0

Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

26 31 0
  • Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:19

Chương trình máy tính phân tích rủi ro chỉ là các công cụ nhằm khắc phục các hạn chế trong xử lý của các quyết định đầu tư được thực hiện chỉ dựa vào các dự đoán đơn giá trị (hoặc tươn[r] (1)DEVELOPMENT DISCUSSION PAPERS RISK ANALYSIS IN INVESTMENT APPARAISAL S SAVVIDES DEVELOPMENT DISCUSSION PAPERS NO 276 OCTOBER 1988 P (2)T TÓÓMM TTTT Phần chuẩn bị nhằm giới thiệu phương pháp cách sử dụng kỹ thuật mô Monte- carlo áp dụng việc đánh giá dự án đầu tư để phân tích ước lượng rủi ro Phần thứ nêu bật tầm quan trọng việc phân tích rủi ro thẩm định đầu tư Phần thứ hai giới thiệu giai đoạn khác q trình phân tích rủi ro Phần thứ ba bốn xem xét tiêu chuẩn định đầu tư việc ứng dụng phân tích rủi ro phép đo rủi ro khác dựa khái niệm giá trị mong đợi Phần cuối liệt kê ích lợi giới hạn việc phân tích rủi ro thẩm định dự án Tác giả đánh giá cao Tiến sĩ Graham Glendy Viện Đại Học Harvard việc động viên, hổ trợ Ơng việc nghiên cứu phân tích rủi ro việc phát triển phần mềm Risk Master đưa vào thực hành hầu hết khái niệm trình bày phần Cũng xin cảm ơn Giáo sư John Evans viện Đại học York, Canada nhận xét bổ ích ơng kiên nhẫn ông việc thử nghiệm vài phiên Phần mềm Risk Master (3)NỘI DUNG I DẪN NHẬP Trang 1 II Q TRÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO 1.Mơ hình tốn học 2.Phân tích khơng chắn độ nhạy cảm 3.Phân bố xác suất 4.Các biến số quan hệ phụ thuộc 10 5.Vận hành mô 12 6.Phân tích kết 13 III TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VỚI PHÂN TÍCH RỦI RO 15 IV CÁC PHÉP ĐO RỦI RO 20 1.Giá trị mong đợi 20 2 Chi phí khơng chắn 21 3.Tỷ suất lỗ dự kiến 22 4.Rủi ro điều kiện trách nhiệm hữu hạn 23 V ÍCH LỢI VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÂN TÍCH RỦI RO 25 SÁCH THAM KHẢO 27 PHỤ LỤC A 28 PHỤ LỤC B 30 (4)I DẪN NHẬP Mục đích việc thẩm định đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế dự án đầu tư đề nghị Đó phương pháp để tính thu nhập mong đợi dựa dự đoán tiền nhiều biến số dự án quan hệ lẫn Rủi ro dự án hàm tính khơng chắn bao gồm biến số dự đốn Vì đánh giá rủi ro dự án phụ thuộc vào khả ước tính biên độ tính khơng chắn xử lý ảnh hưởng rủi ro vào kết dự án Ước lượng tính khơng chắn dự án Công việc việc đánh giá dự án ước tính giá trị tương lai biến số dự đoán Một cách tổng quát, nhìn vào khứ để dự đốn tương lai Chúng ta sử dụng thơng tin quan sát khứ kiện định để dự báo kết tương lai kiện tương tự loại Hãy xem sơ đồ với thời gian nằm trục ngang (trục hoành) giá trị biến số dự án nằm trục thẳng đứng (trục tung) Đường thẳng đứng “hiện tại” tách khứ điều hoàn toàn chắn, với tương lai không chắn Đời sống dự án đường thẳng đứng “Hiện tại” đường “Hoàn thành dự án” HÌNH (5)Cách tiếp cận việc thẩm định đầu tư truyền thống tính tốn “ước lượng tốt nhất” dựa kiện (hoặc phán đoán chủ quan dựa vào kinh nghiệm khứ có nguồn gốc từ kiện vậy) dùng mơ hình đánh giá tương đương với tính chắn Những ước tính đơn giá trị thường kết đơn giá trị có khả nhất, kết trung bình, khiêm nhường1 Trong việc chọn lựa ước tính đơn giá trị (single-value) tốt nhất, dãy kết khác cho biến dự án (thơng tin thường có tầm quan trọng sống cịn định đầu tư) lại khơng xem xét Bằng việc dựa hoàn toàn vào ước tính đơn giá trị, ta ngụ ý giả thiết giá trị biến dự đoán chắn Kết dự án trình bày điều chắn, khơng có sai biệt (variance) biên độ sai sót gắn liền với Xử lý tác động tính khơng chắn Phân tích rủi ro, sử dụng kỹ thuật mô Monte-Carlo, phương pháp xử lý tác động tính không chắn bao gồm biến dự án chủ yếu liên kết dự án Chương trình máy tính phân tích rủi ro cơng cụ nhằm khắc phục hạn chế xử lý định đầu tư thực dựa vào dự đoán đơn giá trị (hoặc tương đương với tính chắn)… Dựa vào quan sát chủ quan, ý kiến chun mơn phán đốn chủ quan, phân tích rủi ro sử dụng khối lượng lớn thông tin để mô tả định lượng không chắn biến số dự án dạng phân bố xác suất để tính tốn cách thống tác động chúng lên kết dự đoán Việc sử dụng phân tích rủi ro thẩm định đầu tư thực phân tích tính nhạy cảm chuỗi kiện (scenario) đến kết luận hợp lý Những việc để kiểm tra cách tĩnh tác động việc thay đổi giá trị nhiều biến lên kết dự án Mô Monte- Carlo thêm yếu tố động vào việc đánh giá dự án cách xây dựng chuỗi kiện ngẫu nhiên dựa giả thiết chủ yếu nhà phân tích rủi ro Vì vậy, cho phép dãy giá trị cho nhiều biến dự án để ghi nhận ảnh hưởng lên kết dự đốn, đến lượt khơng phải đơn giá trị mà phân bố xác suất kết mong đợi Kết nhà đầu tư tương lai cung cấp kiện khả ông mong muốn liên quan đến kết khác từ định đầu tư tiền vào dự án đầu tư định Phân tích rủi ro khơng thay cho phương pháp thẩm định đầu tư bình thường mà công cụ củng cố kết thẩm định Một mơ hình thẩm định tốt sở cần thiết cho việc thiết lập phân tích mơ có ý nghĩa Phân tích rủi ro hổ trợ định đầu tư cách cho nhà đầu tư phép variance gắn liền với ước tính kết thẩm định dự án Cũng vậy, chủ yếu cơng cụ lập định phân tích rủi ro có nhiều ứng dụng sử dụng mà lợi ích vượt ngồi định thẩm định đầu tư túy Nó 1 (6)phát triển thành công cụ lập định mạnh mẽ marketing quản trị chiến lược, kinh tế học, lập ngân sách tài quản trị sản xuất nhiều lĩnh vực khác quan hệ dựa vào biến khơng chắn mơ hình hóa để làm dễ dàng củng cố trình lập định Một lý phân tích rủi ro gần không thường xuyên áp dụng máy vi tính khơng đủ mạnh để đáp ứng địi hỏi mơ Monte-Carlo mơ hình máy tính thẩm định dự án theo yêu cầu khách hàng (customer made) phải phát triển cho trường hợp phần hay tồn ứng dụng phân tích rủi ro Điều tốn tiền nhiều thời gian, phải phát triển máy lớn, máy mini thường dùng ngôn ngữ cấp thấp Tuy vậy, với nhảy vọt nhanh chóng kỹ thuật vi tính phần cứng lẫn phần mềm, phát triển chương trình phân tích rủi ro áp dụng cách tổng quát dễ dàng cho mô hình thẩm định đầu tư II QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO Phân tích rủi ro ? Phân tích rủi ro đề cập đến kỹ thuật theo dị mơ hình tốn học chịu mơ lặp lặp lại giá trị biến khơng chắn chủ yếu lựa chọn ngẫu nhiên từ phân bố xác suất da giá trị xác định dãy số giá trị kiểm sốt khả chọn lựa Sự chọn lựa ngẫu nhiên giá trị mô điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện quan hệ phụ thuộc dự đoán tồn biến mơ hình Kết tất mô tập hợp phân tích thống kê để đạt đến phân bổ xác suất cho thấy dãy kết tương ứng với loại xác suất 2 Việc thử tác giả thực hiện, người phát triển chương trình điện tốn phân tích rủi ro làm (7)Q trình phân tích rủi ro chi tiết thành giai đoạn sau (xem sơ đồ đây) Q trình phân tích rủi ro 1.Mơ hình tốn học Giai đoạn q trình phân tích rủi ro tạo mơ hình tốn sử dụng máy tính Một mơ xác định quan hệ đại số biến số Đó tập hợp công thức xử lý biến đưa đến kết u cầu Một mơ hình đơn giản quan hệ đơn hai biến Ví dụ B= lợi nhuận C= chi phí, mơ hình thẩm định đầu tư đơn giản Biến số Quan hệ Kết B= C = = Mơ hình tốn Phân tích độ nhạy cảm tính khơng chắc chắn Phân bố xác suất Xác định khung giới hạn cho giá trị biến Phân bố xác suất phân bố xác suất cho giá trị khung Điều kiện quan hệ Định phương hướng sức mạnh liên kết cho biến phụ thuộc Phân tích kết Vận hành mô phỏng (8)Một mơ hình tốt nhập kiện biến có khả tiên đốn xác kết u cầu Đó mơ hình bao gồm tất biến liên quan (và loại trừ tất biến không liên quan) đưa định đề quan hệ đứng đắn chúng Xem mơ hình tốn học bảng báo cáo lời lỗ đơn giản Nó cho thấy công thức chứa kết (hoặc lời lỗ) phụ thuộc vào giá trị biến khác nào, giá trị tạo công thức mối quan hệ chúng Lưu ý có cơng thức xử lý kết cơng thức khác (ví dụ, cơng thức F3) biến nhập đơn giản Chúng ta dùng mơ hình tốn học đơn giản để minh họa q trình phân tích rủi ro 2 Phân tích độ nhạy cảm tính khơng chắn Phân tích độ nhạy cảm dùng phân tích rủi ro để nhận dạng biến cố có tính định mơ hình thẩm định dự án Nó thường đo lường độ nhạy cảm kết dự án phần trăm sai lệch xác định giá trị biến dự án cho trước Phân tích độ nhạy cảm cần phải thực trước áp dụng phân tích rủi ro để xác định biến có ý nghĩa mơ hình đánh giá dự án giúp nhà phân tích lựa chọn biến rủi ro chủ yếu (các biến đại diện cho hầu hết rủi ro dự án) Rủi ro dự án hàm tính khơng chắn với biến dự đốn độ nhạy cảm kết dự án thay đổi giá trị biến Ví dụ thấy sai lệch nhỏ giá mua máy vào năm có ý nghĩa kết dự án Tuy khả sai lệch nhỏ khơng có ý nghĩa nhà cung cấp bị ràng buộc hợp đồng phải cung cấp theo giá thỏa thuận Rủi ro gắn liền với biến khơng đ1ng kể kết dự án nhạy cảm với Ngược lại biến dự án với tính khơng chắn cao khơng nên đưa vào phân tích probalistic trừ tác động lên kết dự án biên độ tính khơng chắn có ý nghĩa Mơ hình tốn học Giá $ Lượng V1 Doanh thu (V1+V2) F1 Nguyên liệu V3 Lương V4 Phí V5 Chi phí điều hành (V3+V4+V5 F2 Phí cố định V6 Tổng phí (F2 +V6) F3 (9)Có hai lý việc đưa vào biến có tính định việc ứng dụng phân tích rủi ro Thứ có nhiều biến phụ thuộc giá trị mơ hình thẩm định khả tạo scenario không thống cao khó khăn việc định kiểm sốt mối quan hệ biến phụ thống cao khó khăn việc định kiểm soát mối quan hệ biến phụ thuộc (Xem “biến phụ thuộc” đây) Thứ hai chi phí tính thời gian tiền bạc cần thiết cho việc xác định phân bổ xác suất xác điều kiện phụ thuộc cho nhiều biến vượt qua lợi ích việc đưa chúng vào phân tích Sẽ thực tế nhiều tập trung ý tài nguyên sẵn có vào việc làm sáng tỏ giả thiết biến nhạy cảm không chắn dự án Phân tích độ nhạy cảm Biến rủi ro V1 V2 V3 V4 V5 Giá V1 Lượng V2 Doanh thu (V1x V2) F1 Nguyên liệu V3 Lương V4 Phí V5 Chi phí điều hành (V3+V4 +V5 F2 Phí cố định V6 Tổng phí (F2 + V6) F3 (10)3 Phân bố xác suất Xác định tính khơng chắn Mặc dù tương lai theo định nghĩa không chắn, cịn tiên đốn kết kiện tương lai Ví dụ tiên đốn cách xác vào lúc nơi giới vào ngày năm trời bắt đầu tối Đó nhìn vào q khứ (một điều tuyệt đối chắn) ta tiên đốn xác tương lai Nhu cầu sử dụng phân bố xác suất bắt nguồn từ việc người ta cố gắng dự đoán kiện tương lai, khơng phải ta ứng dụng rủi ro Thẩm định đầu tư dùng loại phân bố xác suất riêng biệt cho tất biến dự án có mơ hình thẩm định Nó gọi phân bố xác suất xác định phân bố gán xác suất cho kết giá trị Dự đoán kết kiện tương lai (11)Khi đánh giá kiện có sẵn biến dự án, minh họa ví dụ sơ đồ trên, nhà phân tích bị giới hạn chọn kết tính tổng qt (ước lượng mode, trung bình ước tính khiêm nhường) Sau họ phải giả định giá trị chọn chắn xảy (họ gán xác suất cho ước tính đơn giá trị tốt chọn) Bởi phân bố xác suất có kết quả, kết mơ hình thẩm định xác định lần tính (hay lần chạy mơ phỏng) Vì đánh giá dự án theo truyền thống đôi lúc đề cập phân tích xác định Trong ứng dụng phân tích rủi ro người ta sử dụng thông tin chứa phân bố rủi ro đa giá trị (xem phụ lục A) Sự kiện phân tích rủi ro sử dụng phân bố đa giá trị cho biến rủi ro chủ yếu mơ hình dự án thay phân bố xác suất xác định phân biệt cách tiếp cận mô xác định đánh giá dự án Phân bố xác suất xác định phân biệt cách tiếp cận mô xác định đánh giá dự án Phân bố xác suất chủ yếu dùng ứng dụng phân tích rủi ro phân bố sau: Phân bố xác suất chọn lựa xác định để diễn tả cách định lượng niềm tin dự đoán nhà chuyên môn kết kiện tương lai riêng biệt Những người có chuyên mơn mặt thơng thường phải phán đốn cơng cụ diễn tả tốt kiến thức lĩnh vực Ta phân biệt hai nhóm phân bố xác suất Thứ có nhiều loại phân bố xác suất đối xứng khác Ví dụ phân bố thường, đồng dạng tam giác phân bổ xác suất cách đối xứng thông qua dãy giá trị xác định với mức độ sai lệch thay đổi giá trị trung bình Một loại phân bổ xác suất hữu ích hơn, đặc biệt trường hợp ý kiến chuyên môn dồi dào, phân bố bậc thang Thông qua sử dụng phân bố vậy, người chun mơn xác định dãy giá trị con, gán cho dãy probability weight giống bậc thang, Một loại đặc biệt phân bố bậc (12)thang phân bố bậc thang rời rạc dùng giá trị biến giả định rời rạc bên dãy giá trị 4 Biến phụ thuộc Sự tồn biến phụ thuộc mơ hình thẩm định dự án trở ngại thực cho việc ứng dụng phân tích rủi ro khơng ý đến làm biến dạng kết cách nghiêm trọng Vì trước giai đoạn mô cần phải định điều kiện giới hạn chọn lựa ngẫu nhiên giá trị biến phụ thuộc chiều hướng giới hạn thống với đặc điểm phụ thuộc chúng Nhu cầu hai biến phụ thuộc xem hồn tồn độc lập tạo giá trị làm nên scenarios dự án khơng thực Ví dụ biến giá có giá trị cao số lượng dùng thẩm định hai biến phụ thuộc ngược chiều Có nghĩa giá có giá trị cao số lượng phải có giá trị thấp ngược lại Nếu mối quan hệ đặc biệt không cung cấp có mối nguy hiểm máy tính xây dựng nên scenarios dự án lần chạy mô theo dò hai nhập lượng giá số lượng cao hay thấp Phụ thuộc vào tầm quan trọng biến phụ thuộc dự án làm sai lệch cách nghiêm trọng kết dự đoán Mối quan hệ biến phụ thuộc thuận chiều nghịch chiều Một mối quan hệ thuận chiều thay đổi giá trị biến độc lập gây thay đổi giá trị biến độc lập gây thay đổi chiều giá trị biến phụ thuộc Mối quan hệ ngược chiều tồn thay đổi giá trị biến độc lập trái chiều với biến Lập Sức mạnh liên kết hai biến hệ số phụ thuộc thay đổi từ đến Giá trị có nghĩa khơng có mối quan hệ biến cực có nghĩa phụ thuộc tuyệt đối Để làm giảm tối thiểu khả tạo kết sai lệch ta cần phải nhận dạng xác định mối quan hệ biến phụ thuộc cao mơ hình đảm bảo chọn lựa ngẫu nhiên giá trị cho biến giai đoạn mô không vi phạm điều kiện chi (13) Trong mơ hình đơn giản có hai nhóm biến phụ thuộc (xem sơ đồ đây) Cái mối quan hệ ngược chiều giới hạn khả số lượng bán phản ứng chiều với thay đổi giá Giá (V1) biến độc lập lượng biến phụ thuộc Cả hai giả định quan hệ ngược chiều hệ số( r) có giá trị 0,8 Nhóm thứ hai phản ánh niềm tin rằng Giá (V1) phụ thuộc đáng kể vào tổng chi phí điều hành (F2) Quan hệ chúng được giả định chiều với hệ số + 0,9 5 Vận hành mô Giai đoạn vận hành mô phần q trình phân tích rủi ro mà tất công việc nặng nhọc máy tính thực Một tất giả thiết định cách cẩn thận việc cịn lại xử lý mơ hình cách lặp lặp lại có đủ kết tạo thành mẫu đại diện số vô hạn tổ hợp Kinh thước mẫu ngẫu nhiên từ 200 đến 500 lần chạy xem dù để hồn thành cơng việc Trong lần vận hành mô giá trị biến rủi ro chủ yếu chọn cách ngẫu nhiên dãy giá trị xác định phù hợp với phân bố xác suất điều kiện phụ thuộc Kết mơ hình (ví dụ Hiện giá dự án) tính tốn lưu trữ lần chạy mô Điều minh họa sơ đồ sau: (14)6 Phân tích kết Giai đoạn cuối trình phân tích rủi ro phân tích diễn giải kết thu giai đoạn chạy mô Mỗi kết tạo tượng trưng khả xảy với p(i) = 1/n trong p (i) = xác suất kết cho trước n = kính thước mẫu Vì xác suất kết dự án giá trị xác định đơn giản số kết với giá trị thấp nhân với xác suất lần quan sát cách vẽ xác suất cộng dồn tất kết quả, người quan sát mức độ xảy mong đợi kết dự án giá trị cho trước Biến rủi ro vẽ nên vị trí hình dáng phân bố xác suất cộng dồn Sơ đồ vẽ nên kết phân tích rủi ro cho thấy phân bố xác suất cộng dồn giá trị thuận nhà băng, sở hữu chủ khía cạnh kinh tế dự án định Xác suất có giá trị thuận trường hợp nhìn từ khía cạnh kinh tế gần 0,4 sở hữu chủ nhỏ 0,2 Dưới cách nhìn nhà băng dự án an tồn có 95% khả tạo N.P.V/ (Giá trị thuần) dương (15)III TIÊU CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VỚI PHÂN TÍCH RỦI RO Tiêu chuẩn dự án sử dụng giá trị tương đương với tính chắn thu nhập lương có tính đến rủi ro đơn giản chấp nhận từ chối dự án phụ thuộc vào giá trị dương hay âm Tương tự trường hợp chọn lựa dự án thay trái ngược hoàn toàn, cần phải chọn lựa dự án với giá trị cao với điều kiện dương Tiêu chuẩn đầu tư thu nhập dự án ước tính thơng qua việc ứng dụng phân tích rủi ro dựa vào quy luật chung lúc rõ ràng Tỷ suất chiết khấu khoản rủi ro Phân tích rủi ro đánh giá mức độ rủi ro tồn bên biến dự án Trong thẩm định xác định / deterministic rủi ro dự án thơng thường tính đến cách thêm vào “khoản rủi ro” /risk premium cho tỷ lệ chiết khấu dùng để thẩm định dự án Độ lớn “khoản rủi ro” sai biệt thu nhập yêu cầu nhà đầu tư đảm nhiệm dự án tương tự tỷ lệ lãi risk tree Tuy việc phát sinh khoản rủi ro mang tính chủ quan áp đặt Với việc ứng dụng phân tích rủi ro xem xét cẩn thận yếu tố rủi ro biến chủ yếu dự án mối quan hệ chúng thiết lập tốt để đánh giá rủi ro dự án Tuy có khả đánh giá mức độ cấu rủi ro liên quan dự án khơng có nghĩa người ta loại bỏ làm giảm rủi ro dự án Mức thu nhập hay trở ngại, mà dự án yêu cầu phải vượt qua để xem đáng làm không (16)thay đổi đơn giản kết phân tích rủi ro nhà đầu tư có hiểu biết tốt rủi ro dự án Sau người ta không thay đổi tỷ lệ chiết khấu tính nhạy cảm phân tích scenario áp dụng Phân tích rủi ro sử dụng phương pháp Monte carlo khơng khác với phân tích scenario Khác (dựa vào giả thiết người sử dụng) máy tính khơng phải nhà phân tích xây dựng nên scenarios tạo phân tích Dĩ nhiên giảm rủi ro thơng qua việc soạn lại dự án phân bố lại thông qua việc thiết kế hợp đồng đặc biệt bên trang bị tốt để có đối phó với vài loại rủi ro Thật lĩnh vực hứa hẹn cơng cụ phân tích rủi ro có giá trị lớn Tiêu chuẩn định Bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu tượng trưng cho rủi ro, tiêu chuẩn định đầu tư thường dùng phân tích xác định trì giá trị tính comparanility Tuy phân tích rủi ro cho người lập định thấy khía cạnh khác dự án (được gọi rủi ro hay biên độ sai sót tồn ước lượng thu nhập dự án riêng biệt, định đầu tư họ thay đổi cách thích hợp) Quyết định cuối mang tính chủ quan dựa hoàn toàn vào thái độ nhà đầu tư rủi ro Quy luật chung chọn dự án mà phân bố xác suất thu nhập dự án phù hợp với xu hướng riêng Nếu người thích phiêu lưu đầu tư vào dự án với thu nhập cao quan tâm đến rủi ro có liên quan Nếu người tránh rủi ro chọn đầu tư vào dự án khiêm nhường thu nhập an toàn Tuy vậy, giả thiết người lập định có cách cư xử hợp lý trường hợp sau xem xét Trường hợp 1,2,3 liên quan đến tiêu chuẩn định đầu tư vào dự án Trường hợp 4,5 liên quan đến tiêu chuẩn định đầu tư phải chọn dự án khác (không thể thay được/mutually exclusive) Trong trường hợp xem xét hai phân bố xác (17)TRƯỜNG HỢP Điểm cực tiểu phân bố xác suất thu nhập dự án lớn giá Bởi dự án N.P.V dương chí trường hợp xấu (không xác suất cho thu nhập âm) rõ ràng dự án cần chấp nhận TRƯỜNG HỢP 2: Điểm cực đại phân bố xác suất thu nhập dự án nhỏ giá thuần Bởi dự án cho thấy N.P.V âm chí trường hợp tốt (khơng có xác suất cho thu nhập dương) rõ ràng dự án cần từ bỏ (18)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư cơng Bài đọc Phân tích rủi ro thẩm định dự án TRƯỜNG HỢP 3: Điểm cực đại phân bố xác suất thu nhập dự án lớn điểm cực tiểu nhỏ giá (N.P.V) Dự án cho thấy vài xác suất dương vài xác suất âm, định dựa vào xu hướng rủi ro người đầu tư TRƯỜNG HỢP 4: Phân bố xác suất cộng dồn không cắt thu nhập dự án dự án không thay Cho trước xác suất thu nhập dự án B luôn cao A Hoặc thu nhập cho trước xác suất thực vượt qua cao dự án B so với dự án A Vì đến kết luận quy luật để chọn lựa dự án khác phân tích rủi là: Quy luật 1: Nếu phân bố xác suất cộng dồn thu nhập hai dự án không thay khơng cắt điểm chọn dự án mà đường cong phân bố xác suất nằm xa phía phải (19)TRƯỜNG HỢP 5: Phân bố xác suất cộng dồn thu nhập dự án dự án không thay giao Những người thích rủi ro bị hấp dẫn khả thu nhập cao nghiêng chọn dự án A Những người tránh rủi ro bị thu hút khả thu nhập thấp chọn dự án B Quy luật : Nêu phân bố xác suất cộng dồn thu nhập hai dự án không thay cắt điểm định dựa vào xu hướng rủi ro nhà đầu tư Ghi chú: Với phân bố xác suất không cộng dồn điểm cắt thực khó phát xác suất tượng trưng tổng diện tích đường cong biểu diễn TRƯỜNG HỢP : Dự án không thay Cho trước xác suất, chọn dự án thu nhập cao (20)Phần lớn dự kiến chắn từ việc từ chối dự án minh họa sơ đồ bên phải tổng xác suất trung bình cộng/weighted N.P.V dương Tương tự thiệt hại dự kiến từ việc chấp nhận dự án sơ đồ bên trái tổng xác suất weighted N.P.V dương N.P.V âm Bằng việc ước lượng việc giảm thiểu chi phí tính khơng chắn việc mua nhiều thơng tin người ta định có nên dời định chấp nhận từ chối dự án hay khơng tìm kiếm nhiều thơng tin cần phải định Quy luật chung ta nên dời định đầu tư việc giảm thiểu chi phí tính khơng chắn lớn chi phí có nhiều thơng tin (bao gồm lợi nhuận dự án bị dời lại) 3 Tỷ suất thiệt hại dự kiến Tỷ suất thiệt hại dự kiến (el) phép mức độ thiệt hại dự kiến (như tính phần 2, trên) liên quan đến N.P.V dự kiến toàn dự án Điều biểu diễn công thức sau đây: el = l Lỗ dự kiến l / Lợi dự kiến + l Lỗ dự kiến l Tỷ suất lỗ dự kiến (el) giá trị tuyệt đối lỗ dự kiến chia cho tổng thu lợi dự kiến + giá trị tuyệt đối lỗ dự kiến (el) định nghĩa thay đổi từ 0, có nghĩa khơng có nghĩa khơng có khoản lỗ nào, có nghĩa khơng có khoản lợi dự kiến Về mặt đồ thị, probability weighted return từ phần chấm chấm bên trái N.P.V chia cho probability weighted return từ phân bố tổng theo thu nhập âm lấy dương (xem hình đây) (21)Một dự án với phân bố xác suất thu nhập mà tổng mức N.P.V tính giá trị (el) , có nghĩa dự án hồn tồn khơng chịu rủi ro Mặt khác dự án với phân bố xác suất thu nhập hoàn toàn mức N.P.V tạo (el) giá trị 1, có nghĩa dự án hồn tồn chịu rủi ro Vì hệ số khơng phân biệt mức rủi ro cho phân bố hoàn toàn dương hoàn toàn âm Tuy bên hai biên cực hệ số (el) phép đo hữu ích để tóm tắt mức rủi ro mà chịu Trong ví dụ trên, tỷ suất thiệt hại dự kiến 3,5 / (5,5 + 3,5) 0,39 Các phép khác để xác định rủi ro phân bố xác suất thu nhập dự án thực Các phép đo thay đổi phụ thuộc vào người ta định nghĩa rủi ro nhấn mạnh vào thành phần chủ yếu Tỷ suất (el) đưa ví dụ việc người ta sử dụng kết phân tích rủi ro để đánh giá tổng kết rủi ro dự án Tỷ suất (el) xác định rủi ro yếu tố hai dạng vị trí phân bố xác suất thu nhập mối quan hệ với đánh dấu giới hạn N.P.V Hệ số thay đổi phép đo tổng quát hữu ích rủi ro dự án Đây đơn giản độ lệch chuẩn thu nhập dự kiến chia cho giá trị dự kiến Giả thiết giá trị dự kiến dương, hệ số thay đổi thấp rủi ro dự án (22)4 Rủi ro điều kiện trách nhiệm hữu hạn: Mức độ thiệt hại tối đa điều kiện trách nhiệm hữu hạn thông thường xác định hợp đồng pháp lý bên khác dự án Vì người chủ cổ đông nhiều giá trị cổ phần họ, chủ giá trị khoản cho vay khơng bảo đảm, người cấp tín dụng giá trị tín dụng mở rộng vân vân Xem phân bố xác suất thu nhập dự án mơ tả hình Dưới góc độ người sở hữu cổ đơng phần thấp phân bố, ngồi giới hạn trách nhiệm hữu hạn tối đa, khơng có liên quan Xác suất dự án để tạo thu nhập thấp giới hạn trách nhiệm thật gán lại cho điểm giá trị trách nhiệm tối đa hình Sự điều chỉnh có tác dụng nâng giá trị dự kiến dự án góc độ người chủ cổ đông, từ Ev (0) đến Ev (1) V ÍCH LỢI VÀ GIỚI HẠN CỦA PHÂN TÍCH RỦI RO Lợi ích 1 Nâng cao việc lập định dự án biên tế/ marginal Một dự án mà N.P.V giá trị đơn nhỏ cịn chấp nhận việc phân tích rủi ro dựa sở khả đạt thu nhập cịn chấp nhận việc phân tích rủi ro dựa sở khả đạt thu nhập thỏa mãn lớn xác suất tạo thiệt hại khơng thể chấp nhận Tương tự dự án dương bị từ chối sở rủi ro nhiều, dự án với N.P.V thấp dự án khác rủi ro 2 Lược ý tưởng dự án giúp đỡ nhận dạng hội đầu tư Nó giúp tiết kiệm ngân quỹ dùng để tìm kiếm thơng tin nhằm nâng cao độ xác giá trị dự đốn Nếu chi phí để (23)nhận thông tin lớn phần lợi dự kiến từ dự án ( “xem chi phí tính khơng chắn” trên) dự án bị hủy 3 Nhấn mạnh lĩnh vực dự án cần tìm hiểu nhiều hướng dẫn thu nhập số liệu 4 Giúp viết lại dự án phù hợp với cách nghĩ yêu cầu nhà đầu tư Một dự án cần thiết kế lại có tính đến xu hướng rủi ro riêng biệt nhà đầu tư 5 Đưa đến việc xem xét cẩn thận lại ước lượng đơn giá trị thẩm định xác định Khó khăn việc xác định giới hạn dãy giá trị phân bố xác suất cho q trình phân tích rủi ro thường chỗ giá trị dự kiến không nghiên cứu cách đầy đủ Nhu cầu xác định hổ trợ giả thiết rõ ràng ứng dụng phân tích rủi ro bắt nhà phân tích phải xem xét có phê phán chỉnh lại kịch dựa sở tình (base-case scenario) 6 Giảm sai lệch đánh giá dự án thông qua việc loại bỏ nhu cầu sử dụng ước lượng truyền thống công cụ phản ánh xu hướng dự đốn rủi ro nhà phân tích 7 Làm dễ dàng việc sử dụng chuyên gia thường thích hội bộc lộ kiến thức chuyên mơn thơng qua phân bố xác suất phải giới hạn ý kiến đơn giá trị 8 Là cầu nối thông tin nhà phân tích người lập định Thực phân tích rủi ro thẩm định dự án liên quan đến thu nhập thông tin phần lớn phản ánh kiến thức thu chuyên môn nhà điều hành cấp cao tổ chức Bằng cách làm cho người có trách nhiệm việc chấp nhận từ chối dự án đồng ý dãy giá trị phân bố xác suất dùng phân tích rủi ro nhà phân tích tìm thấy kênh thơng tin có giá trị thơng qua vấn đề chỉnh yếu nhận dạng giải Về phía người lập định thích tham gia q trình phân tích rủi ro nhận thức có vai trị quan trọng lập định giúp nâng cao hiểu biết toàn cục phương pháp thẩm định 9 Cung cấp tảng cho đánh giá ước lượng kết dự án Cách tiếp cận xác suất, không giống kết thẩm định xác định hầu hết bị phản bác kết thực dự án, phương pháp làm dễ dàng việc kiểm tra thực nghiệm sử dụng giới hạn niềm tin mặt thống kê 10 Cung cấp sở thông tin cần thiết làm dễ dàng phân bổ có hiệu việc quản lý rủi ro bên khác dự án Một nguồn gốc khác rủi ro đánh giá, rủi ro dự án phân bổ theo hợp đồng cho bên cách tốt chịu và/ quản lý rủi ro Hơn nữa, cho phép việc kiểm tra thỏa thuận hợp đồng cho việc mua bán đầu vào/ inputs dự án bên việc soạn thảo thỏa mãn dự án thực (24)Giới hạn 1.Vấn đề biến phụ thuộc không xác định rõ ràng đưa đến kết luận sai 2 Phân tích rủi ro giả thiết tồn mơ hình thẩm định dự án tốt đẹp/ sound Nếu mơ hình khơng đủ khơng kết rủi ro bị sai (25)Phụ lục A (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án, Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

Hình ảnh liên quan

HÌNH 1. - Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

HÌNH 1..

Xem tại trang 4 của tài liệu.
1.Mô hình toán học - Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

1..

Mô hình toán học Xem tại trang 7 của tài liệu.
Giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân tích rủi ro là tạo ra một mô hình toán sử dụng máy tính - Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

iai.

đoạn đầu tiên trong quá trình phân tích rủi ro là tạo ra một mô hình toán sử dụng máy tính Xem tại trang 7 của tài liệu.
Một mô hình tốt khi nhập đúng các dữ kiện của biến thì nó có khả năng tiên đoán chính xác kết quả  được  yêu  cầu - Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

t.

mô hình tốt khi nhập đúng các dữ kiện của biến thì nó có khả năng tiên đoán chính xác kết quả được yêu cầu Xem tại trang 8 của tài liệu.
2.Phân tích rủi ro giả thiết sự tồn tại của mô hình thẩm định dự án tốt đẹp/ sound. Nếu một mô hình không đủ hoặc không đúng thì kết quả rủi ro cũng có thể bị sai - Bài đọc 9. Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

2..

Phân tích rủi ro giả thiết sự tồn tại của mô hình thẩm định dự án tốt đẹp/ sound. Nếu một mô hình không đủ hoặc không đúng thì kết quả rủi ro cũng có thể bị sai Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan