0

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

8 14 0
 • NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:06

Lực lượng này đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, họ đã nhận thức và phát huy vai trò của mình trong sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế p[r] (1)NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Lê Thị Minh1*, Nguyễn Thị Tâm1, Trần Việt Dũng2 1Đại học Thái Nguyên, 2Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Ngun TĨM TẮT Phụ nữ ln lực lượng quan trọng đông đảo đội ngũ người lao động tạo dựng nên xã hội Họ có vai trị quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội Đại Từ huyện có tỷ lệ nữ chiếm phần đơng dân số Lực lượng có đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, họ nhận thức phát huy vai trị sản xuất nơng nghiệp, ngành kinh tế phi nông nghiệp, hoạt động xã hội cộng đồng nơng thơn Tuy nhiên, đóng góp phụ nữ lại chưa ghi nhận cách xứng đáng kinh tế đời sống gia đình Các kết thu nhờ việc thu thập, tổng hợp phân tích số liệu vai trị phụ nữ huyện Đại Từ phát triển kinh tế hộ nông dân, cản trở tiến phụ nữ trình đổi phát triển kinh tế nông thôn, đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trị lực lượng Từ khóa: Phụ nữ; phát triển kinh tế; kinh tế hộ nông dân; huyện Đại Từ; tỉnh Thái Nguyên. Ngày nhận bài: 28/11/2019; Ngày hoàn thiện: 31/12/2019; Ngày đăng: 31/12/2019 RESEARCH ON THE ROLE OF WOMEN IN FARMER HOUSEHOLD ECONOMIC DEVELOPMENT IN DAI TU DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE Le Thi Minh1*, Nguyen Thi Tam1, Tran Viet Dung2 1 Thai Nguyen University, 2TNU - University of Agriculture and Forestry ABSTRACT Women are always an important and large force in the team of workers who create society They play an important role in all areas of social life Dai Tu is a district with a high percentage of women This force has made great contributions to the socio-economic development of the district They have realized and promoted their role in agricultural production, non-agricultural economic sectors, social activities and rural community However, these contribution has not been properly recorded in the economy and family life The results are obtained through data collection, aggregation and analysis about the role of women in Dai Tu district in farmer household economic development, hindrances to women's progress in rural economic innovation and development, and suggests some feasible solutions to further promote the role of this force Keywords: Women; economic development; farmer household economy; Dai Tu district; Thai Nguyen province Received: 28/11/2019; Revised: 31/12/2019; Published: 31/12/2019 (2)1 Mở đầu Phụ nữ có vai trị quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong hoạt động vật chất, phụ nữ lực lượng trực tiếp sản xuất cải Trong lĩnh vực tinh thần, phụ nữ có vai trị sáng tạo văn hóa nhân loại Nền văn hóa dân gian đất nước nào, dân tộc có tham gia phụ nữ Ngồi ra, người phụ nữ thực thiên chức làm vợ, làm mẹ để trì phát triển xã hội Ở Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết đạt 92%; tình trạng trẻ em gái bỏ học sớm giảm; nữ sinh viên chiếm 50% trường đại học cao đẳng; nữ thủ khoa chiếm 61,6% kỳ tuyển sinh tốt nghiệp đại học Đội ngũ nữ trí thức tiếp tục tăng số lượng, chất lượng trẻ hóa, chiếm gần 40% số người có trình độ thạc sỹ, 21,4% số người có học vị tiến sỹ, 14,08% số giáo sư 37,67% phó giáo sư Trong nhiều ngành nông nghiệp, giáo dục, y tế, công nghiệp nhẹ, tài chính, văn hóa phụ nữ ln chiếm ưu ngày khẳng định vị vai trị to lớn đời sống kinh tế - xã hội [1] Qua thực tế cho thấy đóng góp người phụ nữ lại chưa ghi nhận cách xứng đáng, khoảng cách nam giới nữ giới phát triển Do vậy, bất bình đẳng giới hội việc làm, tiền lương, thu nhập, hội thăng tiến nam nữ chưa thật tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên vấn đề diễn phức tạp Vì vậy, việc tìm hiểu vai trị phụ nữ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế hộ nông dân, cản trở tiến phụ nữ trình đổi phát triển kinh tế nông thôn, từ đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trò phụ nữ 2 Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp vấn nhóm, vấn người cung cấp thơng tin chủ chốt (PRA) Theo vị trí địa lý, địa hình, địa mạo đất đai huyện Đại Từ, huyện chia làm ba tiểu vùng, tiểu vùng chọn xã đại diện để nghiên cứu, bao gồm xã: Quân Chu, Minh Tiến, Cù Vân Tổng cộng có 150 hộ tham gia vấn, phương pháp vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ tài liệu, các báo cáo, số liệu thống kê Sở, Ban ngành có liên quan 2.2 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu Phương pháp phân tổ thống kê sử dụng để phân loại lao động theo ngành nghề, phân loại liệu theo xã Phương pháp thống kê so sánh sử dụng để thấy khác tư liệu sản xuất, thu nhập, tiêu dùng xã 3 Kết nghiên cứu 3.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ Trong năm gần đây, huyện Đại Từ đạt số thành tựu định Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện đạt 17,39%; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: cơng nghiệp - xây dựng chiếm 51,8%; dịch vụ chiếm 30,6%; nơng, lâm nghiệp chiếm 17,6% [2] Diện tích đất tự nhiên huyện 57.334,6 ha, diện tích đất nơng nghiệp 19.946,7 (chiếm 34,79%), đất lâm nghiệp 28.518,23 (chiếm 49,74%) [3] Dân số tồn huyện năm 2017 164.250 người, phụ nữ 82.930 người (chiếm 50,49%), có gần 37.000 hộ sản xuất nông nghiệp Trong huyện, số lao động nữ chưa tốt nghiệp tiểu học 8%, tốt nghiệp tiểu học 20%, tốt nghiệp THCS 43%, tốt nghiệp THPT 29% [2] 3.2 Thực trạng vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ nông dân hộ nghiên cứu (3)nữ giới bỏ không thua nam giới, chí cịn phải đảm nhiệm cơng việc nặng nhọc gia đình Số liệu chi tiết thể bảng Bảng Đặc điểm chung hộ nông dân điều tra Chỉ tiêu Quân Chu Minh Tiến Cù Vân Chủ hộ nam giới (hộ) 43 (86%) 45 (90%) 46 (92%) Chủ hộ nữ giới (hộ) 7 (14%) 5 (10%) 4 (8%) (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2018) 3.2.1 Vai trò phụ nữ tham gia điều hành sản xuất Phụ nữ nơng thơn ngồi việc nội trợ gia đình, họ cịn có vai trị quản lý điều hành sản xuất hộ Mặc dù nhiều phụ nữ chủ hộ tham gia điều hành sản xuất hộ Tỷ lệ nữ tham gia điều hành sản xuất xã Cù Vân chiếm tỷ lệ cao 72,11%, xã Quân Chu với tỷ lệ 66,88%; thấp xã Minh Tiến (chiếm 63,42%) Như thấy, phụ nữ xã nghiên cứu có vai trò quan trọng việc điều hành sản xuất hộ gia đình Số liệu chi tiết thể bảng Bảng Tỷ lệ nữ tham gia điều hành sản xuất Chỉ tiêu Quân Chu Xã Minh Tiến Xã Cù Vân Xã Số hộ có nữ giới làm chủ hộ (hộ) 7 5 4 Hộ 2 Hộ trung bình Hộ nghèo 1 Tỷ lệ nữ tham gia điều hành sản xuất (%) 66,88 63,42 72,11 Hộ 36,47 25,96 43,58 Hộ trung bình 29,84 39,55 22,45 Hộ nghèo 33,69 34,49 33,97 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2018) 3.2.2 Vai trò phụ nữ hoạt động sản xuất Phụ nữ nam giới tham gia vào hoạt động sản xuất để tạo thu nhập cho gia đình họ có phân công tương đối rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông hộ Theo số liệu điều tra bảng cho thấy, lao động nam (chồng) thường làm cơng việc nặng độc hại, cịn lao động nữ chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất địi hỏi tính khéo léo, nhẹ nhàng Ngồi hoạt động sản xuất kinh doanh, người phụ nữ cịn tham gia vào cơng việc chăm sóc gia đình, nội trợ Bảng Sự phân cơng lao động hoạt động trồng trọt, chăn nuôi Loại Công việc Xã Quân Chu Xã Minh Tiến Xã Cù Vân Chồng Vợ Cả hai Người khác Chồng Vợ Cả hai Người khác Chồng Vợ Cả hai Người khác Người định Giống trồng, vật nuôi 21 20 16 27 20 22 4 Kỹ thuật canh tác 22 19 16 28 20 24 Mua công cụ sản xuất 20 23 18 28 20 25 Mua vật tư nông nghiệp 23 20 14 31 19 25 3 Mua thức ăn cho vật nuôi 13 24 13 37 11 29 12 Bán sản phẩm 29 17 11 32 21 21 Thuê phương tiện lao động 30 15 31 16 30 15 Người thực khâu công việc Làm đất 12 30 20 23 18 22 Gieo cấy 33 37 41 Bón phân, làm cỏ 24 17 31 13 28 16 Tưới tiêu nước 13 19 11 22 20 14 30 Phun thuốc trừ sâu 10 14 22 15 14 17 26 19 Chăm sóc vật nuôi 21 23 31 16 26 17 Thu hoạch 11 16 21 2 21 25 23 21 Bán sản phẩm 37 3 35 27 14 (4)Qua bảng cho thấy có khác biệt vai trò phụ nữ xã điều tra liên quan đến phân công lao động hoạt động trồng trọt, chăn nuôi như: việc định, việc thực định Trong q trình sản xuất nơng nghiệp, phụ nữ người đóng vai trị hầu hết khâu quan trọng Tuy nhiên, lao động nữ người thực hiện, người phân công định cơng việc gia đình 3.2.3 Vai trò hoạt động tiếp cận khoa học kỹ thuật kiến thức khuyến nông lao động nữ Ở miền núi, phương tiện thơng tin nghe nhìn sách báo đến với người dân nhiều hạn chế; vậy, việc lao động nữ tiếp cận nắm bắt thông tin kỹ thuật chăn ni, trồng trọt cịn gặp nhiều khó khăn Ngồi thời gian lao động sản xuất, phụ nữ có thời gian dành cho nghỉ ngơi, học hỏi, nâng cao hiểu biết kiến thức xã hội mà họ phải dành phần lớn thời gian lại cho cơng việc gia đình Do vậy, phụ nữ bị hạn chế kỹ thuật chuyên môn hiểu biết xã hội Phụ nữ độ tuổi lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật 6%, cịn nam giới tỷ lệ 10% Theo thông báo Liên hiệp quốc giới cịn 840 triệu người bị mù chữ, nữ giới chiếm 2/3; số 180 triệu trẻ em khơng học có tới 70% trẻ em gái [4] Ngoài ra, phụ nữ phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn nên hội để họ giao tiếp rộng rãi, tham gia hoạt động cộng đồng để nắm bắt thông tin Ở nhiều vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, người dân chưa tiếp xúc với báo chí hình thức truyền tải thơng tin khác [5] Qua số liệu điều tra cho thấy, phụ nữ thường cập nhật thông tin sản xuất kênh thông tin từ cán kỹ thuật khuyến nơng từ hội đồn thể cịn ít, chiếm từ 10%, cao xã Cù Vân 16,92% tiếp cận thông tin từ cán khuyến nông Điều phần phụ nữ tham gia sinh hoạt hội đồn thể, đồng thời tâm lý e ngại làm giảm mức độ tiếp cận thông tin qua kênh quan trọng Trong lượng thơng tin, chủ yếu lao động nữ nông thôn nhận thông tin từ người chồng từ 20-30% lượng thông tin qua chợ từ 18-30% lượng thông tin Số liệu chi tiết thể bảng 4: Bảng Tiếp cận thông tin sản xuất lao động nữ Nguồn cung cấp thông tin Xã Quân Chu (%) Xã Minh Tiến (%) Xã Cù Vân (%) Từ chồng 30,28 24,98 26,87 Hội đoàn thể 13,68 8,76 10,54 Từ chợ 23,87 18,66 30,25 Họ hàng, người thân quen 15,38 24,57 17,68 Cán khuyến nông 13,88 6,54 16,92 Xem tivi, đài, sách báo, tạp chí, tin 17,31 19,87 33,34 Kinh nghiệm thân 29,85 25,36 21,11 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2018) 3.2.4 Vai trị kiểm sốt nguồn lực kinh tế hộ (5)Bảng Quyền phân cơng gia đình kiểm sốt kinh tế, tài sản hộ gia đình Loại cơng việc Xã Quân Chu(hộ) Xã Minh Tiến(hộ) Xã Cù Vân(hộ) Chồng Vợ Khác Chồng Vợ Khác Chồng Vợ Khác Quyền kiểm soát kinh tế, tài sản 30 14 32 10 29 16 Đứng tên sổ đỏ 29 12 26 11 13 31 12 Đứng tên đăng ký xe máy 22 14 14 27 11 12 31 13 Đứng tên vay vốn 26 23 32 16 21 24 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2018) Bảng Vai trò vợ chồng sách lớn hộ gia đình Loại cơng việc Xã Qn Chu(hộ) Xã Minh Tiến(hộ) Xã Cù Vân(hộ) Chồng Vợ Khác Chồng Vợ Khác Chồng Vợ Khác Quản lý tài gia đình 35 19 26 14 27 Định hướng phát triển kinh tế hộ 41 27 12 11 30 14 Mua sắm tài sản lớn 42 32 11 43 Mua bán, thuê đất (nếu có) 40 36 12 36 Xây sửa chữa nhà cửa 43 34 11 28 13 Số lượng 38 24 21 23 21 Định hướng nghề nghiệp cho 41 29 17 39 10 Dựng vợ, gả chồng cho 38 25 21 26 10 14 Quan hệ họ tộc, tham gia việc thôn xã 34 11 21 20 41 Đi làm thêm bên 34 24 20 33 15 Đi vay mượn, gửi tiền tiết kiệm 30 16 20 21 22 26 Chọn giống trồng, vật nuôi 20 19 11 14 22 14 15 24 11 Mua vật tư, phân bón, thuốc 18 29 16 30 13 31 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2018) Đối với quyền kiểm soát kinh tế, tài sản: Qua điều tra xã cho thấy, chủ yếu người chồng gia đình kiểm sốt kinh tế, tài sản hộ, số hộ người vợ kiểm sốt (xã Qn Chu 14 hộ vợ kiểm sốt, người chồng kiểm soát 30 hộ; xã Minh Tiến người vợ kiểm soát 10 hộ, người chồng kiểm soát 32 hộ xã Cù Vân người vợ kiểm soát 16 hộ, người chồng kiểm soát 29 hộ) Việc đứng tên sổ đỏ hộ điều tra chủ yếu người chồng đứng tên, người vợ đứng tên Việc đăng ký xe máy chủ yếu người chồng đứng tên, hộ có từ xe máy trở lên có đứng tên người vợ người Riêng việc đứng tên vay vốn người chồng người vợ có tỷ lệ gần tương đương 3.2.5 Vai trò định hướng hộ (6)định cơng việc gia đình người phụ nữ có trình độ thấp, hoạt động tham gia thường thiếu tự tin nên họ dám đóng góp ý kiến chủ yếu Ngoài ra, ảnh hưởng quan niệm “trọng nam, khinh nữ”, “tam tòng, tứ đức” tồn từ lâu đời làm vị người phụ nữ gia đình, xã hội đóng vai trị thứ yếu khơng có quyền định Những năm gần có quan tâm phát triển bình đẳng nam nữ tồn giới nên người phụ nữ cơng nhận gia đình xã hội Sự bình đẳng nam nữ thể qua quyền tham gia, định phụ nữ gia đình xã hội 3.3 Đánh giá chung vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Đại Từ Trong thực tế, gia đình phụ nữ chủ hộ Việt Nam nói chung sung túc gia đình nam giới làm chủ hộ, có nhóm gia đình phụ nữ làm chủ hộ lại nghèo Các số liệu nghiên cứu cho thấy vai trò khả phụ nữ việc chăm sóc gia đình phát triển kinh tế hộ không thấp so với nam giới 3.3.1 Kết đạt Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, phụ nữ nông thôn huyện Đại Từ chủ động sản xuất, họ kết hợp loại hình kinh tế phù hợp nhằm tạo nguồn thu nhập cho gia đình Trong tham gia quản lý hộ, điều hành sản xuất: Tỷ lệ phụ nữ làm chủ hộ thấp, vai trò phụ nữ việc quản lý điều hành sản xuất lớn Điều cho thấy bình đẳng cải thiện hoạt động hộ Trong hoạt động tiếp cận khoa học kỹ thuật kiến thức khuyến nông: Lao động nữ tiếp nhận thông tin từ cán kỹ thuật khuyến nơng từ hội đồn thể cịn ít, lượng thơng tin, chủ yếu lao động nữ nông thôn nhận thông tin từ người chồng từ chợ Trong hoạt động sản xuất kiểm soát nguồn lực kinh tế hộ: Phụ nữ người thực hiện phần lớn khâu sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất nơng nghiệp, dịch vụ nội trợ việc kiểm sốt kinh tế hộ gia đình, họ lại bị đánh giá thấp nam giới Hầu hết công việc liên quan đến kiểm soát tài sản, kinh tế hộ người chồng định Trong định hướng hộ: Hầu hết định liên quan đến định hướng hộ người chồng định hướng Quyền định khâu sản xuất người phụ nữ có quyền định cao song quyền sử dụng khoản thu nhập từ hoạt động, định hướng nghề nghiệp, mua sắm tài sản lớn người chồng lại người định 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân * Hạn chế: - Phụ nữ địa bàn huyện nạn nhân hủ tục, tập quán truyền thống lạc hậu, phân biệt đối xử trọng nam, khinh nữ tồn thâm cố đế xã hội - Trình độ văn hóa, trình độ chun mơn kỹ thuật, nghề nghiệp, hiểu biết xã hội hạn chế; tính đốn, tự chủ, nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, mạo hiểm lao động nữ thường , tính cạnh tranh tham gia thị trường lao động không cao * Nguyên nhân: - Chưa nhận thức đầy đủ quyền mình, ln an phận, giữ lối sống khép kín, nên họ hài lịng với vị trí mình, tâm đến nội trợ chăm sóc nhiều công việc khác (7)- Nhận thức tham gia cộng đồng để tiến tới bình đẳng giới chưa cao Hàng năm, địa bàn huyện mở lớp tập huấn Công tác Giới bình đẳng xã hội Tuy nhiên, người tham gia chủ yếu chị em phụ nữ, nam giới có tham gia thành phần ít, nhận thức thay đổi giới diễn chậm - Trình độ học vấn người dân nơng thơn cịn nhiều hạn chế nên nhận giấy mời có nội dung tập huấn Giới hay chương trình lồng ghép Giới họ thường cử thành viên nữ giới tham dự Ở địa phương, sở, mở lớp tập huấn Giới thường tổ chức cho phụ nữ Hội Phụ nữ địa phương tổ chức - Ngun nhân bất bình đẳng giới địa bàn nghiên cứu nhận thức, quan niệm truyền thống vấn đề giới hạn chế như: cách ứng xử xã hội, nếp gia trưởng… 3.4 Một số giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 3.4.1 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy cấp, quan ban ngành việc đẩy mạnh thực bình đẳng giới nơng thơn Xóa bỏ bất bình đẳng giới trách nhiệm tồn xã hội khơng riêng huyện Đại Từ, từ cấp ủy cần phải xây dựng nghị chuyên đề để lãnh đạo, đạo hoạt động truyền thông bình đẳng giới cộng đồng Trong trình truyền thông, trước tiên cần quan tâm hướng tới đối tượng lãnh đạo chủ chốt địa phương, nâng cao thay đổi tư giới cho họ cách tốt nhất, sớm nhất, từ họ tạo hội cho phụ nữ nông thôn phát huy khả năng, lực lĩnh vực hoạt động gia đình, cộng đồng Cần có phối hợp đồng ban ngành với tổ chức đoàn thể địa bàn huyện, mở lớp nâng cao trình độ nhận thức, lực cho phụ nữ Cụ thể, mở lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm cần đưa tiêu cụ thể, có phụ nữ tham gia Tăng cường mở rộng chương trình, dự án nâng cao lực cho phụ nữ Phát triển mạnh mẽ hoạt động Hội liên hiệp phụ nữ xã, chi hội phụ nữ thôn, xây dựng câu lạc nữ thôn tạo điều kiện để phụ nữ giúp đỡ làm kinh tế, tạo điều kiện cho phụ nữ nuôi dạy cái… hỗ trợ phụ nữ đơn thân Xây dựng mô hình gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc sống bình đẳng vợ chồng, khơng cịn tư tưởng nam kinh nữ, vợ chồng đứng tên tài sản, bàn bạc định công việc gia đình Từng bước phổ biến nhân rộng mơ hình kiểu mẫu khắp thơn, xã 3.4.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội giới trong trình cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp nơng thôn Tăng cường tuyên truyền vận động phương tiện hình thức sinh hoạt địa phương vị trí, vai trị phụ nữ phương diện kinh tế, đời sống, xã hội Đối tượng tuyên truyền không cho phụ nữ mà nam giới 3.4.3 Nâng cao trình độ mặt cho phụ nữ (8)3.4.4 Tăng khả tiếp cận kiểm soát các nguồn lực phụ nữ Đất đai: Thực tốt quy định Luật đất đai năm 2003 nghị định sửa đổi bổ sung, tất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi tên vợ chồng Tín dụng: Ngân hàng cần tạo điều kiện vay chấp nhận mục tiêu sử dụng vốn vay đa dạng Các thủ tục quy trình hoạt động cần đảm bảo phụ nữ nam giới tiếp cận 3.4.5 Tăng cường tạo quyền khả tiếp cận phụ nữ trình định phát triển kinh tế hộ Phụ nữ nam giới cần có hội tiếp cận giáo dục đào tạo, cộng đồng nơng thơn cần tính đến yếu tố giới việc nhập trường cấp giáo dục Giải pháp để đạt bình đẳng giới quản lý cộng đồng định nâng cao lực nhận thức cho phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nông thôn để họ tham gia vào tất hoạt động kinh tế Tại cấp huyện, xã cần tăng cường thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiến phụ nữ ban ngành liên quan việc thực luật pháp sách bình đẳng giới Vận động tạo điều kiện cho chị em phụ nữ thường xuyên tham gia sinh hoạt đồn thể phụ nữ, hội nơng dân; học tập, có điều kiện tiếp cận với sách, báo, phương tiện truyền thơng… nhằm nâng cao trình độ mặt phụ nữ, tạo môi trường cho họ phát huy khẳng định vai trị gia đình xã hội 3.4.6 Phụ nữ phải tự ý thức để giải phóng chính mình, gạt bỏ tâm lý tự ti, mặc cảm Chính thân người phụ nữ cịn tư tưởng tự ti, an phận, cam chịu thụ động ảnh hưởng tư tưởng trọng nam khinh nữ từ xưa để lại Tâm lý tự ti, mặc cảm làm hạn chế vai trị họ, làm cho họ ngại phát biểu ý kiến, không bộc lộ kiến, ngại tranh luận với nam giới, ý kiến họ xác Vì vậy, thân người phụ nữ phải có vận động tự giải để đấu tranh cho quyền lợi, cho quyền bình đẳng họ nam giới 4 Kết luận Phụ nữ địa bàn huyện Đại Từ phát triển kinh tế gia đình, họ chủ động sản xuất nơng - lâm nghiệp, kết hợp loại hình kinh tế phù hợp với gia đình để tạo nguồn thu nhập Trong năm qua, kinh tế huyện có bước phát triển mới, có đóng góp đáng kể phụ nữ Qua đó, cho thấy vai trị phụ nữ nơng thơn huyện Đại Từ khẳng định Phát huy vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình huyện Đại Từ điều cần thiết đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn huyện nhà đóng góp vào phát triển chung tỉnh Thái Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Vietnam Women's Union, Evaluation report on women's movement and performance during 2012-2017 [2] Dai Tu District People's Committee, Summary report on socio-economic development situation in 2016, 2017 and 2018 [3] Dai Tu District People's Committee, Summary report on agricultural and forestry production in 2016, 2017, 2018 [4] T V A Tran, “Gender and rural development” (In Vietnamese), Document for VNRP's rural sustainability training class, 2001
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN, NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hình ảnh liên quan

Bảng 2. Tỷ lệ nữ tham gia điều hành sản xuất Chỉ tiêu Quân Chu Xã Minh Tiến Xã  Cù Vân Xã  - NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 2..

Tỷ lệ nữ tham gia điều hành sản xuất Chỉ tiêu Quân Chu Xã Minh Tiến Xã Cù Vân Xã Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Đặc điểm chung của hộ nông dân điều tra Chỉ tiêu Xã  - NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 1..

Đặc điểm chung của hộ nông dân điều tra Chỉ tiêu Xã Xem tại trang 3 của tài liệu.
Qua bảng 3 cho thấy có sự khác biệt trong vai trò của phụ nữ các xã điều tra liên quan đến phân công lao động trong hoạt động trồng trọt, chăn nuôi như: việc ra quyết định, việc thực hiện quyết định - NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

ua.

bảng 3 cho thấy có sự khác biệt trong vai trò của phụ nữ các xã điều tra liên quan đến phân công lao động trong hoạt động trồng trọt, chăn nuôi như: việc ra quyết định, việc thực hiện quyết định Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 6. Vai trò của vợ và chồng trong các quyết sách lớn của hộ gia đình - NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 6..

Vai trò của vợ và chồng trong các quyết sách lớn của hộ gia đình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Quyền và sự phân công trong gia đình về kiểm soát kinh tế, tài sản hộ gia đình Loại công việc Xã Quân Chu(hộ) Xã Minh Tiến(hộ) Xã Cù Vân(hộ) - NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Bảng 5..

Quyền và sự phân công trong gia đình về kiểm soát kinh tế, tài sản hộ gia đình Loại công việc Xã Quân Chu(hộ) Xã Minh Tiến(hộ) Xã Cù Vân(hộ) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan