0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

4 83 1
  • Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:18

Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì 2 thùng có số dầu bằng nhau.. Tính số dầu ban đầu của mỗi thùng.[r] (1)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phịng số:… Giáo viên trơng kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Đáp số 1 Tìm x biết: 540 : 85  x 1027 2 Tìm số tự nhiên nhỏ có chữ số khác Biết tổng chữ số số 14 3 Tìm chữ số a b biết 89a b đồng thời chia hết cho số 2; 4 Một hình thang có diện tích 50m2, có đáy lớn 13m có chiều cao 5m Tính độ dài đáy nhỏ 5 Gọi A diện tích hình trịn có bán kính 10m, B diện tích hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng 15,65m Hãy so sánh A B 6 Năm số tuổi bố gấp lần số tuổi Sau 20 năm số tuổi bố gấp đôi số tuổi Hỏi năm bố tuổi tuổi? 7 Có hai vịi nước chảy vào bể Nếu vịi chảy cần 6h chảy đầy bể, vòi chảy cần 12 đầy bể Hỏi vịi chảy cần đầy bể? 8 Tính tổng 1 1 1 2  4 163264 9 Trong thùng A B có tất 250 lít dầu Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thùng có số dầu Tính số dầu ban đầu thùng 10 Một lớp học có số học sinh nam 4 số học sinh nữ số học sinh nữ 4 em Tìm số học sinh lớp Mã đề: 003 Điểm: (2)11 Một ô tô từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô 3 quãng đường Lúc 8h40’, ô tô thêm 5 quãng đường Quãng đường lại phải tiếp 64km Tính qng đường AB 12 Có khoảng 2100 học sinh dự thi vào lớp trường Lương Thế Vinh Trường dự định lấy vào 14 lớp 6, lớp 30 học sinh Hỏi có phần trăm học sinh trúng tuyển? 13 Tính thể tích khối lập phương biết diện tích tồn phần khối lập phương 486cm3 14 Sắp xếp số sau theo thứ tự tăng dần: 5 12 14; ; ; 9 25 27 15 Tìm ba số lẻ liên tiếp có tổng 33 16 Cho tam giác ABC có diện tích 132m2 Nếu M N trung điểm cạnh AB AC diện tích hình thang MNCB bao nhiêu? 17 Ngày thứ cửa hàng bán 30% số đường có kho, ngày thứ bán 50% số đường lại Sau lần bán số đường lại 107kg Hỏi lúc đầu kho có kg đường 18 Lúc 6h sáng ô tô từ A đến B với vận tốc 54km/h Cùng lúc xe máy từ B đến A với vận tốc 36km/h Hỏi xe gặp nhau, biết A cách B 180km 19 Nhân số từ đến 20 với Kết số có chữ số đứng cuối? (3)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phịng số:… Giáo viên trơng kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Đáp số 1 Tìm x biết: 540 : 85  x 1027 55 2 Tìm số tự nhiên nhỏ có chữ số khác Biết tổng chữ số số 14 1049 3 Tìm chữ số a b biết 89a b đồng thời chia hết cho số 2; 1890 4 Một hình thang có diện tích 50m2, có đáy lớn 13m có chiều cao 5m Tính độ dài đáy nhỏ 7 5 Gọi A diện tích hình trịn có bán kính 10m, B diện tích hình chữ nhật có chiều dài 20m chiều rộng 15,65m Hãy so sánh A B A>B 6 Năm số tuổi bố gấp lần số tuổi Sau 20 năm số tuổi bố gấp đôi số tuổi Hỏi năm bố tuổi tuổi? 5 tuổi 30 tuổi 7 Có hai vịi nước chảy vào bể Nếu vịi chảy cần 6h chảy đầy bể, vịi chảy cần 12 đầy bể Hỏi vòi chảy cần đầy bể? 4 8 Tính tổng 1 1 1 2  4 163264 63/64 9 Trong thùng A B có tất 250 lít dầu Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thùng có số dầu Tính số dầu ban đầu thùng 1611, 512 10 Trong lớp học số học sinh nam 4 số học sinh nữ số học sinh nữ là em Tìm số học sinh lớp 16 nữ 12 nam Mã đề: 003 Điểm: (4)11 Một ô tô từ A đến B khởi hành lúc 7h, đến 8h ô tô 3 quãng đường Lúc 8h40’, ô tô thêm 5 quãng đường Quãng đường lại phải đi tiếp 64km Tính quãng đường AB 120 km 12 Có khoảng 2100 học sinh dự thi vào lớp trường Lương Thế Vinh Trường dự định lấy vào lớp 6, lớp 30 học sinh Hỏi có phần trăm học sinh trúng tuyển? 20% 13 Tính thể tích khối lập phương biết diện tích tồn phần khối lập phương 486cm3 729 cm3 14 Sắp xếp số sau theo thứ tự tăng dần: 5 12 14; ; ; 9 25 27 5 14 12 2 ; ; ; 9 27 25 5 15 Tìm ba số lẻ liên tiếp có tổng 33 9;11;13 16 Cho tam giác ABC có diện tích 132m2 Nếu M N trung điểm 2 cạnh AB AC diện tích hình thang MNCB bao nhiêu? 99 cm2 17 Ngày thứ cửa hàng bán 30% số đường có kho, ngày thứ bán 50% số đường lại Sau lần bán số đường lại 107kg Hỏi lúc đầu kho có kg đường 300 kg 18 Lúc 6h sáng ô tô từ A đến B với vận tốc 54km/h Cùng lúc xe máy từ B đến A với vận tốc 36km/h Hỏi xe gặp nhau, biết A cách B 180km 8 19 Nhân số từ đến 20 với Kết số có chữ số đứng cuối? 20102022 20112012 20 Trong số sau đây, số chia hết cho 18:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6, Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

Hình ảnh liên quan

4 Một hình thang có diện tích 50m2, có đáy lớn 13m và có chiều cao 5m. Tính độ dài đáy nhỏ - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

4.

Một hình thang có diện tích 50m2, có đáy lớn 13m và có chiều cao 5m. Tính độ dài đáy nhỏ Xem tại trang 1 của tài liệu.
5 Gọ iA là diện tích hình tròn có bán kính 10m, B là diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 20m và chiều rộng là 15,65m - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

5.

Gọ iA là diện tích hình tròn có bán kính 10m, B là diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 20m và chiều rộng là 15,65m Xem tại trang 3 của tài liệu.
2 cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu? 99 cm2 17 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong kho, ngày thứ 2  - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

2.

cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu? 99 cm2 17 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong kho, ngày thứ 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan