0

Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

21 17 0
  • Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:47

Nội dung: Đoạn trích đã dựng lên một bức tranh sinh động, chân thực về cuộc sống xa hoa, quyền quý ở phủ chúa Trịnh đồng thời bộc lộ rõ nét thái độ, tâm trạng, nhân cách Lê Hữu Trác. [r] (1)Ngữ văn 10 (Trích Thượng kinh ký sự) (2)• Năm 1533, võ quan triều Nguyễn Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hố, lập người thuộc dịng dõi nhà Lê lên làm vua lấy danh n ghĩa “ Phù Lê diệt Mạc” • Năm 1545, Nguyễn Kim chết, rể Trịnh Kiểm cử lên thay nắm toàn binh quyền, thứ Nguyễn Kim Nguyễn Hoàng cử vào trấn thủ Thuận Hố, Quảng Nam • Đầu kỷ XVII, chiến tranh hai lực Trịnh Nguyễn bùng nổ Sau gần nửa kỷ chiến tranh, hai bên lấy sông Gianh ( Quảng Bình) làm ranh giới Ngồi Bắc, Trịnh (3)HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG Lê Hữu Trác ( (4)I/ TÌM HIỂU CHUNG 1.Tiểu dẫn Hãy nêu nét tác giả Lê Hữu Trác? Lê Hữu Trác( 1724-1791) Quê: Liêu Xá, Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn hải Dương. Hiệu: Hải Thượng Lãn Ơng( ơng già lười đất Thượng Hồng). Gia đình có truyền thống khoa bảng. Ông vừa danh y, vừa nhà văn tài hoa. Tác phẩm chính: Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 66 quyển Quyển cuối Thượng Kinh ký sự. Chữ Lãn trong tên hiệu của Lê Hữu Trác có ý nghĩa gì? Lãn: Lười (5)(6)-Ký: Là thể loại văn xuôi tự sự, dùng để ghi chép việc có thật bộc lộ khuynh hướng tư tưởng, cảm xúc người viết. -Ký Việt Nam thực đời vào kỷ XVIII. -Thượng kinh ký đánh dấu phát triển thể ký Việt Nam thời Trung đại Tác phẩm có kết hợp nhiều bút pháp nghệ thuật: du ký, nhật ký, hồi ký, ký phong cảnh, ký ghi người, ghi việc -Trong Thượng kinh ký sự, hình tượng nhân vật tác giả lên rõ ràng, sinh động. Em biết thể ký , ký Trung đại Việt Nam vị trí Thượng kinh ký thể loại này? (7)Tác phẩm mở đầu cảnh sống nhàn Hương Sơn Lê Hữu Trác Bỗng có lệnh triệu vào kinh chữa bệnh cho Thế tử Cán, Lê Hữu Trác phải lên đường. Tác phẩm ghi lại điều mắt thấy tai nghe Lê Hữu Trác từ nhận lệnh vào kinh chữa bệnh cho Thế tử Cán ( ngày 12 tháng giêng năm Nhâm Dần 1782 lúc xong việc tới nhà Hương Sơn ngày tháng 11, tổng cộng tháng 20 ngày). (8)II/ ĐỌC – HIỂU 1 Vị trí đoạn trích: (9)2 Bức tranh thực: a Quang cảnh phủ Chúa Quang cảnh phủ chúa Trịnh được miêu tả như nào? - Đó nơi thâm nghiêm, vô xa hoa, tráng lệ -Màu sắc chủ đạo: đỏ, vàng rực rỡ -Khơng khí: ngào ngạt mùi hương tù đọng, ngột ngạt -=> Quang cảnh vương giả không lành Em có nhận xét cách viết của tác giả? Miêu tả cách chi tiết, cụ thể, (10)b Cuộc sống, cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Các từ Thánh chỉ, Thánh thượng, Thánh thể đoạn trích ai? dụng ý tác giả? -Thánh : dùng để nhà vua - Trong đoạn trích: từ dùng để nhà chúa => Sự lộng quyền chúa Trịnh Cuộc sống phủ chúa miêu tả nào? -Là nơi quyền uy tối thượng, nhiều phép tắc, luật lệ (11)(12)Quang cảnh sống cho thấy uy nghiêng trời, lấn lướt cung vua phủ chúa Trịnh Từ quang cảnh sống nơi phủ chúa Trịnh, em thấy điều gì? “ Vào dịp Tết Trung thu, chúa phát gấm làm hàng trăm, hàng ngàn đèn lồng tinh xảo tuyệt vời, giá đến chục lạng ” ( Thượng kinh ký sự) “ Trong phủ chúa có đến bốn, năm trăm hoạn quan, ngạo mạn, hách dịch ; nước căm ghét, ghê tởm chúng ” (13)3 Thái độ nhân cách Lê Hữu Trác vào phủ chúa Trịnh Thái độ: - Khơng đồng tình với cảnh sống xa hoa ốm yếu thiếu sinh khí nơi phủ chúa - Dửng dưng, thờ với quyến rũ danh lợi phủ chúa Cuộc đấu tranh nội tâm tác giả bắt mạch kê đơn cho Thế tử Cán Cách miêu tả tác giả cho thấy thái độ ông sống nơi phủ chúa nào? (14)Từ việc phân tích đoạn trích, nhận xét người Lê Hữu Trác? - Một thầy thuốc có kiến thức y học uyên thâm, dày giặn kinh nghiệm chữa bệnh, thầy thuốc có y đức cao đẹp -Một người khinh thường danh lợi, hiểu thấu lẽ đời nên muốn sống sống đạm, - Một bút ký tài hoa, sắc sảo (15)4 Nghệ thuật viết ký Lê Hữu Trác Hãy khái quát lại nét bật nghệ thuật viết ký Lê Hữu Trác? - Sự quan sát tỉ mỉ, nhạy bén, ghi chép trung thực, miêu tả sinh động - Lựa chọn chi tiết đặc sắc làm bật thần việc - Nhân vật tác giả bộc lộ rõ, sinh động dấu ấn cá nhân Sự đan xen suy nghĩ, tâm trạng tạo màu sắc trữ tình khuynh hướng tư tưởng rõ nét cho tác phẩm (16)1 Nội dung: Đoạn trích dựng lên tranh sinh động, chân thực sống xa hoa, quyền quý phủ chúa Trịnh đồng thời bộc lộ rõ nét thái độ, tâm trạng, nhân cách Lê Hữu Trác 2 Nghệ thuật: Tác phẩm bám chặt vào người thật, việc thật nên có giá trị tư liệu lịch sử quý giá, có ý nghĩa tác dụng lớn sáng tạo nghệ thuật sau (17)Hãy so sánh đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh với tác phẩm ( đoạn trích ) ký văn học Trung đại Việt Nam mà em học nêu nhận xét nét đặc sắc đoạn trích này? IV/ LUYỆN TẬP Hãy dựng lại hình tượng nhân vật Lê Hữu Trác qua đoạn trích “ Vào phủ chúa Trịnh” ? (18)(19)(20)(21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện, Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Gia đình có truyền thống khoa bảng. - Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

ia.

đình có truyền thống khoa bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Trong Thượng kinh ký sự, hình tượng nhân vật tác giả hiện lên rất rõ ràng, sinh động. - Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

rong.

Thượng kinh ký sự, hình tượng nhân vật tác giả hiện lên rất rõ ràng, sinh động Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hãy dựng lại hình tượng nhân vật Lê Hữu - Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

y.

dựng lại hình tượng nhân vật Lê Hữu Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan