0

Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

3 79 0
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:45

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học:20202021 Mơn: Tốn lớp Ngày kiểm tra: 23/12/2020 Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,5 điểm): a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – + xy – 3y x2 4x   b) Tính rút gọn: x 2 x 2 c) Tìm x biết: (x – 4)2 – 5x + 20 = Câu (1 điểm): Một sân hình chữ nhật có chiều dài lớn chiều rộng 2m có chu vi 20m a) Tính chiều dài, chiều rộng sân? b) Người ta dùng loại gạch hình vng có cạnh 4dm để lát hết sân Biết giá tiền viên gạch 20 000 đồng Hỏi người ta phải trả tiền gạch? Câu (1 điểm): Bốn bạn học sinh lớp rủ ăn kem Giá ly kem 15 000đ Hôm cửa hàng có hình thức khuyến mãi: Hình thức 1: Mua từ ly thứ trở lên ly giảm 40% so với giá ban đầu Hình thức 2: Mỗi ly giảm 15% so với giá ban đầu Hỏi nhóm bạn nên chọn hình thức khuyến để số tiền nhóm phải trả hơn? (Biết bạn ăn ly kem) A Câu (1 điểm): Nhà tâm lý học Abraham Khẳng định thân Maslow (1908-1970) xem B K Được tôn trọng người tiên phong trường J C Nhu cầu xã hội phái Tâm lý học nhân văn Năm 1943, ông (được yêu, tham gia cộng đồng,…) D I phát triển Lý thuyết Thang bậc nhu Nhu cầu an toàn (được an toàn, ổn định,…) E H cầu người (Như hình vẽ bên) Trong Nhu cầu sinh học F G (được ăn, mặc, ngủ, sống, học,…) đó, BK = 6cm Hãy tính đoạn thẳng DI? Câu (1 điểm): An km từ nhà tới trung tâm thể thao với tốc độ 4km/giờ Sau chơi bóng rổ, An nhà với tốc độ đạt 75% so với lúc Hỏi tổng thời gian An phút? Câu (3,5 điểm):Cho ΔABC cân A Gọi M, N theo thứ tự trung điểm AB, AC a) Tứ giác BMNC hình gì? Vì sao? b) Gọi H điểm đối xứng M qua N Chứng minh: BCHM hình bình hành c) Trên cạnh AB, AC lấy điểm D E cho BD = AE Gọi I trung điểm DE, tia AI cắt BC K Chứng minh: Tứ giác AEKD hình bình hành -Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 8−MƠN TỐN Câu a) x2 – + xy – 3y = (x + 3)(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + + y) x2 4x   b) x 2 x 2 2 x  4x   x  2 =   x2 x2 x2 c) (x – 4)2 – 5x + 20 = (x – 4)2 – 5(x – 4) = (x – 4)( x – – 5) = Suy ra: x = hay x = a) Nữa chu vi: 20 : = 10m Chiều dài: (10 + 2) : = 6m Chiều rộng: (10 – 2) : = 4m Câu b) Diện tích sân: = 24m2 Diện tích viên gạch: 0,4 0,4 = 0,16m2 (4dm = 0,4m) Số lượng viên gạch dùng để lát hết sân: 24 : 0,16 = 150 (viên) Số tiền gạch để lát hết sân: 150 20 000 = 000 000 (đồng) Câu Số tiền bốn bạn phải trả theo hình thức là: 15 000 + 15 (100% - 40%) = 48 000 (đồng) Số tiền bốn bạn phải trả theo hình thức là: 15 000 (100% - 15%) = 51 000 (đồng) Vậy nhóm bạn nên chọn hình thức khuyến Câu Vì B K trung điểm AC AJ (gt) Nên BK đường trung bình tam giác ACJ  BK // CJ CJ = 2.BK = 2.6 = 12cm Vì C J trung điểm BD KI (gt) Nên CJ đường trung bình hình thang BKID (BK // CJ // ID) BK  ID  CJ   ID  2.CJ  BK  18 cm Câu 1 Tổng thời gian về:   (giờ) = 35 phút 4.75% 12 Câu A F E I D B H N M K C a) Tứ giác BMNC hình gì? Vì sao? ABC có: M trung điểm AB (gt) N trung điểm AC (gt) 0,25đ 0,5đ 0,5đ+0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ  MN đường trung bình ABC  MN // BC  Tứ giác BMNC hình thang  = Mà B C ( ABC cân A) Nên tứ giác BMNC hình thang cân 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ b) Chứng minh: BCHM hình bình hành Vì H M đối xứng qua N MN đường trung bình ABC Nên: MN  NH  BC  MH  BC 0,5đ Mà MN // BC (cmt) 0,25đ Suy ra: tứ giác BCHM hình bình hành 0,5đ c) Chứng minh: AEKD hình bình hành Qua E kẻ EF // BC (F  AB)  AF = AE = BD Mà MA = MB nên MD = MF Ta có: MI đường trung bình DEF (ID = IE; MD = MF)  MI // EF // BC 0,25đ Trong tam giác ABK có: + MA = MB (gt) + MI // BK (cmt)  I trung điểm AK 0,25đ Mà I trung điểm DE (gt)  Tứ giác ADKE hình bình hành 0,25đ Người đề DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO Trần Huệ Mẫn Phạm Thị Thanh Vân ...ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 8? ??−MÔN TOÁN Câu a) x2 – + xy – 3y = (x + 3)(x – 3) + y(x – 3) = (x – 3)(x + + y) x2... hết sân: 24 : 0 ,16 = 15 0 (viên) Số tiền gạch để lát hết sân: 15 0 20 000 = 000 000 (đồng) Câu Số tiền bốn bạn phải trả theo hình thức là: 15 000 + 15 (10 0% - 40%) = 48 000 (đồng) Số tiền bốn... thức là: 15 000 (10 0% - 15 %) = 51 000 (đồng) Vậy nhóm bạn nên chọn hình thức khuyến Câu Vì B K trung điểm AC AJ (gt) Nên BK đường trung bình tam giác ACJ  BK // CJ CJ = 2.BK = 2.6 = 12 cm Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân,

Hình ảnh liên quan

Câu 3 Số tiền bốn bạn phải trả theo hình thức 1 là: - Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

u.

3 Số tiền bốn bạn phải trả theo hình thức 1 là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
 Tứ giác BMNC là hình thang. Mà   B = C (  ABC cân tại A)  - Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

gi.

ác BMNC là hình thang. Mà B = C (  ABC cân tại A) Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan