0

Đề thi có đáp án chi tiết môn toán lớp 11 trường THPT Việt anh năm học 2016 - 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

4 7 0
  • Đề thi có đáp án chi tiết môn toán lớp 11 trường THPT Việt anh năm học 2016 - 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:23

c) Gọi AH là đường cao trong tam giác SAB.[r] (1) SỞ GD VÀ ĐT TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH KIỂM TRA HỌC KÌ II (NH 2016-2017) MƠN: TỐN 11 THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu 1(2 điểm): Tính giới hạn sau. a ) lim 3 n3+2n2−1 2 n3+3 b )limx →13 x−2−1 x2−1 Câu (1 điểm) : Cho hàm số 2 x2−x −3 x +1 , x ≠−1 2 mx +1 , x =−1 ¿ f ( x )=¿{¿ ¿ ¿ ¿ Tìm m để hàm số liên tục x= -1. Câu (3 điểm): a) Tính đạo hàm hàm số y=sin(2x+1) b) Cho hàm số y= x2−3 x+1 x−1 Tính y’(2). c)Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y=x3−2x điểm có hồnh độ Câu ( điểm): Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng tâm O cạnh a, SA vng góc mặt phẳng đáy (ABCD) SA=a√3 . a) Chứng minh BD ⊥( SAC ). b) Chứng minh CD⊥SD c) Gọi AH đường cao tam giác SAB Chứng minh AH ⊥ SC d) Tính góc cạnh bên SD với mặt phẳng (SAC) Câu (1 điểm): Cho phương trình 1 (x+1 ).( x+2 )+ 1 (x+2).( x+3 )+ 1 (x +3 ).( x +4 )+ + 1 (x+2016 ).( x +2017)=x Chứng minh phương trình có nghiệm thuộc khoảng (0;1) (2)THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điểm Câu 1 (2 điểm) a )a)lim 3 n3+2n2−1 2 n3+3 =lim n3(3+2 n− 1 n3 ) n3(2+3 n3 ) ¿lim 3+2 n− 1 n3 2+3 n3 =3 b )lim x→ 13 x−2−1 x2−1 = limx→ 1 3 x−2−1 (x −1)( x+1)(3 x −2+1) =lim x →1 3 (x +1)(3 x−2+1) = 0,5 0,25x2 0,25x2 0,25x2 Câu 2 (1 điểm) + x→−1lim f ( x )= x→−1lim 2 x2−x−3 x +1 =x →−1lim 2( x +1)( x−3 2) x +1 =x →−1lim 2 x−3=−5 + f(-1)= -2m+1 Để hàm số liên tục x= -1 ⇔x →−1lim f ( x )=f ( )⇔−2 m+ 1=−5 ⇔m=3 0,5 0,25 0,25 Câu 3 (3 điểm) a) y'=[sin(2 x+1)]' 2√sin (2x+1) y'=(2x+1)'cos(2 x+1) 2√sin(2 x+1) = cos(2 x+1)sin(2x+1) b) y '=(x2−3x+1)( x−1)−(x2−3 x+1)( x−1)' (x−1)2 ⇒y '=x 2−2 x+2 (x−1)2 ⇒y '(2)=2 c)  y’= 3 x2−2 ⇒y '(1 )=1 Gọi M( x0; y0) tiếp điểm với x0=1, y0=−1 Phương trình tiếp tuyến đường cong M( 1,-1) có dạng: 0,5 0,25x2 0,25 0,5 0,25 (3) y+1=( x−1)y=x−2 0,5 Câu 4 (3 điểm) a) Ta có BD  AC ( ABCD hình vng ) BD  SA ( SA  ( ABCD) )  BD  (SAC) b) Ta có CD  AD ( ABCD hình vng ) CD  SA ( SA  ( ABCD) )  CD  (SAD) ⇒CD ⊥ SD c) Ta có BC  AB ( ABCD hình vng ) BC  SA ( SA  ( ABCD) )  BC  (SAB) mà AH  (SAB) nên AH  BC Mặt khác AH  SB (giả thuyết) nên AH ⊥( SBC ) suy AH  SC d) Do CD  (SAD) nên SO hình chiếu vng góc SD xuống mặt phẳng (SAC) nên ( SD ,( SAC ) ^ ¿ ¿ ) = ( (SD , SO ) ^ ¿ ¿ ) = D ^SO Áp dụng đính lý pytago , ta có: SD=2a SO= a√6 Tam giác DSO vuông O ( OD ¿SO )  sin SCA = OD SD= √2  góc SCA = 450 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (4)Câu 5 (1 điểm) VT=1 (x+1).(x+2)+ (x+2).( x+3)+ (x+3 ) (x+4 )+ + (x+2016).( x+2017 ) =1 x+1− 1 (x+2)+ (x+2)− (x+3 )+ + (x+2016 )− (x+2017) =1 (x+1 )− (x+2017)= 2016 x2+2018 x+2017 Ta có phương trình : 2016 x2+2018 x+2017=xx3+2018 x2+2017 x−2016=0 Đặt f (x )=x3+2018 x2+2017 x−2016 Vì f(x) hàm đa thức nên liên tục đoạn [0;1] Mặt khác f ( )=− 2016 f ( )=2020f ( ) f (1 ) < ¿ {¿ ¿ ¿ ¿ Vậy phương trình cho có nghiệm thuộc khoảng (0;1) 0,25 0,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi có đáp án chi tiết môn toán lớp 11 trường THPT Việt anh năm học 2016 - 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện, Đề thi có đáp án chi tiết môn toán lớp 11 trường THPT Việt anh năm học 2016 - 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 4 (3 điểm): Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a, SA vuông góc - Đề thi có đáp án chi tiết môn toán lớp 11 trường THPT Việt anh năm học 2016 - 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

u.

4 (3 điểm): Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a, SA vuông góc Xem tại trang 1 của tài liệu.
(3 điểm) a) Ta có BD  AC ( do ABCD là hình vuông )                BD  SA ( do SA  ( ABCD) ) - Đề thi có đáp án chi tiết môn toán lớp 11 trường THPT Việt anh năm học 2016 - 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

3.

điểm) a) Ta có BD  AC ( do ABCD là hình vuông ) BD  SA ( do SA  ( ABCD) ) Xem tại trang 3 của tài liệu.