0

Hình thức hóa mức độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ

6 22 0
  • Hình thức hóa mức độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:49

Để đánh giá độ an toàn của Hệ thống kỹ thuật công nghệ (HKC), trước hết ta cần xác định các chỉ số phục vụ đánh giá an toàn của HKC. Sau đó phân mức chỉ thị của các chỉ số đó theo thang đánh giá bán định lượng 7 mức. K t qu nghiên c u KHCN HÌNH THỨC HĨA MỨC ĐỘ AN TỒN CỦA HỆ THỐNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ VSTT TSKH Ph m Qu c Quân(1), PGS TSKH Tr n M nh Li u(2) Viện KH An toàn Vệ sinh lao động Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Đ ĐẶT VẤN ĐỀ ể đánh giá độ an tồn Hệ thống kỹ thuật cơng nghệ (HKC), trước hết ta cần xác định số phục vụ đánh giá an toàn HKC Sau phân mức thị số theo thang đánh giá bán định lượng mức Các số nói gọi số an tồn HKC Chúng biểu q trình khai thác, vận hành, xác định an toàn người vận hành, thân HKC dân cư xung quanh Các số an toàn là: xác suất làm việc an toàn người điều kiện cụ thể không gian thời gian, thời gian phản xạ thiết bị bảo vệ phong tỏa, độ bền đường cung cấp điện, nhiệt, khí nén, v.v Trong viết này, chúng tơi dự kiến trình bày cơng cụ biểu diễn, hình thức hóa mức độ an tồn HKC Cụ thể sau: I THANG ĐÁNH GIÁ BÁN ĐỊNH LƯỢNG TRẠNG THÁI AN TỒN CỦA HKC Đánh giá độ an tồn HKC chủ yếu theo phương pháp phân mức bán định lượng Theo nhu cầu đánh giá phân biệt tính cấp bách giải pháp phịng ngừa, can thiệp, thang phân mức phổ biến dạng mức Đối với số HKC không phức tạp áp dụng đánh giá mức Đánh giá bán định lượng mức an toàn HKC thường theo thang mức, thể qua ngơn ngữ, sau: Mức - Trạng thái HKC hoạt động trơn tru, khả dụng; Mức - Trạng thái HKC hoạt động trơn tru, có dấu hiệu chập chờn, khả dụng; Mức - Trạng thái HKC hoạt động bình thường, có trục trặc nhẹ, khơng thường xuyên; Mức - Trạng thái HKC hoạt động bình thường, có trục trặc nhẹ thường xuyên; Mức - Trạng thái HKC hoạt động gián đoạn, thơng số trạng thái vượt ngồi vùng cho phép, có trục trặc đơi phải ngừng hoạt động; Mức - Trạng thái HKC hoạt động gián đoạn, hầu hết thơng số trạng thái ngồi miền cho phép, thường xuyên phải ngừng HKC; Mức - Trạng thái HKC trục trặc nặng, hoạt động Cần sửa chữa, phục hồi Để phân loại mức trạng thái an toàn, độ quán tập ý kiến chuyên gia khác đơi chút tuỳ thuộc vào độ thị an tồn có khác Các đối chứng, so sánh với tập trạng thái chuẩn hình thức hố sau: Giả sử độ thị an tồn phần tử xét có xác suất khoảng từ "a" tới "b", a
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thức hóa mức độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ,

Hình ảnh liên quan

Về nguyên tắc cũng sử dụng bảng phân mức chỉ thị theo các tập trạng thái thao tác vận hành, điều khiển tương tự như Bảng 1 - Hình thức hóa mức độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ

nguy.

ên tắc cũng sử dụng bảng phân mức chỉ thị theo các tập trạng thái thao tác vận hành, điều khiển tương tự như Bảng 1 Xem tại trang 6 của tài liệu.