0

am nhac 8 chuan kien thuc

90 681 0
  • am nhac 8 chuan kien thuc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:11

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n So¹n: 16/8/2010 Gi¶ng: 17/8/2010 8a; 8b………………… TiÕt 1 HỌC HÁT BÀI : MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG I/Mục tiêu : - HS h¸t ®óng giai ®iƯu vµ lêi ca bµi mïa thu ngµy khai trêng. - Hát đúng giai điệu,biết thể hiện đảo phách ,ngân đủ 3 phách . - HS biÕt tr×nh bµy bµi qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thĨ: Hoµ giäng, lÜnh xíng ®èi ®¸p. - Thơng qua bài hát giáo dục h/s tình cảm gắn bó với trường lớp II. Chn bÞ - Nhạc cụ - §µn vµ h¸t thn thơc bµi h¸t mïa thu ngµy khai trêng. III/Tiến trình dạy -học ; 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 3.Bài mới : Học hát bài “Mùa thu ngày khai trường” ! HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG _GV giới thiệu tác giả tác phẩm : Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta. Khi thời gian đó trôi đi chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái trường, về Thầy cô giáo, kỉ niệm về những người bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi người. Bài hát đầu tiên trong năm học sẽ làm ta nhớ về mái trừơng thân thuộc trong một ngày khó quên - Ngày khai trường. Nhạc só Vũ Trọng Tường đã sáng tác rất nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi và được nhiều bạn nhỏ đón nhận. Hôm nay, các em sẽ được học một trong những bài hát của Nhạc só đó là bài Mùa thu ngày khai trường. _Cho hs nghe bài hát mẫu Học hát bài : Mùa thu ngày khai trường! Nhạc và lời : Vũ Trọng Tường - 1 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n _Hs đọc lời ca : Nêu ý nghĩa bài hát ? _GV đàn để hs luyện thanh theo Mẫu âm : mi i i ma a ma a mà _Tập hát lời ca theo đàn theo lối móc xích . +GV đàn và hát từng câu tứ 2 đến 3 lần để hs nghe và hát theo +HS nghe và hát nhẩm theo. +GV đàn và bắt nhòp cho HS hát câu 1 (2 - 3 lần). +GV nhận xét và sửa sai cho HS nếu có +GV đàn và gọi tổ 1 trình bày lại câu 1 -Tiến hành tập tương tự với các câu còn lại của đoạn 1. -Khi tập xong đoạn 1 GV hướng dẫn HS hát hoàn chỉnh đoạn 1. -GV nhận xét -Đoạn 2 tiến hành tập tương tự như đoạn 1. *Chú ý : các kí hiệu âm nhạc như :Dấu luyến dấu nối ngân dài đủ 3 phách _ Ghép cả bài _Sau khi hát thuộc cả bài hát gv cho hs đứng hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hoặc vận động theo nhạc * Chú ý : Những chỗ đảo phách _Hát tập thể theo nhạc đệm - tập hát đúng nhịp phách … Dạy hát và học hát IV Củng cố : - GV cho hs hát tập thể từ 1→ 2 lần theo nhạc đệm V Dặn dò : - Ơn bài và trả lời câu hỏi SGK - HS học thuộc bài hát - Tự vận dụng và áp dụng mét số động tác của riêng mình vào bài hát. - HS sưu tầm 1 số bài hát về mùa thu. Hà Nội Mùa Thu , Nhớ Mùa Thu Hà Nội - HS chuẩn bò tiết 2. - 2 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n ƠN BÀI HÁT MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG TÂP ĐỌC NHẠC :TĐN SỐ 1 I/Mục tiêu: _Hs hát thuộc bài hát và tập biểu diễn _Qua bài TĐN hs làm quen cách đọc móc đơn ®øng tríc 2 móc kép II/ Chn bÞ - Nhạc cụ quen dùng - Tập đàn và hát bài TĐN số 1 III/TiÕn tr×nh d¹y häc 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc 2. KiĨm tra bµi cò 3.Bài mới : _ Ơn bài hát _Tập đọc nhạc số 1 HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG Nội dung1 Ơn bài hát : -GV ghi bảng. -HS ghi bài vào vở. -GV mở bài hát mẫu cho HS nghe. HS nghe để so sánh và sửa những chỗ còn sai. -HS chú ý nghe và cảm nhận giai điệu, lời ca. -GV đàn và hướng dẫn HS luyện thanh. -GV đàn giai điệu bài hát và bắt nhòp cho cả lớp hát lại bài hát. -HS hát. -GV nhận xét và sửa sai cho HS -GV gọi 2-3 HS trình bày lại bài hát. -GV đàn và yêu cầu 1 nửa lớp trình bày đoạn 1, nửa còn lại hát đoạn 2. Sau đó đổi phần trình bày. -GV mở nhạc đệm và cả lớp trình bày lại bài hát: +Lần 1: Nam hát câu 1, nữ hát câu 2. Đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng. 1. Ơn bài hát : Mùa thu ngày khai trường Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường Bảng phụ - 3 - Tiết 2 Ns: 30/8/2010 Nd: 31/8/2010 8a …… Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n +Lần 2: 1 HS hát lónh xướng đoạn 1. Cả lớp hát hoà giọng đoạn 2. _Hs hát tập thể và sữa những chỗ hs hát chưa chính xác _Hát kết hợp vận động vài động tác phụ họa _Tập cho hs tập biểu diễn tốp ca _GV nhận xét Nội dung 2 TĐN : _GV giới thiệu bài hs nhận xét cao độ trường độ bài TĐN số 7 _Hs đọc gam Cdus (5 âm)và trục âm _Gõ tiết tấu chủ đạo _Hs đọc tên nốt và cao độ của bài _GV đàn giai điệu từng câu hs nghe và đọc theo _Ghép tồn bài với hòa âm _Hs luyện đọc theo tổ nhóm hoặc cá nhân có ghép lời ca * Chú ý : Đọc đúng tiết tấu móc kép -GV tập cho HS gõ tiết tấu bài TĐN. -Khi HS biết cách gõ tiết tấu. GV tập cho các em áp dụng gõ vào bài TĐN. +Lưu ý: Gõ tiết tấu là mỗi nốt chúng ta gõ 1 cái. -Khi HS biết phân biệt cách gõ tiết tấu và gõ phách. GV chia lớp làm 2 nhóm: 1 bên gõ tiết tấu, 1 bên gõ phách và đọc TĐN. Sau đó đổi ngược lại cách trình bày. Tiết tấu chủ đạo: 2.Tập đọc nhạc bài : Chiếc đèn ơng sao Nh¹c sü Ph¹m Tuyªn IV.cđng cố : - Hs hát tập thể từ 1 đến 2 lần kết hợp gõ phách - Hs tập đọc nhạc bài TĐN số 1 hai lần theo nhạc đệm - GV nhận xét giờ 5.Dặn dò : - Hs ơn lại bài hát và ơn bài TĐN số 1 -Trả lời câu hỏi ở SGK - 4 - Giáo án Âm nhạc 8 Trờng THCS Bằng Vân - HS chuaồn bũ tieỏt 3 ễN BI HT MA THU NGY KHAI TRNG ễN TP C NHC :TN S 1 ANTT - Nhc s Trn Hon v bi hỏt Mt mựa xuõn nho nh I/Mc tiờu: _Hs hỏt thuc bi hỏt v tp biu din cú hỏt ui _Qua bi TN hs c tt bi cú múc n i vi múc kộp _ Nghe bit bi hỏt -Bit v thõn th s nghip ca nhc s Trn Hon II/Chuẩn bị: _Nhc c quen dựng a ANTT _Bng ph chộp bi TN s 1 _Mt s hỡnh nh v nhc s Trn Hon III. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra b i c : Bi c : c bi TN s 1 3.Bi mi :_ ễn bi hỏt _ễn tp c nhc s 1 _ANTT Nhc s Trn Hon v bi hỏt Mt mựa xuõn nho nh HOT NG DY - HC NI DUNG Noọi dung 1 : _GV cho hs nghe li bi hỏt v tp hỏt ui on 2 _Hs hỏt tp th v sa nhng ch hs hỏt cha chớnh xỏc _Hỏt kt hp vn ng vi ng tỏc ph ha _Tp cho hs tp biu din tp ca _GV nhn xột 1. ễn bi hỏt : Mựa thu ngy khai trng Nhc v li: V Trng Tng - 5 - Tit 3 Ns: 6/9/2010 Nd: 7/9/2010 8a Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n Nội dung 2 : _Hs đọc gam Cdus (5 âm)và trục âm _GV cho nghe HA giai điệu hs nghe và đọc theo – Hs đọc bài kết hợp gõ nhịp 2/4 _Ghép tồn bài với lời ca _Hs luyện đọc theo tổ nhóm hoặc cá nhân có ghép lời ca - GV nhận xét Nội dung 3 : _GV giới thiệu tóm tắt vài nét về tiểu sử Nhạc só Trần Hoàn là nhạc só đã có nhiều 2. Ơn tập đọc nhạc bài : Tiết tấu chủ đạo: 3. ANTT Nhạc sĩ Trần Hồn Bài hát : “Một mùa xn nho nhỏ” - 6 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n đóng góp cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà. +Năm 1945 nhạc só đã tham gia công tác như uỷ viên thường vụ HS cứu quốc Huế… +Năm 1947 ông sáng tác ca khúc Con chim non. +Năm 1948 ông hoạt động ở liên khu IV và đã sáng tác rất nhiều ca khúc mang phong cách khác nhau. -GV cho nghe bài hát Lời người ra đi. HS chú ý nghe. -GV gọi HS đọc phần 2 - giới thiệu bài hát. +HS đứng lên đọc. -GV giới thiệu đôi nét về bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. Và mở bài hát mẫu cho HS nghe khoảng 1-2 lần. -HS nghe và hát nhẩm theo. cho xem ảnh nhạc sĩ - Kết hợp nghe nhạc nền bài hát “Một mùa ….” _Qua đĩa ANTT cho hs nghe 1 số bài hát tiêu biểu của NS Trần Hồn _Cho nge bài hát sau đó gợi ý cho hs phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi nghe bài hát IV.cđng cè : _Hs hát tập thể từ 1 đến 2 lần kết hợp gõ phách _Hs tập đọc nhạc bài TĐN số 1 hai lần theo nhạc đệm _GV nhận xét giờ V.Dặn dò : - Hs ơn lại bài hát và ơn bài TĐN số 1 -Trả lời câu hỏi ở SGK HỌC HÁT BÀI - 7 - Tiết 4 Ns: 13/09/10 Nd:14/9/10 8a . Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n LÍ DĨA BÁNH BỊ I/ Mục tiêu : - Học sinh hát đúng giai điệu bài hát cao trường độ . Biết sử lí hơi thở phù hợp với tính chất của bài hát . II/ Chn bÞ _Nhạc cụ +ghi âm giai điệu bài hát . _Bảng phụ chép sẵn bài hát . III/ TiÕn tr×nh d¹y häc 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc 2/ kiểm tra b i cà ũ : - Em hãy giới thiệu vài nét về nhạc só Trần Hoàn. - GV yêu cầu 2-3 hs đọc TĐN số 1- Chiếc đèn ông sao. 3/ Bµi mí i : Học hát bài : Lí dĩa bánh bò ( Dân ca Nam bộ) HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG -GV ghi bài học lên bảng -HS ghi bài vào vở -GV giới thiệu đôi nét về Dân ca Nam Bộ. - GV giới thiệu và nhấn mạnh để hs biết về dân ca Nam bộ. - Cho hs xem một số tranh ảnh về sinh hoạt của đồng bào Nam bộ - GV cho hs nghe một vài bài Lí của Nam bộ - GV cho h/s nghe hát mẫu vài lần h/s đọc lới ca -HS chú ý nghe và cảm nhận. -GV hướng dẫn HS phân tích cấu trúc bài hát. - Luyện hơi thở - Tập hàt theo lối móc xích - GV lưu ý hs những chỗ móc kép đảo phách - GV đàn và hát mẫu câu 1 (2 - 3 lần). - HS nghe và hát nhẩm theo. - GV đàn và bắt nhòp cho HS hát câu 1 (2-3 lần). 1/ Học hát bài : Mẫu âm : Mì i mi i mà a ma a mà - 8 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n - GV nghe và sửa sai cho HS. - GV đàn và cả lớp trình bày lại câu 1 - Tiến hành tập tương tự với các câu còn lại. - Sau khi hát thuộc ghép với lời hòa âm kết hợp vận động với nhòp .Bài hát sử dụng dấu nhắc lại có khung thay đổi, vì vậy khi hát từ câu 1- 4 các em quay lại hát tiếp 1 lần nữa. - HS trình bày hoàn chỉnh bài hát Hs hát và gõ phách - GV cho HS chọn nhóm và lên bảng trình bày. - HS trình bày. GV nghe và nhận xét những chỗ đạt và chưa đạt để sửa sai cho HS. - GV hát lại câu hát sai (nếu có) để HS nghe và sửa lại cho đúng. - GV đàn và bắt nhòp cho cả lớp hát hoàn chỉnh cả bài hát IV) Củng cố : H/s ôn lại bài hát 1-> 2 lần . V) Dặn dò : Ôn bài hát – Trả lời câu hỏi trong sách g iáo khoa . - ƠN BÀI HÁT: LÍ DĨA B ÁNH BÒ - 9 - Tiết 5 Ns: 20/9/2010 Nd: 21/9/2010 8a Giáo án Âm nhạc 8 Trờng THCS Bằng Vân - NHC L : GAM TH -GING TH - - TP C NHC : TN s 2 I/Mc tiờu: - Hc sinh hỏt ỳng giai iu v thnh tho bi hỏt th hin sc thỏi - Vn ng v i ng tác ph ha. Cng c k nng c nhc nhp 3/4 . Nhận biết đợc cấu tạo giọng thứ, gam thứ 1.Chun b :_Nhc c +ghi õm giai iu bi TN s 2 _Bng ph chộp sn bi : TN s 2 II/Tin trỡnh dy - hc: 1.ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ -Kim tra bi c trong quỏ trỡnh sau khi ụn xong. 3.Bi mi:_ -ễn bi hỏt Lớ da bỏnh bũ. -Nhc lớ : Gam th - ging th . -Tp c nhc : TN s 2 - 10 - [...]... bài bài : Lí dĩa bánh bò B»ng V©n Trêng THCS Dân ca Nam bộ Bảng phụ 2/ Nhạc lí : Gam thứ - Giọng thứ - Cấu tạo chung của Gam thứ - Gam La thứ : (Am) - Giọng thứ : -Dấu hiệu để nhận ra bản nhạc viết giọng la thứ là bản nhạc không có hoá biểu và kết thúc ở nốt la 3/ Tâp đọc nhạc : TĐN số 2 “Trở về Su-ri-en-tơ” Bài hát: Ita-li-a - 11 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n IV) Củng cố : Hs hát tập thể lại... moll có cùng âm chủ nhưng khác hoá biểu Ví dụ A và Am Gam A cùng tên với Gam A moll -GV cho xuất hiện bảng phụ -GV cho học sinh nghe bài TDN mẫu -Luyện gam - Tập đọc từng câu -Ghép cả bài -Ghép với hòa âm -Ghép lời ca -Đọc theo tổ nhóm cá nhân 3 Tập đọc nhạc : TĐN số 4 - 33 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 4) Củng cố : 5) Dặn dò : Tiết 14 Ns: 10/12/09 Nd:11/12/09 8ab Trêng THCS B»ng V©n Bằng trò chơi ô chữ Hs... Chuẩn bị KT45’ Tiết 8 Ns: 25/10/2010 Nd:26/10/10 8a 27/10/2010 8b KiĨm tra 1 tiÕt I.Mơc tiªu: 1 KiÕn thøc: KiĨm tra vỊ sù tiÕp thu vµ thĨ hiƯn bµi h¸t, bµi T§N cđa häc sinh qua nh÷ng tiÕt häc võa qua 2 Th¸i ®é: HS lµm bµi nghiªm tóc II chn bÞ: - §Ị kiĨm tra III TiÕn tr×nh kiĨm tra 1 ỉn ®Þnh tỉ chøc 2 KiĨm tra: HS tiÕn hµnh kiĨm tra theo néi dung ®· «n tËp - 17 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n... dạng đảo phách và bài TĐN viết ở giọng Am hoà thanh 3 Th¸i ®é: Cã th¸i ®é nghiªm tóc trong häc tËp II Chn bÞ 1.Chuẩn bò :Bảng phụ chép bài TĐN _Đàn phím Đóa nhạc_ bộ nghe nhìn III /Tiến trình Dạy_ học 1 ỉn ®Þnh tỉ chøc 2.KiĨm tra: - HS hát bài Tuổi hồng - 22 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n 3.Bài mới : _Ôn bài hát :Tuổi Hồng _Nhạc lí :Giọng song songvà giọng Am hoà thanh _Tập đọc nhạc :TĐN số 3... thuộc của Quảng Nam - Kü n¨ng: HS hiểu “hò”là một loại dân ca độc đáo của dân tộc ta ,biết đặc điểm của hò và cách thể hiện - Th¸i ®é: Qua bài hát bước đầu cho h/s nghe phân biệt được t/c nhẹ nhàng của bài hát dân ca - Hs hát đúng giai điệu bài hát II Chn bÞ 1 GV: Nh¹c cơ, SGK 2 HS: SGK, thanh ph¸ch II/Tiến trình dạy -học ; 1 ỉn ®Þnh tỉ chøc 2 KiĨm tra bµi cò : - 28 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 3.Bài mới : Trêng... - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n Lưu ý HS thể hiện bài hát cho sinh động vui tươi 4/ Củng cố : 5/ Dặn dò : Tiết 13 Ns: 3/12/09 Nd:4/12/098ab Bằng trò chơi ô chữ Hs hát tập thể lại vài lần Ơn bài hát và trả lời câu hỏi SGK ÔN TẬP BÀI HÁT : hß ba lÝ NHẠC LIÙ : THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở HOÁ BIỂU – GiäNG CïNG T£N TẬP ĐỌC NHẠC :TĐN SỐ 4 I/Mục tiêu : - 31 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n... Mì i mi i Mà a ma a mà - 32 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n -GV nhận xét và sửa sai nếu có _GV chỉ dẫn thứ tự các dấu thăng và giáng ở hoá biểu từ 1 đến 4 dấu (Theo qui đònh quốc tế) _Dạy HS từ 1 đến 4 dấu _Nếu là dấu thăng tính lên quãng 5 Thì ra dấu thăng tiếp theo … _Nếu là dấu b tính lên quãng 4 Thì ra dấu b tiếp theo… GamC dur cùng tên với Gam C mol 2 Nhạc lí : Thứ tự ùcác dấu thăng ,dấu... b ChÐp lêi bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu - 18 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n Tõ ®Çu ®Õn tiÕng h¸t mïa thu C©u 4: TiÕt tÊu më ®Çu cđa bµi T§N sè 1 ChiÕc ®Ìn «ng sao cßn thiÕu 2 h×nh nèt, em h·y bỉ xung 2 h×nh nèt ®ã? @ ee - s C©u 5: H·y ph¸t hiƯn 2 nèt nh¹c viÕt sai cao ®é cđa bµi T§N sè 2? Iv §¸p ¸n, biĨu ®iĨm C©u 1(2®) 1 Lª Qc Th¾ng 2 I – ta –li –a 3 Nam Bé 4 Ph¹m Tuyªn C©u 2 (3®) a NhÞp 3/4... Ita-li-a - 11 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n IV) Củng cố : Hs hát tập thể lại 1 lần , đọc tập thể lại vài lần V) Dặn dò : Ơn bài hát , bài TĐN số 2 và trả lời câu hỏi SGK Tiết 6 Ns: 28/ 9/2010 Nd: 29/9/10 8a ƠN BÀI HÁT: LÍ DĨA BÁNH BỊ ƠN TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN số 2 ÂNTT: Nhạc sĩ Hồng Vân và bài hát Hò kéo pháo I/Mục tiêu :_Hs hát đúng giai điệu và thành thạo bài hát thể hiện sắc thái - Vận động vài... bài hát -GV đàn và gọi tổ 1 trình bày lại câu 1 -GV gọi 1 HS nữ hát lónh xướng -Tiến hành tập tương tự với các câu còn đoạn 1 lời 1, cả lớp hát đoạn 2 Một - 21 - Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n lại theo lối móc xích HS nam hát đoạn 2 lời 2, cả lớp hát -GV cho bắt nhòp cho cả lớp hát hoàn đoạn 2 chỉnh bài hát theo nhạc đệm khơng lời -Hát theo tổ nhóm cá nhân kết hợp vận động nhẹ -GV nhận xét và . Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Trêng THCS B»ng V©n So¹n: 16 /8/ 2010 Gi¶ng: 17 /8/ 2010 8a; 8b………………… TiÕt 1 HỌC HÁT BÀI : MÙA THU NGÀY KHAI. bài : Lí dĩa bánh bò Dân ca Nam bộ Bảng phụ 2/ Nhạc lí : Gam thứ - Giọng thứ - Cấu tạo chung của Gam thứ - Gam La thứ : (Am) - Giọng thứ : -Dấu hiệu để
- Xem thêm -

Xem thêm: am nhac 8 chuan kien thuc, am nhac 8 chuan kien thuc,