0

Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

8 28 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:50

Nghiên cứu này là một đóng góp cho sự hiểu biết về phản ứng của benzyne với nhiều gốc tự do và phân tử nhỏ trong khí quyển và sự đốt cháy. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. ... C5H3CO + H2 C6H4 + OH → C5H3CO + H2 (P 1) (P 2) (P 3) (P 4) (P 5) (P 6) (P 7) (P 8) (P 9) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) Các sản phẩm 6, 7, có cơng thức phân tử cơng thức hóa học khác mơ tả hình Dựa... Hướng phản ứng C6H4 OH Phản ứng C6H4 với OH điều kiện tiêu chuẩn dự đốn tạo thành sản phẩm, kí hiệu từ P1 đến P9, theo đường phản ứng sau: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phản ứng benzyne gốc hydroxyl nghiên. .. hệ phản ứng tạo sản phẩm lại Trên bề mặt hệ phản ứng benzyne gốc hydroxyl, sản phẩm tạo thành kí hiệu từ P1, P2, P3… P9 tương ứng với sản phẩm đường phản ứng Năng lượng hệ chất tham gia phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH),

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Công thức cấu tạo của benzyne - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình 1..

Công thức cấu tạo của benzyne Xem tại trang 2 của tài liệu.
Liên kết ba hình thành giữa C3-C4 làm tăng mật độ eletron ở khu vực hai nguyên tử C này. - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

i.

ên kết ba hình thành giữa C3-C4 làm tăng mật độ eletron ở khu vực hai nguyên tử C này Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 4. Hình học của một số cấu trúc (độ dài liên kết (Å), góc liên kết (0)) - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình 4..

Hình học của một số cấu trúc (độ dài liên kết (Å), góc liên kết (0)) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Năng lượng của các cấu tử trong đường phản ứng 1 - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Bảng 1..

Năng lượng của các cấu tử trong đường phản ứng 1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tương tự như vậy đối với sự hình thành các sản phẩm còn lại, bề mặt thế năng của các sản phẩm hình thành được biểu diễn qua hình 6. - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

ng.

tự như vậy đối với sự hình thành các sản phẩm còn lại, bề mặt thế năng của các sản phẩm hình thành được biểu diễn qua hình 6 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5. Bề mặt thế năng của hệ phản ứng tạo ra sản phẩm P1 - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình 5..

Bề mặt thế năng của hệ phản ứng tạo ra sản phẩm P1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Các giá trị thông số nhiệt động - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Bảng 2..

Các giá trị thông số nhiệt động Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan