0

GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1_MẪU NGANG

114 196 0
  • GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1_MẪU NGANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2020, 20:59

Trường TH Giáo án Toán Thứ ngày tháng năm 2020 Chủ đề 1: CÁC SỐ TỪ ĐẾN 10 TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN I Mục tiêu Giúp HS: - Bước đầu biết yêu cầu đạt học tập Tốn - Giới thiệu hoạt động học mơn Tốn lớp - Làm quen với đồ dùng học tập mơn Tốn lớp II Chuẩn bị - Sách Toán - Bộ đồ dùng học Toán HS III Hoạt động dạy học GV hướng dẫn HS sử dụng sách Toán - GV cho HS xem sách Toán - GV giới thiệu ngắn gọn sách, từ bìa đến tiết học - Sau “Tiết học đầu tiên”, tiết học gồm trang GV giải thích cho HS cách thiết kế học gồm phần: Khám phá, Hoạt động, Trò chơi Luyện tập - GV cho HS thực hành gấp sách, mở sách đặc biệt hướng dẫn HS giữ gìn sách GV giới thiệu nhóm nhân vật sách Tốn GV cho HS mở đến “Tiết học đầu tiên” giới thiệu nhân vật Mai, Nam, Việt Rô-bốt Các nhân vật đồng hành em suốt năm tiểu học Ngoài có bé Mi, em gái Mai tham gia với nhóm bạn GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán GV hướng dẫn HS làm quen với số hoạt động học tập Toán lớp - GV gợi ý HS quan sát tranh hoạt động bạn nhỏ Từ giới thiệu yêu cầu trọng tâm Toán như: + Đếm, đọc số, viết số + Làm tính cộng, tính trừ + Làm quen với hình phẳng hình khối + Đo độ dài, xem giờ, xem lịch GV cho HS xem trnh miêu tả hoạt động học mơn Tốn: nghe giảng, học theo nhóm, tham gia trị chơi Toán học, thực hành trải nghiệm Toán học tự học GV giới thiệu đồ dùng học Toán HS - Cho HS mở đồ dùng học Toán - Giới thiệu đồ dùng cho HS, nêu tên gọi, giới thiệu tính để HS làm quen ( chưa cần ghi nhớ) - Hướng dẫn HS cách cất, mở bảo quản đồ dùng học tập Thứ ngày tháng năm 2020 BÀI 1: CÁC SÔ 0, 1, 2, 3, 4, (3 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Đọc, đếm, viết số từ đến - Sắp xếp số từ đến Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT 1 Khởi động - Ổn định tổ chức GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - Giới thiệu : Hôm học 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, Khám phá - GV trình chiếu tranh trang - GV vào tranh hỏi; HS trả lời + Trong bể có cá? + Có khối vng? + Vậy ta có số mấy? - GV giới thiệu số - GV chuyển sang tranh khác - Bức tranh thứ hai, GV vào cá thứ đếm “một”, vào cá thứ hai đếm “hai”, sau GV giới thiệu “Trong bể có hai cá”, đồng thời viết số lên bảng - GV thực tương tự với tranh giới thiệu 3, 4, lại - Bức tranh cuối cùng, GV tranh đặt câu hỏi: + Trong bể có cá khơng? + Có khối vng khơng?” + GV giới thiệu “Trong bể khơng có cá nào, khơng có khối vng ”, đồng thời viết số lên bảng - GV gọi HS đọc lại số vừa học * Nhận biết số 1, 2, 3, 4, - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy Viết số 1, 2, 3, 4, - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS viết số * Viết số + Số cao li Gồm nét : nét thẳng xiên nét thẳng đứng + Cách viết: GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li Gồm nét : Nét kết hợp hai nét bản: cong thẳng xiên Nét thẳng ngang + Cách viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét cong nối với nét thẳng xiên ( từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 1) độ rộng nét cong - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li Gồm nét : nét Nét thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên nét 3: cong phải + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên đển khoảng đường kẻ đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải xuống đến đường kẻ lượn lên đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao: li (5 đường kẻ ngang) Gồm nét: Nét 1: thẳng xiên, nét 2: thẳng ngang nét 3: thẳng đứng + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên (từ xuống dưới) đến đường kẻ dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang rộng nửa chiều cao chút dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên đường kẻ viết nét thẳng đứng từ xuống (cắt ngang nét 2) đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán + Số cao: li (5 đường kẻ ngang) Gồm nét Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng đứng nét 3: cong phải + Cách viết số 5: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút trở lại điểm đặt bút nét 1, viết nét thẳng đứng đến đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li ( đường kẻ ngang) Gồm nét Nét viết chữ số nét cong kín (chiều cao gấp đôi chiều rộng) + Cách viết số 0: Đặt bút phía đường kẻ chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái) Dừng bút điểm xuất phát Chú ý: Nét cong kín có chiều cao gấp đôi chiều rộng - GV cho học sinh viết bảng Hoạt động thực hành * Bài 1: Tập viết số - GV nêu yêu cầu - GV chấm chấm theo hình số lên bảng - GV hướng dẫn HS viết số theo chiều mũi tên thể SGK - GV cho HS viết * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại - GV hỏi nội dung tranh mèo: Bức tranh vẽ mèo? (Vẽ mèo) - Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy? - GV cho HS làm phần lại vào tập - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét bạn * Bài 3: Số ? GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại - GV yêu cầu HS đếm số lượng chấm xuất mặt xúc xắc - GV hướng dẫn HS mối quan hệ số chấm xúc sắc số cờ (HS phát quy luật : Số cờ số chấm xúc sắc) - Tùy theo mức độ tiếp thu HS mà GV yêu cấu HS làm ln tập HS làm ví dụ trước - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Số giống hình gì? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Thứ ngày tháng năm 2020 TIẾT 2: Luyện tập I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - Đọc, đếm, viết số từ đến - Sắp xếp số từ đến Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS đếm số lượng vật hình nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại - GV u cầu HS tìm số thích hợp điền vào chỗ trống - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án * Bài 3: Có cà rốt - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - GV yêu cầu HS phân biệt củ cà rốt tô màu chưa tô màu nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án * Bài 4: - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS phân biệt có gà ghi số - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án Củng cố, dặn dò - GV tổng kết học - Gv nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực Thứ ngày TIẾT 3: tháng năm 2020 Luyện tập I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Đọc, đếm, viết số từ đến - Sắp xếp số từ đến Phát triển lực chung phẩm chất GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - Thực thao tác tư mức độ đơn giản II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu bài, hs nhắc lại - GV yêu cầu HS quan sát, đếm số lượng vật hình khoanh tròn vào số ứng với số lượng vật - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại - GV yêu cầu HS đếm số lượng thùng xe a) Vậy cần phải thêm thùng để xe có thùng? Tương tự với câu b) Hs tìm kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án * Bài 3: Số ? - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại - GV yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào trống thích hợp - GV mời HS nêu kết - HS nhận xét bạn GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - GV nhận xét đưa đáp án * Bài 4: Số ? - GV nêu yêu cầu bài, HS nhắc lại yêu cầu - GV yêu cầu đếm số lượng vật có hình điền vào tương ứng vơi hình - GV mời HS nêu kết - HS nhận xét bạn - GV nhận xét đưa đáp án Củng cố, dặn dò - GV tổng kết học - Gv nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực - Khuyến khích HS nhà hoàn thiện tập Thứ BÀI 2: ngày tháng năm 2020 CÁC SÔ 6, 7, 8, 9, 10 (3 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Đọc, đếm, viết số phạm vi 10 - Sắp xếp số phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm tương đồng II CHUẨN BỊ: GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán II CHUẨN BỊ: - Các hình khối, hình phẳng đồ dùng học Toán - Liên hệ, sưu tầm tranh ảnh, mơ hình thực tế liên quan đến định hướng không gian (như SGK),… III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : 2/ Khám phá: Phải – Trái a) Cho HS quan sát tranh Thỏ Rùa, nhận biết theo hướng nhìn HS, từ trái sang phải, để xác định bên phải Rùa, bên trái Thỏ b) Cho HS quan sát tranh, nhận biết theo hướng nhìn HS, từ trái sang phải: thứ Mai, thứ hai Nam thứ ba Rô-bốt - GV kết luận 3/ Luyện tập: * Bài 1: - GV nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS HS thực hiện: HS tự quan sát vị trí hình cho (trong SGK) để xác định bên trái khối hình nào, bên phải khối hình - HS quan sát, từ nhận biết đếm số khối lập phương có hình vẽ - HS quan sát, từ nhận biết qua hai dấu hiệu (khối gỗ dạng khối hộp chữ nhật có màu đỏ), đếm số khối hộp chữ nhật màu đỏ có hình vẽ - GV HS nhận xét * Bài 2: - GV nêu u cầu -HS quan sát hình, từ xác định vị trí hình theo u cầu đề - GV mời HS trình bày - GV HS nhận xét Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung học - Khen ngợi động viên HS, tuyên dương HS xuất sắc tiết học - Khuyến khích HS hồn thành tập nhà GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán Thứ ngày tháng năm 20 BÀI 16: LUYỆN TẬP CHUNG (1 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Củng cố nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật (qua hoạt động đếm hình, xếp, ghép hình, trị chơi,…) - Củng cố vị trí, định hướng khơng gian Phát triển lực - Phát triển trí tưởng tượng định hướng khơng gian qua phân tích, tổng hợp hình, xếp, ghép hình để nhận biết khối lập phương, khối hộp chữ nhật II CHUẨN BỊ: - Các hình khối đồ dùng học Tốn III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết 1 Khởi động - Ổn định tổ chức lớp - Giới thiệu Hoạt động: * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu tập -HS quan sát hình nhận biết hình khối lập phương, hình lag khối hộp chữ nhật - GV mời HS nêu trước lớp - GV HS nhận xét * Bài 2: GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán - GV nêu yêu cầu tập -HS quan sát hình đâu mặt trước, mặt phải , mặt xúc xắc, tìm số chấm thích hợp mặt - GV cho HS làm việc theo nhóm đơi - GV HS nhận xét * Bài 3: Câu đúng? - GV nêu yêu cầu tập -HS quan sát hình đếm xem hình có khối lập phương -HS nêu kết đếm được, chọn câu - GV mời HS nêu trước lớp - GV HS nhận xét * Bài 4: - Nêu yêu cầu tập - HS quan sát hình vẽ đếm xem có tất khối lập phương hình vẽ ( 8) - Yêu cầu HS xếp thành khối lập phương lớn - HS thực xếp theo nhóm - GV theo dõi dẫn nhóm Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà quan sát nhận biết hình có khối lập phương, hình có khối hộp chữ nhât GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Toán CHỦ ĐỀ 5: ƠN TẬP HỌC BÀI 17: KÌ Ôn tập số phạm vi 10 (2 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức Ôn tập, củng cố số phạm vi 10 (hình thành số, nhận biết, đọc, viết số, phân tích số, thứ tự, so sánh số,…) Phát triển lực chung phẩm chất Phát triển tư lôgic, lực tự giải vấn đề, giao tiếp toán học tham gia hoạt động học liên quan đến số phạm vi 10 II CHUẨN BỊ: - Các đồ dùng, vật liệu để thực số trị chơi ơn tập - Bộ đồ dùng học Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết : Khởi động: - Trị chơi: Chia phần bảng có ghi sẵn tập dạng nối ( cộng trừ phạm vi 10); chia nhóm cho nhóm lên bảng thi, đội làm nhanh làm đội chiến thắng, HS lại cổ vũ nhận xét - Ổn định tổ chức lớp Hoạt động * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu GV: Năm học: 2020-2021 Trường TH Giáo án Tốn - u cầu HS quan sát hình vẽ: Đếm số cá bể, tìm số thích hợp Đọc số - GV Hs nhận xét * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu a) Yêu cầu HS quan sát hình vẽ: Đếm số vật tranh - GV hỏi: Trong tranh có thỏ? ( 6) - Tương tự HS thực trình bày phần cịn lại b) GV hỏi: Trong vật : thỏ, chó , trâu số vật nhất? ( trâu) - GV Hs nhận xét * Bài 3: >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1_MẪU NGANG, GIÁO ÁN TOÁN_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG_HK1_MẪU NGANG

Từ khóa liên quan