0

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ

7 969 1
  • PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:20

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÔNG THỊ CỬA LÒ. 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân chăm sóc đời sống người công không chỉ thuộc về trách nhiệm của Đảng Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn hội - Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống cách mạng, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Từ đó nhân dân ý thức hơn trong việc chung sức chăm sóc người công. mặt khác, phải cập nhật phổ biến rộng rãi trong nhân dân những chủ trương chính sách mới nhất của Nhà nước về chế độ ưu đãi đối với người công. - Phấn đấu 100% phường không để các gia đình chính sách tái nghèo nâng cao hơn nữa mức sống của các gia đình chính sách so với mức sống trung bình của toàn thị xã. - Thực hiện đúng chế độ chính sách của Đảng Nhà nước, chi trả trợ cấp theo đúng quy định hiện hành. Rà soát xác minh các trường hợp còn tồn đọng để xem xét công nhận là người công theo quy định của pháp luật. - Quản lý, thường xuyên tu bổ, sửa chữa đài tưởng niệm, nhà bia liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. - Thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình chính sách vào các ngày lễ lớn tặng quà sổ tiết kiệm tình nghĩa cho những gia đình gặp khó khăn. 2. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ. 2.1. Giải pháp. - Xây dựng các hoạt động chăm sóc NCC sát với thực tế của địa phương để từ đó đề ra các kế hoạch thiết thực. - Triền khai các chương trình chăm sóc NCC một cách cụ thể : + Công tác xây dựng nhà tình nghĩa : Khi thực hiện cần nắm chắc tình hình về vấn đề nhà của các gia đình chính sách. động viên nhân dân trên địa bàn thị quyên góp, ủng hộ tiền, công sức, nguyên vật liệu để giúp đỡ các gia đình chính sách làm mới sửa chữa nhà ở. + Công tác ổn định đời sống TB, BB : Giao đất tại vị trí thuận tiện cho các gia đình chính sách sản xuất kinh doanh, miễn thuế nhà đất tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho NCC tại nhà, mở lớp đào tạo dạy nghề cho con em gia đình chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhận con em gia đình chính sách vào làm việc. - Công tác xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa : huy động sự đóng góp trong toàn dân, thành lập ban xây dựng quản lý quỹ nhằm sử dụng quỹ hợp lý tránh thất thoát, tiêu cực. - Công tác tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa.: phải tạo nguồn kinh phí tặng sổ, huy động sự ủng hộ của các đơn vị, các tổ chức kinh doanh, nắm chắc hoàn cảnh sống của từng trường hợp để tặng sổ sao cho phù hợp. - Đẩy mạnh công tác xây dựng phường, làm tốt công tác TB, GĐLS NCCVCM sở. biểu dương khen thưởng kịp thời. - Đối với công tác thương binh, liệt sỹ : cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác LĐTBXH phẩm chất, đạo đức năng lực trình độ chuyên môn; toàn tâm, toàn ý phục vụ công tác; hiểu biết đầy đủ chính sách, chế độ đối với người công. Mỗi phường nhất thiết phải 1 cán bộ chuyên trách công tác LĐTBXH đã qua đào tạo bản. kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như chế độ ưu đãi cụ thể đối với các cán bộ này. Với những giải pháp nêu trên nếu cấp Uỷ, Chính quyền ra tay được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, tất cả cùng đồng lòng chung sức, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại thì chắc chắn Thị Cửa sẽ làm tốt công tác chăm sóc TB, LS NCCVCM , phát triển mạnh phong trào đó trong toàn dân, ổn định tình hình kinh tế - hội trên địa bàn Thị nhằm tạo những tiền đề phát triển cho Thị trong tương lai. 2.2 Đề xuất kiến nghị. Các quan Nhà nước thẩm quyền cần ban hành những quy định chặt chẽ hơn, một chế cụ thể nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực hiện công tác hội hoá NCC để khỏi xảy ra tình trạng tuỳ tiện, thiếu công bằng, tạo kẽ hở phát sinh những thất thoát tiêu cực: + Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác hội hoá chăm sóc đời sống NCC. + Công tác xét duyệt còn nhiều thủ tục hành chính cần giảm bớt tạo điều kiện cho NCC được thuận lợi hơn khi làm thủ tục ưu đãi. + Công tác nâng hạng đối với TB, BB cần tổ chức thường xuyên hơn liên tục đơn giản hoá các thủ tục giấy tờ. Đồng thời công tác giám định lại thương tật cho TB, BB cần thông báo đến tận từng đối tượng. - Đối với phòng NVLĐTBXH : cần nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực TBLS cho chính các cán bộ trong phòng cũng như đối với các cán bộ làm công tác TBLS cấp sở thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. - Đối với UBND Thị Xã: kết hợp chặt chẽ hơn nữa với phòng NVLĐTBXH nhằm quan tâm hơn nữa tới các phong trào sở, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chăm sóc NCC các phường, xã; tìm hiểu sâu hơn đời sống NCC để từ đó biện pháp giúp đỡ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Toàn dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động tham gia chăm sóc đời sống NCC; vận động mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế - hội đóng góp xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” từ cấp Thị xã`đến phường, xã. - Đối với NCC : cần động viên, giáo dục họ phát huy vai trò gương mẫu, truyền thống cách mạng tốt đẹp phát huy sức lao động còn lại tiếp tục làm giàu cho bản thân góp phần xây dựng quê hương đất nước. KẾT LUẬN : Thương binh, bệnh binh người công với cách mạng là những người đã hi sinh xương máu tuổi xuân để cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập – tự do của Tổ quốc. Để được cuộc sống hoà bình, hạnh phúc phát triển như hôm nay đã biết bao nhiêu con người ưu tú đã ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể của mình qua những năm dài tranh đấu. Tổ quốc nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của những người công với cách mạng. Chính vì vậy mà công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ người công với cách mạng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân toàn hội. Kế thừa phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp từ ngàn xưa của dân tộc đó là “ Uống nước nhớ nguồn” . “ Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện lới dạy của Bác Hồ kính yêu “ Tôi rất mong đồng bào ta sẵn sàng giúp đỡ Thương binh, liệt sỹ, gia đình người công với cách mạng cả về vật chất lẫn tinh thần”. Tại địa bàn Thị Cửa đã dấy lên phong trào chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ NCCVCM rộng rãi trong toàn dân với những chương trình hành động hết sức thiết thực hiệu quả. Phong trào đã động viên mọi nguồn lực tại chỗ giúp đỡ NCCVCM cuộc sống ổn định, tái hoà nhập cộng đồng với niềm tin yêu vào cuộc sống, vào trách nhiệm sự quan tâm của Nhà nước của toàn hội. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, triển khai các chính sách chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với NCC Thị Cửa còn một số khó khăn, hạn chế. Nhưng với trách nhiệm lòng biết ơn những người công, Đảng uỷ, chính quyền nhân dân toàn Thị đã cố gắng hết mình thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống TB, LS gia đình NCCVCM, đảm bảo công bằng hội cho những đối tượng chính sách. Với tất cả những kiến thức được truyền thụ trong quá trình học tập trường Đại học Lao Động Thương Binh – Hội Thực tập phòng NVLĐTBXH Thị Cửa được trình bày trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em mong mỏi thể góp phần nhỏ bé của mình cùng với quê hương báo đáp công ơn những người anh hùng, những nguời chiến sỹ cách mạng của dân tộc. Trong báo cáo này do kiến thức còn hạn chế nên bài còn một số suất thiếu xót em rất mong nhận được sự thông cảm từ phía thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn. Mai Lê Trang . PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ. 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM. ở Thị Xã Cửa Lò còn có một số khó khăn, hạn chế. Nhưng với trách nhiệm và lòng biết ơn những người có công, Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân toàn Thị xã
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ,

Từ khóa liên quan