0

âm nhạc 8

4 4 0
  • âm nhạc 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:40

Nêu được vài nét chính về các nhạc sĩ và tác phẩm được giới thiệu trong phần âm nhạc thường thức. Hs trả lời Nội dung 4: Ôn tập nhạc lí[r] (1)Ngày soạn: 26/11/2018 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU 1 Kiến thức - Học sinh hát giai điệu, thuộc lời ca thể sắc thái, tình cảm của bốn hát Mùa thu ngày khai trường, Lý dĩa bánh bò, Tuổi hồng, Hị ba lí. - Học sinh có khái niệm cung nửa cung âm nhạc, khái niệm dấu hố, nhận biết loại dấu hố thơng dụng - Học sinh đọc giai điệu, ghép lời ca xác TĐN số 1, 2, 3, - Ghi nhớ vài nét tác giả, tác phẩm giới thiệu phần âm nhạc thường thức 2 Kĩ năng - Học sinh hát hoà giọng, diễn cảm, biết cách lấy thể câu hát Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Trình bày hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca… - Đọc TĐN kết hợp gõ phách mạnh, nhẹ, đánh nhịp 3 Thái độ - Học sinh nghiêm túc, tích cực, u thích mơn học 4 Phát tri n l cể - Th c hành, hi u bi t, ng d ng âm nh cự ể ế ứ ụ II NỘI DUNG 1 Tiết 15 : ÔN TẬP III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. 1 Chuẩn bị giáo viên - Nhạc cụ 2 Chuẩn bị học sinh - Sách giáo khoa, ghi - Nhạc cụ gõ IV.PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp vấn đáp, quy nạp - Phương pháp thực hành V.TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY- GIÁO DỤC Tiết 15. ÔN TẬP 1/ Ổn định lớp ( phút ) L pớ Ngày gi ngả Sĩ số Ghi (2)2/Kiểm tra cũ - Kiểm tra đan xen trình dạy 3/ Giảng ( 40’) Nội dung 1: Ôn tập hát * Thời gian: 15 phút * Mục tiêu: Học sinh hát giai điệu, lời ca hai hát Mùa thu ngày khai trường, Lý dĩa bánh bị, Tuổi hồng, Hị ba lí. * Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp * Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, đàm thoại, trực quan. * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chúng em biết, kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chia nhóm HĐ thầy Nội dung HĐ trò Gv ghi nội dung I.Ôn tập học hát: - Mùa thu ngày khai trường. - Lý dĩa bánh bò - Tuổi hồng. - Hị ba lí. Hs ghi Gv đàn A.Hoạt động khởi động. - Luyện Hs luyện Gv điều khiển Gv hướng dẫn B.Hoạt động thực hành - Trình bày hoàn chỉnh hát kết hợp gõ phách, đánh nhịp theo nhạc đệm đàn - Gv nghe sửa từ chưa xác, nhắc Hs hát thể rõ sắc thái Hs thực Nội dung 2: Ôn tập TĐN: Bài TĐN số 1,2, 3,4. * Thời gian: 10 phút * Mục tiêu: - Học sinh đọc giai điệu, ghép lời ca TĐN số 1,2, 3,4 Biết hình tiết tấu có TĐN * Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp * Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, đàm thoại, trực quan. * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chia nhóm. HĐ thầy Nội dung HĐ trò Gv ghi nội dung II Ôn tập TĐN: Bài TĐN số 1, 2, 3, 4. Hs ghi Gv đàn Gv yêu cầu A.Hoạt động khởi động. - Luyện gam Cdur, trục âm - Luyện gõ hình tiết tấu TĐN số 1, 2, 3, Hs thực B.Hoạt động thực hành (3)Gv kiểm tra - Kiểm tra cá nhân ( đánh giá xếp loại ) Hs trình bày Nội dung 3: Ơn tập âm nhạc thường thức * Thời gian: 10 phút * Mục tiêu: Học sinh nhớ vài nét tác giả, tác phẩm giới thiệu trong phần âm nhạc thường thức * Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp * Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, đàm thoại, trực quan. * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chúng em biết, kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chia nhóm HĐ thầy Nội dung HĐ trò Gv ghi nội dung Gv hỏi III Âm nhạc thư ờng thức A Hoạt động khởi động. Kể tên nhạc sĩ tác phẩm giới thiệu phần âm nhạc thường thức? Hs ghi Hs trả lời Gv hỏi B Hoạt động hình thành kiến thức C Hoạt động thực hành ? Nêu vài nét nhạc sĩ tác phẩm giới thiệu phần âm nhạc thường thức? Hs trả lời Nội dung 4: Ôn tập nhạc lí * Thời gian: phút * Mục tiêu: Học sinh có khái niệm cung nửa cung âm nhạc, khái niệm dấu hoá, nhận biết loại dấu hố thơng dụng * Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp * Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, đàm thoại, trực quan. * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chúng em biết, kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chia nhóm HĐ thầy Nội dung HĐ trò Gv ghi nội dung IV Ơn tập nhạc lí A Hoạt động khởi động ? Nêu nội dung nhạc lí học? Hs ghi Gv hỏi B, hoạt động hình thành kiến thức mới C Hoạt động thực hành ? Nêu khái niệm cung nửa cung ? Viết khoảng cách cung nửa cung bậc âm ? Nêu khái niệm dấu hố? Có loại dấu hố thường dùng? Kể tên nêu tác dụng ? Thế dấu hoá suốt, dấu hoá bất thường? Hs trả lời 4/ Củng cố ( 2’) (4) 5/ Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau ( 1’) + Ôn tập hát + Làm tập sbt * RÚT KINH NGHIỆM Duyệt, ngày tháng năm 2018 Tổ trưởng dạy học phân hóa, t
- Xem thêm -

Xem thêm: âm nhạc 8,

Hình ảnh liên quan

* Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Hình thức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: dạy học phân hóa, trực quan, vấn đáp Xem tại trang 3 của tài liệu.