0

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

5 12 0
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:51

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Toán lớp 9. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi. UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học:20202021 Mơn: Tốn lớp Ngày kiểm tra: 23/12/2020 Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,5 điểm):Cho hai đường thẳng (D):y=3x – (D1):y=x + a) Vẽ đồ thị (D) (D1) mặt phẳng tọa độ Oxy b) Xác định tọa độ giao điểm hai đường thẳng (D) (D1) phép toán c) Viết phương trình đường thẳng (D2): y = ax + b (a ≠ 0), biết (D2) song song với (D) cắt trục hồnh điểm có hồnh độ Câu (1 điểm): Ông Hùng mua nghé bê Sau đó, ơng bán lại giá 18 triệu đồng Do nghé năm bị giá nên ông chịu lỗ 20% so với lúc mua, ông gỡ lại thiệt hại nhờ bê lên giá lời 20% so với lúc mua Hỏi ông Hùng lời hay lỗ tiền sau bán hai nghé bê? Câu (1 điểm): Hai trụ điện có chiều cao h dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện đại lộ rộng 80m Từ điểm M mặt đường nằm hai trụ điện người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với góc nâng 600 300 Tính chiều cao trụ điện? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) A D h h 30° 60° B M C 80m Câu (1 điểm): Trong chuyến tham quan thực tế trang trại chăn nuôi, bạn An hỏi anh công nhân số gà số bị trang trại ni anh cơng nhân cười nói rằng: “Tất có 1200 2700 chân” Bạn tính giúp bạn An có gà, bị? Câu (1 điểm): Bánh trước máy kéo có chu vi 2,5m; bánh sau có chu vi 4m Máy kéo từ A để đến B bánh trước quay nhiều bánh sau 18 vịng Tính khoảng cách AB? Câu (3,5 điểm):Từ điểm A nằm đường tròn (O; R), kẻ tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn (O) (B, C tiếp điểm) Gọi H giao điểm OA BC a) Chứng minh: OA đường trung trực BC OH.OA = R2 b) Đoạn thẳng OA cắt đường tròn (O) M Chứng minh: BM tia phân giác góc ABH c) Trên đoạn AH lấy điểm D cho HB = HD, qua D kẻ DE  OA (E  AB), gọi I trung điểm OE Tính số đo góc BHI độ dài cạnh BE theo R? - Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 9−MƠN TỐN Câu a) Mỗi bảng giá trị Vẽ đường b) Ta có pt hồnh độ giao điểm: 3x – = x +  x=  y= 2 Tọa độ giao điểm là: ( ; ) 2 c) Vì (D2) // (D) nên (D2) có dạng: y = 3x + b (b  – 1) Vì (D2) cắt trục hồnh điểm có hồnh độ nên: = 3.1 + b  b = –3 (nhận) Vậy ptđt (D2): y = 3x – Câu Giá tiền nghé lúc mua: 18 : (100% - 20%) = 22,8 (triệu đồng) Giá tiền bê lúc mua: 18 : (100% + 20%) = 15 (triệu đồng) Tổng số tiền mua con: 22,8 + 15 = 37,8 (triệu đồng) Tổng số tiền bán được: 18 = 36 (triệu đồng) Vậy ông Hùng lỗ: 37,8 – 36 = 1,8 (triệu đồng) Câu h Ta có: BM  (tỉ số lượng giác tam giác vuông ABM) tan 600 h CM  (tỉ số lượng giác tam giác vuông CDM) tan 300 h h    80 tan 600 tan 300  h  34,64 Vậy chiều cao trụ điện 34,64m Câu Gọi x số gà (x  N*) Suy số bò: 200 – x (con) Do tổng số chân gà bò 700 nên: 2x + 4(1 200 – x) = 700  x = 1050 Vậy số gà 1050 con; số bò 1200 – 1050 = 150 Câu Gọi x khoảng cách AB (x > 0) Khi bánh xe lăn từ A  B thì: Số vịng quay bánh trước: x : 2,5 (vòng) Số vòng quay bánh sau: x : (vịng) Ta có: x : 2,5 – x : = 18  x = 120 m Vậy khoảng cách AB: 120m 0,5đ+0,5đ 0,25đ 0,25đ+0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu B E F I O H M D A C a) Chứng minh: OA đường trung trực BC Ta có: OA = OB (bán kính) AB = AC (T/c tiếp tuyến cắt nhau) Suy ra: OA đường trung trực BC *) Chứng minh: OH.OA = R2 Ta có: BC  OA H (OA đường trung trực BC) Áp dụng hệ thức lượng  vng OAB có BH đường cao: OH.OA = BO2 = R2 b) Chứng minh: BM tia phân giác góc ABH    ABM OBM  900    Ta có:  HBM OMB  900    OBM  OMB  OMB cantaiO   =  ABM HBM 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Suy ra: BM tia phân giác góc ABH c) Tính số đo góc BHI Ta có: IO = IE = IB (BI đường trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông OBE) Và IO = IE = ID (DI đường trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông ODE) 0,25đ  IB = ID Mà HB = HD (gt)  HI đường trung trực BD Trong tam giác vng cân HBD có HI đường trung trực nên HI đường phân giác  = 450  BHI 0,25đ *) Tính độ dài cạnh BE theo R Kẻ EF  BC (F  BC)  EF = HD = HB Xét hai  vng BEF  vng OBH có: + EF = HB (cmt)  = + BOH EBF (cùng phục góc OBH) Suy ra:  vuông BEF =  vuông OBH (cgv-gn)  BE = BO = R 0,25đ 0,25đ Người đề Trần Huệ Mẫn DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO Phạm Thị Thanh Vân ...ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 9? ??−MÔN TOÁN Câu a) Mỗi bảng giá trị Vẽ đường b) Ta có pt hồnh độ giao điểm: 3x – = x +  x=  y= 2 Tọa... 4 (1 200 – x) = 700  x = 10 50 Vậy số gà 10 50 con; số bò 12 00 – 10 50 = 15 0 Câu Gọi x khoảng cách AB (x > 0) Khi bánh xe lăn từ A  B thì: Số vịng quay bánh trước: x : 2,5 (vòng) Số vòng quay bánh... mua: 18 : (10 0% + 20%) = 15 (triệu đồng) Tổng số tiền mua con: 22,8 + 15 = 37,8 (triệu đồng) Tổng số tiền bán được: 18 = 36 (triệu đồng) Vậy ông Hùng lỗ: 37,8 – 36 = 1, 8 (triệu đồng) Câu h Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân, Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

Hình ảnh liên quan

a) Mỗi bảng giá trị đúng. Vẽ đúng mỗi đường b) Ta có pt hoành độ giao điểm: 3x – 1 = x + 2  - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

a.

Mỗi bảng giá trị đúng. Vẽ đúng mỗi đường b) Ta có pt hoành độ giao điểm: 3x – 1 = x + 2 Xem tại trang 2 của tài liệu.