0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 3

41 127 0
  • Một số biện pháp nâng cao chất lượng  dạy học môn đạo đức lớp 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:28

MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Cuộc sống với khó khăn vất vả điều đau lịng diễn xung quanh làm tơi có nhiều suy nghĩ Hằng ngày nghe thấy xem câu chuyện đau lòng em nhỏ hỗn láo với người lớn, cha mẹ, ông bà thầy cô, có học sinh chơi gem nhiều, học sinh đánh nhau, học sinh ngày nói tục, chửi thề nhiều, đạo đức em ngày tình trạng phạm pháp lứa tuổi thiếu niên ngày gia tăng Vậy người làm nghiệp giáo dục đưa hệ qua sơng có suy nghĩ hệ mà dạy dỗ có người trở thành người có ích cho xã hội Chúng ta coi trọng giáo dục tri thức cho em mà quên bên cạnh đạo đức gốc cho mầm non tương lai trưởng thành thành người có ích cho xã hội Mỗi học trị lại có hồn cảnh sống, mơi trường sống khác Có đứa trẻ sinh gia đình có đầy đủ cha mẹ, có sống đầy đủ sống vòng tay yêu thương cha mẹ Nhưng có đứa trẻ gia đình khơng hịa thuận, hồn cảnh khó khăn điều góp phần khơng nhỏ vào nhân cách đạo đức trẻ.Vậy phải làm để giúp em, để em hoa tươi đẹp dù hoàn cảnh Hằng năm có nhiều thi Tốn, Tiếng Việt, viết chữ đẹp hay kể chuyện có nên mở thi cách ứng xử hay cách giải vấn đề có liên quan đến đạo đức em Những người làm công việc trồng người biết câu nói bất hủ Bác Hồ “Người có tài mà khơng có đức người vơ dụng, người có đức mà khơng có tài làm việc khó" Lời dạy Bác ln bên ngày hôm giáo viên tiểu học Tôi thật buồn lớp học có em học sinh chưa ngoan Tôi thầm tự nhủ thật lo lắng cho tương lai học trị mình, khơng biết sau em lớn lên em trở thành người nào? Theo giáo dục nên đề cao việc giáo dục đạo đức học sinh Giáo dục nên phối hợp với tất quan ban ngành, lĩnh vực sống xung quanh ta Các em ngoan môi trường sống em không tốt.Và giáo dục đạo đức em rèn luyện qua nhiều môn học mơn học quan trọng môn Đạo đức Nhưng gần suy nghĩ từ xưa đến môn Đạo đức mơn phụ Chính điều làm cho gần không thấy tầm quan trọng môn đạo đức Theo giáo dục đạo đức em phải thực từ em nhỏ Tức em biết nhận thức sống xung quanh Khi em sinh em ông, bà, cha mẹ dạy bảo lời ăn tiếng nói lớn lên em nhiều thứ tác động vào Vì có bé bắt đầu học bé ngoan có bé hiếu động nghịch ngợm Trong nhà trường đóng vai trị lớn việc giáo dục nhân cách cho em học sinh thông qua tất môn học, chủ yếu thơng qua mơn Đạo đức Nếu mơn Đạo đức đầu tư tổ chức tốt lôi học sinh tham gia, em giao lưu hịa nhập từ em thể khả để bày tỏ thái độ, tình cảm, rèn luyện thói quen đạo đức phát triển trí tuệ óc thẩm mĩ Là giáo viên tơi cố gắng học tập, tìm tịi để giúp cho em học tốt môn Đạo đức hồn thiện nhân cách Trên thực tế giảng dạy tơi nghiên cứu chọn đề tài "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Đạo đức lớp 3” Mục đích đề tài Tìm biện pháp phù hợp, có hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp từ góp phần nâng cao hiệu giáo dục nhà trường Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu biện pháp đạo dạy học môn Đạo đức lớp Phương pháp nghiên cứu đề tài * Để thực đề tài thực phương pháp sau: - Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa - Sử dụng phương pháp quan sát để thu thập thông tin - Sử dụng phương pháp thống kê để xử lí số liệu phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài Với đề tài khảo sát trương trình học mơn Đạo đức Đối tượng nghiên cứu đề tài Là học sinh lớp 3.6 Trường Tiểu học An Bình B Khẳng định tính Dạy học mơn Đạo đức đường giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học nhiệm vụ quan trọng hình thành hành vi thói quen đạo đức cho em Vì khơng nên dạy cách máy móc hỏi trị trả lời mà nên tiến hành dạy sở tổ chức hoạt động để em nói nhiều hơn, hỏi nhiều hơn, trao đổi với nhiều từ em tự phát tri thức đạo đức, em vận dụng thực hành đạo đức nhiều hơn, đặc biệt thực hành vi sống nhiều Các em khơng nghe lời nói hay, nói đẹp giáo viên mà em phải trải nghiệm, vận dụng vào thực tế, vào sống hàng ngày em NỘI DUNG A CƠ SỞ KHOA HỌC Mục tiêu giáo dục: Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện có đạo đức, tri thức, có sức khỏe Hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, lực đáp ứng nhu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc Như giáo dục tảng cho phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển đất nước Và giáo dục tiểu học đặt tảng cho phát triển nhân cách , yếu tố chủ đạo động phát triển Mục tiêu môn Đạo đức lớp Hiểu biết ban đầu số chuẩn mực hành vi đạo đức phù hợp với lứa tuổi lớp mối quan hệ em với người thân, thầy cô nội quy trường, lớp Các em hình thành kĩ nhận xét, đánh giá hành vi thân người khác theo chuẩn mực mà em học Các em thực hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực mối quan hệ tình đơn giản từ biết nhắc nhở bạn bè thực Học sinh bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào khả thân, có trách nhiệm với hành động mình, yêu thương mong muốn đem lại niềm vui cho người Luôn yêu thiện, đúng, tốt không đồng ý với việc làm sai B THỰC TRẠNG Thuận lợi: * Giáo viên yêu nghề, mến trẻ, ham học giỏi, chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy * Phụ huynh học sinh ngày quan tâm đến việc học tập em * Nội dung môn Đạo đức lớp có 14 thể chuẩn mực hành vi phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp mối quan hệ em với thân, với người khác, với công việc, với cộng đồng, đất nước… * Môn Đạo đức môn học có tiềm giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Nội dung môn Đạo đức tiểu học chứa đựng nhiều tri thức liên quan đến kĩ sống Hầu tất đạo đức tiểu học có giáo dục kĩ sống cho học sinh Một số kĩ sống giáo dục qua môn Đạo đức như: Kĩ giao tiếp, kĩ tự nhận thức, kĩ định, kĩ kiên định, kĩ đặt mục tiêu Khó khăn 2.1 Học sinh * Học sinh đa số có bố mẹ làm cơng nhân, bn bán nhỏ khơng có thời gian chăm sóc, quan tâm em chu đáo, phụ huynh phó mặc cho giáo viên, nhà trường * Học sinh từ nơi khác chuyển đến nhiều ảnh hưởng lớn tới trình giáo dục * Học sinh tự ti, nhút nhát, nhiều học sinh ảnh hưởng thói quen ngơn ngữ chưa tốt 2.2 Giáo viên: * Giáo viên quan tâm nhiều chất lượng mơn Tốn Tiếng Việt dành nhiều thời gian cho môn rút ngắn thời gian cho mơn học cịn lại như: Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Thủ cơng thường khai thác kiến thức chưa sâu * Một số giáo viên chưa nắm rõ đặc trưng tiết dạy, lệ thuộc hoàn toàn vào sách giáo viên, xác định mục tiêu tiết tiết Đặc điểm tâm lí học sinh lớp - Nhận thức cịn cảm tính, trực tiếp, cụ thể hiếu động - Trí nhớ tự do, thiếu chủ định chi phối - Trí tưởng tượng em hạn chế C NỘI DUNG Mục tiêu 1.1 Về kiến thức: * Yêu cầu chuẩn mực hành vi( làm gì?) * Sự cần thiết thực chuẩn mực hành vi ( ?) * Ý nghĩa : Mối quan hệ đối tượng học sinh * Những lợi ích mang lại cho : đối tượng, người xung quanh, thân * Cách thực chuẩn mực hành vi( nào?) * Những việc cần làm * Những việc cần tránh 1.2 Về kỹ năng, hành vi: * Sau học học sinh có khả thực hành động việc làm như: - Học sinh tự nhận xét hành vi - Học sinh biết nhận xét hành vi người khác - Học sinh biết xử lí tình theo chuẩn mực đạo đức mà em học - Học sinh biết thực thao tác, hành động theo mẫu thơng qua trị chơi - Học sinh biết tìm hiểu thực tiễn - Có hành vi đắn sống 1.3 Về giáo dục thái độ: * Học sinh bày tỏ thái độ tình cảm * Thái độ thực hành vi: tích cực, chăm chỉ, tự giác * Học sinh có thái độ hành động - Đối với hành động đúng: đồng tình, noi theo, cổ vũ - Đối với hành động sai: nhắc nhở, phê bình, lên án, ngăn chặn * Tình cảm với đối tượng: kính trọng, yêu quý, biết ơn * Một số điều cần ý: - Ba mục tiêu môn Đạo đức có mối quan hệ qua lại, tác động, thống với cần giải đồng dạy đạo đức Trong mục tiêu mục tiêu kĩ hành vi quan trọng - Mục tiêu diễn đạt dạng chi tiết hay ngắn gọn - Học sinh cần nêu phải làm vậy, cần thiết phải làm việc đó, cách thực - Khi xác định nội dung mục tiêu, giáo viên cần vào: + Tính chất đạo đức + Khả học sinh + Điều kiện thực tế địa phương để đưa mục tiêu phù hợp Những biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức 2.1 Khi giảng dạy giáo viên dựa vào gợi ý tài liệu giáo viên cần vận dụng sáng tạo, giáo viên thay đổi sau: * Xác định lại mục tiêu * Giáo viên lựa chọn lại nội dung * Giáo viên thay đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học thích hợp * Dù giáo viên sáng tạo phải nằm yêu cầu chương trình: + Đề tài phải giữ nguyên + Luôn đảm bảo mục tiêu học II Phương tiện dạy học: - Tranh ảnh số trồng, vật nuôi – Tranh hoạt động - Bài hát trồng (Nhạc Văn Tiến, lời Bế Kiến Quốc) III Tiến trình dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định: - HS hát Kiểm tra cũ: Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước (tt) - Thế tiết kiệm bảo vệ nguồn nước? - Vì phải tiết kiệm bảo vệ - hs trả lời - hs trả lời nguồn nước? - GV nhận xét Dạy mới: a) Khám phá: - Cho HS hát “Bài hát trồng - HS hát cây” Hỏi: - HS trả lời + Bài hát nói gì? - GV: Hơm học “Chăm sóc trồng vật ni” b) Kết nối: Hoạt động 1: Trị chơi : Ai đốn (KTDHTC: giao nhiệm vụ GDKNS: kĩ lắng nghe; kĩ trình bày; kĩ thu thập xử lí thơng tin) - Chia hs theo số chẵn, lẻ - - Làm việc cá nhân Giao nhiệm vụ: số chẵn nêu số hs trình bày (khơng vài đặc điểm vật u thích, nói lý thích tác nêu tên vật, cây) Các hs dụng vật đó; số lẻ: nêu cịn lại đoán gọi tên vài đặc điểm trồng u vật thích, nói lý thích, tác dụng trồng + Kết luận: Mỗi người yêu thích trồng hay vật ni Cây trồng, vật nuôi phục vụ cho sống mang lại niềm vui cho người Hoạt động 2: Quan sát tranh ảnh (KTDHTC: hỏi trả lời GDKNS: xác định lựa chọn - HS quan sat giải pháp - Cho hs xem tranh ảnh - Yêu cầu cá nhân đặc câu hỏi tranh - Đặt câu hỏi (như BT2) cho bạn khác trả lời Trao đổi ý kiến, bổ sung + Kết luận: Ở tranh bạn tỉa cành, bắt sâu Ở tranh bạn cho gà ăn Ở tranh bạn với ông trồng Ở tranh bạn tắm cho lợn Kết luận: (Bạn cần biết, trang 47 SGK) c) Thực hành: Hoạt động 3: Đóng vai - Nhóm: hs/ nhóm (KTDHTC: chia nhóm GDKNS: kĩ đảm nhận trách nhiệm) - Chia nhóm nhỏ Các nhóm trình bày dự án u cầu: Mỗi nhóm chọn vật nuôi trồng để lập sản xuất - trang trại sản xuất Ví dụ: nhóm - Các nhóm khác trao đổi chủ trại gà, nhóm chủ vườn bổ sung cây, chủ trại bị, chủ ao cá - Thảo luận tìm cách chăm sóc, bảo vệ trại, vườn - Bình chọn nhóm trình bày tốt - HS trả lời Hoạt động 4: Báo cáo kết - Nhóm: Tổng hợp kết điều tra (KTDHTC: chia điều tra theo yêu cầu cho tốt GV hỏi: Vì phải giữ gìn, chăm sóc bảo vệ trồng, vật ni? GV: Ta phải có ý thức tham gia bảo vệ, chăm sóc trồng vật ni góp phần phát triển BVMT TIẾT nhóm GDKNS: kĩ trình bày; kĩ đảm nhận trách nhiệm) - Yêu cầu trình bày theo ý: + Kể tên loại trồng mà em - Đại diện nhóm trình bày kết điều tra - Các nhóm khác trao đổi, bổ sung, góp ý biết? + Các trồng chăm sóc nào? + Kể tên vật nuôi mà em biết? + Các vật ni chăm sóc nào? - Nhận xét GDSDNLTK&HQ: Chăm sóc trồng vật ni có tác dụng gì? - Giúp trồng, vật ni khỏe mạnh, phát triển nhanh… GV: Vì giảm chi phí điều trị, thuốc men, lượng… - Nhóm: nhóm Hoạt động 5: Đóng vai (KTDHTC: giao nhiệm vụ GDKNS: xác định lựa chọn giải pháp; kĩ đảm + Thảo luận đóng vai trước lớp - Các nhóm đóng vai trước lớp nhận trách nhiệm) - Yêu cầu thảo luận, đóng vai theo nội dung BT3 - Hướng dẫn hs góp ý Cả lớp trao đổi, nhận xét, Kết luận: Tuấn Anh nên tưới giải thích cho bạn hiểu Dương nên đắp lại bờ ao báo cáo cho người lớn biết Nga nên dừng chơi, cho lợn ăn Hải nên khun Chính khơng thảm cỏ Hoạt động 6: Giới thiệu tranh - Cá nhân hs giới thiệu với vẽ, hát, thơ, chuyện chăm bạn trước lớp sóc trồng, vật ni (KTDHTC: giao nhiệm vụ kĩ trình bày) - Nhóm: nhóm Hoạt động 7: Trị chơi “Ai - Các nhóm làm việc đảm nhanh đúng” (KTDHTC: bảo thời gian - Nhận xét giao nhiệm vụ GDKNS: kĩ trình bày; kĩ thu thập xử lí thơng tin) - Chia nhóm - Phổ biến luật chơi (BT6) - Trong thời gian quy định, - Dán kết lên bảng nhóm phải liệt kê việc làm cần thiết để chăm sóc bảo vệ trồng, vật ni vào giấy Mỗi việc tính điểm Nhóm ghi nhiều việc nhất, đúng, nhanh thắng Vdụ: Lời giải: + Rào vườn, luống rau – Thường xuyên tưới – Bón phân – bắt sâu – Tỉa sâu, héo + Bẻ cành – Ngắt hoa – Bỏ khô héo – Trèo + Cho gà, vịt, chó, mèo, trâu bị ăn – Cho vật tiêm thuốc phòng bệnh – Tắm rửa cho trâu bị, chó – vệ sinh chuồng trại + Chọc phá chó mèo, đuổi đánh vật ni, khơng thường xuyên cho ăn, để chuồng trại dơ bẩn - GV Nhận xét, đánh giá, ghi điểm d) Vận dụng: - Học sinh trả lời - Vì cần bảo vệ, chăm sóc trồng, vật ni - Dặn hs: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc vật ni trồng nhà trường - Sưu tầm thơ, truyện, hát chăm sóc, bảo vệ trồng, vật ni - Tham gia chăm sóc, bảo vệ trồng, vật ni gia đình, nhà trường - Bài sau: Chăm sóc bảo vệ trồng, vật ni (tt) D HIỆU QUẢ - Năm học 2012-2013 chưa áp dụng biện pháp kết sau: Sĩ số Số HS lớp đạt 41 25 41 25 41 24 Nhận xét 4: Tích cực tham gia 41 24 Stt Nhận xét Nhận xét 1: Biết giữ lời hứa với bạn bè, người Nhận xét 2: Biết làm việc phù hợp với khả Nhận xét 3: Biết quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ Ghi việc trường, việc lớp 10 Nhận xét 5: Biết quan tâm tới hàng xóm, láng giềng Nhận xét 6: Biết ơn thương binh, liệt sĩ Nhận xét 7: Biết đoàn kết với thiếu nhi quốc tế Nhận xét 8: Biết tôn trọng tài sản, thư từ người khác Nhận xét 9: Biết tiết kiệm nước Nhận xét 10: Biết bảo vệ, chăm sóc trồng, vật ni 41 25 41 25 41 19 41 24 41 25 41 25 - Tổng số học sinh lớp: 41 Trong đó: A+ có 16 em; A có 25 em Kết qua thực tế học sinh nhận thấy: - Học sinh chưa có hành vi đạo đức tương ứng Các em chưa biết tự giác quan tâm, chia sẻ với người khác - Học sinh chưa biết đánh giá hành vi người khác Chưa thể thái độ đồng tình ủng hộ hành vi người khác - Học sinh chưa biết tự rèn luyện, hành động theo chuẩn mực đạo đức - Các em chưa thấy rõ tầm quan trọng môn đạo đức * Năm học 2003 - 2004, để khắc phục tồn học sinh, áp dụng “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn đạo đức” kết tốt - Học sinh biết vận dụng chuẩn mực đạo đức học vào sống: Các em biết quan tâm, chăm sóc người khác Biết nhắc nhở giúp đỡ người khác thực tốt chuẩn mực đạo đức - Học sinh biết tỏ thái độ đồng tình hay khơng đồng tình với việc làm, hành động người khác - Biết tự giác thực chuẩn mực đạo đức, không cần phải nhắc nhở Năm học 2013-2014 áp dụng biện pháp kết sau: Stt Nhận xét Nhận xét 1: Biết giữ lời hứa với bạn bè, người Nhận xét 2: Biết làm việc phù hợp với khả Nhận xét 3: Biết quan tâm, Sĩ số Số HS lớp đạt 41 30 41 27 41 27 Ghi chăm sóc ơng bà, cha mẹ 10 Nhận xét 4: Tích cực tham gia việc trường, việc lớp Nhận xét 5: Biết quan tâm tới hàng xóm, láng giềng Nhận xét 6: Biết ơn thương binh, liệt sĩ Nhận xét 7: Biết đoàn kết với thiếu nhi quốc tế Nhận xét 8: Biết tôn trọng tài sản, thư từ người khác Nhận xét 9: Biết tiết kiệm nước Nhận xét 10: Biết bảo vệ, chăm sóc trồng, vật ni 41 27 41 30 41 30 41 27 41 27 41 30 41 27 - Tổng số học sinh lớp: 41 Trong đó: A+ có 26 em; A có 15 em KẾT LUẬN Kết luận học kinh nghiệm: Với việc áp dụng “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp 3” đem lại hiệu cao giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Giáo viên học sinh hứng thú hơn, say mê học đạo đức 100% học sinh hoạt động cách hứng thú, tích cực chủ động Bằng việc tổ chức hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi có hiệu khuyến khích học sinh thực hành động, việc làm phù hợp với chuẩn mực hành vi qui định từ rèn luyện thói quen tích cực cho em Cuối học kì I 100% học sinh hồn thành hồn thành tốt mơn Đạo đức Các em cịn tích cực tham gia hoạt động giáo dục truyền thống , nhà trường tổ chức cho học sinh thăm viếng bia tưởng niệm liệt sĩ Học sinh tích cực tham gia ủng hộ vận động: Mua tăm ủng hộ người mù, ủng hộ bạn khó khăn hoạt động ni heo đất, góp tiền, quần áo sách ủng hộ bạn miền trung lũ lụt Giáo viên nhà trường nắm vững phương pháp dạy mơn Đạo đức Trong q trình giảng dạy linh hoạt áp dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học, tích cực sử dụng làm thêm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Kiến nghị: Việc học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường nhiệm vụ trọng tâm toàn thể đội ngũ cán giáo viên Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng giáo dục thầy giáo phải nhiệt tình tâm huyết, ham học hỏi, nghiêm khắc với thân việc rèn luyện ... "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp 3? ?? Mục đích đề tài Tìm biện pháp phù hợp, có hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp từ góp phần nâng cao hiệu giáo... trọng môn đạo đức * Năm học 20 03 - 2004, để khắc phục tồn học sinh, áp dụng “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn đạo đức? ?? kết tốt - Học sinh biết vận dụng chuẩn mực đạo đức học vào sống:... 30 41 30 41 27 41 27 41 30 41 27 - Tổng số học sinh lớp: 41 Trong đó: A+ có 26 em; A có 15 em KẾT LUẬN Kết luận học kinh nghiệm: Với việc áp dụng “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 3 ,

Từ khóa liên quan