0

Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

26 38 0
  • Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:46

 +Luận điểm ấy được làm sáng tỏ  bằng cách so sánh Văn chiêu hồn  với các kiệt tác cũng nói về..  niềm thương xót cho những kiếp người...[r] (1)Thao tác (2)•@/Bài cũ :1.Trong chương trình làm văn lớp 10, em được học thao tác lập luận ? 2.Chương trình làm văn 11, tiếp tục học ôn lại thao tác lập luận văn nghị luận? 3.Ngồi thao tác lập luận phân tích, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, làm văn nghị luận (3) @/ Mục tiêu học :sgk@/ Nội dung học :A/Tìm hiểu chung thao tác lập luận so sánh :I.Tìm hiểu ngữ liệu.II.Khái niệm, mục đích yêu cầu lập luận so sánh.B/Cách so sánh :I.Tìm hiểu ngữ liệu.II.Quy trình, cách thức thực thao tác lập luận so sánh.C/Ghi nhớ (4) A/ Tìm hiểu chung : I Tìm hiểu ngữ liệu :1.Ngữ liệu 1: Từng nghe nói : Người hiền xuất đời thì ngơi sáng trời cao Sao sáng chầu về Bắc Thần, người hiền làm sứ giả cho thiên tử Nếu che ánh sáng, giấu vẻ đẹp, có tài mà khơng đời dùng, khơng phải là ý trời sinh người hiền vậy.( “Chiếu cầu hiền” Ngơ Thì Nhậm )  *Nội dung đoạn văn thể nội dung gì?* Nhận xét cách lập luận tác giả đoạn văn? (5) - Nội dung đoạn văn nói mối quan hệ giữa người tài thiên tử.- Cách lập luận tác giả : dùng cách so sánh :+Người hiền sáng trời.+Sao sáng phải tụ Bắc Đẩu  người hiền phải làm sứ giả cho thên tử. (6) 2 Ngữ liệu : - Đối tượng so sánh đối tượng so sánh đoạn văn :+Đối tượng so sánh : Là “Văn chiêu hồn”+Đối tượng so sánh Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc; Truyện Kiều.- Mục đích so sánh: Tìm nét giống nhau những nét khác nhau giữa “Văn chiêu hồn” với tác phẩm đưa làm đối tượng so sánh.+ Gíơng nhau : thể lòng yêu thương với con người.+Khác nhau: Chỉ riêng “Văn chiêu hồn” bàn đến cả loài người vùng địa dư “xưa (7) *Như vậy, đoạn văn người viết làm công việc so sánh cách cụ thể Nhưng có phải làm cơng việc so sánh có lập luận so sánh hay khơng? Vì sao?- Để có lập luận so sánh, người viết ( hay người nói ) dĩ nhiên phải làm cơng việc so sánh Khơng có so sánh, khơng thể có lập luận so sánh.- Song để hình thành lập luận so sánh, cần phải tiến hành lập luận ( nghĩa phải dùng so (8) *Theo em, hai đoạn ngữ liệu vừa xem xét xem lập luận so sánh không ? Vì sao? - Đoạn văn 1 viết nhằm để nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người hiền với đất nước Luận điểm làm sáng tỏ cách so sánh hình ảnh người hiền sáng quan hệ người hiền với Thiên tử quy luật tinh tú.-Đoạn văn 2 viết để làm sáng tỏ luận điểm đặc sắc bài Văn chiêu hồn trong niềm rung động thânphận người +Luận điểm làm sáng tỏbằng cách so sánh Văn chiêu hồnvới kiệt tác cũng nói (9) + Các lý lẽ so sánh ( nhất khác nhau) được tổ chức, xếp thật rõ ràng, hợp lý, có sức thuyết phục :Chinh phụ ngâm,Cung oán ngâm khúc mới bàn đến hạng người, Truyện Kiều nói đến cả xã hội người, nhưng phải tới Văn chiêu hồn ta thấy niềm xót xa cho loài người ; các tác phẩm khác nói người cõi sống, Văn chiêu hồn mới động đến người cõi chết” Đoạn văn lập luận so sánh điển hình. (10) II/ Khái niệm, mục đích yêu cầu thao tác lập luận so sánh :1 Khái niệm: *Từ việc tìm hiểu ngữ liệu trên, em cho biết : Thế lập luận so sánh ?- Lập luận so sánh kiểu lập luận nhằm đối chiếu hai hay nhiều vật mặt một vật, tượng… để nét giống nhau khác chúng.Từ đó, thấy đặc điểm và giá trị vật, (11) 2/ Mục đích lập luận so sánh :- Chỉ giống nhau, khác đối tượng so sánh so sánh.- Thấy chất vật, tượng so sánh.- Khẳng định giá trị, ý nghĩa vật, tượng đối với sống người, đóng góp sáng tạo của tài người.@/ Ví dụ:Xuân Diệu tìm kiếm cài đẹp cảm nhận buồn trước đời (Đây mùa thu tới). Nguyễn Tuân lại tìm thấy đẹp phải gắn liền với (12) 3 Yêu cầu thao tác lập luận so sánh:-So sánh cần thiết Song, để so sánh một cách có hiệu quả, cần :+ So sánh dựa tiếu chí, cùng bình diện.+ Khi so sánh, cần phải rút (13) B/ Cách so sánh :I/ Tìm hiểu ngữ liệu :- Nguyễn Tuân so sánh Ngô Tất Tố với hai loại người :+ Loại người theo chủ trương cải lương hương ẩm Họ cho cần cải cách những hủ tục, đời sống nông dân được nâng cao.+ Loại người hoài cổ. Họ cho cần (14) -Mục đích so sánh Nguyễn Tuân: +Chỉ ảo tưởng suy nghĩ 2 loại người trên.+Làm bật suy nghĩ và nhận thức Ngô Tất Tố : Người nông dân phải đứng lên chống lại kẻ bóc lột, áp mình. (15) @/ Từ ngữ liệu này, em có nhận xét quy trình và thao tác cụ thể của tác giả để xây dựng thao tác lập luận so sánh đoạn văn? - Mở đầu , nêu lên luận điểm mà ông muốn làm sáng rõ : Không ngờ xã hội tối tăm, tác giả “Tắt đèn” lại tìm đường cho nhân vật mình Cách nêu luận điểm rất tự nhiên ( bằng (16) - Tiếp đến, Nguyễn Tuân làm sáng tỏ luận điểm cách so sánh :+ Đối tượng so sánh : nhà văn “nói về làng xóm dân cày” trước Cách mạng tháng Tám 1945.+ Tiêu chí so sánh : nội dung bàn luận nông thôn và người nông dân.+Mục đích hướng tới so sánh :Là làm bật đặc sắc, thành công kỳ lạ (17)  Chính mục đích so sánh định cách lựa chọn kiểu so sánh : kiểu so sánh khác nhau, để làm rõ vấn đề.- Cuối cùng, từ kết so sánh, tác giả lại (18) II Cách thực thao tác lập luận so sánh :1.Quy trình thực hiện: -Bước 1: Xác định đối tượng so sánh đối tượng được so sánh.- Bước 2: Xác định tiêu chí so sánh.- Bước 3 :Xác định mục đích so sánh.-Bước 4 : Lựa chọn cách so sánh.2 Các cách so sánh :-So sánh tương đồng (từ chân lý biết suy chân lý tương tự, có chung logíc bên trong.So sánh nhằm mục đích nét giống nhau) (19) Ví dụ 1: Mở đầu Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã viết :“Tất người sinh có quyền bình đẳng.Tạo hố cho họ quyền khơng xâm phạm được.Trong quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự mưu cầu hạnh phúc” Lời bất hủ Tuyên ngôn độc lập 1776 nước Mỹ Suy rộng ra, câu có nghĩa là : Tất các dân tộc giới sinh bình đẳng; dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự (20) -Ví dụ 2:Các cụ ưa nhìn màu đỏ choét, ta lại ưa nhìn màu nhạt… Các cụ bâng khuâng tiếng trùng đêm khuya, ta lại nao nao tiếng gà gáy lúc ngọ Nhìn cô gái xinh xắn, ngây thơ, cụ coi làm việc tội lỗi, ta cho mát mẻ đứng trước cánh đồng xanh Cái tình cụ sự nhân, ta trăm hình mn trạng: tình say đắm , tình thoảng qua, tình gần gũi, tình xa xơi…cái tình giây phút, tình ngàn thu ( Lưu Trọng Lư ) (21) 3 Thao tác thực :- Nêu luận điểm cần so sánh.- Làm sáng tỏ luận điểm bằng cách đặt đối tượng so sánh so sánh vào bình diện Đánh giá các đối tượng tiêu chí để thấy giống khác chúng.-Nêu ý kiến,quan điểm của người (22) D/ Luyện tập :1/ Phân biệt giống khác nhau giữa thao tác lập luận so sánh với so sánh lời nói thường ngày so sánh tu từ văn chương ( tổ )2.Bài tập vận dụng SGK ( Tổ tổ 3) (23) - Bài tập : 1 Sự giống hình thức so sánh : đối chiếu đối tượng nhằm phát nét giống hay khác chúng.2.Sự khác nhau : Chủ yếu mục đích so sánh+ So sánh lời nói đời thường là làm cho vật , tượng cụ thể ,dễ thấy.+So sánh tu từ làm cho vật tượng dễ hình dung, dễ tưởng tượng hơn, hình ảnh đẹp cách nói thơng thường.+ Trong văn nghị luận, so sánh phải phục vụ cho lập luận, nhằm làm sáng rõ ý kiến, nhận định (24) -Bài : 1 Tác giả so sánh Bắc –Nam mặt : văn hoá - phong tục; địa lý; lịch sử; hào kiệt- hiền tài.2 Mục đích việc so sánh : khẳng định hùng hồn, mạnh mẽ vị trí, tư nước ta đứng ngang bằng, hiên ngang bên cạnh nhà nước phong kiến Trung Hoa…3 Sức thuyết phục đoạn trích thể (25) @/ Hướng dẫn học chuẩn bị :-Xem lại cách sử dụng thao tác lập luận so sánh từ các ngữ liệu. nắm vững mục đích quy trình thực thao tác lập luận so sánh; chủ động làm các tập phần luyện tập trang 116-117.- Tiết sau thực hành Thao tác lập luận so sánh*Yều cầu : + Nắm vững lý thuyết học.+Cá nhân chuẩn bị tập nhà.+Các nhóm tổ chuẩn bị bảng phụ để làm (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện, Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Song để hình thành một lập luận so sánh, cần phải tiến hành lập luận( nghĩa là phải dùng so  - Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

ong.

để hình thành một lập luận so sánh, cần phải tiến hành lập luận( nghĩa là phải dùng so Xem tại trang 7 của tài liệu.
hình. - Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

h.

ình Xem tại trang 9 của tài liệu.
 1. Sự giống nhau của các hình thức so sánh: là đối chiếu các đối tượng nhằm phát hiện ra những nét  giống nhau hay khác nhau giữa chúng. - Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

1..

Sự giống nhau của các hình thức so sánh: là đối chiếu các đối tượng nhằm phát hiện ra những nét giống nhau hay khác nhau giữa chúng Xem tại trang 23 của tài liệu.
 +Các nhóm các tổ chuẩn bị bảng phụ để làm bài theo nhóm trên lớp.  - Thao tác lập luận so sánh | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

c.

nhóm các tổ chuẩn bị bảng phụ để làm bài theo nhóm trên lớp. Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan