0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH

7 625 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH 1.Quá trình hình thành phát triển của công ty: 1.1:Tên, địa chỉ của công ty Tên gọi :Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Thành Địa chỉ: 156 - Triệu Việt Vương - Hai Bà Trưng - Hà Nội Ngày thành lập: tháng 5 năm 2003 Điện thoại: 0439743669 Fãx:9743667 1.2:Thời gian thành lập quá trình phát triển Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Thành là một doanh nghiệp được thành lập tháng 5 năm 2003 với 25 cán bộ công nhân viên. công ty là đơn vị kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại ngân hàng, ở giai đoạn đầu công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn. cơ sở vật chất thiếu thốn, cán bộ công nhân viên chưa đươc lành nghề thi trường tiêu thu còn hạn hẹp .mấy năm gần đây nhu cầu thị trường tăng nhanh sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng khốc liệt nên doanh nghiệp đã thay đổi nhiều phương thức nhằm cải tiến trang thiết bị để tạo ra thành phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu của thi trường.mấy năm gần đây nhu cầu thị trường ngày càng tăng doanh nghiệp đã sản xuất tiêu thụ được nhiều sản phẩm mang lại lợi nhuân cao cho doanh nghiệp , nên ban lãnh đạo công ty đã mở rộng thêm nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa bàn Hà Nội các tỉnh trên toàn quốc . đội ngũ công nhân viên đã có tay nghề cao đến nay hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đi vào ổn định . 2. chức năng, nhiệm vụ ,lĩnh vực hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty. Các lĩnh vực kinh doanh : do đặc thù của doanh nghiệp là các linh kiện được lắp ráp thành xe máy nên lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là gia công sản xuất các sản phẩm xe gắn máy các nguyên liệu chính là các linh kiện Nhiệm vụ :tiến hành kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp gia công sản phẩm xe gắn máy theo nhu cầu thi hiếu của khách hàng trong cả nước . doanh nghiệp đảm bảo kinh doanh có hiệu quả , hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm ,ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động tổ chức kinh doanh tổ chức bộ máy của công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Thành Giám đốc là người đứng đầu công ty điều hành mọi hoạt động của công ty thông qua các phòng ban chức năng, đôi khi cũng điều hành trực tiếp các tuyến . các phòng đều có trưởng phòng các nhân viên , làm việc dưới sự chỉ dạo của giám đốc theo nhiệm vụ chức năng của riêng mình. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty Giám Đốc Phòng tổ chức Phòng kinh phòng kế toán Hành chính doanh tài vụ 4. Tổ chức công tác kế toán của công ty 4.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán của công Để bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả cao nhất , việc tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với loại hình công tác kế toán đã chọn, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán , tổ chức hạch toán ban đầu tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán phải khoa học hợp lý. Bên cạnh đó việc tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với qui mô sản xuất cũng như trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán . công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Thành hoạt động tổ chức trên địa bàn vừa phân tán vừa tập trung Với hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán được sơ đồ hoá như sau: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán Tiền lương Phân xưởng TSCĐ Kế toán phó Kế toán Kế toán thanh toán tiền lương Phòng kế toán trung tâm gồm có 3 người, trong đó có một kế toán phân xưởng, một kế toán tiền lương tài sản cố định còn lại do kế toán trưởng thực hiện. 4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty Do đội ngũ cán bộ kế toán ở Công ty ít, để giảm bớt công việc ghi chép kế toán,công việc dàn đều trong tháng việc cung cấp thông tin kịp thời nên Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty Công ty đang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính phát hành theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/9/2005. Công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá vật tư hàng hoá theo phương pháp đích danh. Thực hiên đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Để phản ánh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán Công ty sử dụng báo cáo tài chính lập theo quý. - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5. Đặc điểm sản phẩm , qui trình công nghệ sản xuất Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty đơn giản, có chu kỳ sản xuất ngắn. Nguyên vật liệu chủ yếu là các linh kiện xe máy nhập trong ngoài nước. Sơ đồ quy trình sản xuất Linh kiện, phụ tùng Lắp ráp Thành phẩm 6. kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007,2008,2009.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Biểu I. Doanh thu tiêu thụ nội địa xuất khẩu 6.295,8 6.760,89 8.580,0 18.318,17 14.911,71 17.521,54 24.613,97 26.101,54 21.672,60 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2007 2008 2009 DOANH THU XUAT KHAU (qui doi theo ty gia nam 2009) DOANH THU NOI DIA (theo gia co dinh nam 2009. Nguon tinh hinh KTXH-Tong cuc TK) TONG DOANH THU Ghi chú (Đơn vị tính VND) Năm 2008. Sự tăng trưởng không đều trong doanh thu nội địa thì ngoài những yếu tố chủ quan do công ty chưa khắc phục được , còn có những nguyên nhân khác quan khác như phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc , ấn Độ các doanh nghiệp khác trong nước tham gia trên trị trường nên đã ảnh hưởng doanh thu trong nước . Nhìn vào cột doanh thu xuất khẩu của công ty trong 3 năm qua thì doanh thu xuất khẩu có tăng nhưng không nhiều. Năm 2007 doanh thu xuất khẩu đạt 6.295,80 triệu đồng. Sang năm 2008 là 6.760,89 triệu đồng, tăng 7,4% so với năm 2007. năm 2009 doanh thu đạt ở mức 8.580 triệu đồng tăng hơn so với năm 2008 là 26,9% doanh thu xuất khẩu không không cao so với tổng doanh thu là vì khách hàng nước ngoài luôn gây khó khăn cho công ty về phương thức vạn chuyển nhanh cũng như chất lượng sản phẩm. Mặt khác, công ty cũng chưa chú trọng đầu tư để khai thác các thi trường có tiềm năng . Do đó công ty phải có những biện pháp mở rộng thị trường, nânmg cao hiệu quả cạnh tranh của hàng doanh nghiệp . . KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 1.1:Tên, địa chỉ của công ty Tên. gian thành lập và quá trình phát triển Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đông Thành là một doanh nghiệp được thành lập tháng 5 năm 2003 với 25 cán bộ công
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH,

Hình ảnh liên quan

4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH

4.2..

Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty Xem tại trang 4 của tài liệu.