MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI( CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý GHI CHÉP VÀ ĐÁNH DẤU VÀOBÀI HỌC ĐÃ CHÉP NHÉ ! )

8 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2021, 18:24

2. Dựa theo cách tổng hợp kết quả ở bài tập trên, hãy lập bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật với những hành động nói mà em đã biết. Cho ví[r] (1)TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP MÔN NGỮ VĂN - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI ( CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý GHI CHÉP VÀ ĐÁNH DẤU VÀO BÀI HỌC ĐÃ CHÉP NHÉ ! ) NỘI DUNG ÔN TẬP TUẦN 24 – 25: A/ VĂN BẢN: Xem lại học: Tiết 91 – 92: CHIẾU DỜI ĐƠ – Lí Cơng Uẩn Đọc lại văn bản: Chiếu dời đô ( SGK/48,49 ) 2 Nắm : Tên văn bản, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức biểu đạt Học ghi nhớ: SGK/51 4 Xem lại phần: “ Đọc – hiểu văn ” chép. a Mục đích việc dời đơ. b Ca ngợi địa thành Đại La. c Kết luận nhà vua. Tiết 94 - 95: HỊCH TƯỚNG SĨ – Trần Quốc Tuấn Đọc lại văn bản: Hịch tướng sĩ ( SGK/55-58 ) 2 Nắm :Tên văn bản, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức biểu đạt Học ghi nhớ: SGK/61 4 Xem lại phần: “ Đọc- hiểu văn ” chép. a Nêu gương sử sách. b Tội ác kẻ thù lòng yêu nước Trần Quốc Tuấn: - Tội ác kẻ thù. - Lòng yêu nước Trần Quốc Tuấn. c Phân tích tình hình, thái độ - việc làm sai tướng sĩ: - Thái độ - hành động sai trái tướng sĩ. - Thái độ - hành động đúng, nên làm tướng sĩ. d Kêu gọi tướng sĩ. Tiết 96 - 97: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA – Nguyễn Trãi 1.Đọc lại văn bản: Nước Đại Việt ta ( SGK/66-67 ) 2 Nắm :Tên văn bản, tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức biểu đạt Học ghi nhớ: SGK/69 (2)b Chân lý tồn độc lập có chủ quyền dân tộc Đại Việt. c Thực tiễn lịch sử. *Luyện tập tổng hợp: ( HS làm vào tập ) Xem lại khái niệm thể loại:Chiếu ( SGK/50 ), Hịch ( SGK/58 ), Cáo ( SGK/67 ), em nêu nét giống khác thể loại ( Gợi ý: so sánh phương thức biểu đạt, hình thức viết, đối tượng viết, mục đích viết… ) B/ TIẾNG VIỆT: Xem lại học. Tiết 89: CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH ( Hướng dẫn tự học ) I HS nắm vững đặc điểm hình thức chức kiểu câu. 1 Câu trần thuật : a Hình thức: - Khơng có đặc điểm hình thức kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán - Khi viết, câu trần thuật thường kết thúc dấu chấm, có thể kết thúc dấu chấm than dấu chấm lửng b Chức năng: - Thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả… - Ngồi chức trên, câu trần thuật dùng để yêu cầu, đề nghị, hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc… ( vốn chức kiểu câu khác )  Đây kiểu câu dùng phổ biến giao tiếp 2 Câu phủ định: a Hình thức: Câu phủ định câu có từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, ( ), ( ), đâu có phải ( ), đâu ( có),… b Chức năng: - Thơng báo, xác nhận khơng có vật, việc, tính chất, quan hệ ( Câu phủ định miêu tả ) - Phản bác ý kiến, nhận định ( Câu phủ định bác bỏ ) II Luyện tập: Khuyến khích HS tự làm. - Xem lại tập ( Câu trần thuật ): 1,2,3,4,5, 6/46-47 - Xem lại tập ( Câu phủ định ): 1,2,3,4,5,6/53-54 C/ TẬP LÀM VĂN: Chương trình địa phương ( phần Tập làm văn): SGK/ 55 (Khuyến khích HS tự làm) TUẦN 26 (3)A.PHẦN 1.HS ĐỌC VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀO TẬP BÀI SOẠN. * Xem ghi nhớ SGK/62 nắm khái niệm hành động nói. * HS xem ví dụ 2: (SGK/62-63) 1 Trong đọan trích mục I, ngồi câu phân tích, câu cịn lại lời nói Lí Thơng điều nhằm mục đích định Những mục đích gì? 2 Chỉ hành động nói đoạn trích sau cho biết mục đích hành động. * HS xem ví dụ : (SGK/70) 1 Đánh số thứ thự trước câu trần thuật đoạn trích sau Xác định mục đích nói câu cách đánh dấu ( + ) vào thích hợp đánh dấu ( - ) vào khơng thích hợp theo bảng tổng hợp kết bên 2 Dựa theo cách tổng hợp kết tập trên, lập bảng trình bày quan hệ kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật với hành động nói mà em biết Cho ví dụ minh họa B PHẦN NỘI DUNG GHI BÀI (YÊU CẦU HỌC SINH GHI VÀO TẬP BÀI HỌC ) TIẾT 98: HÀNH ĐỘNG NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG NÓI (tt ) I Một số kiểu hành động nói thường gặp. *Ví dụ : (SGK/62-63) 1 Trong đoạn trích mục I, câu lời Lí Thơng có mục đích riêng: Câu 1: trình bày Câu 2: đe doạ Câu 3: cầu khiến Câu 4: hứa hẹn 2 - Vậy bữa sau ăn đâu ? → Hỏi. - Con ăn nhà cụ Nghị thơn Đồi →Thơng báo - U định bán ? U không cho nhà ? → Hỏi - Khốn nạn thân này! Trời ơi! → Bộc lộ cảm xúc => Các kiểu hành động nói có hai đoạn trích: Trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. *Ghi nhớ (SGK/62-63). III Cách thực hành động nói *Ví dụ : (SGK/70) (4)Câu Mục đích Hỏi - - - - -Trình bày + + + - -Điều khiển - - - + + Hứa hẹn - - - - -Bộc lộ cảm xúc - - - - -2  Câu cảm thán → hành động bộc lộ cảm xúc Ví dụ: Ôi mùa xuân !  Câu trần thuật → hành động trình bày Ví dụ: Một hơm người chồng biển đánh cá  Câu nghi vấn → hành động hỏi. Ví dụ: Trâu Lão cày ngày đường?  Câu cầu khiến → hành động điều khiển. Ví dụ: Ơng tìm lại cá địi nhà rộng => Có cách thực hành động nói : - Cách thực trực tiếp: Dùng kiểu câu có chức phù hợp hành động đó. - Cách thực gián tiếp: Dùng kiểu câu khác phù hợp với hành động nói. * Ghi nhớ: SGK/71 C.PHẦN LUYỆN TẬP ( HS làm vào soạn ) - HS làm tập 1,2,3, SGK/ trang 63, 64, 65 - HS làm tập 1,2,3,4,5 SGK/ trang 71, 72, 73 Tiết 99 - 100: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC ( Luận học pháp ) Nguyễn Thiếp PHẦN I: HỌC SINH ĐỌC- SOẠN BÀI. 1 Học sinh đọc kĩ văn bản: SGK/76,77 Tìm hiểu phần thích: SGK/77,78 3 Trả lời câu hỏi sau vào tập soạn ? Nêu nét tác giả Nguyễn Thiếp ( Hs gạch chân SGK/77 ) ? Văn viết theo thể tấu ( thể loại nghị luận tiêu biểu thời kỳ trung đại), em gạch chân khái niệm SGK/ 77 (5)? Có thể chia văn theo bố cục phần Ý phần gì? ? Mở đầu đoạn trích, Nguyễn Thiếp nêu mục đích chân việc học cách Tác dụng cách nêu ? Qua đó, ông khẳng định mục đích chân việc học gì. ? Sau xác định mục đích chân việc học, Nguyễn Thiếp soi vào thực tế đương thời phê phán biểu lệch lạc, sai trái Tác hại lối học lệch lạc, sai trái ? Để khuyến khích việc học, ơng khun vua Quang Trung thực chính sách ? Để nâng cao chất lượng dạy- học, ơng trình bày phương pháp nào. ? Năm 1791, Nguyễn Thiếp tấu vua Quang Trung, bàn luận phép học Nhìn lại thực tế, em có nhận xét quan điểm phương pháp mà ơng trình bày ? Theo Nguyễn Thiếp trình bày, có mục đích chân chính, có quan điểm, phương pháp đem lại tác dụng PHẦN 2: NỘI DUNG GHI BÀI ( Các em ghi phần vào tập học ) Tiết 99 - 100: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC ( Luận học pháp ) Nguyễn Thiếp I Đọc – hiểu thích: 1 Tác giả: Nguyễn Thiếp ( SGK/77 ) 2 Tác phẩm: - Thể loại: Tấu - Phương thức biểu đạt: nghị luận - Xuất xứ: trích từ tấu Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung vào tháng 8- 1791 bàn ba điều mà theo ông bậc đế vương nên biết: quân đức ( đức vua ), dân tâm ( lòng dân ), học pháp ( phép học ) - Vị trí đoạn trích: trích phần thứ 3, “ Luận học pháp ” ( phép học ) - Bố cục: phần II Đọc- hiểu văn bản: 1 Mục đích chân việc học: “ Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, rõ đạo” ( sử dụng châm ngơn, cách nói hình ảnh, so sánh) => Học để làm người. 2 Phê phán biểu lệch lạc, sai trái: - Lối học hình thức, hịng cầu danh lợi ( khơng tài ) - Khơng cịn biết đến tam cương, ngũ thường ( không đức ) => Tác hại: chúa tầm thường, thần nịnh hót, nước nhà tan. (6)- Mở rộng trường học, đối tượng học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học - Dạy- học theo hệ thống từ thấp đến cao, học rộng nghĩ sâu, kết hợp học hành => Quan điểm, phương pháp đắn, tiến bộ. 4 Tác dụng việc học chân chính: - Đất nước có nhiều nhân tài - Triều đình ngắn - Thiên hạ thịnh trị => Tác dụng: có ích cho thân, gia đình xã hội. III Tổng kết: Ghi nhớ: SGK/79. PHẦN III: LUYỆN TẬP ( HS làm vào soạn ). 1 Xác định lại trình tự lập luận văn “ Bàn luận phép học ” sơ đồ Qua văn “ Bàn luận phép học ” Nguyễn Thiếp giúp em nhận thức rõ điều việc học thân TIẾT 101: VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM A.PHẦN 1.HS đọc trả lời câu hỏi vào tập soạn. 1 HS xem ví dụ 1: (SGK/79, 80) Câu hỏi: - Xác định câu chủ đề ( câu nêu luận điểm ) đoạn văn - Câu chủ đề đoạn đặt vị trí ( đầu hay cuối đoạn ) ? - Trong hai đoạn văn trên, đoạn viết theo cách diễn dịch đoạn viết theo cách quy nạp? Phân tích cách diễn dịch quy nạp đoạn văn 2 HS xem ví dụ 2: (SGK/80, 81) Câu hỏi: a Hãy xem lại Ngữ văn 7, tập hai cho biết: lập luận gì? Tìm luận điểm cách lập luận đoạn văn ( Gợi ý: Có phải nhà văn dùng phép tương phản hay khơng? ) b Cách lập luận đoạn văn có làm cho luận điểm trở nên sáng tỏ, xác có sức thuts phục mạnh mẽ khơng? c Em có nhận xét việc xếp ý đoạn văn vừa dẫn? Nếu tác giả xếp nhận xét Nghị Quế “đùng đùng giở giọng chó má với mj chị Dậu” lên đưa nhận xét “vợ chồng địa chủ cũng… thích chó, u gia súc” xuống hiệu lập luận đoạn văn bị ảnh hưởng nào? (7)B.PHẦN 2. NỘI DUNG GHI BÀI (YÊU CẦU HỌC SINH GHI VÀO TẬP BÀI HỌC ) I Trình bày luận điểm thành đoạn văn nghị luận: 1 Ví dụ: *Ví dụ 1: (SGK/79, 80) - Câu chủ đề: a Thật đế vương mn đời => Vị trí cuối đoạn b Đồng bào ta tổ tiên ta ngày trước => Vị trí đầu đoạn - Cách trình bày: + Đoạn (a) viết theo cách qui nạp: Từ vấn đề triển khai đoạn dẫn tới luận điểm + Đoạn (b) viết theo cách diễn dịch: Từ luận điểm triển khai vấn đề đoạn văn nghị luận *Ví dụ 2: (SGK/80, 81) a - Lập luận dùng lí lẽ dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề - Luận điểm đoạn văn: Bản chất “chó đểu” vợ chồng Nghị Quế nói riêng giai cấp địa chủ nói chung =>câu cuối. - Cách lập luận: Dùng phép tương phản: Tương phản cảnh vợ chồng Nghị Quế chăm sóc chó với cảnh vợ chồng Nghị Quế giở giọng chó má với mẹ chị Dậu để từ đến kết luận chất “chó đểu” giai cấp địa chủ b Cách lập luận đoạn văn làm cho luận điểm sáng tỏ, xác có sức thuyết phục c Các ý xếp theo thứ tự hợp lí Việc xếp luận “Nghị Quế giở giọng chó má với mẹ chị Dậu” sau luận “vợ chồng địa chủ yêu gia súc” nhằm làm cho luận điểm “chất chó đểu giai cấp nó” khơng bị mờ nhạt, mà bật lên. d Trong đoạn văn, cụm từ chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà giàu rước chó vào nhà, chất chó đểu giai cấp xếp cạnh nhau làm cho đoạn văn tập trung vào ý chung, vừa khiến chất thú vật bọn chúng thành hình ảnh rõ ràng, sinh động Cho thấy trình bày luận điểm thêm chặt chẽ hấp dẫn 2 Ghi nhớ: SGK/81 C.PHẦN 3.LUYỆN TẬP ( HS làm vào soạn ) (8)DẶN DÒ
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI( CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý GHI CHÉP VÀ ĐÁNH DẤU VÀOBÀI HỌC ĐÃ CHÉP NHÉ ! ), MÔN NGỮ VĂN 8 - THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI( CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý GHI CHÉP VÀ ĐÁNH DẤU VÀOBÀI HỌC ĐÃ CHÉP NHÉ ! )

Từ khóa liên quan