0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

4 115 2
  • Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:20

9 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 6m.. Tính chu vi mảnh đất đó..[r] (1)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phịng số:… Giáo viên trơng kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số Trong hai phân số sau đây, phân số nhỏ A= 2020 2019 B = 199 200 2 Tìm x biết: 21 31 x 3 Một người làm ngày trả 500 000 đồng tiền công Hỏi với mức trả công , làm ngày người trả tiền? 4 Tìm số tự nhiên lớn mà ba số: 45; 75 120 chia hết cho 5 Tìm số tự nhiên có chữ số, biết viết thêm chữ số vào bên phải số ta số lớn số cho 326 đơn vị 6 Năm tuổi bố gấp lần tuổi con, năm sau tuổi bố gấp lần tuổi Hỏi bố tuổi 7 Để lát phịng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m người ta dùng viên gạch men hình vng có cạnh 50 cm Hỏi phải dùng viên gạch ( coi bỏ qua phần mạch vữa ) 8 Một khu vườn trồng 120 có 90 ăn quả, cịn lại lấy gỗ Tính tỉ số phần trăm số lấy gỗ số ăn 9 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 4m có diện tích diện tích hình vng cạnh 6m Tính chu vi mảnh đất 10 Khi bớt tử mẫu số phân số 56 73 số tự nhiên ta phân số 4 Tìm số tự nhiên Mã đề: 002 Điểm: (2)11 Người ta xếp khối lập phương nhỏ có cạnh cm khối lập phương lớn Sau từ đỉnh khối lập phương lớn lấy khối lập phương nhỏ Hỏi diện tích tồn phần hình cịn lại thay đổi nào? 12 Biết diện tích tam giác GHK 2200 cm2 , tính cạnh vng nhỏ 13 Tìm tích số tự nhiên bé có chữ số số tự nhiên lớn có chữ số mà chia hết cho 14 Lớp 5A có 32 học sinh chơi trị mèo đuổi chuột, có bạn làm mèo, bạn làm chuột, số lại nắm tay đứng thành đường tròn, hai bạn liền cách 1,2m Hỏi hai bạn cách xa đường tròn cách mét? 15 Một cá heo bơi với vận tốc 72 km/h, rái cá bơi với vận tốc 420m/phút Hỏi 10 phút quãng đường cá heo bơi rái cá mét? 16 Sách giáo khoa Tốn có 184 trang Hỏi để đánh số trang sách cần chữ số 5? 17 Nhân ngày khai trương cửa hàng giảm giá 10% cửa hàng lãi 12,5% Hỏi khơng hạ giá cửa hàng lãi phần trăm ? 18 Cho dãy số 1; 6; 11; 16; … Hãy tính tổng 20 số hạng dãy 19 Tìm ba số a,b,c biết a+b+c=35; a+b=17; b+c=30 20 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài tăng lần, chiều rộng giảm lần chiều cao tăng lần Thể tích % thể tích cũ K H (3)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phòng số:… Giáo viên trông kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số Trong hai phân số sau đây, phân số nhỏ A= 2020 2019 B = 199 200 B 2 Tìm x biết: 21 31 x 2 3 Một người làm ngày trả 500 000 đồng tiền công Hỏi với mức trả công , làm ngày người trả tiền? 1 250 000 đồng Tìm số tự nhiên lớn mà ba số: 45; 75 120 chia hết cho 15 5 Tìm số tự nhiên có chữ số, biết viết thêm chữ số vào bên phải số ta số lớn số cho 326 đơn vị 36 6 Năm tuổi bố gấp lần tuổi con, năm sau tuổi bố gấp lần tuổi Hỏi bố tuổi 35 7 Để lát phịng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m người ta dùng viên gạch men hình vng có cạnh 50 cm Hỏi phải dùng viên gạch ( coi bỏ qua phần mạch vữa ) 192 viên 8 Một khu vườn trồng 120 có 90 ăn quả, cịn lại lấy gỗ Tính tỉ số phần trăm số lấy gỗ số ăn 33% 9 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 4m có diện tích diện tích hình vng cạnh 6m Tính chu vi mảnh đất 26 10 Khi bớt tử mẫu số phân số 56 73 số tự nhiên ta phân số 4 Tìm số tự nhiên 5 Mã đề: 001 Điểm: (4)11 Người ta xếp khối lập phương nhỏ có cạnh cm khối lập phương lớn Sau từ đỉnh khối lập phương lớn lấy khối lập phương nhỏ Hỏi diện tích tồn phần hình cịn lại thay đổi nào? Khơng đổi 12 Biết diện tích tam giác GHK 2200 cm2 , tính cạnh vng nhỏ 20cm 13 Tìm tích số tự nhiên bé có chữ số số tự nhiên lớn có chữ số mà chia hết cho 9500 14 Lớp 5A có 32 học sinh chơi trị mèo đuổi chuột, có bạn làm mèo, bạn làm chuột, số lại nắm tay đứng thành đường tròn, hai bạn liền cách 1,2m Hỏi hai bạn cách xa đường tròn cách mét? 11.46m 15 Một cá heo bơi với vận tốc 72 km/h, rái cá bơi với vận tốc 420m/phút Hỏi 10 phút quãng đường cá heo bơi rái cá mét? 7800m 16 Sách giáo khoa Toán có 184 trang Hỏi để đánh số trang sách cần chữ số 5? 39 17 Nhân ngày khai trương cửa hàng giảm giá 10% cửa hàng lãi 12,5% Hỏi khơng hạ giá cửa hàng lãi phần trăm ? 25% 18 Cho dãy số 1; 6; 11; 16; … Hãy tính tổng 20 số hạng dãy 970 19 Tìm ba số a,b,c biết a+b+c=35; a+b=17; b+c=30 5; 12 18 20 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài tăng lần, chiều rộng giảm lần chiều cao tăng lần Thể tích % thể tích cũ 200% K H
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2, Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Hình ảnh liên quan

7 Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m người ta dùng các viên gạch men hình vuông có cạnh 50 cm - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

7.

Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m người ta dùng các viên gạch men hình vuông có cạnh 50 cm Xem tại trang 1 của tài liệu.
20 Một hình hộp chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 6 lần và chiều cao tăng 3 lần - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

20.

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 6 lần và chiều cao tăng 3 lần Xem tại trang 2 của tài liệu.
7 Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m người ta dùng các viên gạch men hình vuông có cạnh 50 cm - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

7.

Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m người ta dùng các viên gạch men hình vuông có cạnh 50 cm Xem tại trang 3 của tài liệu.