0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

5 199 4
  • Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:18

Biết nếu xếp mỗi hộp 5 viên bi thì còn dư 3 viên bi... Sau đó Mai ôn tập lại các môn hết 45 phút.[r] (1)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MÔN TOÁN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phịng số:… Giáo viên trơng kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số 1 Một hình lập phương có cạnh dm Tính diện tích xung quanh hình lập phương 2 Tìm số tự nhiên : 34578 345, 34598 100  x  100 3 Đổi 33 m2 420 cm2 = ……….cm2 4 Tìm tỉ số phần trăm 45 5 Một cửa hàng bán tủ lạnh với giá 4.200.000đ Tính cửa hàng lãi 25% giá vốn Giá vốn tủ lạnh 6 Mai học lúc 8h10 phút ,bạn làm tập hết 1h15 phút nghỉ giải lao 20 phút Sau Mai ôn tập lại môn hết 45 phút Vậy Mai học xong lúc 7 Hiệu số 48,6 Biết số bé 0,25 lần số lớn Số bé 8 Một vải giặt co 2% chiều dài ban đầu Giặt vải xong còn 29,4 m Hỏi trước giặt vải dài m ? 9 Cho phân số 15 63.Hãy tìm a cho lấy tử số phân số trừ a lấy mẫu số phân số cộng với a phân số 5.Vậy số a bằng? Điểm: Mã đề: 001 (2)10 Mẹ bé Na sinh bé Na năm 25 tuổi Năm tuổi mẹ gấp lần tuổi bé Na Hỏi số tuổi bé Na Nay 11 Trong hình bên, biết diện tích hình vng là 24 m2 Tính diện tích hình trịn tâm O. 12 Có số có dạng 12 11x y chia cho dư chia hết cho 13 Tìm số tự nhiên x biết 5 x 14 Cho hình thang ABCD ( có AB CD đáy) , M trung điểm cạnh BC, diện tích hình thang ABCD 36 cm2 Tính diện tích tam giác ADM 15 Tính 12 11 :2 17 17 15             16 Tìm số tự nhiên có chữ số tận Biết xóa chữ số tận thì số giảm 2021 đơn vị 17 Tìm chữ số tận A: A   11 13 15 2019 18 Nam có số bi Biết xếp hộp viên bi cịn dư viên bi Nếu xếp mỗi hộp viên viên đủ Hỏi số bi Nam biết số bi nhiều 119 250 viên 19 Tìm x biết : 131313: 1 202020 x1 2 2 3  9 10 20 Cho tam giác ABC, lấy M cạnh BC cho BM=1 5 BC Lấy N thuộc AC  B A O (3)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phòng số:… Giáo viên trông kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số 1 Một hình lập phương có cạnh dm Tính diện tích xung quanh hình lập phương 196 dm2 2 Tìm số tự nhiên : 34578 345, 34598 100  x  100 x=8 3 Đổi 33 m2 420 cm2 = ……….cm2 330420 4 Tìm tỉ số phần trăm 45 562,5 % 5 Một cửa hàng bán tủ lạnh với giá 4.200.000đ Tính cửa hàng lãi 25% giá vốn Giá vốn tủ lạnh 3.360.00 0đ 6 Mai học lúc 8h10 phút ,bạn làm tập hết 1h15 phút nghỉ giải lao 20 phút Sau Mai ơn tập lại mơn hết 45 phút Vậy Mai học xong lúc 10h30 phút 7 Hiệu số 48,6 Biết số bé 0,25 lần số lớn Số bé 16,2 8 Một vải giặt co 2% chiều dài ban đầu Giặt vải xong còn 29,4 m Hỏi trước giặt vải dài m ? 30 m 9 Cho phân số 15 63.Hãy tìm a cho lấy tử số phân số trừ a lấy mẫu số phân số cộng với a phân số 5.Vậy số a bằng? a= Điểm: Mã đề: 001 (4)10 Mẹ bé Na sinh bé Na năm 25 tuổi Năm tuổi mẹ gấp lần tuổi bé Na Hỏi số tuổi bé Na Nay tuổi 11 Trong hình bên, biết diện tích hình vng là 24 m2 Tính diện tích hình trịn tâm O. 37,68 m2 12 Có số có dạng 12 11x y chia cho dư chia hết cho Có số 13 Tìm số tự nhiên x biết 5 x x = 7; 8; 14 Cho hình thang ABCD ( có AB CD đáy) , M trung điểm cạnh BC, diện tích hình thang ABCD 36 cm2 Tính diện tích tam giác ADM 18 cm2 15 Tính 12 11 :2 17 17 15             2 16 Tìm số tự nhiên có chữ số tận Biết xóa chữ số tận thì số giảm 2021 đơn vị 2245 17 Tìm chữ số tận A: A   11 13 15 2019 18 Nam có số bi Biết xếp hộp viên bi dư viên bi Nếu xếp mỗi hộp viên viên đủ Hỏi số bi Nam biết số bi nhiều 119 250 viên 198 viên 19 Tìm x biết : 131313: 1 202020 x1 2 2 3  9 10 13 18 20 Cho tam giác ABC, lấy M cạnh BC cho BM=1 (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5, Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Hình ảnh liên quan

11 Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm  O - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

11.

Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm O Xem tại trang 2 của tài liệu.
11 Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm  O - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

11.

Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm O Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan