0

(Luận văn thạc sĩ) phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi THPT qua dạy học bài tập phần điện li, hóa học 11

125 20 0
  • (Luận văn thạc sĩ) phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi THPT qua dạy học bài tập phần điện li, hóa học 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ QUANG TÚ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN LI HOÁ HỌC 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ QUANG TÚ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN LI HOÁ HỌC 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MƠN HĨA HỌC) Mã số: 60.14.01.11 Cán hướng dẫn: GS.TS Lâm Ngọc Thiềm HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện trình học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc GS.TS Lâm Ngọc Thiềm tận tâm giúp đỡ, bảo tận tình, hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường thầy, cô giáo em học sinh trường THPT Quang Trung - Hải Phịng THPT Bình Xun - Vĩnh Phúc Tôi xin cảm ơn anh, chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình quan tâm, động viên, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả Vũ Quang Tú i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục .ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt vii Danh mục bảng vii Danh mục đồ, hình vẽ, đồ thị viii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu .5 1.2 Tổng quan bồi dưỡng học sinh trường phổ thông 1.2.1 Bồi dưỡng học sinh giỏi với việc đào tạo nhân tài cho đất nước 1.2.2 Những lực, phẩm chất học sinh giỏi hóa học 1.2.3 Một số biện pháp phát học sinh giỏi hóa học trường phổ thơng 1.2.4 Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường phổ thông 1.3 Tư tư sáng tạo dạy học hoá học 1.3.1 Tư 1.3.1.1 Khái niệm tư 1.3.1.2 Những đặc điểm tư 1.3.1.3 Các thao tác tư 1.3.2 Tư sáng tạo 1.3.2.1 Khái niệm tư sáng tạo ii 1.3.2.2 Những đặc trưng tư sáng tạo 10 1.4 Năng lực tư sáng tạo 11 1.4.1 Năng lực phát triển lực dạy học 11 1.4.2 Năng lực tư sáng tạo 12 1.4.3 Các biểu lực tư sáng tạo 13 1.4.4 Phương pháp dạy học nhằm phát triển lực tư sáng tạo 14 1.4.5 Kiểm tra, đánh giá lực tư sáng tạo học sinh 16 1.5 Bài tập sử dụng tập 18 1.5.1 Khái niệm tập 18 1.5.2 Phân loại tập 18 1.5.3 Sử dụng tập nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi 19 1.6 Thực trạng việc rèn luyện phát triển lực tư sáng tạo số trường phổ thông 20 1.6.1 Mục đích khảo sát 20 1.6.2 Đối tượng khảo sát 20 1.6.3 Nội dung, phương pháp khảo sát 20 1.6.4 Kết đánh giá kết khảo sát 20 Tiểu kết chương 26 Chương 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN LI HOÁ HỌC 11 27 2.1 Vị trí nội dung cấu trúc phần điện li chương trình hố học phổ thơng 27 2.1.1 Vị trí phần điện li chương trình hố học phổ thơng 27 2.1.2 Nội dung cấu trúc phần điện li chương trình hố học phổ thơng 27 2.2 Nguyên tắc quy trình xây dựng hệ thống tập hoá học 27 2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn xây dựng hệ thống tập hoá học 27 2.2.2 Quy trình xây dựng hệ thống tập hố học 28 2.3 Xây dựng tài liệu dạy học phần điện li bồi dưỡng học sinh giỏi 28 2.3.1 Chuyên đề 1: Sự điện li Các định luật bảo toàn Pin điện hoá 30 2.3.2 Chuyên đề 2: Axit, bazơ, muối pH dung dịch 43 2.3.3 Chuyên đề 3: Dung dịch hợp chất tan 51 iii 2.4 Một số biện pháp dạy học nhằm rèn luyện phát triển lực tư sáng tạo cho học sinh 58 2.4.1 Biện pháp 1: Tập luyện cho học sinh thói quen đặc biệt hoá, khái quát hoá 58 2.4.2 Biện pháp 2: Tập luyện cho học sinh thói quen dị tìm, dự đốn kết luận dùng phân tích, tổng hợp để kiểm tra lại tính đắn kết luận 59 2.4.3 Biện pháp 3: Tập luyện cho học sinh biết phân tích tình đặt nhiều góc độ khác nhau, biết cách giải vấn đề nhiều cách khác lựa chọn cách giải tối ưu 61 2.4.4 Biện pháp 4: Tập luyện cho học sinh biết vận dụng phép tương tự 62 2.4.5 Biện pháp 5: Tập luyện cho học sinh biết hệ thống hoá kiến thức hệ thống hoá phương pháp 63 2.5 Xây dựng giáo án dạy học phần điện li bồi dưỡng học sinh giỏi 63 2.5.1 Giáo án chuyên đề 63 2.5.2 Giáo án chuyên đề 69 2.5.3 Giáo án chuyên đề 73 2.6 Xây dựng công cụ đánh giá lực tư sáng tạo học sinh 76 2.6.1 Bảng kiểm quan sát 76 2.6.2 Phiếu đánh giá sản phẩm 77 2.6.3 Bảng hỏi 77 Tiểu kết chương 78 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 79 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 79 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 79 3.3 Phương pháp nội dung thực nghiệm sư phạm 79 3.3.1 Đối tượng địa bàn thực nghiệm sư phạm 79 3.3.2 Nội dung cách thức tiến hành thực nghiệm sư phạm 80 3.4 Kết thực nghiệm sư phạm 80 3.4.1 Phương pháp xử lí số liệu 80 3.4.2 Kết thực nghiệm sư phạm 82 3.5 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 86 3.5.1 Đánh giá thông qua kiểm tra 86 iv 3.5.2 Đánh giá theo bảng kiểm quan sát 87 3.5.3 Đánh giá phiếu đánh giá sản phẩm 89 3.5.4 Đánh giá bảng hỏi 90 Tiểu kết chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 96 Phụ lục 1: Phiếu tìm hiểu ý kiến giáo viên học sinh Phụ lục 2: Bảng kiểm quan sát biểu lực tư sáng tạo học sinh Phụ lục 3: Phiếu đánh giá sản phẩm học sinh Phụ lục 4: Bảng hỏi đánh giá mức độ phát triển lực tư sáng tạo học sinh Phụ lục 5: Đề kiểm tra đáp án thực nghiệm v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BT Bài tập dd Dung dịch ĐC Đối chứng ĐHSP Đại học Sư phạm ĐHQG Đại học Quốc gia ĐKP Điều kiện proton GV Giáo viên HS Học sinh HSG Học sinh giỏi HTLT Hệ thống lí thuyết NL Năng lực NLTDST Năng lực tư sáng tạo PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học PTHH Phương trình hóa học PƯHH Phản ứng hố học QTDH Q trình dạy học SGK Sách giáo khoa TD Tư TDST Tư sáng tạo THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng kết kiểm tra trước thực nghiệm 82 Bảng 3.2 Bảng giá trị tham số đặc trưng trước thực nghiệm 82 Bảng 3.3 Bảng kết kiểm tra sau thực nghiệm 83 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra số 83 Bảng 3.5 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích kiểm tra số 84 Bảng 3.6 Bảng phân loại kết học tập HS 84 Bảng 3.7 Bảng tổng hợp tham số đặc trưng kiểm tra 86 Bảng 3.8 Kết bảng kiểm quan sát biểu NLTDST HS 87 Bảng 3.9 Kết phiếu đánh giá sản phẩm HS 89 Bảng 3.10 Kết bảng hỏi đánh giá mức độ phát triển NLTDST HS 90 vii DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Sơ đồ pin điện hoá 33 Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn lũy tích kiểm tra số 85 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn lũy tích kiểm tra số 85 Hình 3.3 Đồ thị phân loại kết học tập kiểm tra số 85 Hình 3.4 Đồ thị phân loại kết học tập kiểm tra số 86 Hình 3.5 Một số sản phẩm sơ đồ tư học sinh 89 viii Xin em vui lòng cho điểm tự đánh giá sản phẩm học tập (mức 1: thấp; mức 2: trung bình; mức 3: khá; mức 4: cao) Cảm ơn em đóng góp ý kiến STT Mức độ Tiêu chí Thể đầy đủ nội dung học cách ngắn gọn, súc tích Thể bước làm sơ đồ tư theo mẫu Hình thức, bố cục rõ ràng, logic, dễ nhìn Có hình ảnh minh hoạ, hình vẽ, sống động Hình thức trình bày, màu sắc hấp dẫn, thu hút người xem Trình bày thời gian quy định Thuyết trình logic, xếp thơng tin hợp lí Ứng phó linh hoạt với câu hỏi đặt Thể sản phẩm sáng tạo, lạ 10 Sản phẩm độc đáo, có tính ứng dụng cao PHỤ LỤC 4: BẢNG HỎI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH Họ tên HS: .Lớp: Trường: Xin em vui lòng cho điểm tự đánh giá phát triển NLTDST thân (mức 1: thấp; mức 2: trung bình; mức 3: khá; mức 4: cao) Cảm ơn em đóng góp ý kiến STT Mức độ Tiêu chí 1 Biết sử dụng hiệu tài liệu học tập 101 Biết phân tích, đánh giá kết quả, đề giả thuyết nghiên cứu Biết giải tập nhiều cách khác Biết đề xuất câu hỏi làm rõ tình huống, vấn đề nghiên cứu Nhận yếu tố sáng tạo quan điểm, suy nghĩ cá nhân nhóm Biết đề xuất cách GQVĐ mới, ngắn gọn hiệu Biết phát triển vấn đề, vận dụng kiến thức biết GQVĐ Biết lập kế hoạch thực đạt kết cao Tìm cách giải độc đáo cho tập, vấn đề giải 10 Phối hợp nhiều kiến thức, phương pháp khác để giải tập, GQVĐ PHỤ LỤC 5: ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN THỰC NGHIỆM Các đề kiểm tra thiết kế với hình thức kiểm tra 30% trắc nghiệm khách quan, 70% trắc nghiệm tự luận với thời gian 60 phút; bao gồm: đề kiểm tra trước thực nghiệm, đề kiểm tra số sau dạy xong chuyên đề 1,2 đề kiểm tra số sau kết thúc chuyên đề 102 ĐỀ KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM Thời gian: 60 phút I Ma trận đề Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Biết Hiểu TN TL TN TL Phản ứng oxi hố khử Nhóm halogen Nhóm oxi - lưu huỳnh Vận dụng Vận dụng cao TN TL Cộng TN TL 1 1 1 câu (3,9 đ) 2 1 câu (4,5 đ) câu (2,6 đ) II Nội dung đề kiểm tra Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu Cho phương trình phản ứng hố học sau: (1) Cl2 + NaOH → (2) Al2O3 + HNO3 đặc, nóng → (3) Fe3O4 + H2SO4 đặc→ (4) SO2 + H2S → (5) FeCl3 + H2S → (6) SO2 + Br2 +H2O→ Số phản ứng oxi hóa – khử là: A B C D Câu Cho PTPƯ hoá học sau: SO2 + KMnO4 + H2O  K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Sau cân hệ số chất oxi hoá chất khử là: A B C D Câu Có dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 loãng Thuốc thử để phân biệt dung dịch là: A BaCO3 B AgNO3 C Cu(NO3)2 D AgNO3 Câu Cho hỗn hợp A gồm e Mg vào dung dịch HCl vừa đủ 4,48 lít H2 (đktc) Mặt khác, A tác dụng vừa đủ với 5,6 lít clo (đktc) % khối lượng Mg A là: A 57% B 70% C 43% 103 D 30% Câu Trong làm thí nghiệm lớp thực hành hóa học, có số khí thải gây độc hại cho sức khỏe như: Cl2, H2S, SO2, NO2, HCl Có thể giảm thiểu khí thải cách sau đây: A Nút tẩm nước vôi sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước vơi B Nút tẩm ancol etylic sục ống dẫn khí vào chậu đựng ancol etylic C Nút bơng tẩm giấm ăn sục ống dẫn khí vào chậu đựng giấm ăn D Nút tẩm nước muối sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước muối Câu Cho sơ đồ chuyển hóa sau: +HCl X +Pb(NO3)2 +NaOH Y Z M PbS 1mol:2mol Các chất X, Y, Z, M là: A S, FeS2, H2S, Na2S B S, FeS, H2S, Na2S C S, FeS2, H2S, NaHS D S, FeS, H2S, NaHS Câu Kim loại sau tác dụng với dd axit sunfuric đặc, nguội: A Fe B Al C Cr D Zn Câu Nung 11,2 gam Fe 26 gam Zn với lượng S dư Sản phẩm phản ứng cho tan hồn tồn dung dịch H2SO4 lỗng, tồn khí sinh dẫn vào dung dịch CuSO4 10% (d = 1,2 gam/ml) Biết phản ứng xảy hồn tồn.Thể tích tối thiểu dung dịch CuSO4 cần để hấp thụ hết khí sinh A 700 ml B 600 ml C 800 ml D 500 ml Câu Dãy chất sau thể tính oxi hóa phản ứng với SO2 A H2S, O2, nước brom B O2, nước brom, dd KMnO4 C dd NaOH, O2, dd KMnO4 D dd BaCl2, CaO, nước brom Câu 10 Hòa tan m gam Fe dung dịch H2SO4 lỗng sinh 3,36 lít khí (đktc) Nếu cho m gam sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng lượng khí (lít) đktc sinh bằng: A 2,24 B 3,36 C 5,04 D 10,08 Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu (1 điểm) Cân phản ứng sau theo phương pháp thăng electron: a Fe3C+ H2SO4 đặc,nóng ,dư 104 b KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Câu (3 điểm) Hoà tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe vào V ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ) thu 16,8 lít khí (đktc) dung dịch B a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy b) Tính khối lượng chất hỗn hợp A giá trị V c) Cho 1/5 dd B tác dụng với dd AgNO3 dư thu gam kết tủa? Câu (3 điểm) Hịa tan hồn toàn 9,0 gam hỗn hợp Mg Al dd axit H2SO4 đặc nóng dư thu 10,08 lít khí SO2 ( đktc) ( sản phẩm khử ) a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy b) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu? c) Tồn lượng khí SO2 cho hấp thụ hoàn toàn vào 650 ml dd NaOH 1M Xác định muối tạo thành tính khối lượng muối sau phản ứng ĐÁP ÁN Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 10 Đáp B A A D A B D C B B án Mỗi câu trắc nghiệm 0,3 điểm Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu (1 điểm) Nội dung Điểm a) 2Fe3C+ 22H2SO4 đặc,nóng,dư 3Fe2(SO4)3 + 2CO2 + 1,0 13SO2 + 22H2O b) 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +8H2O (3 điểm) a) Viết cân PTPƯ: 0,5 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 b) - Gọi nAl =a mol; nFe = b mol 27a + 56b = 24,9 a = 0,3 mol → 1,5a + b = 0,75 b = 0,3 mol - Lập giải hệ  105 1,5 - Tính mAl, mFe mAl  0,3.27  8,1( g ) mFe  0,3.56  16,8( g ) → - V = (3a+2b)/2 = 0,6 (l) = 600 (ml) c) - 1/5 dd B chứa 0,06 mol AlCl3; 0,06 mol FeCl2 1,0 - AlCl3 +3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl FeCl2 +2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl - m = (0,06.3+0,06.2).143,5 = 43,05(g) (3 điểm) a) Viết cân PTPƯ: 1,0 2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Mg + 2H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + SO2 + 2H2O 1,0 b) - Gọi nAl =a mol; nMg = b mol 27a + 24b = a = 0,2 →  1,5a + b = 0,45 b = 0,15 - Giải hệ  - Từ mAl, mMg c) - T = 0,15.27  100%  60% %mAl  → %mMg  40%  n NaOH 0,65 = = 1,44 ; n SO 0,45 1 pH = 3,93 b) Hỗn hợp dd nồng độ H2CO3 HCO3 Ka1 = [H + ][HCO3 ] = [H+] = K1 = 4,7.107 [H CO3 ]  pH = 6,33 110 1,0 c) Hỗn hợp dd nồng độ HCO 3 , CO 32 1,0 [HCO 3 ] = [CO 32 ] H+(dd) +CO 32 Ka2 = 4,7.1011 HCO 3 (dd) Ka2 = [CO32 ].[H + ] = [H+] = 4,7.1011 [HCO3 ] (dd)  pH = 10,32 ĐỀ KIỂM TRA SỐ Thời gian: 60 phút I Ma trận đề Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Nhận Thông Vận dụng Vận biết hiểu thấp dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL Sự điện li Các ĐLBT Phản ứng oxi hố khử Pin điện hóa Axit, bazơ, muối pH dd Dd hợp chất tan II Nội dung đề kiểm tra Cộng câu (0,6đ) 1 câu (2,1đ) 1 câu (3,4đ) 1 câu (3,9đ) Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu Khi cho dd Na2CO3 dư vào dd chứa ion Ba2+, Fe3+, Al3+, NO3– thu kết tủa A Al(OH)3, Fe(OH)3 B BaCO3, Al(OH)3, Fe(OH)3 C BaCO3 D Fe(OH)3, BaCO3 Câu Cho dd A hỗn hợp dd HCl 1M dd H2SO4 0,5M Để trung hồ 10 ml dd A cần thể tích dd NaOH A 10ml B 15ml C 20ml D 25ml Câu Biểu thức để tính độ tan (S) Ag2CO3 từ tích số tan T A S = T B S = T C S = 111 T D S = T Câu Một dd chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3và x mol Cl- Giá trị x A 0,3 mol B 0,20 mol C 0.35 mol D 0,15 mol Câu Biết sức điện động chuẩn pin điện hoá Zn-Ag 1,56V điện cực chuẩn cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag +0,80V Thế điện cực chuẩn cặp Zn2+/Zn A -0,76V B +0,76V C +0,34V D -0,34V Câu Trong số dung dịch: Na2CO3, HCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa Dãy chất gồm dung dịch có pH > A Na2CO3, NH4Cl, HCl B Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa C NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 D HCl, C6H5ONa, CH3COONa Câu Biết 250C lít nước hịa tan 0,031g Mg(OH)2 Tích số tan Mg(OH)2 nhiệt độ A 6,1.10-10 B 6,9.10-6 C 8,9.10-12 D 3,5.10-11 Câu Cho PTPƯ hoá học sau: MnO4- + SO32- + H+  Mn2+ + SO42- + H2O Hệ số cân phương trình A 2,5,8,2,5,4 B 5,2,8,5,2,4 C 2,5,6,2,5,3 D 3,5,6,3,5,3 Câu Giá trị pH dd HNO3 nồng độ 6,3.108 M A 3,42 B 7,2 C 6,78 D 6,86 Câu 10 Răng bảo vệ lớp men cứng, dày khoảng mm Lớp men hợp chất hiđroxiapatit tạo thành theo phản ứng sau:   Ca (PO4 )3 OH 5Ca 2  3PO34  OH   Trong miệng ion Ca2+, PO43- có nước bọt tham gia vào việc tạo thành phân huỷ hiđroxiapatit Ion hiđroxit hiđroxiapatit thay ion florua tạo thành floapatit có độ tan nhỏ Cho tích số tan hiđroxiapatit floapatit 6,8.10-37 10-60 Giá trị độ tan (theo mol/l) hiđroxiapatit floapatit nước A 2,7.10-5 mol/l 6,1.10-8 mol/l B 1,7.10-5 mol/l 6,1.10-8 mol/l C 2,7.10-5 mol/l 5,1.10-8 mol/l D 1,7.10-5 mol/l 5,1.10-8 mol/l 112 Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu 1.(1,5 điểm) Có điện cực: Cu/Cu2+; Mg/Mg2+ a) Hãy viết sơ đồ pin dùng để xác định tiêu chuẩn điện cực theo quy ước Viêt PTPƯ xảy điện cực pin b) Cho:  Mg 2 / Mg = -2,363 V;  0Cu2 / Cu = +0,34V Hãy xác định lại sơ đồ pin để theo quy ước φ0>0 Câu 2.(2,5 điểm) Dd X gồm CH3COOH 0,1 M CH3COONa 0,1 M a) Tính pH dd X b) Tính pH dd thu sau khi: - Thêm 0,001 mol HCl vào lít dd X - Thêm 0,001 mol NaOH vào lít dd X Biết rằng: Ka (CH3COOH) = 10-4,76 ; KW (H2O) = 10-14 Câu 3.(3 điểm) Dấu hiệu cho thấy người có nguy mắc bệnh gout nồng độ axit uric (HUr) urat (Ur-) máu người cao Bệnh viêm khớp xuất kết tủa natri urat khớp nối Ur- + H3O+ , pK = 5,4 37°C Cho cân bằng: HUr + H2O Ur- + Na+ NaUr (r) Ở 37°C, 1,0 lít nước hịa tan tối đa 8,0 mmol NaUr a) Hãy tính tích số tan natri urat Bỏ qua thủy phân ion urat Trong máu (có pH = 7,4 37°C) nồng độ Na+ 130 mmol/l b) Hãy tính nồng độ urat tối đa máu để khơng có kết tủa natri urat xuất Giá trị tích số tan phụ thuộc vào nhiệt độ Biết thêm bệnh gout thường xuất đốt ngón chân ngón tay c) Hãy tính giá trị pH sỏi (chứa axit uric khơng tan) hình thành từ nước tiểu bệnh nhân Giả thiết nồng độ tổng cộng axit uric urat 2,0 mmol/l ĐÁP ÁN Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 10 Đáp B C C C A B A C D A án Mỗi câu trắc nghiệm 0,3 điểm 113 Phần 2: Tự luận (7 điểm) Câu Điểm Nội dung a) Theo quy ước sơ đồ pin viết: 0,5 H2(Pt), pH = 1atm| H+ 1M ║Cu2+ 1M| Cu (1,5 điểm) Cu2+ + 2e Ở catot xảy trình khử: (1) Cu 2H+ + 2e Ở anot xảy q trình oxi hố : H2 Phản ứng pin xảy ra: H2 + Cu2+ 2H+ + Cu H2(Pt), pH = 1atm| H+ 1M ║Mg2+ 1M| Mg Mg2+ + 2e Ở catot xảy trình khử: (2) 0,5 Mg 2H+ + 2e Ở anot xảy q trình oxi hố : H2 Phản ứng pin xảy ra: H2 + Mg2+ b) φ o Oxh/Kh > φo 2H+/H2 2H+ + Mg = sơ đồ pin không thay 0,5 đổi phản ứng pin trùng với chiều quy ước Dựa vào tiêu chuẩn đầu cho pin (1) khơng thay đổi, pin (2) viết lại sau: Mg | Mg2+ 1M ║ H+ 1M | H2 (Pt) 2H+ + 2e Ở catot xảy trình khử: H2 Mg2+ + 2e Ở anot xảy q trình oxi hố : Mg Phản ứng pin xảy ra: Mg + 2H+ Mg2+ + H2 a) - Kw
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi THPT qua dạy học bài tập phần điện li, hóa học 11 ,

Từ khóa liên quan