính giá vốn thành phẩm xuất bán theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Số lượng các nghiệp vụ xuất bán sản phẩm của công ty là rất lớn việc áp dụng phương pháp này là hoàn toàn hợp lý việc xác định giá vốn hàng bán sẽ được thực hiện vào cuối tháng bằng cách vào “Phân hệ kế toán hàng tồn kho” chạy “Tính giá trung bình” chương trình sẽ tự động tính giá vốn cho hàng xuất bán trong kỳ. Như vậy, giá vốn hàng bán được tính ra độ chính xác cao. * Về việc hạch toán phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty hạch toán các khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Việc phân bổ các khoản chi phí này đảm bảo nguyên tắc doanh thu phù hợp với chi phí. Đến cuối kỳ tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh cho thành phẩm tiêu thụ. Việc phân bổ các khoản chi phí này giúp công ty xác định kết quả tiêu thụ cho từng loại sản phẩm một cách chính xác độ tin cậy cao, đánh giá đúng được hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng loại sản phẩm từ đó những biện pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ cho những sản phẩm đó. * Về hạch toán doanh thu bán hàng Doanh thu của từng loại sản phẩm được theo dõi dựa trên hệ thống các chứng từ liên quan hệ thống các danh mục tài khoản được chi tiết cho từng loại sản phẩm. Công ty CP Xi măng Bút Sơn không tiến hành hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu như vậy quá trình hạch toán doanh thu bán hàng của Công ty trở nên đơn giản hơn. 3.1.2. Những tồn tại Bên cạnh những ưu điểm thì công tác hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả tiêu thụ trong Công ty CP Xi măng Bút Sơn vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục sau: Thứ nhất, Công ty đã áp dụng phần mềm Fast Accoungting để thực hiện các công tác kế toán trong Công ty. Hằng ngày, kế toán chỉ cập nhật các chứng từ cần thiết, thực hiện một số bút toán các thao tác kết chuyển trên máy, chương trình sẽ tự động kết chuyển lên sổ chi tiết, sổ cái các sổ tổng hợp liên quan khi cần thiết kế toán chỉ cần in ra. Tuy nhiên, ngoài việc kế toán chi tiết trên máy, các nhân viên kế toán vẫn phải thực hiện một số thao tác hỗ trợ trên phần mềm excel các phần mềm phụ trợ khác. Như vậy, phần mềm kế toán Fast accounting được thiết kế riêng cho Công ty vẫn còn một số hạn chế. Thứ hai, các nghiệp vụ nhập xuất thành phẩm các nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, bao bì sử dụng cho các bộ phận trong Công ty nói chung, bộ phận bán hàng quản lý doanh nghiệp nói riêng là rất lớn phát sinh thường xuyên, chính vì vậy mà khối lượng chứng từ cũng rất lớn. Khi phát sinh các nghiệp vụ này, kế toán vật tư phải đi lấy chứng từ từ các bộ phận khác nhau, khi chứng từ không được chuyển đến kịp thời cho kế toán ghi nhận, gây khó khăn trong việc hạch toán. Thứ ba, về kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, ta thấy Công ty tính lương cho bộ phận bán hàng bộ phận quản lý doanh nghiệp theo công thức tính lương chung cho toàn Công ty, cách tính y hệt giống lương của nhân viên trực tiếp sản xuất. Điều này là không hợp lý bởi vì bộ phận bán hàng quản lý doanh nghiệp không phải là những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, đặc biệt là ở bộ phận quản lý doanh nghiệp đều là những tri thức bằng cấp công việc của họ xét ở một khía cạnh nào đó thì hiệu quả cao ảnh hưởng lớn đến toàn bộ Công ty. Trong thời gian gần đây thì một số trường hợp các nhân viên bằng cấp không thoả mãn với tiền lương được lĩnh đã thôi không làm việc tại Công ty như vậy Công ty đã đánh mất một nguồn chất xám lớn. Thứ tư, việc kế toán doanh thu ta thấy Công ty không theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán. Ở Công ty hầu như không xuất hiện những hiện tượng này. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty không thể đảm bảo hoàn toàn về chất lượng sản phẩm của mình. Khi khách hàng không yên tâm về chất lượng trả lại hàng cho Công ty thì Công ty buộc phải hạch toán các nghiệp vụ này. Công ty quy định giá bán trên khung giá của Tổng Công ty vì vậy Công ty quyền định giá phù hợp thay đổi giá trong khung quy định. Như vậy, việc Công ty không những khoản triết khấu thương mại là một bất lợi. Việc áp dụng chiết khấu thương mại cho khách hàng tiêu thụ một lượng lớn xi măng sẽ kích thích tiêu thụ tạo thêm nhiều thị trường mới. Công ty phải linh hoạt trong việc quy định giá cả vừa đảm bảo lợi nhuận thu được vừa thúc đẩy được thị trường tiêu thụ của mình. Thứ năm, Công ty thực hiện tiêu thụ trực tiếp thông qua hệ thống đại lý bao tiêu, Công ty không phải theo dõi các khoản phải thu hoa hồng đại lý, cũng như việc xác định thuế phải nộp nhiều như trước nữa nhưng việc áp dụng hình thức tiêu thụ này còn tồn tại những bất cập. Nếu như đại lý bao tiêu đó không nguồn lực tốt thì khả năng bán được hàng thanh toán tiền là rất khó, rủi ro cao. Đồng thời trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh cao như hiện nay, việc Công ty chỉ ký hợp đồng tiêu thụ với một số đại lý bao tiêu thì khả năng phân phối hàng của Công ty trên các địa bàn sẽ hạn chế khả năng tiếp cận với các khách hàng nhỏ lẻ là rất ít khi đó Công ty sẽ bị mất một lượng tương đối thị trường. Thứ sáu, về việc lập các báo cáo quản trị cho toàn bộ hoạt động của Công ty nói chung cho công tác hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ nói riêng còn chưa được quan tâm nhiều. 3.2. Sự cần thiết nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Hiện nay, ngoài các công ty Nhà nước trong ngành xi măng đã được cổ phần hóa còn xuất hiện thêm một số công ty xi măng liên doanh cổ phần khác, tuy nhiên Nhà nước vẫn đang nắm quyền kiểm soát lớn trong ngành công nghiệp này, nên nói cách khác các công ty xi măng Nhà nước trước đây nay được cổ phần hoá vẫn còn được sự ưu ái tạo điều kiện thuận lợi từ phía Nhà nước. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển hiện nay với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước hay sau thì các công ty xi măng mặt trên thị trường đều phải đối mặt với một vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt. Để cạnh tranh được với các đối thủ khác trên thị trường, để đứng vững phát triển thì các doanh nghiệp cần phải những đổi mới, những bước đi hướng đi phù hợp cho mình. Doanh nghiệp cần phải những biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, nâng cao kỹ năng quản lý cải tiến các phương thức, hình thức kinh doanh của mình để sản phẩm của doanh nghiệp đến được với khách hàng được khách hàng đánh giá cao. Hoàn thiện đổi mới bộ máy cũng như công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp. Việc thay đổi này là tất yếu hết sức cần thiết vì kế toán là một kênh thông tin quan trọng, cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác tới các nhà quản lý để họ đưa ra các quyết định kịp thời chính xác cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ là là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, vẫn còn những nhược điểm, những tồn tại cần khắc phục về công tác kế toán nói chung công tác kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ nói riêng nên cần phải hoàn thiện công tác này. 3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện Việc hoàn thiện kế toán nói chung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn phải đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày dưới đây: Thứ nhất là, việc hoàn thiện cần phải phù hợp với các thông tư, quy định, chế độ, chính sách, chuẩn mực do Bộ Tài chính Nhà nước ban hành cũng như hướng dẫn thực hiện. Điều này không những đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động tốt mà còn đảm bảo sự kiểm tra, kiểm soát của các quan Nhà nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không nên vận dụng một cách máy móc, dáo điều, dập khuôn mà cần phải vận dụng sáng tạo linh hoạt. Thứ hai là, việc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ cần phải được đặt trong mối quan hệ khăng khít với các phần hành kế toán khác, đảm bảo sự hoàn thiện thống nhất trong công tác kế toán nói chung. Thứ ba là, cũng là nguyên tắc quan trọng, đó chính là vấn đề về kinh phí. Doanh nghiệp cần phải tính toán cân nhắc giữa chi phí bỏ ra với kết quả thu về để những hướng hoàn thiện phù hợp với doanh nghiệp, cần phải quyết định xem vấn đề nào cần hoàn thiện sớm nhất vấn đề nào cần hoàn thiện sau hoặc không cần thay đổi. Trên đây là sự cần thiết một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, sau đây em xin trình bày một số giải pháp hoàn thiện. 3.3. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 3.3.1. Kiến nghị về chứng từ hạch toán Thứ nhất, Công ty không theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu vì vậy mà cũng không sử dụng các loại chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ này. Công ty cần phải nghiên cứu bộ chứng từ của Bộ Tài chính quy định thiết kế phù hợp với quy định của Công ty. Chứng từ liên quan đến các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại. Thứ hai, để giảm bớt công việc của kế toán vật tư tránh các trường hợp chứng từ bị thất lạc, Công ty nên cài đặt phần mềm máy tính nối mạng giữa phòng kế toán của Công ty với phòng vật tư. Hàng ngày, khi các nghiệp vụ phát sinh thì phòng vật tư chỉ việc nhập số liệu vào máy chuyển lên phòng kế toán. Khi phòng kế toán nhận được các chứng từ này sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ các định khoản, đối chiếu số liệu dễ dàng hơn chính xác hơn, sau đấy hoàn chỉnh nốt phần nhập liệu. Thứ ba, về Bảng phân bổ tiền lương Bảo hiểm xã hội cũng như Bảng tính phân bổ khấu hao, Công ty không lập đúng như mẫu của Bộ Tài chính quy định. Công ty cần lập lại mẫu bảng theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Việc lập mẫu bảng theo đúng chế độ sẽ giúp cho kế toán viên cập nhật số liệu một cách chính xác. 3.3.2. Kiến nghị về tài khoản sổ sách kế toán Thứ nhất, khi Công ty cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting thì chương trình đã sẵn các tài khoản do Bộ Tài chính quy định. Tuy nhiên đối với các khoản giảm trừ doanh thu, Công ty cần phải theo dõi chi tiết đến từng khoản mục. Các tài khoản này sẽ được chi tiết cho từng loại sản phẩm của Công ty như xi măng bao, xi măng rời, clinker, đối xi măng bao xi măng rời thì cần phải chi tiết cho xi măng PCB30 PC40. Chi tiết như sau: TK 521- Chiết khấu bán hàng TK 5211-Chiết khấu hàng hoá TK 5212-Chiết khấu thành phẩm TK 521211-Chiết khấu bán xi măng bao TK 521212-Chiết khấu bán xi măng rời TK 521213-Chiết khấu bán Clinker TK 521214-Chiết khấu bán thành phẩm khác TK 5213-Chiết khấu dịch vụ TK 531-Hàng bán bị trả lại TK 531111-Doanh thu bán xi măng bao TK 531112-Doanh thu bán xi măng rời TK 531113-Doanh thu bán Clinker TK 531114-Doanh thu bán sản phẩm khác TK 532-Giảm giá hàng bán TK 532111-Giảm giá bán xi măng bao TK 532112-Giảm giá bán xi măng rời TK 532113-Giảm giá bán Clinker TK 532114-Giảm giá bán dịch vụ khác Thứ hai, ta thấy trong các khoản phải trả, phải nộp khác do Bộ Tài chính quy định thứ tự tài khoản đựơc sắp xếp như sau: TK 3382-KPCĐ, TK 3383- BHXH, TK 3384-BHYT. Chính vì vậy, để đảm bảo công tác hạch toán CPCĐ, BHXH, BHYT, Công ty cần phải thay đổi một số tài khoản như sau: TK 64115-KPCĐ thay bằng TK 64112-KPCĐ TK 64212-BHXH thay bằng TK 64213-BHXH TK 64213-BHYT thay bằng TK 64214-BHYT TK 64214-KPCĐ thay bằng TK 64212-KPCĐ [...]... cũng không phải là một ngoại lệ Công tác kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ đóng góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của Công ty Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Xi măng Bút Sơn, em đã tìm hiểu sâu về đề tài này hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình nhưng do còn nhiều hạn chế về kiến thức kinh nghiệm nên bài viết... gay gắt đòi hỏi các kế toán viên phải biết xử lý linh hoạt, nhanh chóng chính xác các thông tin, nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ngoài ra, trong quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói chung hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ vẫn còn nhiều bất cập, Công ty nên cải thiện nâng cao công tác kiểm soát nội bộ đảm bảo sự chính xác từ khâu lập luân chuyển các... liên doanh, các thành phần kinh tế khác ngày càng tăng làm cho thị phần của Tổng Công ty ngày càng bị thu hẹp KẾT LUẬN Công ty CP Xi măng Bút Sơn chỉ với hơn 10 năm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng đã, đang sẽ không ngừng lớn mạnh cả về chi u rộng lẫn chi u sâu Hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng được đổi mới cho phù hợp với tình hình mới, xu thế mới giúp Công ty quảng bá được thương... Bình Vĩnh Phúc ……… Xi măng rời Clinker Sản lượng Giá bán PCB30 Doanh thu Sản Lượng Giá bán Xi măng bao PC40 Doanh thu Sản lượng Giá bán PCB30 Doanh thu Sản lượng Biểu 3.1: Bảng dự toán doanh thu bán hàng Giá bán PC40 Doanh thu Sản lượng Giá bán Doanh thu 3.3.4 Các kiến nghị khác Thứ nhất, Công ty cần phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các nhân viên kế toán Các kế toán viên nắm chắc... Kiến nghị về Báo cáo kế toán Công ty cần phải lập thêm các báo cáo kế toán về doanh thu giá vốn từng tháng để trưởng phòng phó phòng kế toán thể kiểm soát nắm bắt được tình hình tiêu thụ của Công ty một cách kịp thời nhanh chóng Ngoài ra, cần phải xây dựng các Báo cáo doanh thu theo từng địa bàn Từ các Báo cáo này mà các cán bộ phòng kế toán những phương thức tiêu thụ phù hợp cho các... ảnh sản phẩm của mình trên thị trường trong nước Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực hết mình của cán bộ công nhân viên toàn Công ty phải kể đến sự sắp xếp phù hợp, linh hoạt trong công tác tổ chức bộ máy quản lý nói chung công tác tổ chức bộ máy kế toán nói riêng Đối với bất kỳ một công ty nào thì lợi nhuận vẫn là vấn đề được đặt lên hàng đầu Công ty CP Xi măng Bút Sơn cũng... nên công tác tiêu thụ sản phẩm vẫn còn nhiều vướng mắc đã ảnh hưởng phần nào đến sản lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2007 Căn cứ tình hình thị trường thực tế khả năng sản xuất của Công ty, nhu cầu thị trường ở từng địa bàn, khu vực từng chủng loại xi măng cũng như hiệu quả mang lại, để nâng cao sản lượng tiêu thụ trong những năm tiếp theo đặc biệt khi sản phẩm xi măng của dây chuyền 2 xi. .. người tiêu dùng mở rộng thị trường cho sản phẩm của Công ty Không những cần phải lập theo tháng, theo địa bàn mà Công ty cần phải lập Báo cáo về doanh thu giá vốn theo từng loại sản phẩm Việc lập theo doanh số từng loại sản phẩm giúp Công ty sắp xếp biện pháp nâng cao doanh số cho từng loại sản phẩm Bên cạnh lập các báo cáo kế toán về doanh thu giá vốn hàng bán thì cán bộ phòng kế toán. .. yếu là xi măng rời cung cấp cho các công trình thu điện lớn trong năm 2008 các năm tiếp theo như: Thu điện Sơn La, Bản Chát, Thu điện Lào Cai, Nậm Chi n… nhu cầu xi măng là rất lớn Đẩy mạnh khai thác tại các địa bàn mà xi măng Bút Sơn chưa xâm nhập được hoặc xâm nhập ít như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang… các địa bàn Miền Trung, Miền Nam tiến tới xuất khẩu xi măng Tăng... hoạch chi n lược phát triển Tổng Công ty phù hợp với quy hoạch phát triển ngành xi măng theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hoá sở hữu Tổng Công ty cần phải kế hoạch phát triển thị trường tránh sự cạnh tranh trong nội bộ Tổng Công ty nhưng tăng sức cạnh tranh của Tổng Công ty trong điều kiện mở cửa hội nhập Đặc biệt là trong điều kiện sản lượng xi măng của các liên doanh, . HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN 3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh. hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, sau đây em xin trình bày một số giải pháp hoàn thiện.
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN,

Hình ảnh liên quan

BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG Tháng……năm……. - HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN

h.

áng……năm…… Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan