0

Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

55 6,104 78
  • Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 17:07

Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…LỜI MỞ ĐẦUTrong thời đại hiện nay, hoạt động kinh doanh vô cùng khó khăn, các doanh nghiệp luôn phải đổi mới, cải tiến và đẩy mạnh truyền thông mới có thể theo kịp tốc độ phát triển. Những thay đổi nhanh về thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh tranh, do đó dù doanh nghiệp đưa ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tập trung cải tiến sản phẩm mà làm yếu đi công tác truyền thông cổ động, chưa thực sự khai thác hết thị trường trong nước, thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải tập trung toàn diện đến chiến lược marketing nếu muốn tồn tại và phát triển với uy tín ngày càng cao.Qua tìm hiểu, nhóm chúng tôi quyết định chọn cho mình đề tài “Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER. Nhóm chúng tôi xin chia đồ án làm 3 phần, với những nội dung của từng phần như sau: Phần I: Cơ sở lí luận về chiến lược Marketing. Phần II: Thực trạng chiếc lược Marketing của tập đoàn UNILEVER. Phần III: Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm OMO của tập đoàn UNILEVER.Do những kiến thức còn có phần hạn chế cũng như những phân tích còn chưa sắc sảo. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô. Cuối cùng chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Hồng Tuấn- giảng viên bộ môn chiến lược Marketing đã hướng dẫn tận tình để nhóm chúng tôi có thể hoàn thành đồ án này.Xin chân thành cảm ơn!GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang i Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hồn thiện chiến lược…MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . I DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU IV DANH MỤC HÌNH VẼ . IV DANH MỤC BẢNG BIỂU IV PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING. . 1 1.2.1.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ( SBU) . 2 1.2.1.3. Chiến lược cấp chức năng. 3 1.2.2. Phân tích mơi trường marketing 3 1.2.3. Mục tiêu chiến lược marketing . 3 1.3. Phương pháp xây dựng chiến lược Marketing 4 1.3.2.2. Căn cứ vào doanh nghiệp. . 6 1.3.3. Lựa chọn các thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm . 6 1.3.3.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu . 6 1.3.3.2. Định vị sản phẩm . 7 1.3.4. Chiến lược Marketing 7 1.3.4.1. Chiến lược sản phẩm . 7 1.3.4.2. Chiến lược giá cả . 8 1.3.4.3. Chiến lược phân phối 8 1.3.4.4. Chiến lược về truyền thơng cổ động . 10 PHẦN II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING . 13 CỦA TẬP ĐỒN UNILEVER 13 2.1. Giới thiệu tập đồn Unilever. . 13 2.1.1. Tổng quan về tập đồn Unilever. . 13 2.1.2. Mục tiêu của cơng ty. . 14 2.1.3. Sứ mệnh, tầm nhìn của cơng ty. 15 2.1.4. Sơ đồ tổ chức 16 2.2. Phân khúc thị trường . 16 2.3. Phân tích các thơng số tài chính của cơng ty . 18 2.3.1 Thơng số khả năng thanh tốn . 19 2.3.2 Thơng số hoạt động . 20 2.3.4. Thơng số về khả năng sinh lợi trên vốn đầu tư 21 2.4. Chiến lược định vị thị trường. 21 2.5. Chiến lược marketing của sản phẩm Omo. . 22 2.5.1. Sản phẩm . 22 2.5.2. Giá và chiến lược định giá. 23 2.5.3. Chiến lược phân phối . 24 2.5.4. Chiến lược cổ động 26 GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang ii Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…2.4.4.1. Quảng cáo và bán hàng trực tiếp 26 2.5.4.2. Marketing trực tiếp 27 2.5.4.3. Khuyến mãi 27 2.5.4.4. PR 27 2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing của bột giặt Omo 28 2.6.1. Môi trường vi mô . 28 2.6.1.1. Các trung gian marketing: . 28 2.6.1.2. Khách hàng : là đối tượng, là nhân tố tạo nên thị trường. . 28 2.6.1.3. Đối thủ cạnh tranh : Omo là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nên đối thủ cạnh tranh là tất yếu xảy ra, hiện nay sản phẩm cạnh tranh khốc liệt với Omo là tide của P&G . 29 2.6.1.4. Công chúng: có thể hỗ trợ hoặc chống lại những nỗ lực của Unilever Việt nam trong việc quảng bá thương hiệu do vậy để đạt được mục đích Unilever phải không ngừng quan tâm cũng như có hoạt động đẩy mạnh uy tín thương hiệu; . 30 2.6.2. Môi trường vĩ mô . 30 2.7. Phân tích mô hình SWOT 31 2.7.1. Điểm mạnh của công ty . 31 2.7.2. Điểm yếu của công ty 31 2.7.3. Cơ hội từ các yếu tố môi trường bên ngoài . 31 2.7.4. Thách thức từ các yếu tố môi trường bên ngoài . 32 2.8. Đánh giá chung về chiến lược marketing của OMO . 33 PHẦN III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM OMO . 38 CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER . 38 3.1. Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing 38 3.1.1. Nâng cao chất lượng và cải thiện sản phẩm 38 3.1.1.1. Mẫu mã, bao bì . 38 3.1.1.2. Đa dạng hóa và cải tiến chất lượng sản phẩm . 38 3.1.2. Nghiên cứu thị trường . 39 3.1.3. Đề xuất về chiến lược giá 40 3.1.3.1. Xây dựng một chiến lược giá phù hợp 40 3.1.3.2. Chính sách giá đối với sản phẩm mới . 41 3.1.3.3. Các chính sách về chiết khấu và hoa hồng 41 3.1.4. Đề xuất cho chiến lược phân phối 41 3.1.5. Đề xuất cho chính sách truyền thông cổ động . 42 3.1.6. Xây dựng phòng Marketing . 43 3.1.6.1. Thiết lập cơ cấu phòng ban . 43 3.1.6.2. Hoạt động các phòng ban 44 3.2. Đánh giá 44 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 48 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN . 49 GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang iii Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼNĂM 1890, LEVER MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA MÌNH RA KHỎI BIÊN GIỚI NƯỚC ANH, “BÀNH TRƯỚNG” SANG ÚC, CANADA, ĐỨC VÀ THỤY SĨ…ĐẾN THÁNG 1/1930, MỘT CUỘC SÁP NHẬP THẾ KỶ ĐÃ DIỄN RA, SỰ HỢP NHẤT GIỮA MARGARINE UNION VÀ LEVER BROTHERS ĐƯỢC THỰC HIỆN. MỘT LIÊN MINH MỚI ANH-HÀ LAN CÓ TÊN LÀ UNILEVER ĐÃ RA ĐỜI. HÌNH 2.1. LOGO CỦA UNILEVER 13HÌNH 2.2. LOGO CỦA SẢN PHẨM BỘT GIẶT OMO .14HÌNH 2.3. LOGO VÀ MỘT SỐ NHÃN HIỆU UNILEVER 14HÌNH 2.4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA UNILEVER TẠI VIỆT NAM .16HÌNH 2.5. BIỂU ĐỒ DOANH THU .18HÌNH 2.6. BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG .18HÌNH 2.7. BIỂU ĐỒ THÔNG SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 19HÌNH 2.8. BIỂU ĐỒ THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG 20HÌNH 2.9. BIỂU ĐỒ THÔNG SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI .21HÌNH 2.10. MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA OMO .23HÌNH 2.11. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LÝ DO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG OMO .34HÌNH 3.1.: CƠ CẤU PHÒNG MARKETING .44 DANH MỤC BẢNG BIỂUBẢNG 2.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA UNILEVER QUA CÁC NĂM 18BẢNG 2.3. THÔNG SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN ĐVT : LẦN .19BẢNG 2.4. THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG 20 BẢNG 2.5. THÔNG SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI ĐVT: % .21BẢNG 2.6. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI 29BẢNG 2.7. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI DÒNG BỘT GIẶT OMO .34BẢNG 2.8. ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA OMO 34BẢNG 2.9. CẢM NHẬN VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA OMO .35BẢNG 2.10. NGUYÊN NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG BỘT GIẶT OMO .35GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang iv Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang v Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING.1.1. Khái niệm, vai trò chiến lược Marketing.1.1.1. Khái niệm chiến lược, chiến thuật, chiến dịch.- Chiến thuật: Là các biện pháp giao chiến và đánh bại đối thủ trong một trận đánh.- Chiến lược: Là những biện pháp, kế hoạch chung nhằm giành kết cục lâu dài.- Chiến dịch: Toàn bộ các việc tập trung lực lượng để giải quyết nhiệm vụ nào đó.1.1.2. Khái niệm chiến lược Marketing.Chiến lược Marketing là cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu Marketing và thường liên quan đến 4P.• Thị trường mà doanh nghiệp sẽ cạnh tranh là gì (xác định thị trường).• Khách hàng của công ty là ai (xác định khách hàng trọng tâm).• Sản phẩm/dịch vụ của công ty sẽ được định vị như thế nào. Tại sao khách hàng lại mua sản phẩm của công ty mà không phải đối thủ cạnh tranh (định hướng chiến lược cạnh tranh).• Công ty sẽ thực hiện những cải tiến, thay đổi gì liên quan đến sản phẩm, giá, kênh, truyền thông…(marketing mix). Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường là khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là mục tiêu Marketing. Con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đến được mục tiêu đó thì gọi là chiến lược Marketing.Theo Philip Kotler: “ Chiến lược Marketing là hệ thộng luận điểm logic, hợp lý làm căn cứ chỉ đạo một đơn vị tổ chức tính toán cách giải quyết những nhiệm vụ Marketing của mình. Nó bao gồm các chiến lược cụ thể đối với các thị trường mục tiêu, đối với các phức hệ Marketing và mức chi phí cho Marketing”.1.1.3. Vai trò của chiến lược Marketing. Chiến lược MarketingMarketing Mix là hoạt động hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mại. Hoạch định chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp nắm vững cơ hội, nguy cơ, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của mình trên cơ sở đó có khả năng đối phó với những biến động của thị trường và được chiến lược thích hợp.Vai trò chiến lược Marketing chỉ có thể đạt được nếu doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch chiến lược Marketing hợp lý, tức là có sự gắn kết chặt chẽ của chiến lược Marketing Mix, của mọi bộ phận cá nhân hướng về thị trường mục tiêu đã lựa chọn. Xây dựng chiến lược Marketing đúng hướng tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh.GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 1 Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…1.2. Hoạch định chiến lược Marketing.Hình 1.1. Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing1.2.1. Các cấp chiến lược trong công tyChiến lược có thể phân chia theo ba cấp độ: cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng. 1.2.1.1. Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng phát triển của tổ chức. Công ty đã đang và sẽ hoạt động trong ngành kinh doanh hoặc những ngành kinh doanh nào? Và công ty sẽ quản lý các hoạt động kinh doanh đó ra sao?• Chiến lược tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ: giúp công ty có thể tập trung vào các nguồn lực vật chất, công nghệ, tài chính, quản trị tổng quát và các năng lực cạnh tranh của mình để cạnh tranh thắng lợi trên một lĩnh vực. • Chiến lược hội nhập dọc nghĩa là công ty đang sản xuất các đầu vào cho chính mình (hội nhập về phía sau, hay ngược chiều) hoặc phát tán các đầu ra cho chính mình (hội nhập về phía trước). • Chiến lược đa dạng hóa: Chiến lược này thường hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị, làm tăng sức mạnh thị trường tương đối so với đối thủ. 1.2.1.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ( SBU)Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh là tổng thể các cam kết và hành động giúp doanh nghiệp giành lợi thế cạnh tranh. Chiến lược kinh doanh phải chỉ ra được cách thức doanh nghiệp cạnh tranh trong GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 2 Nhóm 1 – CCQC03BNhu cầu và hành vi khách hàngMục tiêu, nguồn lực công tyĐối thủ cạnh tranh hiện tại, tương laiSWOTThị trường mục tiêuGiáTruyền thôngPhân đoạn thị trườngVị trí và sự khác biệt của công tyMục tiêu MarketingSản phẩmPhân phốiChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…các ngành kinh doanh khác nhau, xác định vị trí cạnh tranh cho các SBU và làm thế nào để phân bổ các nguồn lực hiệu quả.• Chiến lược dẫn đạo chi phí là tổng thể các hành động nhằm cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ có các đặc tính được khách hàng chấp nhận với chi phí thấp nhất trong mối quan hệ với tất cả các đối thủ cạnh tranh• Chiến lược tạo sự khác biệt: mục tiêu của chiến lược này là để đạt được lợi thế cạnh tranh của công ty bằng cách tạo ra các sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ) mà đuợc khách hàng nhận thấy là độc đáo về một vài đặc tính quan trọng. • Chiến lược tập trung: Chiến lược này hướng đến trực tiếp phục vụ nhu cầu của nhóm hay phân đoạn khách hàng hạn chế. Một chiến lược tập trung sẽ hướng vào kẽ hở thị trường cụ thể mà nó xác định về phương diện địa lý, loại khách hàng hay bởi phân đoạn của tuyến sản phẩm. 1.2.1.3. Chiến lược cấp chức năng.Chiến lược chức năng liên quan tới việc từng bộ phận chức năng trong tổ chức (R&D, Hậu cần, Sản xuất, Marketing, Tài chính, .) được tổ chức như thế nào để thực hiện được phương hướng chiến lược ở cấp độ doanh nghiệp và từng SBU trong doanh nghiệpChiến lược chức năng là một lời công bố chi tiết về các mục tiêu và phương thức hành động ngắn hạn được các lĩnh vực chức năng sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu ngắn hạn của các SBU và mục tiêu dài hạn của tổ chức.1.2.2. Phân tích môi trường marketingTheo Philip Kotler, môi trường marketing của một doanh nghiệp bao gồm những tác nhân và những lực lượng nằm ngoài chức năng quản trị marketing của doanh nghiệp và tác động đến khả năng quản trị marketing của doanh nghiệp và tác động đến khả năng quản trị marketing, trong việc phát triển cũng như duy trì các trao đổi có lợi đối với khách hàng mục tiêu.môi trường marketing được phân chia thành hai nhóm: môi trường vĩ mô và môi trường vi mô.1.2.3. Mục tiêu chiến lược marketing Mục tiêu của chiến lược marketing thể hiện ở các chỉ tiêu cơ bản : sản lượng tiêu thụ, doanh thu, thị phần, …mà chiến lược marketing đó cần đạt được, và được xác định căn cứ vào: Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Các kết quả từ phân tích môi trường Các khả năng và nguồn lực hoạt động marketing .GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 3 Nhóm 1 – CCQC03BChiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược…1.3. Phương pháp xây dựng chiến lược Marketing1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing1.3.1.1. Môi trường vĩ mô.Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế bao gồm những yếu tố tác động đến khả năng chi tiêu của khách hàng như: phân phối thu nhập và tiết kiệm, nợ, khả năng vay tiền. Do đó, các nhà Marketing phải nhận biết được các xu hướng chính về thu nhập trong dân chúng và những thay đổi về chỉ tiêu của các nhóm dân chúng khác biệt. Phân phối thu nhập. Tiết kiệm, nợ tín dụng.Môi trường tự nhiên: Bao gồm các nguồn tài nguyên thiên nhiên được xem là những nhân tố đầu vào cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp và còn có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp đó. Một số xu hướng của môi trường tự nhiên có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động Marketing của một doanh nghiệp như sau: Sự khan hiếm nguồn nguyên vật liệu. Chi phái năng lượng tăng. Mức độ ô nhiễm tăng. Môi trường công nghệ: tiến bộ khoa học kĩ thuật tác động đến thị trường ở nhiều mặt như: Làm thay đổi căn bản hay xóa bỏ hoàn toàn các sản phẩm hiện hữu. Kích thích sự phát triển những sản phẩm liên quan hoặc không liên quan đế kĩ thuật mới.Việc áp dụng công nghệ mới giúp các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới và làm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Sự phát triển công nghệ phụ thuộc rất nhiều vào sự đầu tư công tác nghiên cứu và phát triển.Môi trường chính trị - luật pháp: Hiện nay có khá nhiều đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ của các nhà Marketer phải nắm vững những đạo luật bảo vệ cạnh tranh, người tiêu dùng và xã hội. Các thể chế, định hướng chính trị. Hệ thống pháp luật hiện hành. Định hướng chung của nền kinh tế. Vai trò của chính phủ đối với nền kinh tế.Môi trường văn hóa – xã hội: Xã hội mà con người có lớn lên trong đó đã định hình GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 4 Nhóm 1 – CCQC03B[...]... của độc giả tạo ra dư luận có lợi GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 27 Nhóm 1 – CCQC03B Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing của bột giặt Omo 2.6.1 Môi trường vi mô 2.6.1.1 Các trung gian marketing: Các trung gian này có nhiệm vụ giúp Unilever Việt Nam truyền thông, bán và phân phối sản phẩm đến với người tiêu dùng Trung gian phân phối: Omosản phẩm. .. trà, các sản phẩm chăm sóc vệ sinh răng miệng (trà Lipton nhãn vàng, Lipton Icetea, nước mắm và bột nêm Knorr) Và Omo là một trong những sản phẩm nổi tiếng của công ty Unilever GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 13 Nhóm 1 – CCQC03B Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược Hình 2.2 Logo của sản phẩm bột giặt OMO Unilever đã tăng trưởng mạnh qua các cuộc thôn tính, mua bán diễn ra trên phạm vi toàn cầu Những... động Đây cũng chính là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp 1.3.4.1 Chiến lược sản phẩm Một chiến lược marketing được xây dựng trên bằng 4P sẽ bắt đầu từ chính sách về sản phẩm Đây là một điều hợp lý vì điều thiết yếu nhất của một doanh nghiệp là phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ để đưa ra thị trường Chính sách sản phẩm là xương sống của chiến lược Marketing, là yếu tố cơ bản đầu tiên mà doanh... bẩn • Omo - Tết làm điều phúc • Omo - Đánh bật 99 vết bẩn khó giặt Chiến lược định vị này trất thành công vì khi nghĩ đến Omo người ta nghĩ ngay đến đặc tính “trắng sạch” Để làm được điều này, công ty đã đưa ra rất nhiều chiến lược như: Omo – áo trắng ngời sáng tương lai”, Omo mẩu quảng cáo nêu bật tính năng giặt GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 21 Nhóm 1 – CCQC03B Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược ... tới việc lựa chọn sản phẩm như tính tiện dụng sản phẩm, tính năng sản phẩm họ cần, mẫu mã… để đáp ứng được điều đó Unilever đã cho ra nhiều dòng sản phẩm Omo đáp ứng tối đa những sở thích đa dạng + Những người thích quần áo trắng sạch : Omo trắng sạch, đánh bật 99% vết bẩn + Nhóm người thích trắng sạch và mùi thơm để khẳng định mình, Unilever cho ra đời sản phẩm Omo hương ngàn hoa, Omo matic… GVHD:... Mục đích của việc bán hàng cá nhân không chỉ đơn thuần nhằm bán được món hàng mà còn bao hàm nhiều mục đích khác Chẳng hạn như thu thập thông tin về nhu cầu, giúp khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm, quan hệ, phục vụ tốt để lưu giữ khách hàng GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 12 Nhóm 1 – CCQC03B Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược PHẦN II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER. .. GVHD: Phan Hồng Tuấn Trang 7 Nhóm 1 – CCQC03B Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược doanh như lợi nhuận, vị thế và an toàn Nội dung cụ thể của chiến lược sản phẩm bao gồm: • Xác định khối lượng, danh mục những sản phẩm đưa vào tiêu thụ trên thị trường • Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới 1.3.4.2 Chiến lược giá cả Giá cả là một trong bốn tham số Marketing hỗn hợp cơ bản Trong kinh doanh giá cả là... lý đó các nhà sản xuất bột giặt đã tạo ra những dòng sản phẩm làm hài lòng đại đa số khách hàng Hiện nay trên thi trường có khá nhiều loại bột giặt của các nhà sản xuất khác nhau, bởi vậy nên có sự cạnh tranh quyết liệt để giành được thị phần của các doanh nghiệp Dưới đây là bảng so sánh những đặc điểmcủa nhãn hiệu bột giặt Omo so với Tide, Vì dân Bảng 2.6 So sánh đặc điểm của các sản phẩm cùng loại... nửa 2.4 Chiến lược định vị thị trường Định vị là một trong những khâu mà Unilever làm tốt nhất Với Omo, không một ngừơi tiêu dùng nào mà lại không biết sản phẩm này Bằng những chiến lược định vị của công ty, Omo đã tạo ra những sự khác biệt đối với đối thủ cạnh tranh Bột giặt Omo được định vị bằng những slogan sau: • Omo - Đánh bật ngay vết bẩn đã khô • Omo - Chuyên gia giặt tẩy vết bẩn • Omo - Học... Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược Hình 2.10 Một số sản phẩm của OMO 2.5.2 Giá và chiến lược định giá Giá là thành phần không kém phần quan trọng trong Marketing mix bao gồm giá bán sỉ, giá bán lẻ, chiết khấu, giảm giá, tín dụng Giá phải tương xứng với giá trị nhận được của khách hàng và có khả năng cạnh tranh Nhận biết 80% người tiêu dùng Việt Nam sống ở vùng nông thôn có thu nhập thấp, Unilever . tài Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER. Nhóm chúng tôi xin chia đồ án làm 3 phần, với những nội dung của. CCQC03B Chiến lược Marketing Hoàn thiện chiến lược Hình 2.2. Logo của sản phẩm bột giặt OMOUnilever
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER, Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER, , Hoạch định chiến lược Marketing., Khái niệm chiến lược Marketing. Các cấp chiến lược trong công ty, Phân tích mơi trường marketing Mục tiêu chiến lược marketing, Những căn cứ để xây dựng chiến lược Marketing, Chiến lược Marketing, Mục tiêu của công ty., Phân khúc thị trường, Phân tích các thơng số tài chính của cơng ty, Thơng số khả năng thanh tốn, Thông số hoạt động, Chiến lược định vị thị trường., Chiến lược marketing của sản phẩm Omo. 1. Sản phẩm, Giá và chiến lược định giá., Chiến lược phân phối, Chiến lược cổ động, Phân tích mơ hình SWOT 1. Điểm mạnh của cơng ty, Điểm yếu của công ty, Cơ hội từ các yếu tố mơi trường bên ngồi, Đánh giá chung về chiến lược marketing của OMO, Nghiên cứu thị trường, Đề xuất về chiến lược giá, Đề xuất cho chiến lược phân phối, Đề xuất cho chính sách truyền thơng cổ động, Đánh giá Xây dựng phòng Marketing

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1. Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Hình 1.1..

Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1.2: Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Hình 1.2.

Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2.2. Logo của sản phẩm bột giặt OMO - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Hình 2.2..

Logo của sản phẩm bột giặt OMO Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 2.4. Sơ đồ tổ chức của Unilever tại Việt Nam - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Hình 2.4..

Sơ đồ tổ chức của Unilever tại Việt Nam Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 2.2. Tình hình tài chính của Unilever qua các năm - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.2..

Tình hình tài chính của Unilever qua các năm Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 2.3. Thông số khả năng thanh toán ĐVT: lần - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.3..

Thông số khả năng thanh toán ĐVT: lần Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 2.4. Thông số hoạt động - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.4..

Thông số hoạt động Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 2.5. Thông số về khả năng sinh lợi ĐVT: % - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.5..

Thông số về khả năng sinh lợi ĐVT: % Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.10. Một số sản phẩm của OMO - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Hình 2.10..

Một số sản phẩm của OMO Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 2.6. So sánh đặc điểmcủa các sản phẩm cùng loại - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.6..

So sánh đặc điểmcủa các sản phẩm cùng loại Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 2.7. Mức độ hài lòng với dòng bột giặt OMO. - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.7..

Mức độ hài lòng với dòng bột giặt OMO Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 2.11. Biểu đồ thể hiện lý do khách hàng sử dụng OMO - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Hình 2.11..

Biểu đồ thể hiện lý do khách hàng sử dụng OMO Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2.10. Nguyên nhân của khách hàng không sử dụng bột giặt OMO. FrequencyPhần trăm Giá trị phần trăm - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.10..

Nguyên nhân của khách hàng không sử dụng bột giặt OMO. FrequencyPhần trăm Giá trị phần trăm Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2.9. Cảm nhận về dịch vụ chăm sóc khách hàng của OMO. Tần sốPhần trăm Giá trị phần trăm - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER

Bảng 2.9..

Cảm nhận về dịch vụ chăm sóc khách hàng của OMO. Tần sốPhần trăm Giá trị phần trăm Xem tại trang 41 của tài liệu.
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm bột giặt OMO của tập đoàn UNILEVER
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Xem tại trang 54 của tài liệu.

Từ khóa liên quan