0

Bài đọc 25-1. Nợ công, nợ chính phủ và nợ của doanh nghiệp nhà nước

4 7 0
  • Bài đọc 25-1. Nợ công, nợ chính phủ và nợ của doanh nghiệp nhà nước

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:46

Khi bỏ qua những nguyên lý hết sức giản dị nhưng cơ bản này, một doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí mất khả năng trả nợ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến các doa[r] (1)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2011-2013 Kinh tế học khu vực cơng Bài đọc Nợ cơng, nợ phủ nợ doanh nghiệp nhà nước Vũ Thành Tự Anh N N ccơơnngg,, nn cchhíínnhh pphh,, vvàà nn ccaa d dooaannhh nngghhiipp nnhhàà nnưướcc Vũ Thành Tự Anh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Ở Việt Nam chưa có thống khái niệm nợ cơng Trong viết này, nợ công, hàm ý tên gọi, nợ khu vực công Trong khu vực cơng bao gồm quyền trung ương, quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Như vậy, nợ công bao gồm nợ DNNN nợ quyền nhà nước cấp (gọi chung nợ phủ) Nợ phủ nợ phủ trực tiếp vay gián tiếp bảo lãnh cho chủ thể khác, nhà nước tư nhân Như vậy, “nợ công” theo định nghĩa Bộ Tài thực chất nợ phủ Ở đa số nước, khu vực DNNN họ nhỏ nên nợ cơng nợ phủ tương đương Trái lại, khu vực DNNN Việt Nam lớn nên phân biệt nợ cơng nợ phủ trở nên quan trọng Nợ doanh nghiệp nhà nước Theo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính đến 31/12/2008, tổng dư nợ nội địa tập đồn, tổng cơng ty nhà nước 287.000 tỷ đồng, tương đương với 19,3% GDP 2008 Còn theo báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội ngày 1/11/2010 nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tập đoàn kinh tế tổng cơng ty nhà nước nợ 81/91 tập đồn, tổng cơng ty nhà nước (chưa tính Vinashin) năm 2009 813.435 tỉ đồng, tương đương với 49% GDP Nếu tính nợ Vinashin, theo báo cáo Bộ Tài 86.000 tỷ, nợ khu vực DNNN đến cuối năm 2009 (chưa kể tập đồn, tổng cơng ty chưa có số liệu) lên tới 54,2% GDP 2009 Nợ phủ nợ cơng (2)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực cơng Bài đọc Nợ cơng, nợ phủ nợ doanh nghiệp nhà nước Vũ Thành Tự Anh Số liệu nợ DNNN nợ phủ tổng hợp thành nợ cơng đồ thị Có thể thấy rõ nợ công Việt Nam tăng nhanh thời gian ngắn Trong đó, tăng nhanh nợ khu vực DNNN Nếu nợ DNNN cuối năm 2008 19,3% GDP sau năm tăng lên tới 54,2% GDP, tức tăng tới 35 điểm phần trăm GDP Hình: Nợ cơng hai năm 2008 2009 (% GDP) 19.3% 54.2% 36.2% 44.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 Nợ DNNN Nợ phủ Nguồn: Bộ Tài chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nếu nhìn vào số tuyệt đối, tổng dư nợ tăng thêm DNNN năm 2009 526.435 tỷ đồng Tính tốn cách thận trọng nhất, sau trừ khoản nợ nước ngồi tổng dư nợ nội địa tăng thêm DNNN năm 2009 chiếm tối thiểu 65% tổng dư nợ nội địa toàn kinh tế Đây chứng cho thấy DNNN đối tượng hưởng lợi nhiều từ chương trình kích cầu phủ năm 2009 Quy mô nợ công Việt Nam vào cuối năm 2010 nào? Hiện chưa có số liệu cập nhật nợ khu vực DNNN có số liệu ước tính Bộ Tài nợ phủ phủ bảo lãnh đến cuối năm 2010 56,7% GDP, tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2009 Điều có nghĩa trường hợp giả định nợ khu vực nhà nước tính theo tỷ lệ GDP khơng tăng tổng nợ cơng đến cuối năm 2010 hồn tồn chạm ngưỡng 100%, không thua mức nợ công Hy Lạp bao Quản lý nợ công (3)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Nợ cơng, nợ phủ nợ doanh nghiệp nhà nước Vũ Thành Tự Anh pháp chủ yếu để hạn chế rủi ro thị trường đảm bảo linh hoạt thời điểm, cấu trúc, điều khoản việc phát hành nợ Thứ hai rủi ro lãi suất Rủi ro chủ yếu xảy khoản nợ có lãi suất thả khơng phịng vệ Vì tỷ lệ nợ cơng với lãi suất thả Việt Nam thấp nên rủi ro lãi suất điều lo ngại trước mắt Tuy nhiên, Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nên tỷ trọng viện trợ vay ưu đãi giảm tỷ trọng khoản vay thương mại tăng Không thế, lãi suất thương mại thường biến động mạnh lãi suất ưu đãi nên trước phát hành nợ, phủ doanh nghiệp ngày phải cân nhắc cẩn trọng tới rủi ro lãi suất Thứ ba rủi ro dòng tiền Cho đến nay, nợ ngắn hạn chiếm chưa tới 15% tổng nợ phủ Việt Nam Tuy nhiên, nhận xét TS Võ Trí Thành, tỷ lệ nợ ngắn hạn dự trữ ngoại tệ tăng lên dấu hiệu buộc Bộ Tài phải thận trong hoạt động quản lý nợ Thứ tư rủi ro tỷ giá Hiện khoảng phần ba nợ phủ Việt Nam đồng yên, đồng yên tiếp tục xu lên gánh nặng nợ nần gia tăng theo Tương tự vậy, với sức ép Mỹ EU, xu đồng nhân dân tệ tăng giá khó tránh khỏi Trong đó, tín dụng thương mại nhân dân tệ, đặc biệt dự án sở hạ tầng công nghiệp nặng Việt Nam tăng lên cách nhanh chóng Điều có nghĩa phủ doanh nghiệp cần thận trọng vay nhân dân tệ Cuối cùng, rủi ro lớn nằm hoạt động < quản lý rủi ro nợ công! Cho đến nay, từ Bộ Tài DNNN chưa coi trọng mức việc phân tích, đánh giá, có biện pháp hạn chế rủi ro phát hành nợ Nguyên lý quản lý rủi ro nợ công Nợ DNNN, nợ phủ, nợ cơng tăng nhanh Mỗi phận nợ với tính chất cấu trúc khác đem lại rủi ro không cần có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp Tuy nhiên, dù nợ cấp độ phải tuân thủ số nguyên lý Cụ thể không nên chấp nhận rủi ro khơng có biện pháp hữu hiệu để thấu hiểu quản lý nó; khơng nên chấp nhận mức độ rủi ro (trong mối tương quan với tổng nguồn vốn) vượt ngưỡng an toàn; khơng nên chấp nhận rủi ro khơng có đền bù thỏa đáng (4)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế học khu vực công Bài đọc Nợ công, nợ phủ nợ doanh nghiệp nhà nước Vũ Thành Tự Anh lược quản lý rủi ro nợ tốt đưa đất nước rơi vào gánh nặng nợ nần, phải viện dẫn đến cứu hộ từ bên ngồi, từ dẫn đến tự chủ sách Hy Lạp ví dụ minh họa nhãn tiền cho trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 25-1. Nợ công, nợ chính phủ và nợ của doanh nghiệp nhà nước, Bài đọc 25-1. Nợ công, nợ chính phủ và nợ của doanh nghiệp nhà nước

Hình ảnh liên quan

Hình: Nợ công trong hai năm 2008 và 2009 (% GDP) - Bài đọc 25-1. Nợ công, nợ chính phủ và nợ của doanh nghiệp nhà nước

nh.

Nợ công trong hai năm 2008 và 2009 (% GDP) Xem tại trang 2 của tài liệu.