0

bai 27. vat ly 9

31 618 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 12:11

A Khi đóng khóa K thì kim nam châm bị lệch khỏi phương Bắc Nam. Điều nầy chứng tỏ dòng điện tác dụng một lực lên kim nam châm. ĐÁP ÁN Hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với kim nam châm khi đóng khó K? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? Hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với kim nam châm khi đóng khó K? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? Tiết 28 - Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: 1. Thí nghiệm Đóng công tắc K. Quan sát xem hiện tượng gì xẩy ra với đoạn dây dẫn AB Mắc mạch điện như hình vẽ. Đoạn dây thẳng AB nằm trong từ trường của một nam châm. 2 0 1 3 4 A + - + - K A B A B Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: 1. Thí nghiệm Đóng cồn tắc K. Quan sát xem hiện tượng gì xẩy ra với đoạn dây dẫn AB C1: Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì? Thí nghiệm chứng tỏ, đoạn dây dẫn AB chịu tác dụng của một lực nào đó. Qua thí nghiệm trên, ta rút ra được kết luận gì ? 2. Kết luận: Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: II. CHIỀU CỦA LỰC TỪ, QUY TẮC BÀN TAY TRÁI: 1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? a. Thí nghiệm: Hãy dự đoán cách làm thí nghiệm: Cách 1: Đổi chiều của đường sức từ Cách 1: Đổi chiều của đường sức từ Cách 2: Đổi chiều của cảu dòng điện chạy qua đoạn dây AB Cách 2: Đổi chiều của cảu dòng điện chạy qua đoạn dây AB Nhóm 1 - 3 Nhóm 2 - 4 2 0 1 3 4 A + - + - K A B A B 2 0 1 3 4 A - + + - K A B A B 2 0 1 3 4 A - + + - K A B A B Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: Qua 2 thí nghiệm trên, ta rút ra được kết luận gì ? II. CHIỀU CỦA LỰC TỪ, QUY TẮC BÀN TAY TRÁI: 1. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? a. Thí nghiệm: b. Kết luận: Chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ 2. Quy tắc bàn tay trái: [...]... ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90 ochỉ chiều của lực điện từ + K - 1 0 2 A + 3 4 A B Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: II CHIỀU CỦA LỰC TỪ, QUY TẮC BÀN TAY TRÁI: III VẬN DỤNG: C2: áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong H27.3 A A F F B B Trong đoạn dây AB, dòng điện có chiều đi từ B đến... TỪ, QUY TẮC BÀN TAY TRÁI: III VẬN DỤNG: C2: áp dụngđoạn tắc bàn taydòng xác định Trong quy dây AB, trái, điện có chiều đi từ Bđiện A dòng đến chạy qua đoạn dây dẫn C3: Xác H27.3 AB trong định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4 A A F F B B Đường sức từ của nam châm có chiều đi từ dưới lên trên Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: II CHIỀU CỦA LỰC TỪ, QUY TẮC... từ củachiều Xác định chiều đường châm có nam đi từ dưới lên trên châm trên hình 27.4 Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN: II CHIỀU CỦA LỰC TỪ, QUY TẮC BÀN TAY TRÁI: III VẬN DỤNG: C4: Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB , CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5 a, b , c Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong mỗi trường hợp có tác... ra 90 0 chỉ chiều của lực điện từ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT??? Trong tivi, máy tính … để điều khiển hướng đi của chùm tia electron đến màn hình, người ta cho chùm tia đi qua từ trường của hai cặp nam châm điện (NC1 và NC2) đặt vuông góc với nhau Nhờ thay đổi chiều của từ trường mà chùm tia electron (E) có thể bị lệch lên trên, xuống dưới hoặc sang phải, sang trái Học thuộc bài ► Làm lại các C, bài tập 27.1 -27.5 ... (NC1 và NC2) đặt vuông góc với nhau Nhờ thay đổi chiều của từ trường mà chùm tia electron (E) có thể bị lệch lên trên, xuống dưới hoặc sang phải, sang trái Học thuộc bài ► Làm lại các C, bài tập 27.1 -27.5 (sbt) ► Đọc: “Có thể em chưa biết” ► Chuẩn bị bài: “ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU” ► Kính chúc quí thầy cô dồi dào sức khỏe ! Năm mới an khang thịnh vượng ! . chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90 o chỉ chiều của lực điện từ 2 0 1 3 4 A - + + - K A B A B Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG. chạy qua đoạn dây dẫn AB trong H27.3 B B B B A A A A Trong đoạn dây AB, dòng điện có chiều đi từ B đến A F F F F Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I. TÁC DỤNG CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 27. vat ly 9, bai 27. vat ly 9,

Hình ảnh liên quan

Mắc mạch điện như hình vẽ. Đoạn dây thẳng AB nằm trong từ trường của một nam châm. - bai 27. vat ly 9

c.

mạch điện như hình vẽ. Đoạn dây thẳng AB nằm trong từ trường của một nam châm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình a: Cặp lực từ F1 F2 , tác dụng lên AB và CD làm cho khung dây  quay theo chiều kim đồng hồ - bai 27. vat ly 9

Hình a.

Cặp lực từ F1 F2 , tác dụng lên AB và CD làm cho khung dây quay theo chiều kim đồng hồ Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình b: Cặp lực từ F1 F2 , tác dụng lên AB và CD làm cho khung dây dãn ra . - bai 27. vat ly 9

Hình b.

Cặp lực từ F1 F2 , tác dụng lên AB và CD làm cho khung dây dãn ra Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình c: Cặp lực từ F1 F2 , tác dụng lên AB và CD làm cho khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ - bai 27. vat ly 9

Hình c.

Cặp lực từ F1 F2 , tác dụng lên AB và CD làm cho khung dây quay ngược chiều kim đồng hồ Xem tại trang 25 của tài liệu.