0

THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

33 458 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG DUNGTST I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG DUNGTST. 1. Lịch sử hình thành phát triền. Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng DUNGTST Địa chỉ trụ sở chính: số 26 khu tập thể Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Điện thoại : (04) 7324 038 Fax : (04) 7324 038 Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng, lắp đặt, sữa chữa các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện… Công ty cổ phần đầu xây dựng DUNGTST là một doanh nghiệp được thành lập vào ngày 18/01/2002 tại Hà Nội, với ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng, lắp đặt, sữa chữa các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện… hầu hết đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nhân được Công ty tuyển dụng đã làm việc từ các doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty lớn với nhiều lĩnh vực khác nhau, kinh nghiệm, tay nghề lâu năm. Đã từng tham gia thiết kế, xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng sở, các dự án y tế, giáo dục v.v . Là Công ty cổ phần xây dựng, phương châm của công ty là đảm bảo chất lượng, mỹ thuật tiến độ thực hiện công trình, thực hiện tốt kế hoạch đã được giao, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước địa phương. Từ khi thành lập tới nay, Công ty đã đạt được một số thành tựu đáng kể đã đang được nhiều ban ngành, các liên doanh nhân tín nhiệm, giao cho tham gia vấn, xây dựng nhiều công trình lớn với phạm vi rộng tại các tỉnh phía Bắc. Sau đây là một số công trình do Công ty đã thực hiện trong năm 2007 - 2009. STT Tên công trình Giá trị quyết toán ( VNĐ) Thời gian thực hiện 1 Thi công phần hoàn thiện từ tầng 2 đấn tầng 7 nhà A2 chung cư 18 tầng. 2.939.492.000 4/2007 2 Thi công phần xây từ tầng 12 đến tầng 17 nhà A2 chung cư 18 tầng. 3.861.303.000 6/2007 3 Thi công phần xây tầng áp mái mái, hoàn thiện từ tầng 16 đến mái Nhà A2 chung cư 18 tầng. 4.925.384.000 9/2007 4 Thi công xây dựng Trụ sở Viện chiến lược Chính sách Bộ tài nguyên Môi trường. 4.539.213.000 3/2008 5 Cải tạo sửa chữa cửa hàng xăng dầu số 37 (GĐI, GĐII, GĐIII) 675.258.000 9/2008 6 Thay sửa cửa chống mối một số hạng mục khác trường tiểu học Xuân La 735.747.000 3/2009 7 Xây dựng nhà học chức năng cải tạo tường rào (để giảm ồn) trường THCS Chu Văn An 9.446.102.000 5/2009 … … 2. cấu bộ máy quản lý điều hành bộ máy kế toán trong công ty. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN ĐỘI SẢN XUẤT ĐỘI SẢN XUẤT XƯỞNG SẢN XUẤT SƠ ĐỒ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG DUNGTST PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT TỔ CHỨC THI CÔNG Qua sơ đồ ta thấy: Bộ máy điều hành hoạt động của doanh nghiệp là một hệ thống khép kín, mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các phó giám đốc. * Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận, phòng ban. - Hội đồng quản trị: điều hành chung toàn bộ công ty, quyết định chủ trương chính sách của công ty, hộ trợ văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. - Chủ tịch hội đồng quản trị: Là người chỉ huy cao nhất đại diện cho hội đồng quản trị doanh nghiệp về mặt pháp nhân, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp. - Giám đốc: Là công sự đắc lực của chủ tịch hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thực thi các nhiêm vụ mà hội đồng quản thị giao cho dưới sự chỉ đạo của chủ tịch hội đồng quản trị. - Các phòng ban chức năng: giúp giám đốc nắm tình hình kiểm tra, kiểm soát, nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cho phương an sản xuất trình tự sản xuất. + Phòng hành chính nhân sự: nhiệm vụ sắp xếp, đào tạo cán bộ công nhân viên trong toàn doanh nghiệp. Hàng năm, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch chế độ nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên. Tham gia xây dựng giáo dục, phổ biến nội dung quy chế làm việc. Sinh hoạt cùng hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của nhà nước doanh nghiệp đề ra. + Phòng kế hoạch kỹ thuật tổ chức thi công: nhiệm vụ lập kế hoạch thi công cho doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo công tác thi công , đảm bảo kỷ thuật, kiểm tra khối lượng, chất lượng công trình. + Phòng kế toán: Quản lý thực hiện chặt chẽ chế độ kế toán của doanh nghiệp theo đúng nguyên tắc, quy định của nhà nước chủ trương của hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt phải tuân thủ những quy định về tài chính các hoạt động chung của công ty. Hoàn thành việc sản xuất kinh doanh, quyết toán sổ sách báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo đúng quy định thời gian để tham mưu cho ban giám đốc về sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, sổ sách báo cáo tài chính, số liệu kế toán của công ty. Thực hiện đúng nguyên tắc về chế độ nghiệp vụ, kế toán thu, chi, nhập, thanh toán về các chế độ lương thưởng như đã quy định. Quản lý, theo dõi báo cáo kịp thời về tình hình tài chính cho Hội đồng quản trị. + Các đội sản xuất: tổ chức điều hành trực tiếp công nhân thực hiện các giai đoạn trong thi công từ khâu cung ứng nguyên vật liệu đến khâu hoàn thiện. Thực hiện sản xuất theo kế hoạch tiết kiệm thời gian, nguyên nhiên liệu, không ngừng cải tiến nâng cao trình độ chuyên nghiệp thợ tay nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để nâng cao chất lượng công trình đảm bảo định mức giá thành. Ngoài các phòng phụ trách chuyên môn trên còn một số tổ, bộ phận với mỗi chức năng nhiệm vụ riêng nhưng đều chịu sự điều hành của cấp trên mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp SƠ ĐỒ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG DUNGTST Thủ quỹ Thủ kho Kế toán thanh toán KT vật công nợ Kế toán bán hàng * Chức năng trong từng phần hành - Kế toán trưởng: Luôn là người trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của phòng kế toán. Là người chỉ đạo trực tiếp công tác hạch toán của phòng kế toán, tham mưu cho giám đốc về các chế độ chính sách tài chính ban hành. Chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về quản lý tài chính tại đơn vị. trách nhiệm cung cấp số liệu cho lãnh đạo, nhằm nắm bắt chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành doanh nghiệp . - Kế toán tổng hợp: Kiểm tra toàn bộ hoạt động kế toán của doanh nghiệp, vào sổ tổng hợp lập báo cáo kế toán định kỳ theo chế độ quy định. - Kế toán bán hàng kế toán thanh toán: nhiệm vụ bán thành phẩm đem lại doanh thu hàng ngày, cuối ngày phải tổng hợp báo cáo cho kế toán trưởng, cuối tuần tổng hợp báo cáo kiểm tra đối chiếu, theo dõi các khoản thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, doanh thu bán hàng xác định kết quả kinh doanh. - Kế toán vật công nợ: làm thủ tục xuất - nhập vật tư, chịu trách nhiệm tính toán thanh toán công nợ với nhà cung cấp. Báo cáo tình hình công nợ hàng tuần, hàng tháng liên tục cho ban giám đốc phương hương giải quyết thích hợp để đảm bảo tiến độ sản xuất thi công. Theo dõi tình hình trích nộp các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ cho toàn bộ các cán bộ công nhân viên trong công ty . - Thủ kho: nhiệm vụ theo dõi lượng vật nhập - xuất - tồn kho, thành phẩm cuối ngày, Cuối tháng, cuối quý phải báo cáo đối chiếu kết quả kiểm được với kế toán. - Thủ quỹ: Đảm nhận toàn bộ số lượng tiền mặt tại công ty. Thu chi đúng chế độ, đúng quy định theo phiếu thu , phiếu chi hợp lý… Đối chiếu quỹ báo cáo tồn quỹ hàng ngày, bảo đảm quản lý tiền mặt an toàn, tránh mất mát làm thiệt hại cho công ty. 3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp trình tự ghi sổ theo hình thức “nhật ký chung”. - Kỳ hoạch toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho cuối kỳ: kiểm định kỳ. - Phương pháp tính giá hàng xuất kho: Theo phương pháp nhập trước xuất trước. -Phương pháp khấu hao TSCĐ được áp dụng: Đường thẳng (theo QD206/2003QĐ-BTC ngày 12/12/2003). - Đơn vị tiền tệ sự dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa nhỏ. - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo biên bản kiểm thực tế tại ngày 31/12/ năm. - Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN “NHẬT KÝ CHUNG” GHI CHÚ: : Ghi hàng ngày. : Ghi định kỳ : Quan hệ đối chiếu * Trình tự ghi sổ: - Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời với việc ghi trên sổ nhật ký, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Do doanh nghiệp thực hiện mở các sổ nhật ký đặc biệt nên định kỳ 3 đến 5 ngày hoặc cuối tháng, tuỳ vào khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán tổng hợp từng sổ nhật ký đặc biệt , lấy số liệu ghi vào tài khoản phù hợp trên sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ kinh tế được ghi đồng thời vào nhiều sổ nhật ký đặc biệt tại doanh nghiệp. - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng tất cả các số liệu trên sổ cái rồi lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái bảng Chứng từ gốc Nhật ký đặc biệt Sổ thẻ kế toán chi tiết Nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái tài khoản Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính tổng hợp chi tiết ( được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết ) được dùng để báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh trên sổ nhật ký chung ( hoặc sổ nhật ký chung sổ nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 4. Kết quả hoạt động kinh doanh Trong những năm gần đây, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đi vài ổn định, chất lượng sản phẩm công trình được nâng cao, ngày càng tạo niềm tin cho các nhà đầu từ tìm đến. Từ đó đời sống của các cán bộ công nhân viên được cải thiện rõ rệt, đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. Trải qua gần 8 năm đổi mới phát triển, sau khi đã bù đắp những khoản chi phí bỏ ra ban đầu, những khó khăn bước đầu thì doanh nghiệp đã làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu về nguồn lợi nhuận lớn. Sau đây là trích dẫn kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2009 vừa qua. Mẫu số: B-01/DNN Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QDD-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc [...]... (190.343.418) II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNHCÔNG TY Đối với công ty Cổ phần Đầu Xây dựng DUNGTST với đặc điểm là thi công xây lắp các công trình xây dựng thì tài sản cố định là một trong các yếu tố quan trọng TSCĐ tại Công ty chủ yếu là máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, thi công xây lắp công trình phương tiện vận chuyển BẢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG Loại máy thi công Công suất Tính... V/v: đầu tài sản cố định ) Căn cứ vào nhu cầu phục vụ thi công công trình của công ty : Điều 1: Đầu 01 chiếc ôtô để phục vụ việc đi lại thuận lợi cho việc sản xuất thi công các công trình Nguyên giá: 819.720.000 VNĐ Thời gian thực hiện: 04/2010 Điều 2: phòng kế hoạch kỹ thuật công ty tổ chức giao nhận lập biên bản bàn giao gửi về phòng kế toán tài chính để làm sở trích khấu hao phòng kế. .. Đầu tháng 4 năm 2010 dựa vào thực trạng của công ty phòng kế hoạch ban giám đốc quyết định mua một TSCĐ là một chiếc ôtô 4 chỗ phục vụ cho công tác hoạt động của công ty Sau đây là giấy tờ văn bản liên quan: Công Ty Cổ phần đầu Xây dựng DUNGTST *** Số: 702B/CT2 - KHKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc *** Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH... TK214 b Tài khoản sử dụng Để tiến hành hạch toán, toán công ty sử dụng các TK 211, 214 Ngoài ra, để hạch toán TSCĐ kế toán viên còn sử dụng các tài khoản sau:111, 112, 331, 411… 2 Hạch toán thực trạng tình hình biến động TSCĐ 2.1 Hạch toán tăng TSCĐ Phòng kế hoạch kỹ thuật của Công ty nhiệm vụ theo dõi TSCĐ tại Công ty từ đó phát hiện ra nhu cầu lập kế hoạch mua sắm, trang bị mới TSCĐ trình... 500.000 2.3 Trình tự kế toán vào sổ: Công ty CPĐT Xây dựng DUNGTST SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 211 Đơn vị tính: Đồng Ghi tăng TSCĐ Chứng từ SH KP/2010B 0007356 Loại TSCĐ Khấu hao TSCĐ Khấu hao Số tiền Tỷ lệ KH (%) NT 14/4 Chứng từ Số tiền Mức KH Số tiền SH NT Xe ôtô CAMRY 819.720.000 2.4G Tổng cộng 819.720.000 0 Loại tài sản : xe ôtô 4 chỗ Kế toán (Ký, họ tên) Công ty CPĐT Xây dựng DUNGTST SỔ CÁI Ngày ghi... gia tăng được khấu trừ 2.Thuế các khoản phảI thu Nhà nước 3 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I .Tài sản cố định 1 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn luỹ kế 3 Chi phí XDCB dở dang II.Bất động sản đầu 1 Nguyên giá 2 Giá trị hao mòn luỹ kế III Các khoản đầu tài chính dài hạn 1 Đầu tài chính dài hạn 100 110 120 121 129 130 131 132 138 139 140 141 149 150 151 2.260.0570115...BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm: 2009 Người nộp thuế: Công ty Cổ phần ĐTXD DUNGTST Mã số thuế: 0102151495 Địa chỉ trụ sở: 26 Tập thể Trần Quý Cáp, Văn Miếu Quận Huyện: Đống Đa Tỉnh / Thành phố: Hà Nội Điện thoại: Đơn vị tiền: đồng việt nam STT Chỉ tiêu (1) (2) Mã số (3) Số năm nay Số năm trước (4) (5) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I.Tiền các khoản ng đương tiền II Đầu tài chính... Đầu tháng 5/2010 Công ty đã nhượng bán 01 máy trộn bê tông với nguyên giá là 12.000.000 đ đã khấu hao 70% cho công ty TNHH An Phát Giá bán là 5.000.000 đ thuế VAT là 10% Công ty TNHH An Phát đã thanh toán tiền cho Công ty bằng tiền mặt sau khi nhận máy HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT 3LL RX/2010Y GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng 0008437 NGÀY 7 THÁNG 05 NĂM 2010 Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Đầu. .. NĂM 2010 Đơn vị bán hàng: Công ty Liên Doanh TOYOTA Hà Nội Địa chỉ: Km 29 + 500 Láng Hoà Lạc - Thạch Thất - Hà Tây Số tài khoản: 102045310002564 Điện thoại: 0343.685.008 MST : 0101058149 Họ tên người mua hàng: Đỗ Trung Dũng Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng DUNGTST Địa chỉ: 26 Trần Quý Cáp - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội Số tài khoản: 102010000502850 Hình thức thanh toán: CK MST : 0102151495... từkế toán sử dụng đều theo mẫu quy định chung của bộ tài chính Các chứng từ, sổ sách mà kế toán Công ty sử dụng để theo dõi, hạch toán TSCĐ bao gồm: + Hoá đơn (GTGT); + Biên bản thanh lý hợp đồng; + Biên bản giao nhận TSCĐ; + Biên bản thanh lý TSCĐ; + Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành; + Biên bản đánh giá lại TSCĐ; + Sổ chi tiết tài sản cố định; + Sổ cái TK211; + Sổ cái TK214 b Tài . THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST. . II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY. Đối với công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DUNGTST với đặc điểm là thi công xây lắp các công trình xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST, THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST,

Hình ảnh liên quan

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN “NHẬT KÝ CHUNG” - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST
SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN “NHẬT KÝ CHUNG” Xem tại trang 9 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                   Năm: 2009 - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

m.

2009 Xem tại trang 11 của tài liệu.
II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY. - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST
II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: CK MS T: 0102151495 STTTên hàng hoá dịch vụĐơn vị - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

Hình th.

ức thanh toán: CK MS T: 0102151495 STTTên hàng hoá dịch vụĐơn vị Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: TM MS T: 0101525074 STT Tên hàng hoá dịch vụĐơn vị - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

Hình th.

ức thanh toán: TM MS T: 0101525074 STT Tên hàng hoá dịch vụĐơn vị Xem tại trang 23 của tài liệu.
BẢNG KÊ CHI TIẾT MỨC TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2010 - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

2010.

Xem tại trang 29 của tài liệu.
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO Xem tại trang 30 của tài liệu.
Dựa trên bảng tính và phân bổ khấu hao, kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 627: 667.000 - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

a.

trên bảng tính và phân bổ khấu hao, kế toán tiến hành định khoản: Nợ TK 627: 667.000 Xem tại trang 31 của tài liệu.
SỔ NHẬT KÝ CHUNG - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST
SỔ NHẬT KÝ CHUNG Xem tại trang 31 của tài liệu.
Tên tài khoản: Hao mòn TSCĐ hữu hình Số - THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

n.

tài khoản: Hao mòn TSCĐ hữu hình Số Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan