0

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương mở đầu - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

6 61 0
  • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương mở đầu - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 12:38

Môn học Kỹ năng truyền thông giúp người học: Nắm vững các kiến thức về truyền thông, nguyên tắc truyền thông cơ bản; phát triển kỹ năng thuyết trình, hội họp, giao tiếp nơi công sở, làm việc nhóm và kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn xin việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt kiến thức chi tiết. 8/12/2018 NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Đề Cương Chi Tiết GV: Ths LÊ THỊ NGỌC TIỀN LOGO THÔNG TIN CHUNG HỌC PHẦN MỤC TIÊU MÔN HỌC NHIỆM VỤ SINH VIÊN Bộ môn: QTKD – MARKETING Ngành dạy: Các khối ngành Kinh tế Email: ltntien@agu.edu.vn ĐT: 0918 000 634 ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG MÔN HỌC TÀI LIỆU HỌC TẬP KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN CHUNG HỌC PHẦN MS học phần: BUS104 1 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG THƠNG TIN CHUNG HỌC PHẦN Giờ tín hoạt động Số tín chỉ: Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết Học phần: bắt buộc Thảo luận: 30 tiết Học phần tiên quyết: khơng có Tự học: 90 tiết 8/12/2018 MỤC TIÊU MÔN HỌC THÔNG TIN CHUNG HỌC PHẦN Số tiết lý thuyết Số tiết thực hành Kỹ hội họp 5 Kỹ giao tiếp nơi công sở Kỹ làm việc nhóm Kỹ vấn xin việc Nội dung DCCT, tổng quan truyền thông Kỹ thuyết trình Tổng 30 Nắm vững kiến thức truyền thông, nguyên tắc truyền thông Phát triển kỹ thuyết trình, hội họp, giao tiếp nơi cơng sở, làm việc nhóm kỹ viết CV, kỹ vấn xin việc 30 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN MỤC TIÊU KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN TỰ HỌC TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU Dự lớp Bài tập • Nghe giảng • Theo hướng dẫn học tập GV • Thảo luận nhóm • Thuyết trình theo chủ đề cho trước • Tình đóng vai KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG TÌM HIỂU THƠNG TIN THỰC TẾ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8/12/2018 QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC  Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ buổi học Trong trường hợp nghỉ học lý bất khả kháng phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ hợp lý Sinh viên vắng buổi học dù có lý hay khơng có lý bị coi khơng hồn thành khóa học phải đăng ký học lại vào học kỳ sau KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC Quy định nộp Nộp in, gửi email Quy định 1923A trường DHAG Bài nộp trễ trừ điểm/ngày nộp trễ Những giống điểm  Học phần thực nguyên tắc tôn trọng người học người dạy Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến trình dạy học bị nghiêm cấm  Sinh viên phải học quy định Sinh viên/học viên trễ phút sau học bắt đầu không tham dự buổi học  Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác q trình học  Tuyệt đối khơng ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng thiết bị điện thoại, máy nghe nhạc học  Máy tính xách tay, máy tính bảng thực vào mục đích ghi chép giảng, tính tốn phục vụ giảng, tập, tuyệt đối khơng dùng vào việc khác KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG ĐÁNH GIÁ Kỹ thuyết trình: 35% Kỹ hội họp: 20% Kỹ giao tiếp nơi công sở : 35% 10% dự lớp, phát biểu Điểm thưởng: phát biểu 10 lần tính điểm cộng (0.1/lần) Tính theo thang điểm 10 … 10 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8/12/2018 ĐÁNH GIÁ Kỹ Thuyết trình Điểm Cá nhân Nhóm 15% Cách thực 20% Thuyết trình nhóm, cá nhân báo cáo Vắng mặt: điểm 20% GV cho chủ đề, họp nhóm lớp, nộp biên bản, trả lời câu hỏi Hội họp Giao tiếp nơi công sở ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 35% Thời gian thuyết trình: Thiết kế silde Nội dung Ngôn ngữ thể Cách trình bày Giải tình 12 phút/nhóm (2 SV) • Chủ đề (bốc thăm) • Thuyết trình theo trình tự • Khơng trả lời câu hỏi • Thiết kế slide PowerPoint • Tự chuẩn bị thiết bị cần thiết cho buổi thuyết trình ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG HỘI HỌP a) Thời gian : 60 phút b) Nội dung đề: Điểm nhóm 06 GV cho chủ đề hội họp thành viên/ (2 trang) nhóm Trả lời câu hỏi câu hỏi chủ đề giải tình liên quan đến kỹ giao tiếp nơi công sở 8/12/2018 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 2: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 12 Tiết Tiết Tổng quan Kỹ thuyết trình A CÁC KHÁI NIỆM KỸ NĂNG, TRUYỀN THÔNG, KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Chuẩn bị cho thuyết trình Q TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THƠNG TIN B Sau thuyết trình C CÁC KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG CƠ BẢN Thực hành thuyết trình hồn chỉnh KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG HỘI HỌP KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ NỘI DUNG (12 tiết) Tổng quan hội họp Các thành viên vai trò họ họp Các kỹ thuật hỗ trợ hội họp THỰC HÀNH Tiết KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Định nghĩa giao tiếp? Giao tiếp nơi công sở Rào cản giao tiếp KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8/12/2018 Chương KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG KỸ NĂNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC NỘI DUNG (12 tiết) NỘI DUNG (8 tiết) 5.1 Vai trị làm việc nhóm 5.2 Vai trị trưởng nhóm 6.1 Tầm quan trọng CV xin việc 5.3 Vai trò thành viên nhóm 6.2 Cách viết CV xin việc hiệu 6.3 Những điều cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ xin việc 6.3 Thực hành viết CV vấn xin việc mẫu lớp 5.4 Những điều nên và khơng nên làm làm việc nhóm 5.5 Cách thức làm việc nhóm có hiệu KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG TÀI LIỆU HỌC TẬP  Tài liệu chính:  [1] Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng (2015), Kỹ truyền thông, Trường Đại Học An Giang  Tài Liệu Tham Khảo:  [1] Business Edge (2006), Giao tiếp quản lý: để tránh lỗi giao tiếp ngày.Tp Hồ Chí Minh: NXB Trẻ  [2] Business Edge (2006), Hội họp thuyết trình Tp Hồ Chí Minh:NXB Trẻ  [3] Dale Carnegie (2015), Đắc Nhân Tâm Tp.Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh  [4] Nguyễn Hữu Thân (2007), Truyền thông giao tiếp kinh doanh để hội nhập tồn cầu Tp Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê  [5] Tony Buzan (2013), Bản đồ tư công việc Hà Nội: NXB Lao Động Xã Hội KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Site học: https://sites.google.com/site/ kynangtruyenthong1415/ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG ... TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THƠNG TIN B Sau thuyết trình C CÁC KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CƠ BẢN Thực hành thuyết trình hồn chỉnh KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG HỘI HỌP KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG... đến kỹ giao tiếp nơi công sở 8/12/2018 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THƠNG CHƯƠNG 2: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 12 Tiết Tiết Tổng quan Kỹ thuyết trình A CÁC KHÁI NIỆM KỸ NĂNG, TRUYỀN THƠNG, KỸ NĂNG TRUYỀN... Các kỹ thuật hỗ trợ hội họp THỰC HÀNH Tiết KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Định nghĩa giao tiếp? Giao tiếp nơi công sở Rào cản giao tiếp KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8/12/2018 Chương KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG KỸ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương mở đầu - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền,

Từ khóa liên quan