0

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 11

3 2,301 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 22:11

Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 3 Tiết 11. Ơn tập bài hát: LỚP CHÚNG TA ĐỒN KẾT I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - HS biết hát theo giai điệu và lời ca của bài hát. 2. Kỹ năng. - HS biết hát kết hợp vận động phụ họa. - HS tập biểu diễn bài hát. - HS biết hát kết hợp với các vận động. 3. Thái độ. - Qua bài hát giáo dục HS tinh thần đồn kết, biết u thương, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ theo 5 điều Bác Hồ dạy. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Thuộc lời và hát chuẩn xác bài hát “Lớp chúng ta đồn kết”. - Nhạc cụ quen dùng. - Một số động tác phụ họa cho bài hát. 2. Học sinh. - Phương tiện học tập: SGK, vở. 3. Phương pháp. - Thuyết trình - Luyện tập - Thực hành. III. Các hoạt động dạy và học. 1. Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra tình hình lớp. - Nhắc nhở HS tư thế ngồi học. 2. Kiểm tra bài cũ. - GV hỏi HS nội dung tiết học trước. - GV gọi 1 HS hát lại bài hát Lớp chúng ta đồn kết và cho cả lớp nhận xét. - GV nhận xét. 3. Dạy bài mới. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 1 Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 3 Phần Nội Dung Hoạt Động Của Giáo Viên Hoạt Động Của Học Sinh Nội Dung. Ơn tập bài hát Lớp chúng ta đồn kết  Hoạt động 1. Ơn tập bài hát Lớp chúng ta đồn kết. - GV cho HS nghe lại giai điệu bài hát qua phần đệm đàn. - GV cho cả lớp ơn luyện lại bài hát theo hình thức, tổ, nhóm, cá nhân. - GV nhận xét. - GV hướng dẫn cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách và tiết tấu lời ca. - GV cho HS thực hiện lại cho nhuần nhuyễn. - GV chia lớp thành 2 nhóm và cho thực hiện ln phiên 2 hình thức gõ đệm trên. - GV nhận xét.  Hoạt động 2. HS ơn lại bài hát Hoa lá mùa xn. - GV cho HS nghe lại giai điệu bài hát. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. - GV đệm đàn và bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài hát vài lần. - GV nhận xét. - GV gõ âm hình tiết tấu của câu hát đầu bài Lớp chúng ta đồn kết và đố HS đó là tiết tấu của bài hát nào? - GV nhận xét câu trả lời của HS.  Hoạt động 3. Tập biểu diễn bài hát. - GV gọi từng nhóm 4-5 lên biểu diễn bài hát trước lớp. Khi hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. - GV cho HS thực hiện lại nhiều lần. - GV nhận xét. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS theo dõi và thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe và trả lời. - HS lắng nghe. - HS thực hiện u cầu. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 2 Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 3 4. Củng cố. - GV cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm. - Liên hệ giáo dục. 5. Dặn dò. - GV nhắc nhở HS về nhà học thuộc bài hát và xem trước bài mới để chuẩn bị cho tiết học tuần sau. - GV nhận xét và kết thúc tiết học./. ---------- Ghi chú: - Giáo án này được dùng cho khối lớp 3 của điểm trường chính, điểm trường Tà Cơm và điểm trường Làng Gon. - Tất cả các bước lên lớp GV điều thực hiện như trình tự nêu trên. - Riêng đối với 2 lớp 3B (điểm trường Tà Cơm) và 3E (điểm trường Làng Gon) trong q trình lên lớp GV khơng cho HS nghe giai điệu qua đàn (vì khơng có điện) mà chỉ hát cho HS nghe và cho HS thực hiện lại. GV khơng u cầu HS phải biết biểu diễn bài hát. - Đối với lớp 3E vì sĩ số HS q ít nên trong q trình lên lớp tuỳ theo số lượng HS mà GV có những hình thức chia tổ, nhóm cho phù hợp./. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 3 . thúc tiết học./. -- -- -  -- -- - Ghi chú: - Giáo án này được dùng cho khối lớp 3 của điểm trường chính, điểm trường Tà Cơm và điểm trường Làng Gon. - Tất. hiện. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe và trả lời. - HS lắng nghe. - HS thực hiện u cầu. - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 11, Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 11,

Hình ảnh liên quan

- Kiểm tra tình hình lớp. - Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 11

i.

ểm tra tình hình lớp Xem tại trang 1 của tài liệu.
- GV cho cả lớp ơn luyện lại bài hát theo hình thức, tổ, nhĩm, cá nhân. - Giáo Án Âm Nhạc Lớp 3 - Tiết 11

cho.

cả lớp ơn luyện lại bài hát theo hình thức, tổ, nhĩm, cá nhân Xem tại trang 2 của tài liệu.