0

NGHIÊN cứu CÔNG cụ KIỂM THỬ JMETER và ỨNG DỤNG TRONG KIỂM THỬ dự án PHẦN mềm QUẢN lý bán túi XÁCH

102 95 0
  • NGHIÊN cứu CÔNG cụ KIỂM THỬ JMETER và ỨNG DỤNG TRONG KIỂM THỬ dự án PHẦN mềm QUẢN lý bán túi XÁCH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KIỂM THỬ JMETER VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM THỬ DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN TÚI XÁCH Hà Nội – Năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KIỂM THỬ JMETER VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM THỬ DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN TÚI XÁCH Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Mã ngành : 7480201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS.TRƯƠNG XUÂN QUANG ThS.PHẠM THỊ THANH THỦY Hà Nội – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Những nội dung đồ án tốt nghiệp thành từ nghiên cứu thực trực tiếp hướng dẫn giảng viên hướng dẫn TS Trương Xuân Quang ThS Phạm Thị Thanh Thủy Đồ án thực hoàn toàn mới, thành riêng em, không chép theo đồ án tương tự Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Nguyễn Thị Minh Phương LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài đồ án tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cán Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, cán giảng viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt dạy, hướng dẫn tận tình TS Trương Xuân Quang ThS Phạm Thị Thanh Thủy ln tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực đồ án Em xin gửi lời cảm ơn tới Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại Học Tài nguyên Môi trường Hà Nội ln quan tâm tạo điều kiện giúp em hồn thành đề tài đồ án tốt nghiệp Ngoài ra, em xin cảm ơn người bạn giúp đỡ trao đổi thêm nhiều thông tin đề tài trình thực đề tài Cuối em vơ biết ơn gia đình bạn bè, người luôn bên cạnh em, động viên, chia sẻ với em suốt thời gian thực đề tài đồ án tốt nghiệp “ Nghiên cứu công cụ kiểm thử JMeter ứng dụng kiểm thử dự án phần mềm quản lý bán túi xách” Do kiến thức hạn chế, báo cáo em khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận lời góp ý từ q Thầy để đồ án tốt nghiệp em hoàn thiện giúp em có thêm kinh nghiệm quý báu Cuối cùng, em xin kính chúc thầy giảng viên trường Đại học Tài ngun Mơi trường Hà Nội nói chung, thầy khoa cơng nghệ thơng tin nói riêng dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Hà Nội, tháng năm 2020 Sinh viên thực Nguyễn Thị Minh Phương MỤC LỤ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH .v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu Nội dung CHƯƠNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Phần mềm khái niệm liên quan .4 1.1.1 Phần mềm .4 1.1.2 Lỗi phần mềm 1.1.3 Chất lượng độ tin cậy phần mềm 1.2 Kiểm thử phần mềm 1.2.1 Khái niệm .9 1.2.2 Lý cần kiểm thử phần mềm .9 1.2.3 Vai trò kiểm thử phần mềm 1.2.4 Các cấp độ kiểm thử phần mềm 10 1.2.5 Quy trình kiểm thử phần mềm 14 1.2.6 Phân loại kiểm thử phần mềm 19 1.2.7 Các mức độ nghiêm trọng lỗi 25 1.2.8 Kiểm thử tự động 27 1.2.9 Nguyên tắc quan trọng kiểm thử phần mềm 30 CHƯƠNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ JMETER 32 2.1 Giới thiệu chung JMeter .32 2.2 Ưu điểm nhược điểm JMeter [12] 33 2.3 Cài đặt JMeter 35 2.4 Các thành phần JMeter 36 2.4.1 Test Plan .36 2.4.2 Các thành phần Test Plan .36 2.4.3 Một số chức thường sử dụng JMeter 38 2.4.4 Tạo Test Plan 46 CHƯƠNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN TÚI XÁCH 50 3.1 Giới thiệu phần mềm quản lý bán túi xách World Bag 50 3.1.1 Giới thiệu chung phần mềm quản lý bán túi xách World Bag 50 3.2 Giao diện số chức phần mềm quản lý bán túi xách World Bag 59 CHƯƠNG XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN VÀ THỬ NGHIỆM KIỂM THỬ HIỆU NĂNG PHẦN MỀM BÁN TÚI XÁCH BẰNG CÔNG CỤ JMETER 63 4.1 Xây dựng kịch kiểm thử 63 4.1.1 Môi trường kiểm thử .63 4.1.2 Kịch kiểm thử 64 4.1.3 Phương pháp kiểm thử 65 4.2 Thực cấu hình chạy JMeter 66 4.2.1 Cấu hình .66 4.2.2 Thực chạy kịch để lấy kết 68 4.3 Phân tích, báo cáo, đánh giá kết kiểm thử 71 4.3.1 Phân tích .71 4.3.2 Kết báo cáo kiểm thử hiệu .72 4.3.3 Đánh giá, kết luận 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC HÌNH ẢN Hình 1.1: Kiểm thử hộp đen 20 Hình 1.2: Bao phủ điều kiện kiểm thử hộp trắng 23 Hình 1.3: Bao phủ nhánh kiểm thử hộp trắng .24 Hình 2.1: Các loại Performance Testing JMeter 32 Hình 2.2: Mô tải trọng lớn JMeter .33 Hình 2.4: Giao diện JMeter 36 Hình 2.5: HTTP Request .39 Hình 2.6: FTP Request 40 Hình 2.7: JDBC Request .41 Hình 2.8: CSV Data Set Config .42 Hình 2.9: Tạo Thread Group 46 Hình 2.10: Tạo HTTP Request Default 46 Hình 2.11: Nhập liệu URL 47 Hình 2.12: Tạo HTTP Request 47 Hình 2.13: Thiết lập Listener 48 Hình 2.14: Thực chạy 48 Hình 2.15: Kết sau chạy 49 Hình 2.16: Kết nhận .49 Hình 3.1: Biểu đồ use case cho tồn hệ thống .50 Hình 3.2: Biểu đồ phân rã chức quản lý sản phẩm danh mục sản phẩm 51 Hình 3.3: Biểu đồ use case cho toàn hệ thống .52 Hình 3.4: Biểu đồ phân rã chức quản lý thông tin shop 53 Hình 3.5: Biểu đồ phân rã chức quản lý giao diện website 54 Hình 3.6: Biểu đồ ca đăng nhập 55 Hình 3.7: Biểu đồ ca đăng nhập 55 Hình 3.8: Biểu đồ cho chức mua hàng 56 Hình 3.9: Biểu đị cho chức tìm kiếm .56 Hình 3.10: Biểu đồ cho chức xem chi tiết thông tin sản phẩm 57 Hình 3.11: Quan Hệ bảng CSDL 58 Hình 3.12: Giao diện người dùng website phần mềm quản lý bán túi xách 59 Hình 3.13: Chức đăng kí .59 Hình 3.14: Chức đăng nhập 60 Hình 3.15: Chức tìm kiếm sản phẩm .60 Hình 3.16: Chi tiết sản phẩm 61 Hình 3.17: Chức giỏ hàng .61 Hình 3.18: Chức mua hàng 62 Hình 4.1: Test Plan sau import vài Jmerter .67 Hình 4.2: Thiết lập module 67 Hình 4.3: Cấu hình Thread, Loop, Ram-up 68 Hình 4.4: Di chuyển đến thư mục bin JMeter 68 Hình 4.5: Chạy lệnh tạo report html 69 Hình 4.6: Cửa sổ command prompt sau tạo xong report 69 Hình 4.7: File csv report tạo thành cơng .70 Hình 4.8: File Html report tạo thành công sau CSV file tạo 70 Hình 4.9: View report dashboard 71 Hình 4.10: Bảng Statistics .71 Hình 4.11: Error Top Error .72 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mức độ nghiêm trọng lỗi 26 Bảng 2.1: Các kí tự viết tắt Non- GUI 43 Bảng 2.2: Các thành phần Aggegate Report 45 Bảng 4.1: Môi trường máy chịu tải 63 Bảng 4.2: Môi trường máy đẩy tải 63 Bảng 4.3: Kịch kiểm thử 64 Bảng 4.4: Tình Huống Test 65 Bảng 4.5: Kết số lượng người truy cập tối đa 72 Bảng 4.6: Kết Test Thực Tế 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT IEEE QA PM CC BCC HTTP HTTPS JDK IP KPI CSDL Institute of Electrical and Electronics Engineers Quality Assurance Project Manager Carbon Copy Blind Carbon Copy Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol Secure Java Development Kit Internet Protocol Key Performance Indicator Cơ Sở Dữ Liệu 78 Hình 4.6: Cửa sổ command prompt sau tạo xong report 79 Hình 4.7: File csv report tạo thành cơng Hình 4.8: File Html report tạo thành công sau CSV file tạo 80 Hình 4.9: View report dashboard 4.3 Phân tích, báo cáo, đánh giá kết kiểm thử 4.3.1 Phân tích Sau chạy test thành cơng, thực phân tích vào viết báo cáo kiểm thử, quy trình sau: - Lấy số liệu Response time, Error%, Throughput (Throughput) Statistic Hình 4.10: Bảng Statistics 81 - Lấy số liệu error error detail có để tìm ngun nhân xác Hình 4.11: Error Top Error 4.3.2 Kết báo cáo kiểm thử hiệu Bảng 4.5: Kết số lượng người truy cập tối đa STT Tên Kịch Bản Đăng nhập Mua hàng Tìm kiếm sản phẩm Xem chi tiết sản phẩm Xem danh mục sản phẩm Sort/Filter sản phẩm Thêm sản phẩm vào Wishlist Xem Blog Bảng 4.6: Kết Test Thực Tế Số Lượng Người Truy Cập Tối Đa 300 300 300 300 300 300 300 50 82 ST T Tên Kịch Bản Số Lượn g Người (CCU) 1 50 Set the Ram -up 120 Duratio n Loop 1 300 Infinit e Đăng nhập 100 120 300 Infinit e 300 600 1200 Infinit e Mua hàng 1 1 50 120 300 Infinit e Kêt Quả Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e Time MAX Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) Kết Quả Thực Tế 25.14 2121 24.41 0.00% 2.5% 2% 334.01 23386 587.20 0.10% 40% 7% 784.90% 35578 529.47 0.22% 45% 16% 4582.80 % 757325 230.42 3.35% 47.5% 20% 17.19 2233 58.88% 0.00% 3.5% 2% 297.17 23991 500.85 0.12% 83 ST T Tên Kịch Bản Số Lượn g Người (CCU) 100 300 Set the Ram -up 120 600 Duratio n 300 1200 Loop Infinit e Infinit e Tìm kiếm sản phẩm 50 120 1 300 Infinit e Infinit e 100 120 300 300 600 1200 Infinit e Kêt Quả % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average MAX e Time Kết Quả Thực Tế 30% 10% 679.53 34217 485.67 0.26% 35% 16% 2962.74 399569 359.80 0.35% 41% 20.7% 17.14 2043 140.51 0.00% 2% 2.1% 390.54 25239 525.20 0.19% 32% 8% 873.54 31139 485.33 0.48% 35% 12% 4190.69 373039 84 ST T Tên Kịch Bản Số Lượn g Người (CCU) 50 120 Duratio n Loop 1 300 Infinit e 300 Infinit e 1200 Infinit e Xem chi tiết sản phẩm 100 300 Set the Ram -up Xem danh mục sản phẩm 120 600 1 1 50 120 300 Infinit Kêt Quả Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average MAX Kết Quả Thực Tế 235.28 1.68% 41% 20.7% 60.48 1170 31.67 0.00% 1.3% 1.2% 417.85 25665 215.95 0.08% 35% 8% 922.68 142730 184.94 0.38% 35.5% 16.5% 4675.64 680366 79.68 4.39% 37% 20.7% 14.79 1193 25.34 0.00% 2% 2.1% 277.00 9196 85 ST T Tên Kịch Bản Số Lượn g Người (CCU) Set the Ram -up Duratio n Loop e 100 300 Sort/ Filter sản phẩm 120 600 300 1200 Infinit e Infinit e 1 Infinit e 50 120 300 100 120 300 Infinit e Kêt Quả e Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e Time MAX Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Kết Quả Thực Tế 429.75 0.14 32% 7% 707.73 26105 404.72 0.19% 36% 14% 2808.39 156077 324.60 0.27% 37% 18% 28.54 2331 21.68 0.00% 1.2% 1.1% 262.55 8039 453.22 0.10% 37% 14% 699.67 21469 425.93 0.18% 38% 15% 86 ST T Tên Kịch Bản Số Lượn g Người (CCU) 300 50 600 120 Duratio n 1200 Xem Blog 120 Loop Infinit e 300 Infinit e 300 Infinit e Thêm sản phẩm vào Wishlist 100 Set the Ram -up 300 600 1200 Infinit e 1 1 Kêt Quả Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) Kết Quả Thực Tế 2774.33 165596 323.06 0.16% 40% 20% 723.33 1131 2.65 0.00% 0.6% 1% 322.46 10934 410.61 0.06% 40% 10% 737.65 26506 387.71 0.18% 41% 10% 3046.15 166304 284.91 0.22% 45% 15% 662.00 1036 2.90 0.00% 87 ST T Tên Kịch Bản Số Lượn g Người (CCU) 50 Set the Ram -up 120 Duratio n 300 Loop Infinit e Kêt Quả % CPU % RAM Respons Average e MAX Time Throughput Error(%) % CPU % RAM Kết Quả Thực Tế 0.5% 0.7% 534.95 262193 180.52 0.13% 25% 7% 4.3.3 Đánh giá, kết luận a) Đánh giá - Từ kết kiểm thử hiệu nhận sau nhiều lần chạy với nhiều kịch kiểm thử khác nhau, số lượng người dùng kịch khác nhau, ta nhận kết chi tiết cho hiệu phần mềm quản lý bán túi xách World Bag sau: việc thiết kế phần mềm bán túi xách World Bag nhiều hạn chế chưa phải phần mềm có chất lượng cao, nên hiệu phần mềm bị ảnh hưởng nhiều - Website hoat động hiệu với khoảng 10 - 50 request tương ứng với 50 người dùng đồng thời Thread Group 10 người dùng đồng thời với Thread Group chức - Phần trăm lỗi, thời gian phản hồi tăng lên theo tăng lên số lượng người dùng truy cập vào phần mềm - Do phần mềm sử dụng máy chủ miễn phí nên phần mềm có tượng bị treo tồn tải, cần khoảng thời gian từ 90 - 120 phút để hồi lại b) Đề xuất - Ứng dụng chiếm tỷ lệ % RAM lần đẩy tải, thường tăng lên mà không giảm - Đề xuất tối ưu lại code để giải phóng dung lượng RAM sau lần thực transaction, tối ưu lại đầu API để độ phản hồi thấp 88 - Đề xuất phương án đánh giá lại số lượng user thực tế sử dụng hệ thống Từ nâng cấp hệ thống đảm bảo đáp ứng yêu cầu số lượng người truy cập xem lại tiến trình DB truy xuất liệu chức để khắc phục lỗi c) Kết luận - Hệ thống đạt yêu cầu kiểm thử hiệu mặt ngưỡng chiếm dụng % CPU % RAM - Thời gian đáp ứng chưa đáp ứng - Về số lượng người dùng truy cập đồng thời chưa đạt yêu cầu 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu, sử dụng công cụ JMeter để kiểm thử hiệu cho phần mềm quản lý bán túi xách World Bag, em đạt số kết sau: - Nắm rõ khái niệm, kĩ thuật, phương pháp, quy trình loại kiểm thử phần mềm kiểm thử hiệu Website - Sử dụng thành thạo chức công cụ JMeter tiện ích hôc trợ kiểm thử hiệu Website - Xây dựng báo cáo kiểm thử hiệu Website, hiểu rõ biểu đồ, phân tích liệu nhận sau kiểm thử Bên cạnh kết đạt được, đề tài hạn chế sau: - Chưa sử dụng công cụ JMeter cách triệt để - Trong q trình chạy phần mềm, sức tải, RAM máy cịn yếu, chất lượng mạng cịn khơng ổn định nên kết test mang tính tương đối Hướng phát triển Để tài chủ yếu tập trung nghiên cứu ứng dụng kiểm thử hiệu Website sử dụng công cụ JMeter để mơ phịng tạo mơi trường kiểm thử Việc sử dụng cơng cụ hạn chế việc đánh giá xác hiệu ứng dụng Website Hướng nghiên cứu, phát triển đề tài sử dụng nhiều công cụ khác thực môi trường phần cứng phần mềm khác kết xác đồng thời tìm ưu, khuyết điểm công cụ khác so với JMeter để có nhìn khách quan rõ ràng cơng cụ kiểm thử, để có nhận xét xác, đắn cơng cụ JMeter 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO A - Tài liệu tham khảo tiếng việt: [1] Bộ môn tester T3H (2019), Giáo trình kiểm thử phần mềm T3H, NXB Hệ thống đào tạo CNTT T3H [2] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hồng Đặng Văn Hưng (01/2014), Giáo trình kiểm thử phần mềm [3] Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà (2009), Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, NXB Giáo dục [4] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia B – Tài liệu tham khảo tiếng anh: [5] IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology [6] Tài liệu ISTQB C – Các website tham khảo: [7] https: //www.w3schools.com/(Truy cập 03/2020) [8] https: //giasutinhoc.vn/(Truy cập 03/2020) [9] https: //ecampus.fsoft.com.vn/ (Truy cập 03/2020) [10] https: //viblo.asia/ (Truy cập 04/2020) [11] https: //JMeter.apache.org/ (Truy cập 04/2020) [12] http: //testingvn.com/ (Truy cập 05/2020) ... án với tên đề tài ? ?Nghiên cứu công cụ kiểm thử JMeter ứng dụng kiểm thử dự án phần mềm quản lý bán túi xách? ?? cần thiết Mục tiêu Đề tài tìm hiểu sở lý thuyết kiểm thử cách triển khai công cụ kiểm. .. thành công công cụ Jmeter - Ứng dụng thành công Jmeter cho kiểm thử hiệu phần mềm quản lý bán túi xách World Bag 4 CHƯƠNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Phần mềm khái niệm liên quan 1.1.1 Phần. .. quát phần mềm quản lý bán túi xách biểu đồ usecase, biểu đồ tuần tự, biểu đồ phân rã chức phần mềm quản lý bán túi xách 3 Chương 4: Xây dựng kịch thử nghiệm kiểm thử hiệu phần mềm bán túi xách công
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CÔNG cụ KIỂM THỬ JMETER và ỨNG DỤNG TRONG KIỂM THỬ dự án PHẦN mềm QUẢN lý bán túi XÁCH ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm