0

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

8 14 0
 • ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:29

Nhìn chung từ kết quả ở trên đã chứng minh được rằng: kinh nghiệm sử dụng cây thuốc cũng như phương pháp chữa trị bệnh từ nguồn cây thuốc của cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều xã Thượng [r] (1)ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Trịnh Đình Khá1*, Nguyễn Thị Thu Hiền2, Lương Minh Ngọc3 1Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên, 2Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 3Hạt Kiểm Lâm huyện Bố Trạch – Quảng Bình TĨM TẮT Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên thuốc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Các phương pháp sử dụng gồm có: thu thập mẫu vật, vấn, định tên lồi, đánh giá tính đa dạng nguồn tài ngun thuốc đánh giá mức độ nguy cấp loài thuốc.Kết nghiên cứu bước đầu xác định 52 loài thuốc thuộc 50 chi, 41 họ cộng đồng dân tộc khu vực nghiên cứu sử dụng phòng chữa bệnh cho người dân Cây thuốc thuộc dạng sống như: bụi, dây leo, thân thảo, gỗ nhỏ gỗ nhỡ Cây thường phân bố dạng sinh cảnh như: sống rừng, sống ven sông ven suối, sống vườn, sống đồi Trong phận sử dụng làm thuốc rễ sử dụng nhiều chiếm 25% - 44,23% Đã điều tra 14 nhóm bệnh sử dụng thuốc để chữa trị, có nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao bệnh khớp, bệnh đau lưng thuốc bổ Ba lồi thuốc có nguy bị tuyệt chủng ghi nhận là: Đẳng sâm (Conodopsis javanica (Blume) Hook.f.), Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) Thiên niên kiện to (Homalomena gigantea Engl) Kết nghiên cứu sở khoa học việc bảo tồn lồi thuốc có nguy bị tuyệt chủng đại phương Từ khóa: Sinh học, Cây thuốc, Đa dạng thuốc, Bru – Vân Kiều, Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Ngày nhận bài: 20/4/2019; Ngày hồn thiện: 30/5/2019; Ngày đăng: 09/9/2019 DIVERSITY OF MEDICINAL PLANT RESOURCES USED IN BRU – VANKIEU ETHNIC COMMUNITY AT THUONG TRACH COMMUNE, BO TRACH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE Trinh Dinh Kha1*, Nguyen Thi Thu Hien2, Luong Minh Ngoc3 1 University of Science – TNU, 2University of Forestry and Agriculture - TNU 3 Bo Trach Forest Protection Department - Quang Binh province ABSTRACT This research was conducted to assess the diversity of medicinal plant resources in Thuong Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province The methods used for collecting data collection were method of specimen collection, interview method, identification of the species name, method of medicinal plant resources diversity assessment, method of endangered medicinal plants level assessment The results of research have identified initially 52 species of medicinal plants of 50 genera and 41 families which the ethnic minority communities have used for diseases prevention and treatment There are five main life forms of the medicinal plants: shrub, vines, herbaceous, small wood trees and moderate wood trees The trees distribution is often in many types of habitat: forests, along the riverside, gardens and hills In the parts used as medicine, leaves and roots are most used accounting for from 25% to 44.23% The results show that there are 14 groups of diseases which could be cured by the experience of using medicinal plants of Bru – Van Kieu ethnic in the study area, of which groups of diseases occupy the highest rate: osteoarthritis, the back pain diseases and tonic There are endangered medicinal plants: Conodopsis javanica (Blume) Hook.f., Curculigo orchioides Gaertn, Homalomena gigantea Engl The research results are scientific bases for conservation of endangered medicinal plant species in the local area Keywords: Biology, Medicinal plants, Diversity of medicinal plants, Thuong Trach commune, Bo Trach district, Quang Binh province Received: 20/4/2019; Revised: 30/5/2019; Published: 09/9/2019 (2)1 Giới thiệu Bằng kinh nghiệm dân gian người làm thuốc dân tộc, tri thức thuốc truyền miệng lưu truyền cho cháu đời sau từ hệ qua hệ khác Trải qua thời gian, thuốc có tính độc đáo trở nên thơng dụng việc chăm sóc sức khỏe người dân cộng đồng dân tộc xung quanh Vì vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu thuốc tri thức y học dân gian thực mang lại giá trị khoa học thực tiễn [1], [2], [3], [4] Tuy nhiên, nhiều loài thuốc quý phân bố chủ yếu miền núi, có nguy bị tàn phá dẫn đến tuyệt chủng lạm dụng khai thác nhiều vấn đề bảo tồn thuốc gặp nhiều khó khăn nhiều nguyên nhân khác như: chiến tranh, q trình thị hóa hay tác động kinh tế thị trường,… suy giảm nguồn tài nguyên thuốc khơng thể tránh khỏi Cùng với đó, tri thức dân gian dân tộc dùng để chữa trị bệnh bị dần, ông lang, bà mế già đi, họ mang theo kiến thức thuốc thuốc hay Thế hệ trẻ người tiếp thu kiến thức mang tính địa mà học theo mới, đại khiến cho thuốc quý, thuốc hay bị quên lãng Do cần phải có biện pháp tiến hành điều tra, tư liệu hóa thực trạng sử dụng thuốc dân tộc tri thức địa cỏ làm thuốc để xây dựng giải pháp quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên thuốc bảo tồn tri thức y học dân tộc Quảng Bình tỉnh có địa hình hẹp dốc từ phía Tây sang phía Đơng, 85% tổng diện tích tự nhiên đồi núi, tồn diện tích chia thành vùng sinh thái bản: vùng núi cao, vùng đồi trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển Là vùng đất giàu tài ngun, khí hậu nhiệt đới gió mùa, có thảm thực vật đa dạng, phong phú đặc biệt có Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng Unessco công nhận di sản thiên nhiên Thế giới Quảng Bình có hai dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ lớn dân tộc Bru - Vân Kiều dân tộc Chứt, với 5607 hộ, 24499 nhân khẩu, chiếm khoảng 2,3% dân số tỉnh Trong dân tộc Bru - Vân Kiều có tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì; dân tộc Chứt gồm tộc người: Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng Trong trình sinh tồn phát triển, đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình cố gắng sáng tạo gìn giữ nhiều giá trị văn hố vật chất, tinh thần độc đáo, đồng thời đóng góp nhiều công sức, xương máu công bảo vệ xây dựng làng, quê hương Đặc biệt dân tộc mang sắc kinh nghiệm chữa bệnh thực vật làm thuốc đa dạng phong phú từ bao đời Trong đó, cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch có nhiều kinh nghiệm độc đáo việc chữa bệnh thuốc Tuy nhiên, nguồn tài nguyên thuốc ngày bị suy giảm tình trạng khai thác, mua bán diễn cách phức tạp, diện tích rừng ngày bị thu hẹp, Mặt khác thuốc cộng đồng dân tộc sử dụng từ lâu đời việc phòng chữa trị số bệnh hoạt tính sinh học sở khoa học thuốc chưa nghiên cứu, chứng minh đường khoa học Xuất phát từ thực tiễn thực nghiên cứu “Đa dạng nguồn tài nguyên thuốc sử dụng cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” 2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập mẫu vật: Mẫu thực vật được thu thập theo phương pháp Nguyễn Nghĩa Thìn năm 1997 [5] Phương pháp vấn: Tại khu vực nghiên (3)trong cộng đồng phiếu điều tra thuốc dân gian Viện Dược liệu [6] Tiến hành thu thập đầy đủ thông tin thuốc gồm: Tên phổ thông, tên dân tộc; số hiệu mẫu; dạng sống; môi trường sống; phận sử dụng làm thuốc (thân, rễ, hoa, quả, hạt ); công dụng nguồn tài nguyên thuốc Định danh tên loài: Định danh loài theo bước sau: (i) định danh thực địa; (ii) sử dụng kiến thức kinh nghiệm chuyên gia nguồn tài liệu tin cậy cơng bố giám định lại, gồm: khóa định loại, mô tả tài liệu Cây cỏ Việt Nam [7], Từ điển thuốc Việt Nam [8], Những thuốc vị thuốc Việt Nam [9], Danh lục loài thực vật Việt Nam [10] Phương pháp đánh giá tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc: Dựa phương pháp của Nguyễn Nghĩa Thìn phương pháp nghiên cứu thực vật [11] Phương pháp đánh giá mức độ nguy cấp các loài thuốc: xác định thuốc thuộc diện cần bảo tồn khu vực nghiên cứu theo: Sách đỏ Việt Nam, phần thực vật [12], Nghị định 32/2006/NĐ-CP [13], Danh lục đỏ thuốc Việt Nam Cẩm nang thuốc cần bảo vệ Việt Nam [14] 3 Kết bàn luận 3.1 Đa dạng bậc taxon nguồn tài nguyên thuốc Bảng Số loài thuốc cộng đồng dân tộc Bru – Vân Kiều sử dụng khu vực nghiên cứu Ngành thực vật Số họ Số chi Số loài Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) Lớp Hai mầm (Dicotyledones) 30 39 39 Lớp Một mầm (Moncotyledones) 11 11 13 Tổng số 41 50 52 Bằng kinh nghiệm sử dụng thuốc, cộng đồng dân tộc Bru – Vân Kiều tìm biết sử dụng loài thuốc thuộc ngành Ngọc lan để chữa trị bệnh cho người dân, cụ thể cộng đồng dân tộc Bru – Vân Kiều xác định 52 loài thuốc thuộc 50 chi, 41 họ dùng làm thuốc Bảng Từ liệu cho thấy, lớp Hai mầm (Dicotyledones) có số họ, chi, lồi dùng làm thuốc chiếm ưu so với lớp Một mầm Cụ thể, lớp Hai mầm có 39 lồi (chiếm 75%), 39 chi (chiếm 78%) 30 họ (chiếm 73,17%) lồi có giá trị dược liệu cao kể đến như: Huperzia squarrosa L (Thông đất) – có tác dụng chữa đau đầu rối loạn tiền đình, Knema corticosa Lour - có tác dụng bổ máu,… Lớp Một mầm (Monocotyledones) có 13 lồi (chiếm 8,55%), 11 chi (chiếm 22%) 11 họ (chiếm 26,83%), chiếm tỷ lệ khơng lớn lớp có số có giá trị như: Pleomele cochinchinensis Merr (Huyết giác, Xơng cịn) – có tác dụng chữa bong gân, xương khớp, Anoechilus roxburglihayata L (Lan kim tuyến) - có tác dụng bồi bổ sức khỏe, Amomum villosum Lour (Sa nhân, Ma nen) – có tác dụng chữa đau lưng,… 3.2 Đa dạng dạng sống nguồn tài nguyên thuốc Sự đa dạng dạng sống loài thực vật làm thuốc khu vực nghiên cứu thể Hình 24 11 10 6 46,16 21,15 19,23 11,54 1,92 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Cây bụi Dây leo Thân thảo Gỗ nhỏ Gỗ trung bình Số ợng tỉ lệ phầ n tră m loà i Dạng sống Số loài Tỷ lệ (%) Hình Đa dạng dạng sống nguồn thuốc được sử dụng (4)dùng để chữa bệnh ngủ, đau lưng…, ngồi cịn có số lồi họ Ban (Hypericaceae) dùng để chữa hen suyễn; đứng thứ ba dạng thân thảo với 10/52 loài (chiếm 19,23%), gồm loài thuộc lớp Hai mầm, đại diện họ Chuông (Campanulaceae), họ Rau răm (Polygonaceae), họ Cà phê (Rubiaceae)…; dạng gỗ nhỏ có 6/52 loài (chiếm 11,54%) so với tổng số loài thuốc chiếm tỉ lệ thấp dạng gỗ trung bình có 1/52 lồi (chiếm 1,92%) thuộc họ Re (Lauraceae) dùng để chữa bệnh cảm cúm, loại chiếm tỷ lệ thấp 3.3 Đa dạng môi trường sống nguồn tài nguyên thuốc Kết đánh giá môi trường sống loài thuốc cho thấy loài thuốc có đặc điểm phân bố theo mơi trường sống phong phú phức tạp Có sống vùng núi cao, vùng núi thấp hay rừng… Ngoài có sống vách núi đá, hốc đá ẩm hay sống nhờ khác… Một số khác sống gần khe suối, ruộng ẩm, nương rẫy, ven đường đi… Với môi trường sống nguồn thuốc khu vực nghiên cứu, phân theo nhóm mơi trường sống ghi Bảng Bảng Sự phân bố nguồn thuốc theo môi trường sống khu vực nghiên cứu STT Môi trường sống Số loài Tỷ lệ % 1 Sống rừng 31 59,61 2 Sống vườn 17,31 3 Sống ven suối, ven sông 17,31 4 Sống đồi 5,77 Qua dẫn liệu cho thấy, mơi trường sống lồi thuốc khu vực nghiên cứu đa dạng phong phú, phân bố mơi trường rừng chiếm tỷ lệ cao đạt 59,61% (với 31 lồi), đứng thứ hai mơi trường sống vườn ven sông – suối chiếm tỷ lệ 17,31% (với loài) Điều cho thấy rằng, người dân khu vực nghiên cứu có hiểu biết kiến thức giá trị như kinh nghiệm sử dụng thuốc chữa trị bệnh, nhiên ý thức nhân rộng mơ hình bảo tồn thuốc môi trường vườn chưa cao 3.4 Đa dạng phận sử dụng nguồn tài nguyên thuốc Việc tìm hiểu phận để làm thuốc việc làm quan trọng định đến hiệu thuốc Trong việc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm dân gian phận thuốc dùng để chữa bệnh khác tùy theo cách vận dụng thuốc ông lang, bà mế Dựa vào kinh nghiệm, ông lang bà mế người dân tộc Bru – Vân Kiều xã Thượng Trạch – Bố Trạch có cách khai thác phận sử dụng thuốc khác áp dụng cho loài thuốc chữa trị bệnh cho bà Kết điều tra đa dạng sử dụng phận khác thuốc để chữa bệnh cộng đồng dân tộc Bru – Vân Kiều khu vực nghiên cứu thống kê Bảng Bảng Đa dạng phận sử dụng làm thuốc cộng đồng dân tộc Bru-Vân Kiều STT Bộ phận sử dụng Số loài Tỷ lệ % 1 Rễ 23 44,23 2 Lá 13 25,00 3 Cả 9,62 4 Thân 7,69 5 Vỏ 5,77 6 Củ 3,85 7 Quả 3,85 Kết Bảng cho thấy, phận thuốc sử dụng nhiều phận rễ chiếm 44% (với 23 loài); đứng thứ hai phận với 25% (13 lồi); tiếp dùng chiếm 9,62% (5 loài thân thảo); sử dụng phận thân vỏ làm thuốc chiếm tỷ lệ 8% 6% thấp phận củ chiếm 4% (với loài cây) (5)Qua thấy rằng, cần phải đẩy mạnh công tác gây trồng rộng rãi loài thuốc sử dụng phận rễ điều trị bệnh để qua giảm thiểu suy giảm số lượng thuốc nghiêm trọng công tác chữa trị bệnh bà địa phương phát triển Đây nhiệm vụ công tác bảo tồn phát triển dược liệu nói chung, đặc biệt với q có giá trị kinh tế cao 3.6 Đa dạng cơng dụng chữa bệnh các lồi thuốc Trong kinh nghiệm dân gian, số loài thuốc có tác dụng với nhiều loại bệnh có phải sử dụng nhiều lồi kết hợp với chữa loại bệnh Kết điều tra đa dạng công dụng chữa bệnh loài thuốc cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều khu vực nghiên cứu ghi nhận Bảng Kết Bảng cho thấy, cộng đồng dân tộc Bru – Vân Kiều khu vực nghiên cứu sử dụng kiến thức kinh nghiệm thuốc để chữa trị 14 nhóm bệnh khác Trong số lượng thuốc người dân Bru – Vân Kiều sử dụng để chữa trị bệnh tập trung phần lớp vào nhóm bệnh là: bệnh khớp với loài (chiếm 13,46%), chủ yếu loài họ Ráy (Araceae), họ Hành (Alliaceae), họ Bông (Malvaceae),…, có số lồi Homalonema occulta (Lour) Schott (Thiên niên kiện), Pleomele cochinchinensis Merr (Huyết giác), Hibiscus sagittifolius L (Sâm bồ),…; nhóm dùng làm thuốc bổ có lồi (chiếm 11,54%) thuộc họ: họ Lan (Orchidaceae), họ Chng (Campanulaceae), họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae),…, số lồi Scoparia dulcis L (Cam thảo đất), Anoechilus roxburglihayata L (Lan kim tuyến); đứng thứ ba nhóm bệnh đau lưng với lồi (chiếm 9,62%), loài phân bố chủ yếu họ: họ Gừng (Zingiberaceae), họ Tiết dê (Menispermaceae), họ Hành (Alliaceae),…, một số loài Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr (Thiên mơn), Fibraurea recisa Pierre (Hồng đằng); nhóm bệnh chiếm tỷ lệ thuốc nhóm bệnh với loài (chiếm 1,92%) thuộc họ Cam (Rutaceae) Ngồi ra, tổng số có 34 lồi thuốc người dân Bru – Vân Kiều sử dụng 11 nhóm bệnh khác để điều trị bệnh gồm: bệnh dày (đau bụng, tiêu chảy, ), bệnh thời tiết (cảm cúm, nhức đầu,…), bệnh tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, ), bệnh ngồi da (viêm da,…), bệnh đàn ông (liệt dương), bệnh gan (viêm gan, xơ gan, ), bệnh đường hô hấp (viêm họng, viêm phế quản,…), bệnh thần kinh (an thần, thần kinh tọa,…), bệnh u (ung thư, u gan,…), bệnh phụ nữ, bệnh miệng (đau răng, hôi miệng,…) Các nhóm bệnh chiếm tỷ lệ từ 1,92% - 7,96% Bảng Tỷ lệ số lồi có cơng dụng chữa nhóm bệnh cụ thể STT Nhóm bệnh chữa trị Số lồi Tỷ lệ % 1 Bệnh khớp (đau khớp, thấp khớp ) 13,46 2 Thuốc bổ (bổ thận, bổ gan…) 11,54 3 Bệnh đau lưng (đau lưng, mỏi lưng ) 9,62 4 Bệnh dày (đau bụng ) 7,69 5 Bệnh thời tiết (cảm cúm, nhức đầu…) 7,69 6 Bệnh da (nước ăn chân…) 7,69 7 Bệnh tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón…) 7,69 8 Bệnh đàn ông (liệt dương…) 7,69 9 Bệnh gan (viêm gan, xơ gan ) 5,77 10 Bệnh đường hô hấp (viêm họng, viêm phế quản ) 5,77 11 Bệnh thần kinh (an thần, thần kinh tọa ) 5,77 12 Bệnh u (ung thư, u gan…) 3,85 13 Bệnh phụ nữ (điều kinh, phụ khoa ) 3,85 (6)Nhìn chung từ kết chứng minh rằng: kinh nghiệm sử dụng thuốc phương pháp chữa trị bệnh từ nguồn thuốc cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều xã Thượng Trạch đa dạng độc đáo Các lồi thuốc có nguy bị đe dọa Kết điều tra nghiên cứu cơng trình xác định lồi thuốc có nguy bị đe dọa cần bảo vệ Bảng Bảng Danh mục thuốc cần bảo tồn ghi nhận xã Thượng Trạch TT Tên loài Cấp quy định SĐVN, 2007 32/2006/NĐ-CP DLĐCT 1 Đẳng sâm - Conodopsis javanica (Blume) Hook.f VU.A1a,c,d+2c,d IIA EN.A3c,d 2 Sâm cau - Curculigo orchioides Gaertn VU.A1a,c,d 3 Thiên niên kiện to - Homalomena gigantea Engl VU.A1c,B1+2b,c EN.A1c,d.B2a,b(ii,iii,v) Ghi chú: SĐVN: Sách đỏ Việt Nam; 32/2006/NĐ-CP: Nghị định 32 Chính phủ; DLĐCT: Danh lục đỏ cây thuốc; EN: Nguy cấp – Endangered; VU: Sắp nguy cấp – Vulnerable; IIA: Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại Dữ liệu bảng cho thấy, khu vực nghiên cứu có lồi thuốc có nguy bị đe dọa tuyệt chủng Việt Nam, thuộc chi, họ ngành thực vật bậc cao ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) Trong lồi có tên Nghị định 32/NĐ-CP năm 2006, lồi có tên Sách đỏ Việt Nam năm 2007 lồi có tên Danh lục đỏ thuốc Việt Nam năm 2006 Cụ thể sau: - Cấp IIA – hạn chế khai thác, sử dụng mục đích thương mại theo Nghị định 32/NĐ-CP năm 2006, gồm có lồi: Đẳng sâm - Conodopsis javanica (Blume) Hook.f thuộc họ Hoa chuông - Campanulaceae, dùng để chữa dày, bồi bổ sức khỏe - Cấp VU – nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam năm 2007, gồm có lồi: + Thiên niên kiện to - Homalomena gigantea Engl thuộc họ Ráy - Araceae, dùng để chữa bệnh khớp + Đẳng sâm - Conodopsis javanica (Blume) Hook.f - Cấp EN – nguy cấp theo Danh lục đỏ thuốc Việt Nam năm 2006, gốm có lồi: + Sâm cau - Curculigo orchioides Gaertn thuộc họ Tỏi voi lùn - Hypoxidaceae, có tác dụng chữa liệt dương + Thiên niên kiện to - Homalomena gigantea Engl + Đẳng sâm - Conodopsis javanica (Blume) Hook.f Nhìn chung, xã Bố Trạch có lồi thuộc diện bị đe dọa Việt Nam, loài thuốc có giá trị cao y dược giá trị kinh tế Do cần phải nâng cao ý thức bảo vệ người dân ưu tiên bảo tồn nguồn gen quý để phục vụ cho công tác chữa bệnh lâu dài người dân nơi (7)4 Kết luận Kết nghiên cứu xác định 52 lồi thực vật bậc cao có mạch thuộc ngành Ngọc lan với 50 chi 41 họ có cơng dụng làm thuốc Trong đó, có họ nhiều lồi họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) với 11 loài, họ Cúc (Asteraceae) với loài, họ Hoa hồng (Rosaceae) với loài, họ Cam quýt (Rutaceae) với loài chi Rubus (Rosaceae) chi có nhiều lồi sử dụng Dạng sống thuốc người Bru - Vân Kiều sử dụng nhiều bụi với 24 loài, dây leo với 11 loài, thân thảo có 10 lồi, cây gỗ nhỏ có lồi gỗ trung bình có lồi Nguồn thuốc sử dụng nhiều có mơi trường từ rừng với 31 lồi, tiếp đến vườn ven sơng, ven suối có loài đồi loài Các phận sử dụng làm thuốc nguồn tài ngun thuốc gồm: rễ có 23 lồi, có 13 lồi, có lồi, vỏ có lồi, có lồi, củ lồi Đã xác định 14 nhóm bệnh khác sử dụng thuốc để chữa trị khu vực nghiên cứu Số lượng loài thuốc sử dụng phong phú, kinh nghiệm sử dụng thuốc người dân Bru – Vân Kiều tập trung nhiều nhóm bệnh khớp, thuốc bổ bệnh đau lưng Số lượng thuốc thuộc diện cần bảo tồn có lồi, chiếm 5,77% tổng số loài thuốc thu được, bao gồm loài: Đẳng sâm (Conodopsis javanica (Blume) Hook.f.), Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn), Thiên niên kiện to (Homalomena gigantea Engl) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh Đình Khá, “Thực trạng sử dụng thuốc xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, số 6/2018, tr 92-99, 2008 [2] Nguyễn Thị Thu Hiền, Nông Thái Hòa, “Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên thuốc xã Hồng Nơng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Ngun”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, số 19/2018, tr 144-149, 2018 [3] Lê Thị Hương, Hồng Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Cường, Đậu Bá Thìn, Nguyễn Xuân Trường, “Đa dạng thuốc xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, số 4/2017, tr 10-15, 2017 [4] Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Hồng Bang, Đỗ Ngọc Đài, “Các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng giá trị chúng Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc sinh thái tài nguyên sinh vật lần thứ 6, tr.750-756, 2015 [5] Nguyễn Nghĩa Thìn, Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, Nxb Nông nghiệp, Hà nội, 1997 [6] Viện Dược liệu, Tài nguyên thuốc Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1993. [7] Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh, 2001 [8] Võ Văn Chi, Từ điển thuốc Việt Nam, Nxb Hà Nội, tập 1-2, 2012 [9] Đỗ Tất Lợi, Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb Hà Nội, 2005 [10] Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Danh lục loài thực vật Việt nam, Nxb Nông nghiệp, Hà nội, tập 2-3, 2006 [11] Nguyễn Nghĩa Thìn, Các phương pháp nghiên cứu thực vật, Nxb Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2007 [12] Bộ Khoa học Công nghệ, Sách đỏ Việt Nam, phần Thực vật, Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà Nội, 2007 [13] Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 32/2006/CP-NĐ nghiêm cấm, hạn chế khai thác sử dụng loài động thực vật hoang dã, 2006 (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH, ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Số loài cây thuốc được cộng đồng dân tộc - ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Bảng 1..

Số loài cây thuốc được cộng đồng dân tộc Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Sự phân bố nguồn cây thuốc theo môi trường sống ở khu vực nghiên cứu - ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Bảng 2..

Sự phân bố nguồn cây thuốc theo môi trường sống ở khu vực nghiên cứu Xem tại trang 4 của tài liệu.
Kết quả Bảng 4 cho thấy, cộng đồng dân tộc Bru –Vân Kiều ở khu vực nghiên cứu có thể sửdụng kiến thức và kinh nghiệm về cây thuốc để chữa trị được 14 nhóm bệnh khác nhau - ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

t.

quả Bảng 4 cho thấy, cộng đồng dân tộc Bru –Vân Kiều ở khu vực nghiên cứu có thể sửdụng kiến thức và kinh nghiệm về cây thuốc để chữa trị được 14 nhóm bệnh khác nhau Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Danh mục cây thuốc cần bảo tồn ghi nhận ở xã Thượng Trạch - ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Ở XÃ THƯỢNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Bảng 5..

Danh mục cây thuốc cần bảo tồn ghi nhận ở xã Thượng Trạch Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan