0

TRINH SKKN đổi mới tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

49 76 2
  • TRINH   SKKN đổi mới tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:50

Giáo dục là dạy dỗ, quá trình giáo dục bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục. Hai hoạt động này được tiến hành một cách song song, đồng thời và không thể tách rời nhau. Muốn dạy học có hiệu quả thì ngoài việc người dạy phải có kiến thức, phương pháp thì người học cũng cần phải có ý thức tập trung chú ý, tư duy và hợp tác. Hay nói cách khác thì muốn quá trình dạy học có hiệu quả cao thì cần phải xây dựng nề nếp, phẩm cách, ý thức của người học. Nếu người dạy có trình độ uyên bác, có phương pháp sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhưng người học không tập trung, không hợp tác thì quá trình dạy học ắt sẽ không có kết quả. Như vậy, ngoài việc cung cấp cho học sinh những kiến thức đầy đủ, chính xác theo quy định của chương trình thì người giáo viên còn phải quan tâm giúp các em từng bước hình thành, điều chỉnh, hoàn thiện những hành vi đạo đức phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi. Nói một cách sát thực hơn, Mục lục Trang I Đặt vấn đề Lý chọn đề tài Mục đích đề tài Phương pháp nguyên cứu II Giải vấn đề Cơ sở lý luận đề tài Cơ sở thực tiễn 2.1 Thực trạng tình hình vấn đề 2.2 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 3.1 Tác dụng giáo dục sinh hoạt lớp 3.2 Một số lưu ý làm việc với học sinh tiết sinh 9 11 11 11 12 hoạt lớp cuối tuần Các biện pháp đổi tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát 13 huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho hoc sinh 4 Hiệu 5 Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng 22 47 3 3.3 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp thân Kết luận Tài liệu tham khảo 4 47 49 I Đặt vấn đề Lý chọn đề tài Giáo dục dạy dỗ, trình giáo dục bao gồm hoạt động dạy học hoạt động giáo dục Hai hoạt động tiến hành cách song song, đồng thời khơng thể tách rời Muốn dạy học có hiệu ngồi việc người dạy phải có kiến thức, phương pháp người học cần phải có ý thức tập trung ý, tư hợp tác Hay nói cách khác muốn q trình dạy học có hiệu cao cần phải xây dựng nề nếp, phẩm cách, ý thức người học Nếu người dạy có trình độ un bác, có phương pháp sáng tạo, vận dụng linh hoạt người học không tập trung, khơng hợp tác q trình dạy học khơng có kết Như vậy, ngồi việc cung cấp cho học sinh kiến thức đầy đủ, xác theo quy định chương trình người giáo viên phải quan tâm giúp em bước hình thành, điều chỉnh, hồn thiện hành vi đạo đức phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi Nói cách sát thực hơn, muốn học sinh học tập có chất lượng cần tiến hành tốt có hiệu việc dạy học cơng tác chủ nhiệm lớp Một hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần cho học sinh Cùng với phát triển kinh tế xã hội điều kiện đất nước mở rộng giao lưu hội nhập hạn chế, yếu kém, tệ nạn, … gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, đến giáo dục,… tác động khơng đến tư tưởng, tình cảm, hành vi đạo đức học sinh Thực tốt sinh hoạt lớp cuối tuần điều kiện giáo viên kịp thời giúp học sinh thực nội quy, quy định, điều chỉnh ý thức, thái độ, tình cảm rèn luyện đạo đức, trình học tập, ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, tệ nạn xã hội, lười bỏ học,… Trong giai đoạn nay, dư luận xã hội thường quy cho ngành Giáo dục trọng việc truyền thụ kiến thức mà quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, dẫn đến phận học sinh hư hỏng, đạo đức, chí vi phạm nội quy, quy định nhà trường, Pháp luật Nhà nước,… việc thực tốt tất sinh hoạt lớp cuối tuần góp phần to lớn việc hạn chế chấm dứt thiếu sót Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần hoạt động tập thể học sinh sau tuần học tập, em tự tổ chức điều khiển Trong tiết này, giáo viên chủ nhiệm lớp giữ vai trò cố vấn giúp học sinh, em tham gia vào hoạt động cụ thể Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần biện pháp có ý nghĩa trực tiếp việc góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, kỉ luật, phát huy tác dụng thành viên Tiết nhằm đánh giá hoạt động lớp diễn tuần, định hướng cho hoạt động phải thực tuần tới Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần chiếm vị trí quan trọng việc biến yêu cầu nhà trường thành nhiệm vụ mà lớp phải thực Ở hiển thị tồn hoạt động, kết quả, thành tích mà em đạt để bạn bè, thầy tun dương, khích lệ ; giúp em nhận thiếu sót mà em mắc phải tuần học tập rèn luyện để bạn bè, thầy cô sẻ chia, giúp đỡ tìm biện pháp để em sửa chữa, tiến Ở đó, cịn nơi để em thể tài thơng qua tiết mục văn nghệ để bạn bè, thầy cô tán thưởng, hoan nghênh, … Như vậy, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần góp phần quan trọng giúp học sinh phát triển trí tuệ nhân cách để dễ dàng hòa nhập sống xã hội đại Trải qua 10 năm cơng tác, chừng năm làm công tác chủ nhiệm lớp Có nhiều lớp học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết lời khơng thể khơng có lớp có vài học sinh q hiếu động dẫn đến khó bảo, khó rèn Song với niềm say mê, trăn trở, nghĩ suy, chắt chiu qua sinh hoạt lớp thân chia sẻ bạn bè đồng nghiệp, phối hợp đoàn thể quan tâm sâu sát lãnh đạo nhà trường, giúp cho thân tích lũy số kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt lớp cho học sinh Thêm nữa, đổi tiết sinh hoạt lớp cuối tuần thiết thực hưởng ứng vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Với mong muốn góp phần nhỏ vào việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh, tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh” Mục đích đề tài Mục tiêu đề tài tìm cách thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần nhẹ nhàng, thoải mái đạt hiệu cao Trên sở theo dõi, đánh giá đội ngũ cán lớp, học sinh có hiểu biết cần thiết tập thể, vai trò nhiệm vụ thân việc đóng góp xây dựng tập thể Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh hoạt động tập thể Nâng cao tính tự giác, có ý thức tổ chức kỉ luật, tinh trần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, phê bình tự phê bình Mặt khác, mục tiêu đề tài tạo sân chơi gần gũi, thiết thực hữu ích em thể khiếu Qua đó, giúp em thẩm thấu sâu hay, đẹp sống hàng ngày thông qua biểu diễn tiết mục văn nghệ, câu chuyện kể,… Cũng từ đó, giúp cho tâm hồn em bay bổng hơn, hồn nhiên hơn, có niềm tin vào sống nói chung học tập nói riêng Song hành với phát triển tâm hồn, kỹ sống xây dựng tập thể, tự quản, kĩ tổ chức, kĩ điều khiển tham gia hoạt động tập thể, kĩ đánh giá tự đánh giá em hình thành phát triển cách tự nhiên, phong phú bền vững hơn, giúp em phát triển cách toàn diện Phương pháp nghiên cứu a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nhóm phương pháp nhằm thu thập thông tin lý luận để xây dựng sở lý luận đề tài như: - Phương pháp thu thập thơng tin lý luận vai trị người giáo viên chủ nhiệm lớp công tác giáo dục đạo đức học sinh tập san giáo dục, tham luận Internet - Phương pháp khái quát hóa nhận định độc lập - Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nhóm phương pháp nhằm thu thập thông tin thực tiễn để xây dựng sở thực tiễn đề tài như: - Phương pháp điều tra thực tế thực trạng tổ chức sinh hoạt lớp nhà trường thời gian qua Trò chuyện, trao đổi với giáo viên môn, học sinh, hội cha mẹ học sinh, bạn bè học sinh - Phương pháp quan sát hoạt động học sinh hoạt tập thể học sinh - Phương pháp tổng hợp văn đạo có liên quan đến sinh hoạt lớp công tác chủ nhiệm lớp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn giáo viên nhà trường công tác tổ chức sinh hoạt lớp đạt hiệu tốt c Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm Thử áp dụng giải pháp đổi tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh 12C4, Trường THPT Tô Văn Ơn, năm học 2019 – 2020 II Giải vấn đề Cơ sở lý luận đề tài : Dựa tinh thần đổi phương pháp dạy học: dựa vào hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh với tổ chức hướng dẫn thích hợp giáo viên nhằm phát triển tư độc lập, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp nhu cầu, khả tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui học tập, sinh hoạt tập thể Và thực tạo mơi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Học sinh nhận thức đắn sinh hoạt lớp thú vị Đây chuyển biến từ sinh hoạt nhàm chán, thụ động sang tích cực, chủ động sáng tạo Giáo viên chủ nhiệm khơng cịn đơn đóng vai trị người chủ trì mà giữ vai trị cố vấn giúp học sinh, em tham gia vào hoạt động cụ thể Các văn đạo có liên quan đến công tác chủ nhiệm giảng dạy sinh hoạt lớp: LUẬT GIÁO DỤC VÀ NGHỊ ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH: (Số 43/2019/QH14) Điều Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp; có phẩm chất, lực ý thức cơng dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế Điều 29 Mục tiêu giáo dục phổ thông Giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo; hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Giáo dục tiểu học nhằm hình thành sở ban đầu cho phát triển đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lực học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học sở Giáo dục trung học sở nhằm củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thơng chương trình giáo dục nghề nghiệp Giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức công dân; bảo đảm cho học sinh củng cố, phát triển kết giáo dục trung học sở, hồn thiện học vấn phổ thơng có hiểu biết thơng thường kỹ thuật, hướng nghiệp; có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Điều 30 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thơng, bản, tồn diện, hướng nghiệp có hệ thống; gắn với thực tiễn sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp học Yêu cầu nội dung giáo dục phổ thông cấp học quy định sau: a) Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh tảng phát triển toàn diện thể chất, tình cảm, kỹ xã hội; có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có nhận thức đạo đức xã hội; có kỹ nghe, nói, đọc, viết tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật; b) Giáo dục trung học sở củng cố, phát triển nội dung học tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thơng tiếng Việt, tốn, lịch sử dân tộc; kiến thức khác khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu kỹ thuật hướng nghiệp; c) Giáo dục trung học phổ thông củng cố, phát triển nội dung học trung học sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông bản, toàn diện hướng nghiệp cho học sinh, có nội dung nâng cao số mơn học để phát triển lực, đáp ứng nguyện vọng học sinh Phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh phù hợp với đặc trưng môn học, lớp học đặc điểm đối tượng học sinh; bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ hợp tác, khả tư độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất lực người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền thơng vào q trình giáo dục Nội dung vận động “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”: a) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn - Bảo đảm trường an toàn, sẽ, có xanh, thống mát ngày đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh - Tổ chức để học sinh trồng vào dịp đầu xuân chăm sóc thường xuyên - Có đủ nhà vệ sinh đặt vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, giữ gìn vệ sinh - Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan mơi trường, giữ vệ sinh cơng trình cơng cộng, nhà trường, lớp học cá nhân b) Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh địa phương, giúp em tự tin học tập - Thầy, giáo tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh - Học sinh khuyến khích đề xuất sáng kiến thầy cô giáo thực giải pháp để việc dạy học có hiệu ngày cao c) Rèn luyện kỹ sống cho học sinh - Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm - Rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ phòng, chống tai nạn giao thơng, đuối nước tai nạn thương tích khác - Rèn luyện kỹ ứng xử văn hóa, chung sống hịa bình, phịng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội d) Tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh - Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh - Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh đ) Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương - Mỗi trường nhận chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa di tích cách mạng địa phương, góp phần làm cho di tích ngày đẹp hơn, hấp dẫn hơn; tun truyền, giới thiệu cơng trình, di tích địa phương với bạn bè - Mỗi trường có kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc tinh thần cách mạng cách hiệu cho tất học sinh; phối hợp với quyền, đoàn thể nhân dân địa phương phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa cách mạng cho sống cộng đồng địa phương khách du lịch Cơ sở thực tiễn (thực trạng trước thực giải pháp đề tài) a Thuận lợi: Cũng nhiều giáo viên khác, từ lúc vào nghề đến nay, làm công tác chủ nhiệm đồng nghĩa với việc hàng tuần tơi hướng dẫn học sinh tổ chức tiết sinh hoạt lớp Bên cạnh đó, năm nào, tơi có em học sinh có lực quản lí lớp tốt Có thể nói em cánh tay phải tơi suốt q trình dạy - học nói chung khâu chủ nhiệm lớp nói riêng b Khó khăn: Các lớp mà tơi chủ nhiệm đa số lớp bản, nên có học sinh điển hình mặt để nêu gương Cịn nhiều học sinh vi phạm trình học tập Ý thức sửa chữa khuyết điểm học sinh Và học sinh chưa nhận thức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Nhiều học sinh chưa chủ động tham gia hoạt động tập thể, em cịn nhút nhát, khơng tự tin vào thân 2.1 Thực trạng tình hình vấn đề: Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, thực tế nỗi ám ảnh học sinh nhiều lớp Có hai kịch tiết sinh hoạt lớp hay học sinh mô tả: Kịch 1: Lớp học im phăng phắc, học sinh căng thẳng, len lét ngồi nghe thầy cô chủ nhiệm “ca cải lương” tiết “nổi da gà” đến “giờ xử án” Tiết sinh hoạt biến thành chuỗi thời gian nặng nề, học sinh thụ động chẳng biết nội dung tiết sinh hoạt lớp hơm có nội dung (nội dung có phụ thuộc trạng thái tâm lý giáo viên chủ nhiệm) Và tiết sinh hoạt lớp chẳng có tác dụng nhiều với vấn đề cần lớp quan tâm học sinh không sinh hoạt theo nghĩa Kịch 2: Lớp học nhốn nháo, tiết sinh hoạt lớp tiết “thoải mái” khơng phải tiết học mơn Giáo viên chủ nhiệm giao cho cán lớp điều hành Học sinh xả hơi, tranh thủ chép tập nhà cho kịp tiết sau Mọi “thủ tục” tiến hành qua loa, chiếu lệ Cả hai trạng thái làm cho tiết sinh hoạt lớp cuối tuần không phát huy tác dụng giáo dục Vì cần phải nhận thức tác dụng quan trọng để xây dựng nề nếp tổ chức sinh hoạt lớp cuối tuần cho hiệu Nguyên nhân làm cho học sinh khơng thích tiết sinh hoạt lớp cuối tuần: Thứ nhất, học sinh không tổ chức, tham gia vào sinh hoạt lớp Thứ hai, giáo viên thực tiết sinh hoạt lớp không theo quy định cụ thể, gặp hoạt động giáo viên phổ biến nội dung hoạt động Cịn mang tính chất chung chung, nội dung khô cứng, lặp lặp lai, hình thức tổ chức đơn điệu, nhàm chán, khơng hứng thú với học sinh, không thực gắn với nhu cầu em Nhiều giáo viên khơng hình dung tiết sinh hoạt lớp phải tiến hành nào? Mục tiêu tiết sinh hoạt lớp gì? Khơng có giải pháp cụ thể cho nội dung, em không thực cảm nhận vấn đề chủ đề sinh hoạt Có trường hợp giáo viên khơng gần gũi, thân thiện, khơng đặt vào vị trí học sinh để hiểu em biến sinh hoạt lớp thành phê bình kiểm điểm trích học sinh Với cách làm vậy, phận học sinh cá biệt, học tập yếu thường mặc cảm, tự ti, trầm cảm, xa lánh bạn bè, thầy cô, sợ sệt cha mẹ, … dẫn đến chán học, bỏ học có phản ứng tiêu cực khác Thứ ba, thời gian dành cho tiết sinh hoạt lớp phần lớn chưa đảm bảo Đa số giáo viên dành thời gian tiết sinh hoạt lớp để bồi dưỡng thêm kiến thức cho em, chí có giáo viên cịn bỏ ln tiết sinh hoạt lớp có tổ chức qua loa không vào chiều sâu 2.2 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: 10 Cách thức: Phân công chuẩn bị: tổ thủ quỹ phát 20.000 đồng để mua dụng cụ cần thiết dùng làm thiệp như: giấy thơm, keo, kéo, kim tuyến, bút màu, Kết quả: Cuộc thi diễn phòng học lớp khơng khí ấm áp, vui tươi Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần hôm tổ sáng tạo làm nhiều thiệp giáng sinh lời chúc hay ý nghĩa dành tặng cho người thân yêu Các tổ có 30 phút để hồn thành tác phẩm Sau đó, 10 phút, tổ thuyết minh ý nghĩa Vậy không tốn nhiều thời gian mà em đảm bảo tiết sinh hoạt vui vẻ, ý nghĩa, đầy sáng tạo 35 * Chúc mừng năm Cách thức: Phân cơng chuẩn bị: lên chương trình cho buổi tiệc cuối năm Chuẩn bị bánh trái để liên hoan, trang trí phịng học thật đẹp, xếp bàn ghế 36 Kết quả: Buổi tiệc diễn phịng học lớp khơng khí ấm áp, chan hòa vui vẻ Học sinh háo hức chờ đợi ngày vui để giao hịa tình thân tiếng hát lời ca ngân nga giai điệu chúc mừng năm mới, tận hưởng giây phút xôn xao nhịp đập trái tim ánh mắt nụ cười tràn ngập yêu thương, Các em bùng phát ý tưởng mẻ Khơng khí tiệc ngào bánh trái, nồng nàn hương hoa tưng bừng vui nhộn với tiểu phẩm hài hước, dí dỏm không phần ý nghĩa lứa tuổi học trò Cả lớp chúc năm dồi sức khỏe, ln vui vẻ,ln 37 đồn kết đặc biệt lớp cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 * Bài học sống Trong tiết sinh hoạt lớp vào cuối tháng 11, lớp tập trung phịng máy chiếu, tơi chia sẻ với em video ngắn câu chuyện bốn nến Trong phịng tối có bốn nến cháy Xung quanh thật yên tỉnh nên người ta nghe thấy tiếng thầm chúng, Ngọn nến thứ nói : TƠI LÀ HIỆN THÂN CỦA HỊA BÌNH Các nơi khơng có tơi.Tơi thực quan trọng cho người Ngọn nến thứ hai lên tiếng : CỊN TƠI LÀ HIỆN THÂN CỦA LỊNG TRUNG THÀNH Hơn tất cả, người phải cần đến tơi.Đến lượt mình, Ngọn nến thứ ba nói : TƠI LÀ HIỆN THÂN CỦA TÌNH U Tơi thực quan trọng, thử xem khơng có TÌNH YÊU đời ? Đột nhiên cánh cửa mở tung : Một cậu bé chạy vào phịng gió lùa vào làm tắt ba nến “ Tại ba nến lại tắt?’, Cậu bé sửng sốt nói, lên khóc Lúc nến thứ tư lên tiếng: Đừng lo lắng cậu bé, tơi cịn cháy thắp sáng ba nến kía TƠI CHÍNH LÀ NIỀM HY VỌNG 38 Lau giọt nước mắt đọng lại, cậu bé thắp sáng nến vừa tắt Ngọn lửa HY VỌNG theo bạn suốt đời.…khi giữ HY VỌNG Chúng ta thắp sáng lại lửa Hịa bình, lịng trung thành tình yêu Đừng bỏ đường ta chọn NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CƠNG : Suy nghĩ Tích cực Cãm nhận Say mê Hành động Kiên trì THÀNH CƠNG SẼ ĐẾN Và sau tơi có chia sẻ lên nhóm facebook lớp video kèm lời nhắn: “Tiết sinh hoạt lớp 23/11/2019, cô muốn chia sẻ với em video ngắn câu chuyện bốn nến Cô muốn em biết rằng, sống khơng có khơng thể em có niềm hi vọng khơng từ bỏ Cuộc sống chuỗi thử thách, em khơng cố gắng vươn lên ngày chìm tuyệt vọng nỗi chán chường 39 Hãy biết quan tâm đến thân mình, học cách nuôi dưỡng niềm hi vọng ngày, dù hồn cảnh bình tĩnh can đảm đối mặt Hãy dũng cảm lên chuyện ổn Hãy hi vọng điều tươi sáng cho dù sống có khó khăn cần ln hi vọng, tìm cách giải vấn đề hiệu Hãy ln tin tưởng hi vọng, đời dành tặng cho bất ngờ Cô hy vọng từ sau, tập thể 12C4 ln gắn bó, đồn kết, u thương nhau, xây dựng tập thể vững mạnh, vượt qua kì thi TN THPT QG tới Cùng cố gắng em! Yêu thương !’’ Kết quả: Hoạt động tiết sinh hoạt lớp hiệu quả, hiệu ngồi mong đợi tơi Trưa tối hơm đó, em nhắn tin với tâm sự, hứa cố gắng thời gian tới Sau quan sát, tơi thấy em đoàn kết hơn, quan tâm đến hơn, học tập, tiến Tuần sau đó, em cịn tổ chức thi diễn kịch, diễn lại kịch nến với lời thoại Mỗi tổ tự phân công bạn biên kịch, đạo diễn, diễn viên đóng vai người dẫn chuyện, nến, gió cậu bé, Thật bất ngờ với tôi, em sáng tạo, viết nên kịch hay Có tổ diễn lại kịch bản, tổ 1,3,4 viết lại, nến biểu trưng cho 40 nhiều điều tốt đẹp lòng dũng cảm, kiên cường, tâm, thông minh, hay sắc đẹp, .Cuộc thi diễn kịch thật diễn vui nhộn, phòng nhỏ đầy ắp tiếng cười Các em thể nhiều tài xuất sắc 41  Sinh hoạt vui chơi giải trí: - Mục đích: Giúp học sinh vui chơi thoải mái, thư giãn sau học căng thẳng đồng thời có thêm kỹ sống cần thiết - Cách thức: định hướng cho học sinh tự chọn trò chơi vui khỏe có ích trị chơi dân gian, trị chơi âm nhạc, trị chơi thể lực, hình thức sinh hoạt văn nghệ sôi ; tự tổ chức hoạt động Có thể linh hoạt việc chọn địa điểm để vui chơi giải trí - Kết quả: học sinh sáng tạo vai trò nhà tổ chức, hào hứng vai trò người chơi Hiệu giáo dục học sinh tốt Xin giới thiệu: * Vũ điệu sống Chiếc loa cá nhân hát sôi động, vũ điệu tràn trề sức sống, đồ vật hóa trang tâm hồn lãng mạn yêu đời tuổi trẻ làm bùng phát tiết sinh hoạt lớp cuối tuần vui nhộn, hấp dẫn Lớp 12C4 có nhiều học sinh u thích văn nghệ, thể khiếu văn nghệ em biểu diễn hay Ví dụ: Văn Hồn với chất giọng ấm áp ahts tình ca Luận đọc rap có nghề Hiên Dũ hát nhạc trẻ tự tin,  Sinh hoạt sơ kết, tổng kết cơng tác: - Mục đích: giúp học sinh biết tự kiểm tra, đánh giá; biết cầu tiến vươn lên - Cách thức: 42 + Khi sơ kết hàng tuần, tiết sinh hoạt lớp tổ trưởng lớp trưởng cần trình bày kết sơ kết tuần bảng phụ cho lớp biết (nếu thành viên có thắc mắc trao đổi) Cán lớp làm việc chặt chẽ nên không sai sót Thời gian dành cho việc sơ kết, xếp vị thứ thi đua tổ, việc nhắc nhở cá nhân vi phạm nội quy rút gọn tối đa để tổ chức hoạt động đa dạng khác Trong năm học, tổ chức lễ sơ kết, tổng kết với thời lượng nhiều hơn, hình thức hoành tráng, trang trọng vào dịp cuối học kỳ + Khích lệ, động viên học sinh em cố gắng làm Khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho học sinh có thành tích, có tiến + Phát huy tối đa tinh thần phê tự phê học sinh Giáo viên chủ nhiệm cần điểm thêm nét nhấn cần thiết để nhắc nhở, răn dạy học sinh + Tìm tiếng nói chung giáo viên chủ nhiệm tập thể lớp trường hợp cần khen thưởng trách phạt học sinh Khéo léo tạo đồng thuận học sinh, phụ huynh học sinh, tập thể lớp để đạt hiệu giáo dục Tránh cưỡng bức, áp đặt thô bạo, gây phản ứng xấu học sinh phụ huynh học sinh dẫn đến việc thưởng phạt trở nên phản tác dụng giáo dục + Kết quả: học sinh tự đánh giá, nhìn nhận ưu khuyết mình, tập thể Học sinh tự nhận thức lỗi sai tự nguyện khắc phục sửa chữa Học sinh không bị ức chế, chán nản Giáo viên chủ nhiệm đỡ phạm phải sai lầm giáo dục mắng chửi, đánh đập học sinh nóng giận thái q trước lỗi lầm em Tiết kiệm thời gian để dành cho hoạt động bổ ích khác * Lễ sơ kết phát thưởng học kỳ I 43 44 Chương trình thực vừa trang trọng vừa vui vẻ Cả lớp tập trung phòng máy nhà trường thưởng thức tiết mục văn nghệ sống động, chúc mừng bạn có kết học tập, rèn luyện tốt, sống lại khoảnh khắc đáng nhớ thành viên hoạt động học tập, vui chơi Màn hình trình chiếu đến đấu, mắt trịn xinh dõi theo đến Tiếng cười reo vui, tiếng lao xao nao nức, tiếng xuýt xoa trầm trồ – âm hạnh phúc tuổi thơ Phần liên hoan tưng bừng dù bánh kẹo hoa đơn sơ, ỏi  Sinh hoạt phổ biến cơng tác, triển khai cơng tác: - Mục đích: giúp học sinh thực tốt nhiệm vụ học tập rèn luyện theo kế hoạch giáo dục nhà trường, đoàn thể; hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm lớp giáo viên chủ nhiệm - Cách thức: Phát huy tối đa sáng tạo, chủ động tích cực học sinh việc tìm kiếm giải pháp nhằm thực tốt nhiệm vụ giao Chọn hình thức sinh động, tận dụng trang thiết bị hỗ trợ Đặc biệt, tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần gắn liền với kế hoạch chủ nhiệm lớp: Đối với giáo viên chủ nhiệm, việc xây dựng thực kế hoạch chủ nhiệm lớp phải thật tỉ mỉ, khoa học, sát hợp với tình hình cụ thể lớp, với đặc điểm đối tượng học sinh lớp Đồng thời, cần thường xuyên điều chỉnh kế hoạch chủ nhiệm theo thời điểm năm học để phù hợp với kế hoạch, nhiệm vụ chung trường, ngành địa phương thích ứng với diễn biến đối tượng học sinh lớp, đối tượng giáo dục học sinh trung học phổ thơng – lứa tuổi có biến đổi phức tạp Việc điều chỉnh cần linh hoạt hàng tuần, hàng tháng để có biện pháp hữu hiệu Bên cạnh vai trò định giáo viên chủ nhiệm cần mở rộng đối tượng tham gia vào việc xây dựng, thực hiện, kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm: học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, cán quản lý Trong đó, phải coi trọng tham gia 45 đối tượng học sinh Có thể nói, em đóng vai trị tích cực việc hợp tác giáo viên chủ nhiệm để xây dựng thực kế hoạch chủ nhiệm lớp cách tốt nhất, hiệu Q trình hợp tác diễn nhiều nơi, nhiều lúc có lẽ nên tận dụng tiết sinh hoạt lớp cuối tuần để đối tượng học sinh lớp chủ động thể vai trị mình.Vậy làm để tạo khơng khí dân chủ mà đảm bảo nguyên tắc tập trung huy động tối đa ý thức trách nhiệm óc sáng tạo học sinh? Làm để em thật hứng thú với công tác chung lớp? Giáo viên chủ nhiệm cần khéo léo lôi học sinh hình thức hoạt động thích hợp để tránh cho em cảm giác bị áp đặt, gò bó, căng thẳng, liên quan đến nhiệm vụ học tập, rèn luyện Chẳng hạn: + Gợi ý số nội dung khái quát cho học sinh thảo luận theo tổ, sau gởi biên cho giáo viên cán lớp tham khảo + Hướng dẫn cán lớp điều khiển phần thảo luận, đề xuất ý kiến để học sinh lớp mạnh dạn, tự nhiên bày tỏ ý kiến cá nhân (tùy tình hình mà giáo viên tham dự tạm lánh mặt ) + Nếu vấn đề tế nhị dùng cách cho học sinh tự trình bày giấy suy nghĩ, cảm nhận thân (có thể ghi tên không ghi tên) - Kết quả: Học sinh đề xuất ý tưởng hay, biện pháp phù hợp nhằm thực tốt nhiệm vụ giao theo kế hoạch trường, lớp * Thi viết thư pháp 20/11 46 Năm học này, Đoàn trường tổ chức thi viết thư pháp ca ngợi tình thầy trị, thầy mái trường Trong đó, học sinh lớp 12 cuối cấp thường ưu tiên hàng đầu cho chuyện học thi nên em đề xuất tận dụng tiết sinh hoạt lớp cuối tuần để chọn ý tưởng , đề tài cho thư pháp Tiết sinh hoạt lớp hôm dành 35 phút cho tổ hồn thành sản phẩm để bình chọn Dụng cụ đơn giản tiện lợi trình bày giấy A3 Cuối sản phẩm tổ chọn Vậy không tốn nhiều thời gian mà em đảm bảo kế hoạch tham gia tốt phong trào thi đua Đoàn trường Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp thân - Yếu tố định hàng đầu để đổi tiết sinh hoạt lớp cuối tuần tâm huyết giáo viên chủ nhiệm - Khơi gợi, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động , óc sáng tạo học sinh III Kết luận Tiết sinh hoạt lớp dạng hoạt động ngồi lên lớp Tiết sinh hoạt lớp tiến hành đánh giá hoạt động, công việc lớp diễn tuần, tháng, học kì Các nhiệm vụ chủ yếu trường, lớp phổ biến tiết học Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần hình thức tổ chức giáo dục tự quản cho học sinh biện pháp góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết Đây dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, giúp em phát triển kĩ 47 cần thiết Vì giữ vị trí quan trọng việc chuyển giao nhiệm vụ nhà trường tới lớp cách kịp thời xác Qua thời gian nghiên cứu, áp dụng đổi đề tài này, thấy bước đầu mang lại hiệu tốt đẹp Tuy có nhiều cố gắng việc tìm giải pháp thiết thực nhằm tăng tính thực tiễn đề tài song khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong bạn đồng nghiệp đóng góp để kinh nghiệm tổ chức tiết sinh hoạt lớp ngày phong phú hiệu Giáo dục nghiệp chung toàn xã hội Mỗi cá nhân có trách nhiệm tham gia xây dựng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn ngành Nhưng muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần xây dựng nề nếp học tập Mà muốn xây dựng nề nếp học tập cần tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp cuối tuần Là giáo viên chủ nhiệm lớp, mong muốn nhà trường ngành tổ chức chuyên đề bồi dưỡng tiết sinh hoạt lớp kinh nghiệm tổ chức tiết học giáo viên giỏi để tơi bạn đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm bổ ích giúp nâng cao hiệu giáo dục Vạn Ninh, ngày 20 tháng năm 2020 Người viết Nguyễn Thị Lê Trinh 48 IV Tài liệu tham khảo Tài liệu tập huấn NCSPƯD Luật Giáo dục Chỉ thị Bộ GD- ĐT (Số: 40/2008/CT-BGDĐT) phong trào thi đua « Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực » Tài liệu hoạt động giáo dục lên lớp Tài liệu Tập huấn hoạt động giáo dục lên lớp Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên cốt cán đổi nội dung phương thức tư vấn cá nhân tham vấn nhóm lớn cho giáo viên THPT làm công tác chủ nhiệm Một số thông tin mạng Internet 49 ... 3.3.3 Đổi vai trò nhân sự: Vai trò giáo viên chủ nhiệm học sinh tiết sinh hoạt lớp cuối tuần: Về học sinh: Trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, người hoạt động chủ yếu học sinh Học sinh phải chủ. .. tối đa tính tích cực, chủ động , óc sáng tạo học sinh III Kết luận Tiết sinh hoạt lớp dạng hoạt động lên lớp Tiết sinh hoạt lớp tiến hành đánh giá hoạt động, công việc lớp diễn tuần, tháng, học. .. Các biện pháp đổi tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh: 12 3.2.1 Đổi nội dung: Mỗi lứa tuổi học sinh có yêu cầu riêng, hứng thú riêng hoạt động Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: TRINH SKKN đổi mới tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh,

Hình ảnh liên quan

+ Cách thức: chọn những nội dung và hình thức sinh hoạt hấp dẫn để học sinh dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và có nhận thức, tình cảm, hành vi đúng đắn về những vấn đề chính trị - xã hội - TRINH   SKKN đổi mới tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

ch.

thức: chọn những nội dung và hình thức sinh hoạt hấp dẫn để học sinh dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và có nhận thức, tình cảm, hành vi đúng đắn về những vấn đề chính trị - xã hội Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan