0

khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

82 7 0
  • khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:27

KÍCH THÖÔÙC TO HAY KHOÂNG TO ECHOGEN KEÙM ,DAØY,KHOÂNG ÑOÅI VAÙCH TUÙI MAÄT KHOÂNG ÑEÀU. ÑÖÔØNG MAÄT KHOÂNG DAÕN[r] (1)CHẨN ĐOÁN SIÊU ÂM (2)MỤC TIÊUKHẢO SÁT CÁC MẶT CẮT GANBIẾT ĐƯỢC CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH LÝ GAN LAN TỎA VÀ KHU TRÚ (3)ƯU THẾ CỦA SIÊU ÂMÍT BỊ CẢN TRỞQUAN SÁT ĐƯỢC 95% CHỦ MƠ GANĐƯỜNG CẮT LINH HOẠTLẬP LẠI NHIỀU LẦN (4)HẠN CHẾTÙY THUỘC TRÌNH ĐỘ NGƯỜI ĐỌC CĨ NHỮNG VÙNG KHĨ KHẢO SÁT (5)ÁP DỤNGNHIỀU BIỆN PHÁP CAN THIỆP QUA SIÊU ÂMGIÚP CHẨN ĐỐN VÀ ĐIỀU TRỊ –CHỌCDỊ DƯỚI SIÊU ÂM –SINH THIẾT DƯỚI SIÊU ÂM (6)CÁC ĐƯỜNG CẮTDƯỚI BỜ SƯỜN CAO ,VỪA ,THẤPDỌC DƯỚI ỨC QUA ĐỘNG MẠCH CHỦLIÊN SƯỜN CAO ,VỪA,THẤPCHÚ Ý KHẢO SÁT TOAØN DIỆN (7)(8)HÍT THỞ SÂU TÌM HƠI TỰ DO TÌM DÍNH VÙNG GAN (9)CÁC THÀNH PHẦN CỦA GANCHỦ MƠ GAN : CHÚ Ý GĨC CHẾT Ở SÁT CƠ HOÀNHTĨNH MẠCH CỬA :2 NHÁNH VÀ THÂNỐNG MẬT CHỦ VÀ ĐƯỜNG MẬTTĨNH MẠCH TRÊN GANCÁC MỐC GIẢI PHẨU : –Dây chằng liềm,tónh mạch (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)PHÂN THÙY GANTHEO TĨNH MẠCH TRÊN GAN –SAU,TRƯỚC,GIỬA,BÊN –THÙY ĐUÔI • THEO KHOÃNG CỬA (COURNAUD) –1 ĐẾN (19)(20)GAN TOCHỦ QUAN –SO SÁNH VỚI THẬN –SO SÁNH VỚI BỜ SƯỜN • KHÁCH QUAN –GAN PHẢI < 14CM TRÊN ĐƯỜNG TRUNG ĐÒN –GAN TRÁI < 10CM TRÊN ĐUỜNG GIỬA (21)(22)GAN NHIỄM MỠECHOGEN DÀY HƠN BÌNH THƯỜNGMẠCH MÁU TRONG GAN KHÔNG RÕCĨ HIỆN TƯỢNG GIẢM ÂMGAN TO HAY BÌNH THƯỜNGGAN NHIỄM MỠ TỪNG VÙNG –KHƠNG ĐỒNG NHẤT –CĨ VÙNG ECHO DÀY DẠNG BẢN ĐỒ (23)(24)(25)(26)(27)GAN TIMGAN TO (CẤP)ECHOGEN KÉM HAY DÀYTMTG DÃN>10MM,MẤT NHỊPTĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI DÃN,KHƠNG XẸPPHÙ NỀ VÁCH TÚI MẬTTRÀN DỊCH MÀNG PHỔI-ASCITES (28)(29)(30)GAN TIM (31)XƠ GAN (TRỰC TIẾP) KÍCH THƯỚC GAN TO HAY TEO BỜ GAN KHÔNG ĐỀU CẤU TRÚC GAN KHƠNG ĐỒNG NHẤT ECHOGEN GAN DÀY (RƯỢU) HAY KÉM (VIÊM GAN) (32)(33)(34)(35)XƠ GAN (GIÁN TIẾP ) DÃN TĨNH MẠCH LÁCH-CỬA, DÃN TĨNH MẠCH VAØNH VỊ TĨNH MẠCH DƯỚI THAØNH BỤNG TÁI LẬP TĨNH MẠCH RỐN (36)(37)(38)(39)(40)XƠ GAN (BIẾN CHỨNG) ECHOGEN CỦA GAN KÉM THAY ĐỔI TÍNH CHẤT DỊCH NHIỄM TRÙNG XUẤT HUYẾT (41)VIÊM GAN CẤP –KÍCH THƯỚC TO –ECHOGEN KÉM –VÁCH TÚI MẬT PHÙ NỀ –ĐƯỜNG MẬT KHÔNG DÃN –CẤU TRÚC ĐỒNG DẠNG (42)(43)VIÊM GAN MÃN KÍCH THƯỚC TO HAY KHƠNG TO ECHOGEN KÉM ,DÀY,KHƠNG ĐỔI VÁCH TÚI MẬT KHÔNG ĐỀU ĐƯỜNG MẬT KHÔNG DÃN (44)(45)ABCES GAN AMIB(ĐƠN GIẢN)THƯỜNG Ổ GAN PHẢIECHO KÉM - HỔN HỢP DIỄN TIẾN HÓA DỊCH NHANHTẠO VÁCH RÕCHÚ Y KIEM TRA SAU 5-10 NGAỉY ã CHặ ẹềNH CHỌC DÒ : SA+LS (46)(47)(48)(49)ABCES GAN AMIB(BIẾN CHỨNG)VỞ LÊN MÀNG PHỔI TÍNH CHÁT DỊCHVỞ RA DƯỚI HOÀNH HIỆN TƯỢNG DÍNHVỞ RA Ổ BỤNG CHỈ ĐỊNH MỔXUẤT HUYẾT SAU CHỌC DÒ (50)(51)ABCES GAN AMIB(DIỄN TIẾN)LÀNH HOÀN TOÀN NANG HÓAVÔI HÓATHỜI GIAN THÁNG -1 NĂMVẤN ĐỀ CHỌC HAY KHƠNG CHỌC ? (52)SÁN LÁ GANKHƠNG ĐỒNG NHẤTMICROABCESVỊ TRÍ DƯỚI BAOTHAY ĐỔI ĐƯỜNG MẬTHẠCH RỐN GAN (53)(54)(55)NANG GANECHO TRỐNG,ĐỒNG NHẤTVÁCH MỎNGTRÒNCHÚ Ý NANG THẬNCÁC NANG LỚN CĨ THỂ XUẤT HUYẾTBỘI NHIỄM (56)(57)ABCES GAN VI TRÙNGNHIỀU Ổ Ở HAI BÊNKÍCH THƯỚC NHỎCÓ HƠIKÈM THEO DÃN ĐƯỜNG MẬT DO GIUN HAY SỎIECHO HỔN HỢP,ĐƠI KHI ECHO DÀYBỆNH CẢNH LÂM SÀNG ĐIỂN HÌNH (58)(59)(60)K GANMASS ECHO DÀY -KÉM-HỔN HỢPCHÈN ÉP MẠCH MÁU-ĐƯỜNG MẬTHUYẾT KHỐI TM CỬA/TMTGBUMP’SRIM’SHOẠI TỬ-ABCES HÓA (61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)DI CĂN GANNHIỀU Ổ GAN P VÀ TECHOGEN DÀY HAY KÉM –DÀY TỪ ỐNG TIÊU HÓA –KÉM TỪ CÁC CƠ QUAN KHÁC • DẠNG MẮT BÒ (73)(74)(75)(76)CAÙC U LÀNH CỦA GANHEMANGIOMA –CAPILLARY HEMANGIOMA –CAVERNOUS HEMANGIOMA • ADENOMAFOCAL HYPERPLASIACHÚ Ý PHÂN BỐ MẠCH MÁU (77)HEMANGIOMACAPILLARY HEMANGIOMA:ECHO DÀY ,BỜ RÕ ,ĐỒNG NHẤTCÓ TĂNG ÂMCÓ HAY NHIỀU (78)(79)HEMANGIOMACAVERNOUS HEMANGIOMA :ECHO KÉM ,KHƠNG ĐỒNG NHẤTKHÔNG DẤU XÂM LẤN HAY CHÈN ÉPCÓ TĂNG ÂM (80)(81)CHẤN THƯƠNG VÙNG GANMÁU TỤ TRONG GANMÁU TỤ DƯỚI BAONỨT GANDẬP GAN (82) hinhanhykhoa.com
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy, khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy

Hình ảnh liên quan

• BỆNH CẢNH LÂM SÀNG ĐIỂN HÌNH - khóa học siêu âm tổng quát bao gồm siêu âm bụng siêu âm tuyến giáp tuyến vú siêu âm sản phụ khoa cơ bản siêu âm cấp cứu bụng tại bv chợ rẫy
• BỆNH CẢNH LÂM SÀNG ĐIỂN HÌNH Xem tại trang 57 của tài liệu.