0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

5 269 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:18

Biết nếu xếp mỗi hộp 5 viên bi thì còn dư 3 viên bi... Sau đó Mai ôn tập lại các môn hết 45 phút.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5,

Hình ảnh liên quan

11 Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm  O - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

11.

Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm O Xem tại trang 2 của tài liệu.
11 Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm  O - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

11.

Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 24 m2 Tính diện tích hình tròn tâm O Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan