0

Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

7 137 0
  • Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:26

Nội dung chính của bài viết trình bày việc xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí. Kết nghiên cứu KHCN XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH METYL ACRYLAT VÀ ETYL ACRYLAT TRONG KHƠNG KHÍ MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Bùi Sỹ Hồng1, Ngơ Xn Phi2 Viện Khoa học An tồn Vệ sinh Lao động Khoa Hóa, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội TÓM TẮT Metyl acrylat etyl acrylat hợp chất dung môi sử dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp ngành sơn, in, ngành sản xuất nhựa Việc xác định nồng độ tiếp xúc nghề nghiệp chất góp phần xác định mức độ phơi nhiễm làm sở để thực biện pháp cải tiến kỹ thuật bảo vệ sức khỏe người lao động Nghiên cứu tiến hành xác định Metyl acrylat etyl acrylat phương pháp lấy mẫu chủ động bơm lấy mẫu cá nhân có tốc độ hút 0,2 lít/phút sử dụng vật liệu lấy mẫu Carbosieve SIII Mẫu xử lý dung môi cacbon disunfua xác định thiết bị sắc ký khí kết nối detector ion hóa lửa (FID) Giới hạn phát phương pháp metyl acrylate 0,9 µg/mẫu etyl acrylate 2,4 µg/mẫu Độ thu hồi phương pháp metyl acrylate từ 91,3% đến 99,2% etyl acrylate từ 91,7% đến 100,1% Tiến hành xác định nồng độ metyl acrylate va etyl acrylate 23 mẫu khơng khí khu vực làm việc trình sản xuất in ấn, đúc nhựa phun sơn M I MỞ ĐẦU etyl acrylat hợp chất hữu có cơng thức phân tử C4H6O2, công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3 Ở điều kiện thường metyl acrylat chất lỏng khơng màu, ăn mịn, có mùi hăng đặc trưng cháy dễ dàng khơng khí có tia lửa điện Etyl acrylat hợp chất hữu với công thức phân tử C5H8O2, công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH2CH3 Etyl acrylat chất lỏng khơng màu có mùi hăng đặc trưng Metyl acrylat etyl acrylat ảnh hưởng tới người thông qua hô hấp, qua tiếp xúc với da mắt qua đường tiêu hóa Etyl acrylat metyl acrylat đưa vào danh sách hợp chất độc theo OSHA, ACGIH, NIOSH, EPA Etyl acrylat chất gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng khả cháy nổ phản ứng Metyl acrylat chất gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng khả gây cháy nổ phản ứng [10] Theo quan quốc tế nghiên cứu ung thư (IARC), etyl acrylat đánh giá vào năm 1986 đánh giá lại vào năm 1999 (Volumes 39 71), chất đưa vào danh sách nhóm 2B (Có khả gây ung thư tới người) Etyl acrylat liệt vào chất gây ung thư thực nhiệm động vật nhiều năm theo báo cáo chương trình độc học Hoa Kỳ chất gây ung thư [6] Theo bao cáo IARC volume 71 năm 1997, methyl acrylat không nằm danh sách nhóm chất có khả gây ung thư với người động vật [5] Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 71 Kết nghiên cứu KHCN Hiện nay, Việt Nam quy định hai giá trị để đánh giá điều kiện khơng khí khu vực làm việc sử dụng giá trị trung bình (mg/m3) –TWA giá trị lần tối đa (mg/m3)- STEL (
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí,

Hình ảnh liên quan

+ Hệ số biến thiên RSD (%) thu được trong Bảng 2 và 3 đều <8%, đạt yêu cầu quy định AOAC 2012. - Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

s.

ố biến thiên RSD (%) thu được trong Bảng 2 và 3 đều <8%, đạt yêu cầu quy định AOAC 2012 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả khảo sát độ tái lặp (mg/mẫu) - Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

Bảng 2..

Kết quả khảo sát độ tái lặp (mg/mẫu) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 1. Kết quả khảo sát độ lặp lại của metyl acrylat và etyl acrylat - Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

Bảng 1..

Kết quả khảo sát độ lặp lại của metyl acrylat và etyl acrylat Xem tại trang 5 của tài liệu.
3.4. Kết quả xác định nồng độ metyl acrylat và etyl  - Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

3.4..

Kết quả xác định nồng độ metyl acrylat và etyl Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3: Nồng độ Metyl acrylat tại các cơ sở sản xuấtBảng 3. Kết quả khảo sát LOD (µg/mẫu) - Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

Hình 3.

Nồng độ Metyl acrylat tại các cơ sở sản xuấtBảng 3. Kết quả khảo sát LOD (µg/mẫu) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4: Nồng độ Metyl acrylat tại các cơ sở sản xuất - Xây dựng quy trình xác định metyl acrylat và etyl acrylat trong không khí môi trường làm việc bằng phương pháp sắc ký khí

Hình 4.

Nồng độ Metyl acrylat tại các cơ sở sản xuất Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan