0

Giáo án Đại số 2010-2011 (trọn bộ) hay

62 349 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 23:11

Ngày giảng 7a : /./2010 7b : /./2010 Tiết15 Làm tròn số I . Mục tiêu 1. Kiến thức: - HS có khái niệm về làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. - Nắm vững và biết vận dụng các quy uớc làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài. 2. Kĩ năng: - Có ý thức vận dụng các quy tắc làm tròn số trong đời sống hàng ngày 3. Thái độ : - giáo dục tính cẩn thận khi làm bài tập II.Chuẩn bị: 1.GV: Bảng phu, máy tính bỏ túi 2.HS :SGK- SBT toán 7 , Máy tính bỏ túi, su tầm ví dụ thực tế về làm tròn số III. Tiến trình tổ chức dạy học 1.ổn định tổ chức (1 ) 7a:./24 vắng 7b: /23 vắng 2.Kiểm tra: (5 ) - CH: Làm bài 91/SBT -Đ/A: 99 37 37).01(,0)37(,0/ == a ; 99 62 62).01(,0)62(,0 == 1 99 62 99 37 )62(,0)37(,0 =+=+ b) 99 33 33).01(,0)33(,0 == ; 13. 99 33 )33(,0 == 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Tg Nội dung *Hoạt động1 -GV:Đa ra ví dụ số thập phân vô hạn tuần hoàn -HS: lấy ví dụ -GV: .Để dễ nhớ, dễ so sánh ngời ta thờng làm tròn số .Vậy làm tròn số nh thế nào? Nội dung bài hôm nay *Hoạt động 2:Ví dụ -GV:Đa ra 1 số Vd về làm tròn số mà các em đã tìm hiểu đựơc -GV:Đa ra ví dụ 1vẽ trục số lên bảng -HS :lên biểu diễn số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị Nhận xét :Số thập phân 4,3 gần số nguyên nào nhất?4,9 gần .? Để làm tròn số thập phân trên đến (3 ) (15 ) 5 1.Ví dụ: *Ví dụ 1: 6 5,95,4 5 4,9 4,5 4,3 4 hàng đơn vị ta viết nh sau: 4,3 4 ; 4,9 5 ?Vậy để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên nào? -HS:Trả lời -HS : nghe GV hớng dẫn và ghi bài -GV:Cho HS làm ?1 -HS :lên bảng làm -GV:đa ra ví dụ 2 -HS :giải thích cách làm tròn -HS:Làm VD3 ?Vậy giữ lại mấy chữ số thập phân ở kết quả *Hoạt động 3:Quyớc làm tròn số *Trờng hợp 1:(GV đa lên bảng phụ) -HS :đọc trờng hợp 1 -GV:hớng dẫn HS *Trờng hợp 2:Làm tơng tự nh tr- ờng hợp 1 -GV: yêu cầu HS làm ?2 -HS :Làm vào vở, lần lợt 3 HS lên bảng *Hoạt động 4:Luyện tập củng cố Hai HS lên bảng trình bày bài -HS: dới lớp cùng làm- nhận xét 5 5 (8 ) 4 4 (5 ) 4,3 4 ; 4,9 5 KH: đọc là gần bằng hoặc xấp xỉ ?1 5,4 5 ; 5,8 6 ; 4,5 5 *Ví dụ 2: 72900 73000 (tròn nghìn) Ví dụ 3: 0,8134 0,813 2.Quy ớc làm tròn: *Trờng hợp 1:SGK/36 VD:a)86,149 86,1 b)542 540(tròn chục) *Trờng hợp 2:SGK/36 VD: a)0,0861 0,009 b)1573 1600 ?2 a)79,3826 79,383;b)79,3826 79,38 c)79,3826 79,4 3.bài tập Bài 73/36SGK 7,923 7,92 ;50,401 50,40 17,418 17,42 ;0,155 0,16 79,1364 79,14 ;60,996 61,00 4.Củng cố : (5 ) - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài - HS nhắc lại QT làm tròn số 5.Hớng dẫn học ở nhà. (2 ) -Nắm vững hai quy ớc của phép làm tròn số -Làm bài 76,77,78,79/37,38SGK93,94/SBT -Giờ sau mang máy tính bỏ túi -đọc có thể em cha biết, xem bài 11 *Những lu ý, kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy : . Ngày giảng 7a : /./2010 7b : /./2010 Tiết16 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai I. Mục tiêu 1. Kiến thức: -HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của 1 số không âm. 2. Kĩ năng: - Biết sử dụng đúng kí hiệu 3. Thái độ : - Nghiêm túc trong học tập II.Chuẩn bị: 1.GV: Bảng phu, máy tính bỏ túi 2.HS :SGK- SBT toán 7 , Máy tính bỏ túi III. Tiến trình tổ chức dạy học 1.ổn định tổ chức (1 ) 7a:/24 vắng 7b:/23 vắng . 2.Kiểm tra: (6 ) - CH: Thế nào là số hữu tỉ ? Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân.? Viết các số hữu tỉ sau dới dạng số thập phân 4 3 ; 11 17 -Đ/A: +/ Số hữu tỉ là số viết đợc dới dạng phân số a b với a,b Z, b 0 +/Mỗi số hữu tỉ đợc biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngợc lại +/ = 0,75 ; =1,(54) 3.Bài mới Hoạt động của thầy và trò Tg Nội dung *Hoạt động1 : tình huống -GV:Hãy tính: 1 2 ; 2 3 2 ?Vậy có số hữu tỉ nào mà bình ph- (2) ơng bằng 2 không?Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời *Hoạt động2:Số vô tỉ Xét bài toán:Cho hình (GV treo bảng phụ có nội dung bài toán) -GV: gợi ý:Tính S hình vuông AEBF bằng 2 lần S tam giác ABF.Còn S hình vuông ABCD bằng 4 lần S tam giác ABF.Vậy S hình vuông ABCD bằng bao nhiêu? -GV: gọi độ dài cạnh AB là x (m) Đ/K: x>0 hãy biểu thị s hình vuoongABCD theo x -GV:Ngời ta đã CM đợc rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phơng bằng 2 và tính đợc x= 1,414213562373095 . Số này là số thập phân vô hạn mà phần thập phân của nó có 1 chu kỳ náo .Đó là 1 số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Ta gọi những số nh vậy là số vô tỉ.Vậy số vô tỉ là gì? -GV :nhấn mạnh Số thập phân hữu hạn +Số thập phân vô hạn TH là số hữu tỉ Số thập phân vô hạn không tuần hoàn:Số vô tỉ *Hoạt động2:Khái niệm về căn bậc2 -GV:Hãy tính 3 2 =? (-3) 2 =? 3 2 2 =? 3 2 2 =? 0 2 = ? Ta nói 3 và -3 là các căn bậc 2 của 9 ?Tìm x biết x 2 =-1 -HS:(-1)không có căn bậc 2 ?Vậy căn bậc 2 của 1 số a không âm là 1 số ntn? -GV: đa ra ĐN căn bậc 2 của a -HS : thực hiện ? 1 -GV:Tìm các căn bậc 2 của 25 9 ;-16 (9) (12) 3 5 1.Số vô tỉ: Bài toán:SGK/40 D C F A B E Giải : S hình vuông AEBF bằng 1.1=1(m 2 ) S hình vuôngABCD gấp 2 lần S hình vuông AEBF.Vậy S hình vuông ABCD bằng 2.1 = 2(m 2 ) Nếu gọi x(m) (x>0) là độ dài cạnh AB ta có x 2 =2 x= 1,414213562373095 (số vô tỉ) *Số vô tỉ: ( sgk-40) *Tập hợp số vô tỉ kí hiệu:I 2,Khái niệm về căn bậc 2: Nhận xét 3 2 = 9; (-3) 2 = 9 Ta nói :3 và -3 là các căn bậc 2 của 3 *Định nghĩa: (sgk-40) ?1 Căn bậc 2 của 16 là 4 và - 4 -HS:trả lời -GV:Vậy chỉ có số dơng và số 0 mới có căn bậc 2.Số âm không có căn bậc 2 Mỗi số dơng có bao nhiêu căn bậc 2?Số 0 có bao nhiêu căn bậc 2 -HS:Số dơng có 2 căn bậc 2.Số 0 có một căn bậc 2 -GV: đa ra VD -GV: cho học sinh làm ?2 - HS: lên bảng thực hiện *Hoạt động 3: củng cố -GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm Bài 82/41 -GV: treo bảng phụ -HS: đại diện nhóm trình bày Bài 86/42 SGK Sử dụng máy tính bỏ túi -GV: hớng dẫn HS cách sử dụng máy tính. 4 (8) 4 4 Căn bậc 2 của 25 9 là 5 3 và 5 3 Không có căn bậc của 16 Số dơng a có đúng hai căn bậc 2 là a và - a Ví dụ :Số 4 có căn bậc 2 là 4 =2 và - 4 = -2 *Chú ý :Không đợc viết 4 = 2 ?2 Căn bậc 2 của 3 là 3 và - 3 Căn bậc 2 của 10 là 10 và - 10 Căn bậc 2 của 25 là 25 và - 25 3 . bài tập Bài 82/41 a)Vì 5 2 = 25 nên 25 =5 b)Vì 7 2 = 49 nên 49 =7 c)Vì 1 2 =1 nên 1 =1 d)Vì 3 2 2 = 9 4 nên 3 2 9 4 = Bài 86/42 SGK 4.Củng cố : (5) - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài - HS nhắc lại QT làm tròn số 5.Hớng dẫn học ở nhà. (2) -Nắm vững hai quy ớc của phép làm tròn số -Làm bài 76,77,78,79/37,38SGK93,94/SBT -Giờ sau mang máy tính bỏ túi -đọc có thể em cha biết, xem bài 11 *Những lu ý, kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy : Ngày giảng 7a : /./2010 7b : /./2010 Tiết17 Số thực I. Mục tiêu 1. Kiến thức: -H/s biết đợc số thực và tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ .Hiểu đợc ý nghĩa của trục số thực. 2. Kĩ năng: - biết đợc biểu diễn thập phân của số thực . 3. Thái độ : -Thấy đợc sự phát triển của hệ thống số từ N đến Z, Q, R II.Chuẩn bị: 1.GV: Bảng phu, máy tính bỏ túi, Thớc kẻ, compa 2.HS :SGK- SBT toán 7 , Máy tính bỏ túi, Thớc kẻ, compa III. Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức (1) 7a: ./24 vắng 7b: /23 vắng 2.Kiểm tra: (6) - CH: : 1/ĐN căn bậc 2 của 1 số a 0 ?Chữa bài 107(a,c,e,g)/SBT. 2/ Nêu quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ với số thập phân.Cho VD về số hữu tỉ, số vô tỉ (viết các số đó dới dạng số thập phân) -Đ/A: 1/Chữa bài 107/SBT a) 81 =9 b) 8100 =90 c) 64 =8 d) 1000000 =1000 3.bài mới Hoạt động của thầy và trò Tg Nội dung *Hoạt động 2:Số thực -GV:Cho VD về số tự nhiên, số nguyên âm,phân số, số thập phân hữu hạn, số vô tỉ viết dới dạng căn bậc 2 -HS:Lấy VD Vậy tất cả các tập hợp số đã học ,Z,Q,I đều là tập con của R -GV:Cho HS làm ?1 -CH: Cách viết xRcho ta biết điều gì? -CH: x có thể là những số nào? -GV:Yêu cầu HS làm bài87/SGK (treo bảng phụ có nội dung bài 87) -HS:Lên bảng điền vào chỗ trống -HS: Dới lớp cùng làm -GV nói:Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x=y hoặc x<y hoặc x>y -CH:Hãy so sánh: 0,3192 .và 0,32(5) 1,24598 . và 1,24596 -GV:Yêu cầu HS làm ?2 -HS làm vào vở bài tập 3hs lên bảng làm 3 phần (thêm 5 và 2,23) -GV:Giới thiệu :Với a,b là 2 số thực dơng Nếu a >b thì a > b -CH: 4 và 13 số nào lớn hơn (15) 1,Số thực: VD:0,2 ; 5 3 ;-0,234 ; - 7 1 3 ; 2 .là các số thực. *Số hữu tỉ và số vô tỉ đợc gọi chung là số thực *Tập hợp các số thực kí hiệu là R ?1 Khi viết xR ta hiểu rằng x là 1 số thực x có thể là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ Bài 87/SGK Điền các dấu ( , , ) thích hợp vào ô vuông : 3 Q ;3 R ; 3 I ; -2,53 Q 0,2 (35) I ; N Z ; I R ; Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x=y hoặc x<y hoặc x>y VD:a)0,3192 < 0,32(5) b)1,24598 .> 1,24596 ?2 a)2,(35)=2,3535 . 2,(35) < 2,369121518 b) )63(,0 11 7 = c) 5 =2,236067977 5 >2,23 Với a,b là 2 số thực dơng Nếu a >b thì a > b -HS: 4 = 16 có 16 >13 16 > 13 4> 13 *Hoạt động 3:Trục số thực -GV:Ta đã biết cách biểu diễn 1 số hữu tỉ trên trục số.Vậy có biểu diễn đợc số vô tỉ 2 trên trục số không ? -HS:Vẽ hình 6b vào vở GV vẽ trục số lên bảng , 1 HS lên bảng biểu diễn -GV:Giảng cho HS hiểu đợc ý nghĩa của tên gọi trục số. -GV:Treo bảng phụ (hình 7) -CH:Ngoài số nguyên, trên trục số này còn biểu diễn các số hữu tỉ nào? các số vô tỉ nào? -GV:Yêu cầu HS đọc chú ý/SGK *Hoạt động 4: Luyện tập -CH: Tập số thực bao gồm những số nào?vì sao nói trục số là trục số thực -HS:Làm bài 89/45 (13) 6) Ví dụ: 4> 13 2.Trục số thực: 2 2 1 0 -1 *chú ý:SGK/44 4.Luyện tập: Bài 89/45 a)Đúng b)Sai c)Đúng 4.Củng cố : (5) - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài 5.Hớng dẫn học ở nhà(2) -Làm bài 89,90,91(SGK-45), học thuộc bài *Rút kinh nghiệm sau giờ dạy : Ngày giảng 7a : /./2010 7b : /./2010 Tiết19 Thực hành giảI toán với sự trợ giúp của máy tính cầm tay I. Mục tiêu 1. Kiến thức: -H/s nắm đợ các thao tác sử dụng MT để giải các bài toán dạng tìm x, thực hiện các phép tính, tính giá trị của biểu thức, tính căn bậc hai 2. Kĩ năng: - Sử dụng thành thạo MT để giải các dạng bài toán 3. Thái độ : -Có tháI độ tích cực trong học tập, thích sử dụng MT khi giải toán II.Chuẩn bị: 1.GV: máy tính bỏ túi Casio fx570 2.HS : Máy tính bỏ túi Casio fx570 III. Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức (1) 7a: ./24 vắng 7b: /23 vắng 2.Kiểm tra: (6) - CH: tìm x biết: 5.x = 6,25 x = 6,25 : 5 x = 1.25 3.bài mới Hoạt động của thầy và trò T/ g Nội dung Hoạt động 1: Dạng tìm x GV: 1.Dạng 1: Tìm x Bài tập 93 (SGK- 45) a. 3,2.x+ (- 1,2).x + 2,7 = - 4,9 b. (-5,6)x + 2,9x 3,86 = -9,8 Bài 127 (SBT 21) a) 5.x= 6,25 x = 1,25 b) 3 25,2 4 3 = = y y 5 + x = 6,25 x = 1,25 3 25,2 4 3 = =+ y y TQ: ta có ax =b (a 0) và a + x =b Từ đó suy ra: ab a b x == Do đó 2 )1()( aahaybabab == Vì vậy ta có 1 a ta có 1 2 = a a b 2. Dạng 2: Thực hiện các phép tính Bài 95 (SGK 45) 26,1 63 16 125,1. 9 8 1 28 5 5:13,5 = += A A 9 2 7 25 4 75 62 . 3 1 4:5,199,1. 3 1 3 = += B B 6 3 1 33. 7 3 3 1 19. 7 3 5,2 21 16 5,0 23 4 21 5 23 4 1 = = = +++= D D C C 3. Dạng 3: Làm tròn số Bài1: Tính giá trị biểu thức (chính xác đến 2 chữ số thập phân) 43,1 5 4 .5,4 25 7 :456,1 18 5 91,8 2,0 5 4 3:18.2 25 9 78,0 13,1.6,8 43,227 = += == + = + = C C B B A A 4.Củng cố : (5) - GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài 5.Hớng dẫn học ở nhà(2) -Làm bài 89,90,91(SGK-45), học thuộc bài *Rút kinh nghiệm sau giờ dạy : Ngày giảng: 7a: /./2010 7b: / /2010 Tiết21 Ôn tập chơng I I-Mục tiêu: [...]... giữa các tập hợp số N, Z, Q, R GV:? Hãy nêu các tập hợp số đã học và mối quan hệ giữa các tập hợp số GV:Yêu cầu HS lấy VD về số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ? (5) 1.Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R Q Z 31 -7 N N Z, R 2 22,1357 2,1357 3 Z Q, Q R, 2 IR QI= Hoạt động 2:Ôn tập số hữu tỉ ?Định nghĩa số hữu tỉ ?Thế nào là số hữu tỉ dơng ?Số hữu tỉ âm?cho ví dụ? ?Số nào không là số hữu tỉ âm... bậc 2, số vô tỉ, số thực: ?Định nghĩa căn bậc 2 của 1 số không âm? ?Thế nào là số vô tỉ ?cho VD? ?Số hữu tỉ đợc viết dới dạng phân số ntn? ?Số thực? x=3.1600000=4800000(đ) y=5.1600000=8000000(đ) 4.Ôn tập về căn bậc 2, số vô tỉ, số thực: Định nghĩa căn bậc 2: a) 0,01 0,25 =0,1 0,5 = 0,4 b) (10) 0,5 100 1 1 = 0,5.10 = 5 0,5 = 4,5 4 2 b )Số vô tỉ , cho VD c )Số thực d)Trục số thực Bài 100/SGK Giải :Số tiền... 9: (3 điểm) Số viên bi của 3 bạn Hà, Hải, Hạnh tỉ lệ với các số 2; 4; 5 Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng 3 bạn có tất cả 44 viên bi Đề 2 Phần I : Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc phơng án trả lời đúng Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng: A Mọi số thập phân hữu hạn đều là số hữu tỉ B Mọi số thực đều là số hữu tỉ C Mọi số hữu tỉ đều là số thập phân... số tỉ lệ k=- 1 2 thì n tỉ lệ thuận với m theo 3/Nếu hai đại lợng tỉ lệ thuận với nhau thì: a)Tỉ số hai giá trị tơng ứng b)Tỉ số hai giá trị của đại lợng này bằng của đại lợng kia 2 9 = 6 3 2 x = 15 y = 15 = 10 3 x =9 y = Bài 2/54 Điền số thích hợp vào ô trống biết x và y là hai đại lợng tỉ lệ thuận x -3 -1 1 2 5 y 6 2 -2 -4 -10 Bài 3 Điền vào chỗ trống y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ K Hệ số. .. 2/Bài toán 2:SGK/59 Giải: Gọi số máy của 4 đội lần lợt là x1, x2 ,x3, x4 ta có: x1+ x2 +x3+x4 =36 Vì số máy tỉ lện nghịch với số ngày hoàn thành côngviệc nên ta có: 4x1=6x2=10x3=12x4 thành dãy tỉ số bằng nhau? x x1 x 2 x = = 3 = 4 1 hay 1 1 1 4 6 10 12 GV:áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,Tìm x1, x2 ,x3, x4 GV: Qua hai bài toán 2 ta thấy đợc mối quan hệ giữa bài toán tỉ lệ thuận và bài toán tỉ... định hệ số tỉ lệ của y đối với x? ?b/Thay đổi dấu ? trong bảng trên bằng 1 số thích hợp? ?Có nhận xét gì về tỉ số giữa 2 giá a)Vì y và x là hai đại lợng tỉ lệ thuận y1= k x1 hay 6 =3k k = 2 Vậy hệ số tỉ lệ là 2 b) y2= k x2 = 2.4 = 8 y3 = k x3 =2.5 =10 y4= k x4=2.6 =12 y1 y 2 y 3 y 4 = = = = 2 (chính là hệ số tỉ x1 x 2 x3 x 4 lệ) trị tơng ứng? *Tính chất:SGK/53 GV giới thiệu 2 tính chất của 2 đại lợng... các dạng toán đã làm về đại lợng tỉ lệ thuận -Bài tập về nhà số 13, 14, 15, 17(SBT/44,45) Ôn tập đại lợng tỉ lệ nghịch - Đọc trớc Đ3 *Những lu ý, kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy Ngày giảng: 7a: ././2010 7b:././2010 Tiết 27 Đại lợng tỉ lệ nghịch I-Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết đợc công thức biểu diễn mối quan hệ giữa hai đại lợng tỉ lệ nghịch - Nhận biết đợc hai đại lợng có tỉ lệ nghịch hay không?... ngày Khi hai đại lợng tỉ lệ nghịch x1 ứng với y1 x2 ứng với y2 x1 y1 = x2 y 2 4 Củng cố (3) HS nhắc lại tính chất hai đại lợng tỉ lệ nghịch 5 Hớng dẫn về nhà(2) Nắm vững định nghiã và tính chất của 2 đại lợng tỉ lệ nghịch(so sánh với tỉ lệ thuận) Làm bài số1 3, 15/SGK; 18,19,20/SBT *Những lu ý kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy Ngày giảng: 7a : / /2010 7b : ./ /2010 Tiết 29 Một số bài toán về đại lợng tỉ... là hằng số nên x và y tỉ lệ nghịch với nhau b/x+y là hằng số nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau c/Tích a.b là hằng số nên a và b tỉ lệ nghịch với nhau HS2 :Nêu tính chất của 2 đại lợng tỉ lệ thuận và hai đại lợng tỉ lệ nghịch.So sánh(Viết dới dạng công thức) Chữa bài 19/SBT Đáp án: a/ a=x.y =7.10=70 b/ y = 70 x c/x=5 y= 14 x=14y = 5 3 Bài mới TG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động1:Bài toán 1: (10)... điểm) Số viên bi của 3 bạn Hà, Hải, Hạnh tỉ lệ với các số 2; 4; 5 Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng 3 bạn có tất cả 44 viên bi Bài làm Ngy giảng: 7a:/./2010 7b: /./2010 Chơng II Hàm số và đồ thị Tiết 23 Đại lợng tỉ lệ thuận I.Mục tiêu : 1 Kiến thức : -Biết đợc công thức biểu diễn mối quan hệ giữa hai đại lợng tỉ lệ thuận -Nhận biết đợc hai đại lợng có tỉ lệ thuận hay . 1 số a 0 ?Chữa bài 107(a,c,e,g)/SBT. 2/ Nêu quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ với số thập phân.Cho VD về số hữu tỉ, số vô tỉ (viết các số đó dới dạng số. có số dơng và số 0 mới có căn bậc 2 .Số âm không có căn bậc 2 Mỗi số dơng có bao nhiêu căn bậc 2 ?Số 0 có bao nhiêu căn bậc 2 -HS :Số dơng có 2 căn bậc 2.Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 2010-2011 (trọn bộ) hay, Giáo án Đại số 2010-2011 (trọn bộ) hay,