NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:08

03 BắcSơn -Ở đoạn trích hồi thứ bốn của vở kịch Bắc Sơn , Nguyễn Huy Tưởng đã xây dựng một tình huống làm bộc lộ xung đột cơ bản của vở kịch giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù; đồng thờ[r] (1)TÓM TẮT NỘI DUNG PHẦN GIẢM TẢI PhầnVănbản (Từtuần 24-37) ST T TÊN BÀI NỘI DUNG GIẢM TẢI GHI CHÚ 01 Con cò -Khai thác hình tượng cị câu hát ru, thơ Con cò của Chế Lan Viên ngợi ca tình mẹ ý nghĩa lời ru sống người -Bài thơ thành cơng việc vận dụng sáng tạo ca dao, có câu thơ đúc kết suy ngẫm sâu sắc 02 Bến quê -Truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu chứa đựng suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc nhà văn người sống, thức tỉnh trân trọng giá trị sống gia đình vẻ đẹp bình dị quê hương -Nghệ thuật truyện bật miêu tảt âm lí tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống, trần thuật theo dòng tâm trạng nhân vật 03 BắcSơn -Ở đoạn trích hồi thứ bốn kịch Bắc Sơn, Nguyễn Huy Tưởng xây dựng tình làm bộc lộ xung đột kịch lực lượng cách mạng kẻ thù; đồng thời thể diễn biến nội tâm nhân vật Thơm - gái có chồng theo giặc, từ chỗ thờ với cách mạng, sợ liên lụy đến chỗ đứng hẳn phía cách mạng Qua đó, tác giả khẳng định sức thuyết phục nghĩa cách mạng -Hội kịch cho thấy nghệ thuật viết kịch Nguyễn Huy Tưởng, thành cơng bật tạo dựng tình để bộc lộ xung đột, tổ chức đối thoại, thể tâm lí tính cach nhân vật 04 Tôivàchún g ta -Để phát triển sản xuất, để đem lại quyền lợi, hạnh phúc cho người, cần phá bỏ cách nghĩ, chế lạc hậu, cũ kĩ, cần mạnh dạn đổi phương pháp tổ chức, lề lối hoạt động Đây trình đấu tranh gay hắt, cần có người có trí tuệ, lĩnh, dám nghĩ dám làm
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI., NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.