0

GIÁO ÁN ĐỌC THÊM LỚP 9

12 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 21:03

- Nhận biết và phân tích những đặc sắc của nghệ thuật tạo tình huống, miêu tả tâm lí nhân vật, hình ảnh biểu tượng … trong truyện.. - Trao đổi để rút ra giá trị của cuộc sống và cách sốn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐỌC THÊM LỚP 9,

Hình ảnh liên quan

- Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò trong bài thơ được phát triển từ những câu hát ru xưa để ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và những lời hát ru ngọt ngào. - GIÁO ÁN ĐỌC THÊM LỚP 9

p.

và ý nghĩa của hình tượng con cò trong bài thơ được phát triển từ những câu hát ru xưa để ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và những lời hát ru ngọt ngào Xem tại trang 7 của tài liệu.
- những tình huống nghịch lí, những hình ảnh già uý nghĩa biểu tượng trong truyện - GIÁO ÁN ĐỌC THÊM LỚP 9

nh.

ững tình huống nghịch lí, những hình ảnh già uý nghĩa biểu tượng trong truyện Xem tại trang 10 của tài liệu.
IV. Củng cố: Ý nghĩa biểu tượng của một số hình ảnh, ý nghĩa triết lí của truyện. V. Dặn dò: Học bài, đọc lại truyện, làm bài tập. - GIÁO ÁN ĐỌC THÊM LỚP 9

ng.

cố: Ý nghĩa biểu tượng của một số hình ảnh, ý nghĩa triết lí của truyện. V. Dặn dò: Học bài, đọc lại truyện, làm bài tập Xem tại trang 12 của tài liệu.