0

Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint

32 188 0
  • Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 13:20

Tài liệu Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint bao gồm thanh thực đơn trong chế độ 2D; các thanh công cụ phím tắt; tạo nền 3D cho đối tượng, chỉnh sửa bề mặt đất đánh bóng; ghép cong...   Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint  Thanh thực đơn trong chế độ 2D ­ Gồm có : * Mục quản lý tệp file New Tạo file mới Open  Mở file có sẵn Save Lưu file Save  someLưu file theo vùng đã chọn Save  as  Lưu file với tên khác Import Nhập file * Mục xem  Zoom Window phóng to theo khung qt  Zoom All   phóng to tất cả đối tượng trong màn  hình làm việc Full Screen chế độ tồn màn hình * Mục dây vẽ  Point  đánh dấu điểm Line  dây vẽ thẳng Arc  vẽ cung trịn bằng 3 điểm Spline  dây vẽ cong Polyline  dây vẽ đa tuyến Circle  dây vẽ đường trịn Ellipse  dây vẽ đường ellip Rectangle  dây vẽ hình chữ nhật Polygon  dây vẽ ngũ giác Star  dây vẽ ngơi sao * Mục chỉnh sửa  Undo  Hủy bỏ Redo  Làm lại Cut  Cắt đối tượng Coppy  Sao chép đối tượng Paste  Dán đối tượng vừa sao chép hoặc cắt Delete  xóa đối tượng Trim  cắt bỏ dây thừa Extend  bắn dây Join  Nối dây Offset  Tạo dây song song tùy khoảng cách * Mục biến đổi Move  Di chuyển đối tượng Rotate  Xoay đối tượng Mirror  Lật đối tượng Scale Thay đổi kích thước Make same size  Thay đổi kích thước theo  đối tượng có sẵn * Mục Art Surface Region Relief  Tạo mặt phẳng 3D theo khung dây kín Lofting  Tạo mặt cong 3D theo đường cong Combine Ghép khung lưới 3D Reconstruct Meshes  Tái tạo lại khung lưới 3D * Mục lập trình  Toolpath  wizard      Lập trình         Export toolpaths  Xuất file đục *  Mục đo Point  Đo tọa độ trên màn hình làm việc Distance  Đo khoảng cách Lines angle  Đo góc  Thanh thực đơn trong chế độ 3D  * Mục Model     New Model  Tạo mặt phẳng 3D theo khung dây   Crop Model  Cắt mặt phẳng 3D Transform Z  Chỉnh sửa mặt phẳng 3D   Các thanh cơng cụ phím t ắ    t  Thanh cơng cụ chung ­ Là những lệnh chung của những phần mềm như : tạo mới file, mở file sẵn có, lưu file, Thanh cơng cụ vẽ dây ­ Các loại dây vẽ dùng để tạo nên hình thù của đối tượng cần làm, và cịn nhiều ứng dụng khác Tên dây vẽ Trên thanh   Trên thanh th  ực  đ     ơn  cơng cụ Điểm Draw =>point Dây thẳng Draw => Line Vẽ cung trịn bằng 3  điểm Draw => Arc Dây uốn cong Draw => Spline Dây đa tuyến Draw => Polyline Dây đường trịn Draw => Circle Dây ellip Draw => Ellipse Dây hình chữ nhật Draw => Rectangle Dây ngơi sao Draw => Star Dây ngũ giác Draw => Polygon (*) dây đa tuyến  Hình vẽ (*)  gồm có các loại dây  Line dây thẳng Arc,3Pts Arc,star+center+angle Arc,endpts+angle Arc,endpts+radius dây cung trịn Spline dây uốn cong Smooth Tùy chọn Auto­join tự động nối dây  Thanh cơng cụ transform ( xoay, lật, di chuyển  ) ­ Là các lệnh để tùy chỉnh cho dây vẽ, khung lưới 3D, hình ảnh,  ­  chỉnh sửa kích thước đối tượng  (Alt+4) ­ X­dir size là kích thước chiều ngang so  với màn hình làm việc ­ Ydir size là kích thước chiều dọc so với   màn hình làm việc  Thanh cơng cụ hiệu chỉnh ­ Dùng để hiệu chỉnh các hình học 2D như : cắt, nối dài, bo vát góc     cắt dây (Alt+8)    nối thêm dây (Alt+9)         bắn thêm dây song song với dây  có trước theo kích thước tùy ý (Alt+5) Offset Dist: khoảng cách bắn dây Number of steps số dây bắn ra Corner góc tạo  Thanh cơng cụ đo ­ Lệnh dùng để đo khoảng cách, đo góc, đo tọa độ  Thanh hiển thị ­ Dùng để ẩn hoặc hiện đối tượng Thanh cơng cụ view ­ Dùng để can thiệp hoặc quản lý nhanh khi đang xem đối tượng Thanh cơng cụ điêu khắc  ­ Dùng cho các thao tác và chuyển đổi qua lại giữa vẽ, điêu khắc, hình nổi, gia cơng Thanh cơng cụ bắt điểm Dùng để  bắt điểm trên những đối tượng như dây vẽ,  khung lưới  ­  Bảng hiển thị lệnh và bảng màu ­ bảng hiển thị các lệnh mà ta dùng, có thể điều chỉnh, tùy chọn để thêm tiện ích cho các lệnh đó ­ Bảng màu giúp chúng ta chọn những màu khác nhau để phân vùng làm việc   Chú ý :  nếu trên màn hình làm việc khơng hiển thị được hết những thanh cơng cụ trên thỳ có  thể vào  View  ­> System toolbars và Command toolbars    tích vào những dịng lệnh trong đó   Tạo nền 3D cho đối tượng  - Nền 3D dùng để tạo 1 mặt phẳng, có thể tạo hình khối 3D từ mặt phẳng đó lên, cũng được coi là  tạo hình thù của sản phẩm cần làm - Ví dụ : tạo nền 3D cho khung hình chữ nhật - Vào chế độ 3D   rồi qt hoặc chọn khung cần tạo nền 3D ­sau đó chọn  Model       New Model (1)     ( lệnh tạo nền 3D ) ­ chú ý sang bên phải của màn hình làm việc  ­ ơ Len(X)  và  Width(Y) là 2 ơ kích thước của khung hình cần tạo nền vàng ( ơ X là  chiều ngang, Y là chiều dọc so với màn hình làm việc ) ­ ơ Magin là độ rộng thêm của nền 3D so với khung dây ( tính theo mm) ­ ơ XY Step là độ phân giải ( độ sắc nét của khối đất cần tạo nên từ nền vàng đó ). Tùy  chỉnh theo kích thước của khung cần tạo nền 3D.  + Thơng số thường dùng là 0.1 hoặc 0.15 khi 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint,