0

Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế

8 605 2
  • Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:20

sở luận về rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế I – Những vấn đề chung về thanh toán quốc tế trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 1. Khái niệm về thanh toán quốc tế Hoạt động ngoại thương đã xuất hiện và phát triển từ rất lâu. Việc ra đời của hoạt động ngoại thương chính sở hình thành nên hoạt động thanh toán quốc tế. Vì vậy ngày nay, khi nói đến hoạt động ngoại thương là nói đến thanh toán quốc tế và ngược lại. Và ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới đang thiết lập các mối quan hệ với nhau trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật thậm chí là cả trong lĩnh vực quân sự… Trong đó quan hệ kinh tế (chủ yếu là ngoại thương) chiếm vị trí chủ đạo và là sở cho các quan hệ quốc tế khác tồn tại và phát triển. Quá trình tiến hành các hoạt động quốc tế này dẫn đến nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các nước khác nhau. Từ đó hình thành và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Về khái niệm ta thể hiểu, thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền lợi về tiền tệ phát sinh trên sở các hoạt độngkinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ giữa ngân hàng của các nước liên quan. ( Đinh Xuân Trình, Thanh toán quốc tế trong ngoại thương, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2002). 2. Vai trò của công tác thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu Thanh toán quốc tế ra đời như một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới. Thanh toán là khâu cuối cùng của một chu trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vì vậy nếu công tác thanh toán được tổ chức tốt thì giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu mới thực hiện được, góp phần thúc đẩy ngoại thương phát triển. Thanh toán quốc tế vau trò rất quan trọng trong việc phát triển thương mại quốc tế.Thương mại quốc tế là một công cụ thúc đẩy quá trình liên kết kinh tếtrong nước và giữa trong nước và nước ngoài. Khi giữa các nước mối quan hệ kinh tế tốt đẹpthì họ thường tiếng nói chung trên rất nhiều lĩnh vực. Như thế quan hệ quốc tế giữa các quốc gia này được chặt chẽ hơn và thúc đẩy nhanh sự hình thành các liên kết kinh tế. Việc phát triển mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia không chỉ đơn giản là gắn nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới để tranh thủ những lợi thế do thương mại quốc tế đem lại, mà còn dùng thương mại quốc tế để thúc đẩy quá trình phát triển trong nội bộ nền kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường thống nhất. Đồng thời, qua theo dõi hoạt động thanh toán quốc tế nhà nước sở để điều chỉnh lại các điểm bất hợp trong hệ thống pháp luật hay chính sách liên quan đến thanh toán quốc tế; cũng qua phản ứng trên cán cân mậu dịch, ở đó tình hình thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu của một nước nhờ ghi chép lại, nhà nước thể kiểm soát lại và quản được loại hàng hóa xuất nhập khẩu, tình hình thương mại quốc tế đang xuất siêu hay nhập siêu, hình thành nên những mặt hàng xuất khẩu chủ lực… từ đó đề ra chính sách thương mại quốc tế cho phù hợp. Xét trong một phạm vi nhỏ, đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thì thanh toán quốc tế là khâu kết thúc của hợp đồng xuất nhập khẩu, nó khép lại chu trình mua bán hàng hóa, dịch vụ. Thanh toán là một khâu quan trọng trong toàn bộ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức tốt quá trình này sẽ nâng cao được hiệu quả của quá trình kinh doanh, bao đảm tình hình tài chính của doanh nghiệp ổn định vững chắc. Đặc biệt trong hoạt động ngoại thương, do điều kiện cách xa nhau về mặt địa giữa người mua và người bán, do sự khác biệt về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội và cả phong tục tập quán kinh doanh, do sự biến động về tỷ giá và lãi suất, vv… mà việc tổ chức công tác thanh toán trong lĩnh vực thương mại quốc tế lại càng vai trò quan trọng. Đây là một nghiệp vụ tổng hợp rất phức tạp nên rủi ro đến với nó thể xảy ra bất cứ lúc nào thậm chí nằm ngoài dự kiến của doanh nghiệp. Do đó tất cả các yêu cầu đặt ra cho thanh toán quốc tế là phải đảm bảo an toàn cho các hợp đồng xuất nhập khẩu, thu hồi đầy đủ đúng hạn tiền hàng để tiếp tục guồng máy sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận. Trong hoạt động kinh doanh của đơn vị xuất nhập khẩu, kết quả thanh toán thể hiện hiệu quả kinh tế về mặt tài chính là một chỉ tiêu để đánh giá tình hình kinh doanh lỗ hay lãi, phát triển, chững lai hay đang suy thoái để từ đó doanh nghiệp thể những quyết định đúng đắn trong hoạt động tiếp theo của mình. thể thấy rằng thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế. Chính vì thế, nghiên cứu công tác thanh toán quốc tế, cac phương tiện lưu thông trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ ngân hàng và các vấn đề liên quan như tiền tệ, lãi suất, tín dụng luôn là quan tâm của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và các nhà kinh tế ngân hàng. 3. Bản chất và đặc trưng của công tác thanh toán quốc tế Chúng ta ngày càng tiến đến gần hơn một nền kinh tế thế giới thống nhất, nơi mà mọi biên giới địa giữa các quốc gia bị xóa nhòa và các nền kinh tế đều chấp nhận sự lệ thuộc và chịu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau vừa công khai vừa vô hình. Đây thể được xem là hiệu quả tất yếu của việc hoạt động thương mại quốc tế ngày càng đóng vai trò cầu nối cho sự liên hệ cộng đồng thế giới. Tuy nhiên vai trò cầu nối của thương mại quốc tế không thể phát huy nếu như không được mở rộng và hoàn thiện như hiện nay. Hoạt động thanh toán quốc tế được xem như hoạt động thanh toán giữa các nước với nhau, các khoản tiền nợ lẫn nhau phát sinh từ các quan hệ giao dịch về kinh tế, tài chính, văn hóa, chủ thể trong các thanh toán quốc tế thể là pháp nhân, thể nhân hoặc chính phủ các nước. Tuy nhiên, thanh toán quốc tế được người ta biết đến nhiều hơn là các quan hệ thanh toán phát sinh trong lĩnh vực kinh tếtài chính và là chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại. Thanh toán quốc tế xét trong phạm vi này một số đặc trưng sau: Thứ nhất, thanh toán quốc tế đòi hỏi tính chuyên môn cao. Các bên tham gia vào thanh toán quốc tế phải một sự hiểu biết nhất định về những quy định thống nhất trong thương mại quốc tế như UCP500, Incoterm 2000 …do phòng thương mại quốc tế phát hành đều là nhưng quy phạm pháp luật tùy chọn, nhưng khi đã chọn thì phải nghiêm túc tuân theo. Thứ hai, thanh toán quốc tế mang tính an toàn cao trong trường hợp vấn đề con người và công nghệ được đảm bảo. ngày nay, các biện pháp an toàn trong thanh toán quốc tế ngày càng được chú trọng hơn như mã hóa thông tin truyền đi, thiết lập mã điện, lọc nhưng thông tin gây nhiễu, đối chiếu số liệu tài khoản qua mạng máy tính… đã làm cho thanh toán quốc tế trở nên tiện lợi và bảo mật hơn trước. Thứ ba, thanh toán quốc tế tạo môi trường ứng dụng công nghệ ngân hàng. Hệ thống ngân hàng của mỗi nước dù đã hay đang phát triển đều hết sức quan tâm đến hoạt động thanh toán quốc tế là nhanh chóng, kịp thời cà chính xác. Do đó, các công nghệ tiên tiến của ngành ngân hàng đều được ứng dụng nhằm thực hiện tốt hơn các tiêu chí nêu trên. Thứ tư, thanh toán quốc tế gắn liền với kinh doanh tiền tệ. Trong thanh toán quốc tê, việc thanh toán cho đối tác nước ngoài luôn được thực hiện bằng đồng ngoại tệ. Khách hàng nhập khẩu trong nước hầu hết đều không hoạt với số lượng không đáng kể nguồn ngoại tệ phục vụ cho viêc thanh toán các hợp đồng ngoại thương của họ. Kết quả là họ phải chuyển nội tệ vào ngân hàng và đề nghị ngân hàng bán ngoại tệ để thanh toán. Ngân hàng khi đó thực hiện việc dung nội tệ mua ngoại tệ và bán ngoại tệ mua được cho khách hàng. Tương tự, đối với khách hàng xuất khẩu khi được đối tác nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ vài tài khoản của họ, ngân hàng trong nước sẽ mua lại số ngoại tệ đó và báo bằng nội tệ cho khách hàng. Ngân hàng càng quan hệ thanh toán quốc tế rộng rãi thì càng ít bị phụ thuộc vào các nguồn cung cấp ngoại tệ bên ngoài do lượng ngoại tệ phong phú giao dịch từ các khách hàng đông đảo. Đặc trưng cuối cùng của thanh toán quốc tế là chịu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Biến động tỷ giá hối đoái luôn là mối quan tâm hàng đầu của các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và cả của các ngân hàng. Trong kinh doanh ngoại thương thường sử dụng một đồng tiền mạnh và khả năng chuyển đổi làm sở cho việc tính toánthanh toán. Thực tế buôn bán quốc tế ngày nay, trên 70% hợp đồng thương mại đã lựa chọn đồng đôla Mỹ là đồng tiền tính toánthanh toán. Việc cả thế giới phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ trong thanh toán quốc tế đã tiềm ẩn những nguy cao. Một khi nền kinh tế Mỹ xảy ra bất động, đồng đôla mất giá sẽ làm cho nên kinh tế thế giới xáo động. II – Rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế 1. Khái niệm về rủi ro Rủi ro được hiểu là những sự kiện bất lợi, bất ngờ đã xảy ra gây tổn thất cho con người (TS. Nguyễn Anh Tuấn, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương, NXB Lao động xã hội, năm 2006, tr.17). Một sự kiện được coi là rủi ro phải đồng thời thỏa mãn cả ba tính chất: rủi ro là những sự cố bất ngờ, rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi, rủi ro là những sự cố gây ra tổn thất. Vì thế nếu sự kiện nào đã biết trước chắc chắn xảy ra hoặc xảy ra nhưng không gây tổn thất hoặc mong muốn của con người thì không được coi là rủi ro. Xuất phát từ quan điểm về chức năng quản trị tài chính doanh nghiệp được hiểu là chức năng quản trị của các quá trình tài trợ và đầu tư các quỹ của doanh nghiệp ta khái niệm rủi ro tài chính như sau: Rủi ro tài chínhrủi ro đối với quá trình tài trợ và đầu tư các quỹ của doanh nghiệp. Rủi ro tài chính là nguyên nhân gây ra sự bất định trong quản trị các quá trình tài trợ và đầu tư của doanh nghiệp. Thực vậy, trong quá trình ra các quyết định tài trợ và đầu tư các quỹ của doanh nghiệp, các quỹ đó sẽ được tạo lập và sử dụng cho các mục tiêu quản trị chiến lược cũng như các mục tiêu quản trị hoạt động kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn. Vấn đề đặt ra ở đây là nhà quản trị cần phải nhận diện được và những giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với các rủi ro tài chính thể xuất hiện làm ảnh hưởng đến việc theo đuổi các mục tiêu quản trị chiến lược cũng như các mục tiêu quản trị kinh doanh của công ty. 2. Rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế Như chúng ta đã biết, trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, người bán và người mua thường sở kinh doanh tại các quốc gia khác nhau. Do đó, trong giao dịch sẽ gặp một số khó khăn trở ngại như không cùng ngôn ngữ, mỗi nước luật lệ khác nhau về nhân sự, về chính sách ngoại thương cũng như các luật lệ khác, ở mỗi nước sử dụng đồng tiền riêng của mình cũng như chế độ quản ngoại hối riêng. Ngoài ra người mua và người bán ở cách xa nhau về mặt địa nên quá trình giao nhân hàng hóa và thanh toán tiền hàng không thể diễn ra đồng thời cùng 1 lúc nên dễ dàng những phát sinh trong công tác thanh toán. Thanh toán quốc tế thực sự là rất phức tạp, nhất là trong điều kiện hiện nay thế giới tiền tệ luôn biến động trên thị trường tiền tệ quốc tế, yêu cầu đặt ra cho công tác thanh toán là: đảm bảo an toàn cho công tác xuất nhập khẩu, các khoản phải thu, phải trả phải được thực hiện một cách an toàn, kịp thời, chính xác. Quan hệ mua bán và thanh toán giữa các nước rất phức tạp thường xuyên xảy ra bất trắc, rủi rui. Người xuất khẩu lẫn người nhập khẩu rất cần những biện pháp phòng ngừa rủi ro trong công tác thanh toán quốc tế.Tất cả những điểm khác biệt trên là những nguyên nhân gây ra những rủi ro trong buôn bán quốc tế nói chung và trong công tác thanh toán quốc tế nói riêng, đặc biệt là rủi ro tài chính bao gồm : rủi ro hối đoái, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất. 2.1. Rủi ro hối đoái Rủi ro hối đoái là dạng thức rủi ro tài chính thường xuyên gặp phải và đáng lo ngại nhất đối với công tác thanh toán quốc tế của các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu do các công ty này luôn phải sử dụng nhiều loại ngoại tệ khác nhau trong công việc thanh toán quốc tế của mình. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động thương mại quốc tế diễn ra mạnh mẽ theo cả 2 hướng nhập khẩu và xuất khẩu. Thông qua đó khối lượng đồng tiền chuyển đổi là rất lớn. Trên thưc tế, tỉ giá giữa các đồng tiền luôn luôn biến động nên đã làm ảnh hưởng tới các doanh nghiệp hoạt động thương mại quốc tế, thể gây ra ngững kết quả tiêu cực cản trở việc thực hiện mục tiêu của công ty. thể hiểu, rủi ro hối đoái là sự không chắc chắn về giá trị của một khoản thu nhập hay chi trả do sự biến động tỷ giá gây ra, thể làm tổn thất đến giá trị dự kiến của hợp đồng. Rủi ro hối đoái xảy ra khi sự biến động tỷ giá theo chiều hướng không lợi cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác, rủi ro hối đoái là sự thay đổi giá trị của các đồng tiền tác động tiêu cực tới việc thực hiện mục tiêu của công ty. Sự biến động của tỷ giá thể lợi hoặc cũng thể gây ra rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vậy, cần dự báo được sự biến động của tỷ giá nhằm xác định mức độ rủi ro mà nó gây ra cho công ty để từ đó đi đến quyết định phòng ngửa hay không phòng ngừa rủi ro hối đoái 2.2. Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất là loại rủi ro phát sinh do sự biến động của lãi suất. Trong thanh toán quốc tế, các doanh nghiệp hoat động kinh doanh xuất nhập khẩu thường xuyên phải đối mặt với rủi ro lãi suất. lãi suất trên thị trường thay đổi thể ảnh hưởng tới giá trị theo thời gian của các chi phí và thu nhập của doanh nghiệp, hay nói cách khác, nó ảnh hưởng trực tiếp đến các công tác thanh toán quốc tế của doanh nghiệp. Trên thực tế, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thường xuyên phải tính tới việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ các ngân hàng thương mại, khi lãi suất tài trợ xuất khẩu từ các ngân hàng thương mại thay đổi, các tính toán về chi phí, thu nhập và hiệu quả kinh doanh sẽ thay đổi.Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thường xuyên phải tham dự vào quan hệ tính dụng thương mại xuất nhập khẩu với đối tác của mình. Cho nên khi sự biến động của tỷ giá lãi suất trên thị trường sẽ ảnh hưởng không tốt dến công tác thanh toán của công ty. Từ đó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.3. Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách hàng nợ không khả năng chi trả. Đối với các công ty kinh doanh quốc tế, rủi ro tín dụng phát sinh khi công ty bán chịu hàng hóa và khách hàng mua chịu thất bại trong việc trả nợ. Rủi ro tín dụng đe dọa hiệu quả công tác thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu khi họ cấp tín dụng thương mại cho các đối tác của mình. Khi các khoản nợ không được thu một phần hay toàn bộ theo đúng tiến độ của các thỏa thuận tài trợ thì đương nhiên hiệu quả của công tác thanh toán quốc tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ bị đe dọa. Do đó, rủi ro tín dụng thể kết hợp với rủi ro hối đoái và rủi ro lãi suất, tạo thành những nguy lớn hơn đe dọa hiệu quả công tác thanh toán quốc tế của doanh nghiệp. Chính vì thế, các giải pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng cần được thiết kế một cách hệ thống, thể hiện mối quan hệ của các loại rủi ro này. 3. Vai trò của việc phòng ngừa rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế Trong mọi lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế đều chứa đựng khả năng rủi ro. Chẳng hạn trong một doanh nghiệp khi sản xuất ra một loại sản phẩm nào đó, anh ta tin rằng sẽ thị trường tiêu thụ và sản xuất thi được số tiền lớn hơn số bỏ ra do tiêu thụ sản phẩm. Số tiền này nhà doanh nghiệp dùng để trang trải chi phí làm ra sản phẩm, nộp thuế cho nhà nước, phần còn lại rất phũ phàng vì mọi cái đều không diễn ra theo trật tự logic của nó, bởi lẽ sản phẩm sản xuất ra rồi nhưng việc tiêu thụ lại không thuận lợi hoặc đồng tiền thu được do bán hàng lại bị mất giá. Đấy là chưa kể đến đôi khi cũng nhưng nguyên nhân bên ngoài tác động như khó khăn trong việc thu tiền hàng, hoặc ở nước con nợ bắt đầu xuất hiện hàng loạt những tình hình không tốt như chiến tranh, nội chiến hay đảo chính, thậm chí nước đó bị cấm vận hay bao vây kinh tế của các thế lực bên ngoài. Hoặc do làm ăn yếu kém, các đối tác là những con nợ bị phá sản, không khả năng thanh toán. Do mở của thị trường theo các cam kết của WTO, nên các biến động giá hàng hóa và tỷ giá VND/USD ngày càng trở nên khó lường. Nếu không lường hết các biến động này và xây dựng cho mình một chương trình quản trị rủi ro thích hợp, các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nước ta sẽ gặp phải khó khăn thật sự trước những công ty nước ngoài truyền thống phòng ngừa rủi ro – điều mà hầu như đã trở thành bản năng của bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh toàn cầu. Điều đáng lưu ý là sắp tới đây sẽ ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu tiến tới việc sử dụng các ngoại tệ như đồng Euro, bảng Anh, yên Nhật lại hoàn toàn thả nổi theo giá thị trường (không theo biên độ như tỷ giá VND/USD). Thế cho nên các bất ổn trong tỷ giá ngày càng khó lường. Mặt khác, cho đến lúc này thể xem như lãi suất của Việt Nam đã được tự do hóa hoàn toàn. Theo đánh giá của các chuyên gia, vấn đề chạy đua lãi suất trong các năm qua giữa các ngân hàng thương mại nhiều lúc không tuân theo một quy luật nào cả. Việc chay đua lãi suất giữa các ngân hàng thương mại đã tạo ra không ít rủi ro cho doanh nghiệp. Những tác động như trên cần được các doanh nghiệp tính toán thấu đáo, đặc biệt phải đo lường hết các tác động của chúng. Những bất ổn trong tỷ giá, lãi suất hoặc giá cả hàng hóa chắc chắn sẽ làm thay đổi đáng kể dòng tiền mặt của các doanh nghiệp. Nếu không đo lường hết mức độ tác động này, các doanh nghiệp khả năng rơi vào tình trạng khó khăn trong thanh toán, thậm chí thể phá sản. Để thể đương đầu với rủi ro tài chính trong thanh toán quốc tế của công ty kinh doanh quốc tế, việc cần phải những biện pháp phòng ngừa là rất cần thiết mà cách làm đầu tiên và hiển nhiên nhất là các doanh nghiệp cần cố gắng dự báo giá cả trong tương lai chính xác hơn. . Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế I – Những vấn đề chung về thanh toán quốc tế trong doanh nghiệp kinh. và trong công tác thanh toán quốc tế nói riêng, đặc biệt là rủi ro tài chính bao gồm : rủi ro hối đoái, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất. 2.1. Rủi ro hối
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế, Cơ sở lý luận về rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế,

Từ khóa liên quan