0

skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học

12 241 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 23:34

Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học MỤC LỤC TÊN ĐỀ TÀI I II PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở thực tiễn: 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUÀ NGHIÊN CỨU III NỘI DUNG THỰC TRẠNG 1.1 Thuận lợi 1.2 Khó khăn CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG HIỆU QUẢ CÁC TRÒ CHƠI GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ TỪ VỰNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN 11 IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11 KẾT LUẬN 11 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học I TÊN ĐỀ TÀI Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học II PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận Khi mà xu hội nhập ngày phát triển mối quan hệ người hợp tác công việc khơng bó hẹp đất nước Việt Nam mà cịn mở rộng mơi trường quốc tế Tiếng Anh đóng vai trị quan trọng sống hàng ngày từ việc giao tiếp đến hội học tập, làm việc, mối quan hệ hợp tác kinh doanh…Cho nên, việc học tiếng Anh cần thiết cá nhân Trong tiếng Anh, vai trò từ vựng quan trọng Không thể hiểu ngôn ngữ mà không hiểu biết từ vựng Nhưng điều khơng đồng nghĩa với việc hiểu đơn vị từ vựng riêng lẻ, độc lập với mà nắm từ vựng thông qua mối quan hệ biện chứng đơn vị từ vựng Như vậy, việc học từ vựng rèn luyện kỹ sử dụng từ vựng yếu tố hàng đầu việc truyền thụ tiếp thu ngơn ngữ Nắm bắt yếu tố đó, giáo dục áp dụng phương pháp dạy học tích cực thay cho phương pháp truyền thống trước đây, song song với điều nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thiết kế lại chương trình giảng dạy nhằm phù hợp với đối tượng bậc học Tuy nhiên vấn đề đưa mang nặng lý thuyết chung chung tập trung phần lớn cấp học cao Quan tâm tới phương pháp dạy-học bậc tiểu học vấn đề cấp thiết mang tính tảng lâu dài cho việc lên cấp học sau 1.2 Cơ sở thực tiễn: Tiểu học Hướng Phùng trường địa bàn huyện Hướng Hóa, mà đa số học sinh người dân tộc thiểu số nên việc giảng dạy tiếng Anh trở nên khó khăn Tơi nhận thấy việc hạn chế giao tiếp học sinh việc giao tiếp Tiếng Anh nên em nhớ từ Chỉ rèn luyện kỹ bản, cộng thêm vốn từ vựng định em giao tiếp Tiếng Anh bậc tiểu học có nội dung đơn giản không nhiều từ vựng, nhiên mơn học tự chọn nên số phụ huynh lẫn học sinh không quan tâm dẫn đến việc em học từ vựng nhớ từ Chính điều gây cho tơi trăn trở phải tìm phương pháp giúp đỡ em học từ, nhớ từ lâu Đó lý chọn đề tài “Một số phương pháp dạy vựng môn Tiếng Anh bậc tiểu học” với hy vọng góp phần nhỏ bé vào Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học việc nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh cho em học sinh tiểu học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trong mơn tiếng Anh, đòi hỏi học sinh phải nắm vốn từ vựng giao tiếp lưu lốt Nhưng điều quan trọng học từ, mà học để nhớ lâu nhớ thật sâu từ vựng Dựa vào việc tìm hiểu thực trạng việc dạy học Tiếng Anh, thân xin đưa số phương pháp nhằm giúp học sinh nhớ sử dụng vốn từ cách hiệu ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM - Học sinh khối 4, trường tiểu học Hướng Phùng NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong việc dạy Tiếng Anh, giúp học sinh học từ, nhớ từ hoạt động dạy thiếu tiết học Việc học từ nhớ từ không đơn việc giúp học sinh nhớ nghĩa từ mà việc giúp em nghe từ, phát âm từ cách xác áp dụng từ giao tiếp Tiếng Anh Vì vậy, việc tìm cách thức giúp em học từ nhớ từ lâu nhiệm vụ giáo viên với mục đích giúp học sinh hiểu từ, sử dụng từ vào câu theo ngữ cảnh nhớ từ lâu  Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài bao gồm vấn đề sau: - Tìm hiểu thực trạng việc dạy Tiếng Anh trước vận dụng đề tài - Các phương pháp dạy từ vựng hiệu - Các trò chơi giúp học sinh ghi nhớ từ vựng  Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát - Phương pháp đối thoại, vấn - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra, thống kê - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động học sinh PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm, thân tơi khơng dám đưa nhiều vấn đề Nói cách khác chưa đủ điều kiên đưa nhiều vấn đề mà gói gọn phạm vi nhỏ bé việc học từ vựng tiếng Anh THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Thời gian bắt đầu nghiên cứu: Tháng 11 năm 2014 - Thời gian kết thúc nghiên cứu: Tháng năm 2015 Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUÀ NGHIÊN CỨU Học sinh có hứng thú tiếp cận với phương pháp dạy từ vựng tích cực Khả ghi nhớ kỹ vận dụng từ vào giao tiếp nâng cao III NỘI DUNG THỰC TRẠNG 1.1 Thuận lợi - Trường tiểu học Hướng Phùng giai đoạn xây dựng trường chuẩn quốc gia phụ huynh học sinh nhiệt tình ủng hộ việc nâng cao dân trí - Chương trình sách giáo khoa có nội dung kiến thức phù hợp với thực tế sống học sinh có nhiều hình minh họa đẹp mắt, sinh động, tạo hứng thú cho học sinh - Giáo viên dễ dàng tìm kiếm nhiều tư liệu dạy học nhờ vào hỗ trợ cơng nghệ thơng tin - Giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm cơng tác giảng dạy mơn Tiếng Anh 1.2 Khó khăn Cơ hội thực hành Tiếng Anh cịn ít: trường miền núi, phần đa học sinh người dân tộc thiểu số Các em hội tiếp xúc với người nước ngồi, khơng có hội sử dụng tiếng Anh sống hàng ngày Phần lớn gói gọn học, học để thi, để kiểm tra Cơ sở vật chất cịn thiếu thốn: Trường học chưa có phịng Lab, phịng nghe nhìn dành riêng cho mơn tiếng Anh Học sinh chưa có điều kiện để sử dụng thiết bị gia đình phục vụ cho việc tự học tiếng Anh Số lượng học sinh lớp đông, hạn chế không gian: Lớp học với số lượng đơng học sinh (30-38 em) hội cho em thực hành tiết học Mặt thời gian hạn chế, không gian nhỏ hẹp, nên giáo viên tổ chức nhiều hoạt động trò chơi phong phú cho em Học sinh chưa ý thức tầm quan trọng môn học: Lứa tuổi này, em ham chơi chưa có động để học tập Bên cạnh đó, tiếng Anh môn học tự chọn, nên phụ huynh học sinh chưa thực quan tâm đầu tư Các em chưa ý thức học tiếng anh để làm phương tiện giao tiếp sau CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG HIỆU QUẢ 2.2 Giới thiệu từ thông qua vật dụng trực quan Sử dụng vật dụng trực quan hay hình ảnh, giúp học sinh hiểu nhanh ghi nhớ từ vựng cách sâu sắc Tranh ảnh hay vật thật tạo Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học hứng thú thu hút theo dõi học sinh Bên cạnh đó, cịn tác động đến khả tư em Ví dụ 1: dạy từ “bread” (Unit 9- grade 4) Giáo viên lấy ổ bánh mì đặt câu hỏi “What is it?” Học sinh trả lời tiếng Việt Sau GV giới thiệu từ cách đọc Nếu khơng có vật thật giáo viên sử dụng tranh, ảnh minh họa cho “bread” Ví dụ 2: giới thiệu từ: Song Festival, School Games, School Festival (Unit 6- Grade 5) Giáo viên sử dụng hình ảnh ngày hội trường, tiếng hát học đường để giới thiệu từ vựng tới liên quan tới chủ đề lễ hội Ví dụ 3: giới thiệu phận thể (Unit – grade 5), GV vừa vào phận đầu, mắt, tai đọc “head, eyes, ears” Học sinh dễ dàng hiểu tên tiếng anh phận 2.3 Giới thiệu từ thông qua hành động, cử điệu Phương pháp giúp cho học sinh hiểu nghĩa cách trực tiếp thông qua cử điệu GV minh họa cho từ Ví dụ: giới thiệu từ “to draw, to read, to write, to sing” (Unit – grade 4) GV làm điệu vẽ, hát, đọc, viết học sinh hiểu nghĩa từ mà không cần GV dịch 2.4 Giới thiệu từ thông qua ngữ cảnh Phương pháp giúp học sinh hiểu cách dùng từ tình giao tiếp Ví dụ 1: dạy từ “take along” (Unit 9- grade 5) GV đưa đoạn hội thoại LiLi: What are you going to tomorrow? (Bạn làm vào ngày mai?) Alan: I’m going to have a picnic (Mình dã ngoại) Lili: Are you going to take along some food? (Bạn mang theo thức ăn chứ?” Alan: Yes, I am (Ừ, mang) Khi đặt từ “take along” vào ngữ cảnh, học sinh dễ dàng hiểu ý nghĩa cách dùng từ vựng Ví dụ 2: dạy từ “because” GV đưa hội thoại ngắn Alan: Why you like music? LiLi: Because I like to sing Như vậy, thông qua ví dụ đó, học sinh hiểu nghĩa cách dùng từ dễ dàng Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học 2.5 Giới thiệu từ thông qua hát Một phương pháp đơn giản hiệu quả, vừa có tác dụng khiến cho học thêm sinh động, tạo hứng thú cho học sinh, vừa tăng vốn từ khả nhớ lâu lượng từ cách dễ dàng cho học sinh học hát tiếng Anh Tuy nhiên, GV cần chọn hát có nội dung phù hợp với học, ngắn gọn q nhiều từ khó Ví dụ: - (Unit grade 5) GV sử dụng “Head shoulder knees and toes” - (Unit 10 – grade 4) Gv sử dụng “Five little monkeys” - (Unit – grade 4) GV sử dụng “This is the way” Nếu có thời gian điều kiện, GV sử dụng Video hát cho học sinh xem Học tai, mắt cảm nhận giai điệu âm nhạc khiến học sinh có hứng thú với học tiếng Anh lớp CÁC TRÒ CHƠI GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ TỪ VỰNG Có nhiều cách giúp học sinh nhớ từ lâu Tùy vào đặc trưng riêng dạy mà giáo viên lựa chọn trị chơi phù hợp Giáo viên thực phần Warm up, FreePractice sau dạy xong từ vựng Sau số trò chơi mà thân đúc kết trình học tập giảng dạy 3.2 What and Where - Mục đích trị chơi giúp học sinh nhớ nghĩa cách đọc từ Thủ thuật áp dụng cho tất từ có bài, - Viết số từ lên bảng không theo trật tự khoanh tròn chúng lại - Sau lần đọc giáo viên lại xóa từ khơng xóa vịng trịn - Cho học sinh lặp lại từ kể từ bị xóa - Khi xóa hết từ, giáo viên cho học sinh viết lại từ vào chỗ cũ Ví dụ: subject Beacause musician dancer want A singer Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học 3.3 Guess the picture - Mục đích trị chơi giúp cho học sinh thực hành ơn nói từ cách hiệu - Vẽ số tranh đơn giản minh họa số từ cần ơn tập giấy A4 (Có thể sử dụng phiếu tranh dạy từ) - Cho học sinh lên chọn tranh (không cho học sinh khác nhìn thấy nội dung tranh) - Những học sinh khác đốn xem tranh cách đặt câu hỏi: “Is this a/an……… ?” Ví dụ: Ôn từ quà tặng sinh nhật (Unit - grade 4.) S1: Is this a cake? S2: Yes, it is S1: Is this a hat? S2: No, it isn’t 3.4 Draw pictures - Mục đích hoạt động ngồi việc ơn từ cịn giúp cho học sinh nghe từ nhớ từ - Giáo viên đọc, yêu cầu học sinh lắng nghe vẽ lại - Học sinh bậc tiểu, lượng từ vựng khả nghe Tiếng Anh hạn chế nên giáo viên đọc câu đơn giản - Sau hoàn thành tranh, giáo viên kiểm tra lại tranh số học sinh để xem mức độ nghe hiểu em - Qua hình vẽ ngộ nghĩnh em giáo viên nhận xét, ôn tạo cho em hứng thú học - Thủ thuật thích hợp việc ôn lại từ đồ vật nhà giới từ 3.5 Matching - Mục đích giúp học sinh ôn từ kết hợp từ với tranh, từ với nghĩa, từ với số… - Tùy vào mục đích bài, giáo viên thiết kế hoạt động cho phù hợp Có thể sử dụng phần dạy từ, trò chơi củng cố từ… Ví dụ: Dạy từ số đếm (Unit – grade 4) Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học 3.6 Jumbled word - Mục đích trò chơi nhằm giúp học sinh thực hành từ tả từ - Viết số từ lên bảng vào tờ giấy A4 với chữ xếp không theo thứ tự - Yêu cầu học sinh xếp lại chữ để tạo thành từ có nghĩa - Học sinh thực thi đua nhóm, cặp cá nhân - Cho em đọc lại từ vừa xếp Ví dụ: Sắp xếp chữ thành từ có nghĩa (Unit – grade 5) - matsopn rrmaef eecthra esrnu ngisre aniiscmu rdarcn Lloofabert         Postman Farmer Teacher Nurse Singer Musician Dancer Footballer 3.7 Pass the card - Mục đích thủ thuật khích lệ khả nhớ từ học sinh - Học sinh đứng thành nhiều hàng - Giáo viên đưa cho học sinh đứng đầu hàng phiếu tranh đồ vật Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học - Học sinh phải gọi tên hình ảnh đồ vật, chuyển phiếu đồ vật cho người đứng sau - Học sinh cuối giơ cao phiếu tranh đồ vật đọc to từ lên Ví dụ: dạy từ vật: tiger, elephant, bear, monkey… (Unit 10 – grade 4) 3.8 Noughts and crosses - Ngồi việc ơn từ, trị chơi giúp học sinh hiểu vận dụng từ vào câu - Giáo viên vẽ có từ lên bảng chuẩn bị bảng phụ - Chia học sinh thành nhóm: nhóm “noughts” (o) nhóm “crosses” (x) - Hai nhóm lần lược chọn từ đặt câu với từ - Sử dụng mẫu câu: I can/ can’t …………… He can/can’t ………… She can/can’t………… - Nhóm đặt câu (o) (x) - Nhóm có (o) (x) hàng ngang, dọc chéo thắng Ví dụ: Play skipping rope go swimming Play badminton Play hide and seek Play chess Play football Ride a bike Draw a picture Dance Group 1: He can play football Group 2: She can’t play skipping rope 3.9 Rub out and remember - Mục đích trị chơi giúp cho học sinh nhớ từ vựng lâu hơn, gần giống “What and Where” nhiên cần áp dụng thay cho để tránh nhàm chán cho học sinh Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học - Sau viết số từ học nghĩa chúng lên bảng, giáo viên cho học sinh lặp lại xóa dần từ Tiếng Việt hay Tiếng Anh - Chỉ vào nghĩa Tiếng Việt yêu cầu học sinh nói lại từ Tiếng Anh ngược lại - Cho học sinh viết lại từ Tiếng Anh bên cạnh nghĩa Tiếng Việt nghĩa Tiếng Việt bên cạnh từ Tiếng Anh Ví dụ: Khi dạy ngày tuần (Unit – grade 4) 3.10 Group the words - Mục đích trị chơi giúp học sinh nhớ nghĩa từ hiểu thuộc tính từ - Giáo viên viết số từ lên bảng - Học sinh làm việc theo nhóm để xếp từ theo chủ điểm mà giáo viên yêu cầu Ví dụ: Sắp xếp từ vào chủ đề thích hợp: car, milk, hamburger, rice, doll, mineral water, orange juice, kite, bread, fish, fruit juice, robot… 10 Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học KẾT QUẢ THỰC HIỆN Sau thời gian vận dụng phương pháp dạy từ vựng nêu trên, nhận thấy rằng: Những học tiếng anh trở nên sôi động hơn, học sinh chủ động việc học nhờ vào lượng từ ngày gia tăng Học sinh có thói quen chủ động tham gia vào trò chơi, sử dụng vốn từ vào giao tiếp thực tế có phần chuyển biến tốt đem lại kết khả quan Dưới sáng tạo giáo viên nhiều phương pháp trò chơi cho giáo viên vận dụng phương pháp theo phổ biến, dễ thực khả quan  Kết khảo sát năm học 2014- 2015 Khối Tổng số HS 65 68 IV Giữa kỳ I Giữa kỳ II Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành Chưa hoàn thành 45 59 20 55 65 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong trình dạy tiếng Anh, việc giới thiệu kiểm tra từ vựng chiếm lượng thời gian khơng nhiều song chúng có vai trò quan trọng, tạo tiền đề cho học sinh nắm vững sử dụng ngôn ngữ sau Người giáo viên với vai trò người hướng dẫn phải sử dụng kỹ cho phù hợp trình giới thiệu từ vựng để đạt mục đích học đề Trong trình soạn bài, giáo viên phải lựa chọn kĩ năng, kỹ thuật cho phù hợp, chuẩn bị kĩ cho lời dẫn gợi mở từ, vật dụng cần thiết liên quan đến việc giới thiệu từ chọn cách kiểm tra từ cho phù hợp gây hứng thú cho học sinh ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Để việc vận dụng phương pháp thành công hiệu tiết dạy, có số đề xuất, kiến nghị sau: - Cần có đợt tập huấn cho giáo viên phương pháp giảng dạy sách Let’s learn English - Cần có nhiều buổi dạy chuyên đề cho giáo viên, nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm giảng dạy 11 Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học - Giảm số lượng học sinh lớp, nên từ 20- 25 em hiệu dạy học tốt - Cần đầu tư trang thiết bị cho trường như: Phịng Lab, phịng nghenhìn, tranh ảnh minh họa, máy cassette… - Trường nên tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ giáo viên thực tốt cơng việc giảng dạy để đưa chất lượng giáo dục môn Tiếng Anh ngày nâng cao Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Quảng Trị, ngày tháng năm 2015 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) 12 Người thực hiện: Trần Thị Cao Đăng - Trường Tiểu học Hướng Phùng .. .Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học I TÊN ĐỀ TÀI Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học II PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận Khi... Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học việc nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh cho em học sinh tiểu học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trong mơn tiếng Anh, ... Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh bậc Tiểu học KẾT QUẢ THỰC HIỆN Sau thời gian vận dụng phương pháp dạy từ vựng nêu trên, nhận thấy rằng: Những học tiếng anh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học ,

Từ khóa liên quan