0

TRỌN BỘ GIÁO ÁN GDTC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL

73 131 0
  • TRỌN BỘ GIÁO ÁN GDTC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 20:34

TRỌN BỘ GIÁO ÁN GDTC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL TRỌN BỘ GIÁO ÁN GDTC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ngày soạn: Bài (2 tiết): TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện tư đứng nghiêm đứng nghỉ Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách thực động tác đứng nghiêm,đứng nghỉ Kỹ năng: Thực tư theo lệnh Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: Bước đầu liên kết cử động động tác cấu trúc, trình tự Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV I Phần mở đầu Hoạt động HS 5– 7’ Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học - Cần đứng nghiêm nào? - Vì cần đứng nghiêm chào cờ? Khởi động Đội hình nhận lớp    - HS trả lời - HS trả lời - GV HD học sinh - Xoay khớp cổ tay, x N khởi động cổ chân, vai, hông, gối, - GV hướng dẫn chơi - Trò chơi “ rồng rắn lên mây” II Phần bản: 16-18’ Tiết Hoạt động * Kiến thức Cho HS quan sát tranh * Đứng nghiêm, đứng nghỉ GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác Hô lệnh thực động tác mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm lần lần - GV hơ - HS tập theo Gv - Đội hình HS quan sát tranh    HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt   - Gv quan sát, sửa sai cho HS  - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ     lần Tập theo cặp đôi lần Thi đua tổ 3-5’ * Trị chơi “đi nhanh đích đứng nghiêm” GV - GV cho HS quay -ĐH tập luyện theo mặt vào tạo thành cặp cặp để tập luyện   - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ - trình diễn - GV nêu tên trị chơi, - Chơi theo đội hình hướng dẫn cách chơi, hàng ngang tổ chức chơi trò chơi cho HS    - - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật  - Em cần đứng nghiêm nào? * Vận dụng: - HS trả lời Tiết Hoạt động * Kiến thức: - Ôn động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ - Nhắc lại kĩ thuật thực động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ * Luyện tập: Tổ chức luyện tập hoạt động * Vận dụng: 4- 5’ III.Kết thúc - GV hướng dẫn * Thả lỏng toàn thân - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà  - VN ôn lại chuẩn bị sau - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc    * Xuống lớp _ Ngày soạn: Bài 2( tiết): TẬP HỢP ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách thực tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: Bước đầu liên kết cử động động tác cấu trúc, trình tự, có phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV I Phần mở đầu Hoạt động HS 5– 7’ Nhận lớp Khởi động Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp - YC HS nhận biết hàng dọc quan sát tranh? - HS trả lời    - GV HD học sinh - Xoay khớp cổ tay, x N khởi động cổ chân, vai, hông, gối, - GV hướng dẫn chơi - Trò chơi “ lộn cầu vồng” II Phần bản: 16-18’ Tiết Hoạt động * Kiến thức - Tập hợp đội hình hàng dọc KL: “ Thành hàng dọc tập hợp” ĐT: Tập hợp theo thứ tự thấp đứng trước cao đứng sau - Dóng hàng dọc: Cho HS quan sát tranh GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh    HS quan sát GV làm mẫu KL: “ Nhìn trước… Thẳng” ĐT: Đầu ngón tay trái chạm vai trái bạn đứng trước để dóng hàng, có lệnh “thơi”, trở tư đứng nghiêm - Điểm số hàng dọc: KL: “Từ đến hết – Điểm số” ĐT: Lần lượt quay đầu sang trái hơ to số thứ tự *Luyện tập lần Hô lệnh thực động tác mẫu Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm - Đội hình tập luyện đồng loạt   - GV hô - HS tập theo Gv - Gv quan sát, sửa sai cho HS  ĐH tập luyện theo tổ - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực     lần Thi đua tổ - GV tổ chức cho HS GV  - Từng tổ lên thi đua 3-5’ * Trò chơi “rèn luyện ĐHĐN” thi đua tổ - trình diễn - GV nêu tên trị chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS - Chơi theo đội hình hàng ngang - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật * Vận dụng: Tiết - Em cần tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số nào? Hoạt động * Kiến thức: - Ơn cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Nhắc lại kĩ thuật thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số * Luyện tập: Tổ chức luyện tập hoạt động * Vận dụng: Hoạt động Tiết * Kiến thức: - Tập hợp đội hình 2,3,4 hàng dọc - Tổ chức giảng dạy hoạt động KL: “ Thành hai, ba hàng dọc tập hợp” ĐT: Tổ đứng bên trái tổ * Luyện tập: * Vận dụng: Tiết Hoạt động - Ôn tập hợp đội hình Tổ chức luyện tập hoạt động   - HS trả lời  ( hai, ba) hàng dọc, dóng hàng, điểm số * Luyện tập: * Vận dụng: III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân 4- 5’ Tổ chức luyện tập hoạt động * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - Về nhà ôn chuẩn bị sau - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc    _ Ngày soạn: Bài 3( tiết): TẬP HỢP ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG, DĨNG HÀNG, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG, ĐIỂM SỐ I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách thực tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số Kỹ năng: Thực động tác theo lệnh Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV I Phần mở đầu 5– 7’ Nhận lớp Khởi động Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp - YC HS nhận biết hàng ngang quan sát tranh? - HS trả lời - GV HD học sinh - Xoay khớp cổ tay, x N khởi động cổ chân, vai, hông, gối, - GV hướng dẫn chơi - Trò chơi “ mèo đuổi chuột” II Phần bản: Hoạt động HS 16-18’    Tiết Hoạt động * Kiến thức - Tập hợp đội hình hàng ngang Cho HS quan sát tranh GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh    HS quan sát GV làm mẫu KL: “ Thành hàng ngang tập hợp” ĐT: Lần lượt đứng bên trái người làm chuẩn theo thứ tự từ thấp đến cao, khoảng cách bạn hàng khuỷu tay - Dóng hàng ngang: KL: “ Nhìn phải… Thẳng” “thơi” ĐT: Hướng mặt sang phải dóng hàng, có lệnh “thôi”, trở tư đứng nghiêm *Luyện tập Tập đồng loạt lần Hô lệnh thực động tác mẫu - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV I Phần mở đầu Hoạt động HS 5– 7’ Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp - Kể đội bóng mà em biết? - HS trả lời    -Nêu lợi ích việc tập luyện bóng đá Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - GV hướng dẫn chơi - Trò chơi “giành cờ chiến thắng” II Phần bản:   16-18’  Tiết Hoạt động * Kiến thức - Động tác lăn bóng tay Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan sát tranh    - Động tác kẹp bóng hai tay bật nhảy trước - GV nêu tên động tác, cách thực làm mẫu động tác kết hợp - Ghi nhớ tên động phân tích kĩ thuật động tác, cách thực tác *Luyện tập lần Tập theo tổ nhóm HS quan sát GV làm mẫu - Yc Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu ĐH tập luyện theo tổ vực quy định  - GV sửa sai lần - Tập luyện theo cặp đôi  - GV cho HS quay  GV  mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - ĐH tập luyện theo cặp - GV sửa sai cho HS   lần Thi đua tổ 3-5’ * Trị chơi “cầm bóng bật nhảy theo ơ”  - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - Từng tổ thực - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS    - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật * Vận dụng: Tiết - HS luân phiên đổi tay - HS tập lăn bóng Hoạt động * Kiến thức: - Động tác tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận - Tổ chức giảng dạy hoạt động - Tổ chức luyện tập - HS luyện tập như phần luyện tập phần luyện tập hoạt động hoạt động * Luyện tập: * Vận dụng: Tiết Hoạt động 3: * Kiến thức - Ơn động tác lăn bóng tay, kẹp bóng hai tay bật nhảy trước tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận - Nhắc lại cách thực động tác lăn bóng tay, kẹp bóng hai tay bật nhảy trước tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận Tổ chức luyện tập phần luyện tập hoạt động * Luyện tập - HS luyện tập phần luyện tập hoạt động * vận dụng Tiết Hoạt động * Kiến thức - Ôn động tác lăn bóng tay, kẹp bóng hai tay bật nhảy trước tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận * Luyện tập - Nhắc lại cách thực động tác lăn bóng tay, kẹp bóng hai tay bật nhảy trước tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận - Tổ chức luyện tập phần luyện tập - HS luyện tập phần luyện tập hoạt động hoạt động * Vận dụng Tiết Hoạt động 5: - Nhắc lại cách thực động tác lăn bóng tay, kẹp bóng hai tay bật nhảy trước tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận * Kiến thức - Ơn động tác lăn bóng tay, kẹp bóng hai tay bật nhảy trước tung bóng hai tay, đỡ bóng đùi chân thuận - Tổ chức luyện tập - HS luyện tập như phần luyện tập phần luyện tập hoạt động hoạt động 4- 5’ * Luyện tập * vận dụng - GV hướng dẫn III.Kết thúc - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học - Về nhà ôn chuẩn bị sau - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc    Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp _ Ngày soạn: Bài 2( tiết): HOẠT ĐỘNG KHƠNG BĨNG I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Rèn luyện khả phối hợp hoạt động hai chân điều kiện di chuyển khơng có bóng u cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách thực tập di chuyển khơng có bóng Kỹ năng: Thực yêu cầu tập Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: - Bước đầu có luân phiên phối hợp nhịp điệu hoạt động hai chân Thái độ: - Tự giác tích cực tập luyện - Tích cựctham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng đá, cịi phục vụ trị chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập theo nhóm, tập theo cặp đơi, cá nhân IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV I Phần mở đầu Nhận lớp Hoạt động HS 5– 7’ Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp - Bạn biết tên gọi tập? - HS trả lời -Chạy vịng qua nấm khác so vói chạy đường thẳng?    Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - GV hướng dẫn chơi - Trò chơi “bịt mắt bắt dê” II Phần bản: 16-18’ Tiết Cho HS quan sát tranh Hoạt động * Kiến thức - Đội hình HS quan sát tranh - Chạy vòng qua nấm   - GV nêu tên động tác, cách thực làm  mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động - Ghi nhớ tên động tác tác, cách thực - Chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập lần - Yc Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực quy định - GV sửa sai Tập theo tổ nhóm ĐH tập luyện theo tổ  - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - GV sửa sai cho HS - Tập luyện theo cặp đôi lần    GV  - ĐH tập luyện theo cặp - GV tổ chức cho HS  lần thi đua tổ  Thi đua tổ lần - Từng tổ thực * Trò chơi “ơm bóng chạy qua nấm đích” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật  - Luyện tập cá nhân   - HS luân phiên đá lăng cẳng chân trước * Vận dụng: - HS tập Tiết Hoạt động * Kiến thức: - Tổ chức giảng dạy hoạt động - Chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên - Chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên - Tổ chức luyện tập phần luyện tập hoạt động * Luyện tập: - HS luyện tập phần luyện tập * Vận dụng: hoạt động Tiết Hoạt động 3: * Kiến thức - Ôn chạy vòng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên - Nhắc lại cách thực chạy vòng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên Tổ chức luyện tập phần luyện tập hoạt động * Luyện tập - HS luyện tập phần luyện tập hoạt động * vận dụng Tiết Hoạt động * Kiến thức - Ơn chạy vịng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên * Luyện tập - Nhắc lại cách thực chạy vòng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên - Tổ chức luyện tập phần luyện tập hoạt động - HS luyện tập phần luyện tập hoạt động * Vận dụng Tiết Hoạt động 5: - Nhắc lại cách thực * Kiến thức chạy vòng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên - Ôn chạy vòng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên - Tổ chức luyện tập phần luyện tập hoạt động - HS luyện tập phần luyện tập hoạt động * Luyện tập * vận dụng Tiết Hoạt động 6: - Nhắc lại cách thực chạy vòng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên * Kiến thức - Ơn chạy vịng qua nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên - Tổ chức luyện tập phần luyện tập hoạt động * Luyện tập * vận dụng III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá - GV hướng dẫn 4- 5’ - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - Về nhà ôn - HS luyện tập phần luyện tập hoạt động - HS thực thả lỏng chung buổi học chuẩn bị sau Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - ĐH kết thúc    _ Ngày soạn: Bài 3( tiết): HOẠT ĐỘNG CÓ BÓNG I Mục tiêu yêu cầu cần đạt Mục tiêu: - Bước đầu thực hành số kĩ thuật đơn giản bóng đá, ơn tập chủ đề Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: Biết cách thực kĩ thuật dẫn bóng đá bóng lòng bàn chân thuận Kỹ năng: Bước đầu thực kĩ thuật Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: - Bước đầu có phát triển lực liên kết động tác, lực nhịp điệu lực thăng Thái độ: - Tự giác tích cực tập luyện - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng đá, cịi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập theo nhóm, tập theo cặp đơi, cá nhân IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV I Phần mở đầu Hoạt động HS 5– 7’ Nhận lớp Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp - Dẫn bóng có tác dụng gì? - HS trả lời    -Để đá bóng giỏi cần tập gì? Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - GV hướng dẫn chơi - Trị chơi “mèo đuổi chuột” II Phần bản: 16-18’ Tiết Hoạt động * Kiến thức - Dẫn bóng lòng bàn chân (chân thuận) Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan sát tranh   - GV nêu tên động tác,  cách thực làm - Ghi nhớ tên động mẫu động tác kết hợp tác, cách thực phân tích kĩ thuật động HS quan sát GV làm Khi dẫn bóng xoay bàn chân sang bên phải(thuận chân phải), xoay bàn chân sang trái (thuận chân trái) *Luyện tập Tập theo tổ nhóm tác mẫu lần - Yc Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu  vực quy định  - GV sửa sai - Tập luyện theo cặp đôi lần - Luyện tập cá nhân lần  GV  - GV cho HS quay mặt vào tạo thành - ĐH tập luyện theo cặp để tập luyện cặp - GV sửa sai cho HS * Trò chơi “thi sút bóng vào cầu mơn” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS * Vận dụng: Tiết Hoạt động  - Nhận xét tuyên dương sử phạt tổ thua - HS tăng tốc độ dẫn bóng * Kiến thức: - Đá bóng lịng bàn chân - Tổ chức giảng dạy hoạt động      - HS tập Chân trụ chân không thuận, chân lăng chân thuận * Luyện tập: * Vận dụng: Tiết Hoạt động 3: * Kiến thức - Ơn dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lịng bàn chân * Luyện tập * vận dụng Tiết Hoạt động - Tổ chức luyện tập phần luyện tập - HS luyện tập hoạt động phần luyện tập hoạt động - Nhắc lại cách thực động tác dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lịng bàn chân - Tổ chức luyện tập - HS luyện tập như phần luyện tập phần luyện tập hoạt động hoạt động * Kiến thức - Ơn dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lịng bàn chân * Vận dụng - Nhắc lại cách thực động tác dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lịng bàn chân Tiết - Tổ chức luyện tập * Luyện tập Hoạt động 5: phần luyện tập - HS luyện tập hoạt động phần luyện tập hoạt động * Kiến thức - Ôn dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lòng bàn chân - Nhắc lại cách thực động tác dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lòng bàn chân * Luyện tập * vận dụng Tiết - HS luyện tập - Tổ chức luyện tập phần luyện tập phần luyện tập hoạt động hoạt động Hoạt động 6: * Kiến thức - Ơn dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lịng bàn chân - Nhắc lại cách thực động tác dẫn bóng lịng bàn chân đá bóng lịng bàn chân * Luyện tập * vận dụng III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 4- 5’ - Tổ chức luyện tập - HS luyện tập như phần luyện tập phần luyện tập hoạt động hoạt động - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - Về nhà ôn chuẩn bị sau - HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc    ... tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: Bước đầu liên kết cử động động tác cấu trúc, trình tự, có phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện... Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm... sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thể lực: Bước đầu phát triển lực liên kết vận động phát triển lực định hướng Thái độ: Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện - Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ GIÁO ÁN GDTC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL, TRỌN BỘ GIÁO ÁN GDTC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm