0

(Luận văn thạc sĩ) quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cẩm phả,tỉnh quảng ninh

96 96 0
  • (Luận văn thạc sĩ) quản  lý hoạt động  kiểm  tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cẩm phả,tỉnh quảng ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HÙNG MẠNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HÙNG MẠNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG BÁ LÃM HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến: Các thầy giáo, cô giáo, cán giảng dạy công tác Khoa Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, người trực tiếp đào tạo, giảng dạy, chia sẻ tri thức khoa học kinh nghiệm q báu suốt q trình tơi học tập nghiên cứu Các đồng chí: Lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả, hiệu trưởng trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả tạo điều kiện tốt việc cung cấp số liệu tư vấn khoa học suốt qúa trình nghiên cứu làm luận văn Các bạn lớp cao học quản lý giáo dục K14 lớp QH-2014-S-04 (2014-2016), bạn bè đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ mặt trình học tập, nghiên cứu làm luận văn Đặc biệt, muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Bá Lãm - người hướng dẫn khoa học, người tận tình bảo, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu làm luận văn Thầy giúp tơi có hội hình thành thể ý tưởng nghiên cứu giải vấn đề độc lập, thiếu định hướng, bảo thầy chắn tơi khó hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng, song luận văn khơng tránh khỏi sai sót, xin giúp đỡ dẫn thêm Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Hùng Mạnh i KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT STT CÁC TỪ VIẾT TẮT NGHĨA CỦA CÁC TỪ CP Cẩm Phả CBQL Cán quản lý GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HT Hiệu trưởng HS Học sinh KT Kiểm tra Nxb Nhà xuất 10 PHT Phó hiệu trưởng 11 THCS Trung học sỏ 12 UBND Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.2.1 Quản lý .7 1.2.2 Quản lý giáo dục .9 1.2.3 Kiểm tra 10 1.2.4 Kiểm tra nội trường học 13 15 1.2.5 Phân biệt tra giáo dục kiểm tra nội trường học 1.2.6 Các chức quản lý mối quan hệ kiểm tra với 17 chức quản lý 1.3 Kiểm tra nội trường học 18 18 1.3.1 Mục đích 1.3.2 Chức 18 1.3.3 Thẩm quyền kiểm tra 19 1.3.4 Đối tượng kiểm tra nội trường THCS 19 1.3.5 Nội dung kiểm tra nội trường THCS 20 24 1.3.6 Hình thức kiểm tra nội trường THCS 1.3.7 Các nguyên tắc kiểm tra nội trường THCS 25 1.3.8 Phương pháp kiểm tra nội trường THCS 26 1.4 Quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS ……………… 28 1.4.1 Quản lý hoạt động kiểm tra nội …………………………… 28 1.4.2 Quy trình quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS …… 29 Kết luận chương 32 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ 34 ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 34 2.1 Khái quát tình hình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2 Khái quát tình hình giáo dục THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 35 2.2.1 Quy mô phát triển 36 2.2.2 Chất lượng giáo dục 36 2.2.3 Đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục 38 2.2.4 Cơ sở vật chất 39 2.3 Thực trạng hoạt động kiểm tra nội trường THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 40 40 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động kiểm tra nội 2.3.2 Thực trạng việc thực nội dung hoạt động kiểm tra nội trường THCS 41 2.3.3 Đánh giá quy trình kiểm tra nội trường THCS 43 2.3.4 Đánh giá hình thức kiểm tra nội trường THCS 44 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả 45 2.4.1 Tổ chức máy quản lý hoạt động kiểm tra nội 45 2.4.2 Đánh giá lực hoạt động kiểm tra nội trường học hiệu trưởng trường THCS 46 2.4.3 Thực trạng lập kế hoạch kiểm tra nội 47 2.4.4 Thực trạng tổ chức đạo công tác kiểm tra nội 48 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác kiểm tra nội xử lý kết kiểm tra nội 49 2.4.6 Đánh giá hiệu quản lý hoạt động KTNB trường THCS 51 2.5 Nhận xét chung thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra nội 52 trường THCS 2.5.1 Ưu điểm 52 2.5.2 Tồn 53 2.6 Một số nguyên nhân chủ yếu tồn tại, hạn chế quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS 54 iv 2.6.1 Từ đạo từ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT 54 54 2.6.2 Từ hiệu trưởng 2.6.3 Từ trình đào tạo 56 56 Kết luận chương CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 58 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 58 3.1.1 Nguyên tắc pháp chế 58 58 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 58 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 58 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 59 3.2 Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội 59 trường Trung học sở 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức hoạt động KTNB quản lý hoạt động kiểm tra nội 59 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS 61 3.2.3 Biện pháp 3: Đào tạo, bồi dưỡng CB, GV làm công tác KTNB trường THCS đội ngũ Cộng tác viên tra phòng giáo dục để quản lý hoạt động KTNB trường THCS 63 3.2.4 Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động kiểm tra nội trường THCS 66 3.2.5 Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra cá nhân phận nhà trường THCS 70 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường kinh phí, trang thiết bị cho quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS 71 3.3 Thăm dị tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 72 Kết luận chương 73 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 74 Khuyến nghị 76 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 81 v DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Bảng 2.1 Nội dung Trang Chất lượng giáo dục đại trà học sinh THCS thành phố Cẩm Phả từ năm học 2013-2014 đến năm 2015-2016 37 Bảng 2.2 Tỉ lệ tốt nghiệp học sinh THCS từ năm học 20132014 đến năm 2015-2016 thành phố Cẩm Phả 38 Bảng 2.3 Thống kê số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia bậc THCS thành phố Cẩm Phả năm học từ 20132014 đến 2015-2016 38 Bảng 2.4 Chất lượng đội ngũ Cán quản lý trường THCS thành phố Cẩm Phả năm 2016 (tính đến 6/2016) 39 Bảng 2.5 Thống kê CSVC trường THCS thành phố Cẩm Phả năm học 2015 – 2016 39 Bảng 2.6 Nhận thức chung công tác kiểm tra nội trường học 40 Bảng 2.7 Nội dung kiểm tra nội trường học Bảng 2.8 Quy trình kiểm tra kiểm tra nội 43 Bảng 2.9 Hình thức kiểm tra nội 44 Bảng 2.10 Đánh giá lực hoạt động kiểm tra nội trường 42 học hiệu trưởng trường THCS 46 Bảng 2.11 Thực trạng lập kế hoạch kiểm tra nội 47 Bảng 2.12 Thực trạng tổ chức đạo công tác kiểm tra nội 48 Bảng 2.13 Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác KTNB xử lý kết kiểm tra nội 50 Bảng 2.14 Đánh giá hiệu quản lý hoạt động KTNB trường 51 THCS Bảng 3.1 Kết thăm dị tính cần thiết biện pháp đề xuất 72 Bảng 3.2 Kết thăm dị tính khả thi biện pháp đề xuất 72 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1: Chức quản lý 16 Sơ đồ: 1.2 Mối quan hệ đối tượng kiểm tra nội 18 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng có chức là: Kế hoạch hố; Tổ chức; Chỉ đạo kiểm tra Vì vậy, chức kiểm tra mắt xích quan trọng , giúp cho nhà quản lý xác định đơn vị, tổ chức tình trạng nào, từ có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp Mặt khác chức kiểm tra cầu nối nhà quản lý với đối tượng bị quản lý, nơi diễn q trình thơng tin, thu nhận thông tin để đánh giá, tư vấn giúp đỡ, thúc đẩy đối tượng quản lý hướng 1.2 Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) chủ trương “Đổi tồn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Trong hai khâu then chốt đổi toàn diện giáo dục đào tạo đổi chế quản lý giáo dục phát triển đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giáo dục đào tạo tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, có cơng tác tự kiểm tra sở giáo dục 1.3 Theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 Chính phủ tổ chức hoạt động tra giáo dục hoạt động tra hoạt động giáo dục tra Bộ giáo dục đào tạo tra Sở giáo dục đào tạo tỉnh đảm nhận, Phòng Giáo dục Đào tạo khơng cịn chức tra Vì vậy, cơng tác kiểm tra phịng Giáo dục Đào tạo ngày quan tâm, đẩy mạnh trọng Muốn làm tốt cơng tác kiểm tra phải làm tốt việc quản lý tốt công tác kiểm tra nội (KTNB) trường trực thuộc 1.4 Trong năm qua công tác tra, kiểm tra Phòng giáo dục đào tạo thành phố Cẩm Phả tổ chức tiến hành thường xuyên Bảng 3.2: Kết thăm dị tính khả thi biện pháp đề xuất Đánh giá STT Biện pháp Rất khả thi SL % Khả thi SL % Tương đối khả thi SL % Bình thường SL % Khơng khả thi SL % Biện pháp 1: 50 100 0 0 0 Biện pháp 2: 50 100 0 0 0 Biện pháp 3: 50 100 0 0 0 Biện pháp 4: 50 100 0 0 0 Biện pháp 5: 50 100 0 0 0 Biện pháp 6: 42 84 0 0 0 08 16 Từ kết thăm dị tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất khẳng định rằng: Những đề xuất mà đưa sát thực phù hợp với tình hình thực tế trường THCS lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng phó hiệu trưởng trường THCS đánh giá biện pháp đưa cần thiết có tính khả thi cao Kết luận chương Qua nghiên cứu lý luận khoa học quản lý khảo sát phân tích thực trạng quản lý hoạt động KTNB trường THCS thành phố Cẩm Phả, đề xuất 06 biện pháp quản lý hoạt động KTNB trường THCS địa bàn thành phố Cả 06 biện pháp tham khảo, xin ý kiến đóng góp lãnh đạo phịng, chuyên viên, hiệu trưởng phó hiệu trưởng trường THCS địa bàn thành phố đánh giá cần thiết tính khả thi cao Các biện pháp nói có mối quan hệ chặt chẽ với Tuy nhiên biện pháp sử dụng có hiệu khai thác triệt để mạnh riêng phù hợp với điều kiện thực tế trường Dựa vào đặc điểm, điều kiện địa phương, trường mà hiệu trưởng tham khảo lựa chọn biện pháp phù hợp cho cơng tác quản lý Các biện pháp biện pháp tối ưu, có tính ổn định lâu dài mà phải thường xuyên bổ xung, cải tiến để có hiệu tốt hơn, phù hợp phát triển không ngừng nghiệp giáo dục 73 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đây đề xuất cá nhân biện pháp quản lý hoạt động KTNB dựa kết nghiên cứu thực trạng dựa vào hình thức kiểm tra vận hành chưa hoàn thiện Việc xây dựng biện pháp có khả thực thi để khẳng định khả vận hành hiệu mang lại cần phải thử nghiệm khoảng thời gian định Điều kiện thân tơi chưa có điều kiện để làm rút kết luận cuối cùng, kết luận đề xuất cá nhân 1.1 Về hoạt động kiểm tra nội trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả Kiểm tra nội chức trình quản lý trường học, khâu đặc biệt quan trọng chu trình quản lý Hiệu trưởng lãnh đạo, quản lý nhà trường thiếu hoạt động kiểm tra nội trường học Kiểm tra nội hoạt động nghiệp vụ quản lý hiệu trưởng trường học, khơng thể tiến hành cách tuỳ tiện hình thức Để tổ chức hoạt động KTNB đạt hiệu quả, người hiệu trưởng cần phải có nhận thức tầm quan trọng KTNB, nắm vững sở khoa học sở pháp lý hoạt động Về vấn đề này, phần lớn Hiệu trưởng trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả có nhận thức đúng, có ý thức tự học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức KTNB Cơ hiểu rõ mục đích, thẩm quyền kiểm tra, đối tượng hình thức kiểm tra, nội dung KTNB nhà trường Tuy nhiên, cịn có ý kiến đồng việc KTNB với kiểm tra chun mơn, mục đích kiểm tra để phát sai sót chun mơn để xử lý, kỷ luật Hiệu trưởng trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả làm tương đối tốt việc xây dựng kế hoạch, nắm đầy đủ quy trình kiểm tra, 74 hình thức kỹ thuật kiểm tra; biết vận dụng linh hoạt, sát hợp với tình hình thực tiễn đơn vị Việc thông báo cụ thể, công khai kế hoạch kiểm tra giúp cho đối tượng kiểm tra chủ động chuẩn bị hồn thiện hồ sơ, cơng việc từ đầu năm học, nhờ nâng cao chất lượng kiểm tra Các nội dung kiểm tra trường THCS trọng tập trung: kiểm tra toàn diện giáo viên; kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chun mơn; kiểm tra công tác quản lý hiệu trưởng; kiểm tra việc thực nhiệm vụ giao lãnh đạo, giáo viên nhân viên nhà trường Tuy nhiên, việc kiểm tra phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư cịn bị xem nhẹ việc thu thập thông tin phản hồi từ đối tượng kiểm tra hạn chế Hầu hết trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kiểm tra: kiểm tra thường kỳ theo kế hoạch, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên, nhân viên kiểm tra đột xuất 1.2 Về quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả Những biện pháp quản lý hoạt động KTNB trường THCS phù hợp với yêu cầu thực tiễn Để biện pháp quản lý có tính thực tiễn cao, cần xây dựng quy trình, biện pháp quản lý cách hợp lý, có điều kiện thực đầy đủ, đảm bảo tính hiệu biện pháp Những biện pháp quản lý hoạt động KTNB trường THCS phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả mà đưa sở nghiên cứu lý luận điều tra, khảo sát thực tế địa phương nên vừa mang tính khoa học tính thực tiễn lãnh đạo, chuyên viên cán quản lý trường đánh giá cần thiết có tính khả thi cao, biện pháp: Một là, nâng cao nhận thức công tác KTNB quản lý công tác KTNB Hai là, xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS Ba là, đào tạo, bồi dưỡng CB, GV làm công tác KTNB trường THCS đội ngũ Cộng tác viên tra phòng giáo dục để quản lý hoạt động KTNB trường THCS 75 Bốn là, tổ chức hoạt động kiểm tra nội truờng THCS Năm là, đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra cá nhân phận nhà trường Sáu là, tăng cường kinh phí, trang thiết bị cho quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS Việc quản lý hoạt động KTNB trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả có hiệu định, tích cực công tác quản lý giáo dục địa bàn nói chung trường THCS nói riêng Hoạt động kiểm tra vào nề nếp, có tác dụng tốt việc điều chỉnh, uốn nắn, thúc đẩy hoạt động nhà trường, tạo điều kiện tốt để cán quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường phấn đấu vươn lên thực mục tiêu quản lý giáo dục Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh Chỉ đạo, nâng cao chất lượng lực quản lý cấp công tác tra, kiểm tra nói chung quản lý hoạt động KTNB trường học nói riêng Nghiên cứu, xây dựng biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ KTNB trường học để bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán giáo viên thống nhất, đồng từ xuống Xây dựng quy chế tuyển chọn, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ công tác viên tra kế cận đảm bảo chun mơn nghiệp vụ trình độ quản lý Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động KTNB trường học công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội trường học 2.2 Đối với UBND thành phố Cẩm Phả Chỉ đạo công tác tuyên truyền để ban, ngành, đoàn thể, nhà trường nhận thức hoạt động tra, kiểm tra, hoạt động KTNB 76 trường học, quản lý hoạt động KTNB trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Có chế hỗ trợ kinh phí sở vật chất thiết bị phục vụ cho cơng tác kiểm tra Phịng GD&ĐT, đội ngũ cộng tác viên tra ngành giáo dục Chỉ đạo Thanh tra thành phố tăng cường phối hợp với Phịng GD&ĐT cơng tác tra, kiểm tra hành chính, cơng tác quản lý việc KTNB trường địa bàn 2.3 Đối với Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Cẩm Phả Tổ chức nghiên cứu xây dựng văn hướng dẫn, đạo hiệu trưởng tiến hành triển khai hoạt động kiểm tra nội bộ; thường xuyên kiểm tra, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn cách làm cách cụ thể để sở giáo dục làm tốt hoạt động kiểm tra nội Định kỳ tổng kết thực tiễn hoạt động kiểm tra nội trường học sở giáo dục; có giải pháp phổ biến kinh nghiệm điển hình làm tốt hoạt động kiểm tra nội trường học; biểu dương khen thưởng đơn vị làm tốt, đồng thời có hình thức xử lý trường khơng thực tốt, không trọng hoạt động 2.4 Đối với hiệu trưởng trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả Hiệu trưởng trường THCS phải khơng ngừng học tập nâng cao trình độ văn hố- khoa học, chun mơn nghiệp vụ; tích luỹ kinh nghiệm, mở rộng hiểu biết, bồi dưỡng lực chuyên môn, lực sư phạm; rèn luyện phong cách lãnh đạo; nâng cao phẩm chất, uy tín thân để đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, lãnh đạo nói chung hoạt động kiểm tra nội nói riêng Hiệu trưởng trường THCS phải xác định hoạt động KTNB nhiệm vụ thiếu nhiệm vụ nhà trường 77 Cần thực hoạt động cách thường xuyên, nghiêm túc có chất lượng Phải vào điều kiện thực tế nhà trường để xây dựng kế hoạch, tổ chức đạo, lựa chọn giải pháp phù hợp để thực kế hoạch Các hoạt động KTNB phải tiến hành thường xuyên, đồng theo quy trình, nội dung kế hoạch xây dựng nhằm trì kỷ cương nề nếp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục Phải kết hợp khéo léo hoạt động kiểm tra hiệu trưởng với hoạt động tự kiểm tra phận cán bộ, giáo viên, nhân viên Đồng thời có biện pháp thích hợp việc xử lý kết kiểm tra Định kỳ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, động viên khuyến khích phận, cá nhân làm tốt, đồng thời có biện pháp xử lý phận, cá nhân buông lỏng hoạt động kiểm tra tự kiểm tra 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), “Khái niệm quản lý giáo dục chức quản lý giáo dục”, Tạp chí phát triển giáo dục, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng (2013), Nghị số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng “về đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (1990), Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/1990 ban hành Quy định mục tiêu kế hoạch đào tạo cửa trường phổ thông trung học, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (1993), Quyết định số 478/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/1993 ban hành Quy chế tố chức hoạt động hệ thống Thanh tra Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2004), Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 30/3/2004 Huớng dẫn tra tồn diện trường phổ thơng tra hoạt động sư phạm giáo viên phô thông, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 Hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra hoạt động sư phạm nhà giáo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo quy định công tác viên tra giáo dục, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2011) Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 10 Học viện Quản lý giáo dục trường cán quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4/2015), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên tra giáo dục, Hà Nội 79 11 Hà Sỹ Hồ (1985) - Những giảng quản lí trường học - Tập 2, Nxb giáo dục Hà Nội, Hà Nội 12 Trần Kiểm, Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý lãnh đạo nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 13 Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra - đánh giá dạy học đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên), Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sỹ Thư (2012) Quản lý giáo dục: số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Lưu Xuân Mới (1993), Kiểm tra nội trường học, Trường Cán Quản lý giáo dục, Hà Nội 16 Lưu Xuân Mới (1998), Hiệu trưởng với công tác kiểm tra nội trường học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Lưu Xuân Mới (1998), Kiểm tra, tra, đánh giá giáo dục, Trường cán Quản lý giáo dục, Hà Nội 18 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học tập 1, 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 19 Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả, Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, 2014-2015 năm học 2015-2016; Báo cáo tổng kết công tác tra năm học 2013-2014; 2014-2015 năm học 2015 - 2016, Quảng Ninh 20 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lí luận quản lí, Nxb giáo dục Hà Nội, Hà Nội 21 Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, Hướng dẫn số 2605/SGD ĐT-TTr ngày 06/9/2013 hướng dẫn thực nhiệm vụ tra, kiểm tra năm học 2013 2014; Hướng dẫn số 2291/SGD ĐT-TTr ngày 10/9/2014 hướng dẫn thực nhiệm vụ tra, kiểm tra năm học 2014 - 2015, Quảng Ninh 22 Trần Quốc Thành (2003), Đề cương giảng môn khoa học quản lý đại cương (dành cho học viên cao học ), Hà Nội 23 Viện Khoa học giáo dục (1985), Quản lý trường phổ thông, Hà Nội 80 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu trưng cầu ý kiến nhận thức thực trạng công tác kiểm tra nội trường THCS địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để giúp tìm hiểu thực trạng quản lý cơng tác kiểm tra nội trường học xin Quý thầy (cô) vui lịng cho biết ý kiến cơng tác kiểm tra nội trường học trung học phổ thông cách đánh dấu X vào trống thích hợp theo nội dung bảng sau đây: Nhận thức hoạt động kiểm tra nội TT Nội dung Mục đích kiểm tra nội bộ: - Phát sai sót, sơ hở chun mơn để xử lý kỷ luật - Phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa ngăn chặn sai phạm, giúp đỡ đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ - Đánh giá xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên Thẩm quyền kiểm tra nội bộ: - Hoạt động kiểm tra nội trường học thuộc thẩm quyền hiệu trưởng - Hoạt động kiểm tra nội trường học thuộc thẩm quyền phó Hiệu trưởng - Hoạt động kiểm tra nội trường học thuộc thẩm quyền PGDĐT, SGDĐT - Hoạt động kiểm tra nội trường học thuộc thẩm quyền cán bộ, GV, nhân viên Thủ trưởng sở giáo dục thành lập Đối tượng KTNB: - Giáo viên có chất lượng giảng dạy-giáo dục thấp - Công tác giảng dạy giáo dục giáo viên hoạt động học tập học sinh - Bao gồm lãnh đạo, giáo viên, nhân viên hoạt động sở giáo dục 81 Rất Đồng Không đồng ý ý đồng ý 2.Việc thực nội dung hoạt động kiểm tra nội trường THCS TT Rất Nội dung quan trọng Kiểm tra việc thực nhiệm vụ giao lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chun mơn Kiểm tra tồn diện giáo viên Kiểm tra công tác quản lý người đứng đầu sở giáo dục Kiểm tra phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư Kiểm tra cơng tác bán trú (nếu có) Quan trọng Khơng quan trọng Quy trình kiểm tra nội trường THCS Rất Nội dung TT quan trọng Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra Lập kế hoạch, chương trình kiểm tra cụ thể (xác định đầu việc, thời hạn, thời gian) Xây dựng lực lượng kiểm tra (quyết định thành lập, xác định trách nhiệm, quyền hạn, phân công cụ thể) Tiến hành kiểm tra gồm: Lựa chọn sử dụng phương pháp, phương tiện, thu thập xử lý thông tin, số liệu, đánh giá sơ bộ, lập biên Thu thập tín hiệu phản hồi từ đối tượng Tổng kết, kết luận kiến nghị Kiểm tra lại (nếu cần) Lưu trữ hồ sơ 82 Quan trọng Không quan trọng Hình thức kiểm tra nội Rất phù hợp TT Nội dung Kiểm tra toàn diện (một tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên) Kiểm tra theo chuyên đề Kiểm tra thường kỳ theo kế hoạch Kiểm tra đột xuất Kiểm tra việc thực kiến nghị kiểm tra Phù hợp Không phù hợp Xin thầy (cơ) vui lịng cho biết đơi điều thân: Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……………… Chức danh……………………………………………………………… Trình độ chun mơn: Cao đẳng Đại học Trên đại học Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! 83 Phụ lục 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để giúp tìm hiểu thực trạng quản lý công tác kiểm tra nội trường học xin Q thầy (cơ) vui lịng cho biết ý kiến cơng tác kiểm tra nội trường học trung học phổ thông cách đánh dấu X vào trống thích hợp theo nội dung bảng sau đây: Năng lực hoạt động kiểm tra nội hiệu trưởng trường THCS TT Đáp ứng Tương đối Chưa đáp tốt tốt ứng Năng lực Nắm vững văn đạo, hướng dẫn hoạt động KTNB Nắm vững nghiệp vụ hoạt động KTNB Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động KTNB Xây dựng lực lượng cho hoạt động KTNB Xây dựng quy trình KTNB Thực trạng tổ chức đạo hoạt động kiểm tra nội Nội dung Tốt TT Xây dựng lực lượng kiểm tra: thành lập ban kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định quyền hạn, trách nhiệm thành viên ban kiểm tra Phân cấp kiểm tra Xây dựng chế độ kiểm tra: qui định phương pháp làm việc, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, quy trình tiến hành cho đợt kiểm tra Cung cấp kịp thời điều kiện vật chất, tâm lí cho hoạt động kiểm tra 84 Bình thường Chưa đạt Về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động KTNB xử lý kết kiểm tra nội STT Nội dung Thực trạng tự kiểm tra Hiệu trưởng Đánh giá công tác KTNB Xử lí kết KTNB Tốt Bình thường Khá Chưa đạt Về hiệu quản lý hoạt động KTNB trường THCS Mức độ Hiệu Quản lý hoạt động KTNB TT Hiệu quả cao Xây dựng kế hoạch QL HĐKTNB Tổ chức thực kế hoạch QL HĐKTNB Xây dựng quy trình tổ chức QL HĐKTNB Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ QL HĐKTNB Không hiệu Tăng cường điều kiện vật chất cho QL HĐKTNB Đổi phương pháp QL HĐKTNB Tập hợp phổ biến kinh nghiệm QL HĐKTNB Kiểm tra đánh giá HĐKTNB Xin thầy (cơ) vui lịng cho biết đơi điều thân: Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……………… Chức danh……………………………………………………………… Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Đại học Trên đại học Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! 85 Phụ lục 3: Thăm dị tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Xin Q thầy (cơ) vui lịng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS cách đánh dấu “X” vào trống thích hợp theo nội dung bảng sau đây: Tính cần thiết biện pháp đề xuất Đánh giá STT Rất cần thiết Biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức hoạt động KTNB quản lý hoạt động kiểm tra nội Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động KTNB trường THCS Biện pháp 3: Đào tạo, bồi dưỡng CB, GV làm công tác KTNB trường THCS đội ngũ Cộng tác viên tra PGD để quản lý hoạt động KTNB trường THCS Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động kiểm tra nội trường THCS Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra cá nhân phận nhà trường THCS Biện pháp 6: Tăng cường kinh phí, trang thiết bị cho quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS 86 Cần thiết Tương đối cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Tính khả thi biện pháp đề xuất Đánh giá STT Biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức hoạt động KTNB quản lý hoạt động kiểm tra nội Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động KTNB trường THCS Biện pháp 3: Đào tạo, bồi dưỡng CB, GV làm công tác KTNB trường THCS đội ngũ Cộng tác viên tra PGD để quản lý hoạt động KTNB trường THCS Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động kiểm tra nội trường THCS Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra cá nhân phận nhà trường THCS Biện pháp 6: Tăng cường kinh phí, trang thiết bị cho quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS Rất Khả khả thi thi Tương đối khả thi Bình thường Khơng khả thi Xin thầy (cơ) vui lịng cho biết đơi điều thân: Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……………… Chức danh……………………………………………………………… Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Đại học Trên đại học Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! 87 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HÙNG MẠNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ 34 ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 34 2.1 Khái... cứu: Quản lý hoạt động kiểm tra nội trường THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phạm vi nghiên cứu 4.1 Nội dung trọng tâm: Công tác quản lý kiểm tra nội Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cẩm phả,tỉnh quảng ninh ,

Từ khóa liên quan