0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

4 206 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:18

Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì 2 thùng có số dầu bằng nhau.. Tính số dầu ban đầu của mỗi thùng.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6,

Hình ảnh liên quan

4 Một hình thang có diện tích 50m2, có đáy lớn 13m và có chiều cao 5m. Tính độ dài đáy nhỏ - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

4.

Một hình thang có diện tích 50m2, có đáy lớn 13m và có chiều cao 5m. Tính độ dài đáy nhỏ Xem tại trang 1 của tài liệu.
5 Gọ iA là diện tích hình tròn có bán kính 10m, B là diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 20m và chiều rộng là 15,65m - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

5.

Gọ iA là diện tích hình tròn có bán kính 10m, B là diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 20m và chiều rộng là 15,65m Xem tại trang 3 của tài liệu.
2 cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu? 99 cm2 17 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong kho, ngày thứ 2  - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

2.

cạnh AB và AC thì diện tích hình thang MNCB bằng bao nhiêu? 99 cm2 17 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong kho, ngày thứ 2 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan