NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:09

- Nội dung: Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần tội ác chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các nước thuộc địa thành vật hy sinh để phục vụ cho lợi ích của chúng trong các cuộc ch[r] (1)NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC I VĂN BẢN LỚP 8 Khi tu hú - Học thuộc lòng thơ (sách giáo khoa – trang 19) - Học thuộc lòng phần ghi nhớ (sách giáo khoa – trang 20) Đi đường - Học thuộc lòng phần dịch thơ (sách giáo khoa – trang 39) - Học thuộc nội dung: Từ việc đường núi, Hồ Chí Minh gợi chân lý đường đời: Vượt qua gian lao chồng chất tới thắng lợi vẻ vang. Thuế máu - Học sinh tự đọc văn - Nghệ thuật: Nghệ thuật trào phúng, hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát. - Nội dung: Nguyễn Ái Quốc vạch trần tội ác quyền thực dân biến người dân nghèo khổ nước thuộc địa thành vật hy sinh để phục vụ cho lợi ích của chúng chiến tranh khốc liệt. Đi ngao du - Học sinh tự đọc văn - Nội dung: + Cách trình bày luận điểm hợp lý lý lẽ dẫn chứng xen kẻ nhau, tiếp nối tự nhiên. + Trình bày dùng đại từ “ta”, “tôi” kết hợp lý luận chung cái riêng để thu hút người đọc. + Văn thể Ru-xô người giản dị, quý trọng tự yêu thiên nhiên. Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục - Học sinh tự đọc văn - Xem tóm tắt phần thích * sách giáo khoa trang 120 121 - Nhận biết chủ đề văn bản: Phần ghi nhớ - sách giáo khoa – trang 122 Tổng kết phần văn Khuyến khích học sinh tự làm tập – trang 130 tập – trang 144 II TIẾNG VIỆT LỚP 9 Nghĩa tường minh hàm ý - Nghĩa tường minh gì? Thế hàm ý?  Ghi nhớ SGK – trang 75 - Điều kiện sử dụng hàm ý  Ghi nhớ SGK – trang 91 Tổng kết ngữ pháp - Từ loại, kiểu câu  Học sinh tự làm nhà, GV sửa nhanh lớp - Phần cụm từ - SGK trang 133,134  Học sinh xác định từ trung tâm - Phần thành phần câu: Học sinh ý thành phần: Thành phần thành phần phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI., NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.