0

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

37 1,241 12
  • Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 10:56

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số tài liệu, ebook, giáo trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số, Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

Hình ảnh liên quan

Lập bảng biên thiên của hàm ƒ(+) trên (0;+œ), từ đó ta đi đên kết luận: TEP]‡n=  ý  tem  - Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

p.

bảng biên thiên của hàm ƒ(+) trên (0;+œ), từ đó ta đi đên kết luận: TEP]‡n= ý tem Xem tại trang 3 của tài liệu.
Ta có bảng biến thiên: - Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

a.

có bảng biến thiên: Xem tại trang 17 của tài liệu.
Gọi A, B lần lượt là hình chiếu của M trên TCĐ và TCN thì: - Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

i.

A, B lần lượt là hình chiếu của M trên TCĐ và TCN thì: Xem tại trang 33 của tài liệu.
Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C lên trục Óx. - Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

i.

H, K lần lượt là hình chiếu của B, C lên trục Óx Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan