0

LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

37 493 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2010 HĐTT: NHẬN XÉT ĐẦU TUẦN -------------------- ------------------ TẬP ĐỌC: CHÚ ĐẤT NUNG I. MỤC TIÊU: 1.Đọc thành tiếng: • Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ. • - kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa, đoảng, sưởi, vui vẻ ,… • Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật (Chàng kị sĩ, ông Hòn Đất, chú bé Đất). 2 Hiểu nghĩa các từ ngữ: kị sĩ, tía, son, đoảng, chái bếp, đống rấm, hòn rấm,… • Hiểu nội dung: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khoẻ mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ. (trả lời được các câu hỏi trong SGK) II. GD KỸ NĂNG SỐNG : Giáo dục kĩ năng: - Xác định giá trị - Tự nhận thức về bản thân - Thể hiện sự tự tin III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: • Bảng phụ ghi sẵn các đoạn văn cần luyện đọc. • Tranh ảnh, vẽ minh hoạ sách giáo khoa trang 135. IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: * Luyện đọc: - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài. - Chú ý các câu văn: + Chắt còn một thứ đồ chơi nữa đó là chú bé bằng đất / em nặn lúc đi chăn trâu . - Chú bé đất nung ngạc nhiên hỏi lại: - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Quan sát và lắng nghe. - HS đọc theo trình tự. + Đoạn 1: Tết trung… chăn trâu. + Đoạn 2: Cu Chắt . lọ thuỷ tinh + Đoạn 3: Còn một mình . đến hết. 91 NguyÔn Ngäc Dung TUẦN 14 Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B - HS đọc phần chú giải. - GV đọc mẫu, chú ý cách đọc: (xem SGV) * Tìm hiểu bài: - HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi. ? Những đồ chơi của Cu Chắt rất khác nhau: Một bên là chàng kị sĩ . trên lầu son và một bên là một chú bé . câu chuyện riêng đấy. ? Đoạn 1 trong bài cho em biết điều gì? - Ghi ý chính đoạn 1. - HS đọc đoạn 2 trao đổi và trả lời. ? Các đồ chơi của Cu Chắt làm quen với nhau như thế nào ? - Nội dung chính của đoạn 2 là gì ? - Ghi bảng ý chính đoạn 2. - HS đọc đoạn 3, trao đổi nội dung và trả lời câu hỏi. ? Vì sao chú Đất lại ra đi ? ? Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì ? ? Ông Hòn Rấm nói gì khi chú lùi lại ? ? Vì sao chú Đất quyết định trở thành Đất Nung ? ? Theo em hai ý kiến đó ý kiến nào đúng? Vì sao? * Chúng ta thấy sự thay đổi thái độ của cu Đất. Lúc đầu chú sợ hãi . muốn được trở thành người có ích. ? Chi tiết " nung trong lửa " tượng trưng cho điều gì ? * Ông cha ta thường nói " lửa thử vàng, gian nan thử sức " con người được tôi luyện trong gian nan, thử thách sẽ càng can đảm, mạnh - HS đọc. - Lắng nghe. - 2 HS đọc toàn bài. - 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm, HS ngồi cùng bàn trao đổi, trả lời. - Lắng nghe + Đ1 giới thiệu các đồ chơi của Cu Chắt. - 2 HS nhắc lại. - HS đọc. Lớp đọc thầm. Thảo luận cặp đôi và trả lời. - Họ làm quen với nhau nhưng cu Đất đã làm bẩn áo đẹp của chàng kị sĩ và nàng công chúa nên cậu ta bị Cu Chắt không cho họ chơi với nhau nữa. + Đ2: Cuộc làm quen giữa Cu Đất và hai người bột - Một học sinh nhắc lại. - HS đọc, cả lớp đọc thầm, trao đổi và trả lời câu hỏi. - Vì chơi một mình chú thấy buồn và nhớ quê - Chú bé Đất đi ra cánh đồng. chú gặp ông Hòn Rấm. - Ông chê chú nhát. - Vì chú sợ ông Hòn Rấm chê là nhát. - Vì chú muốn được xông pha, làm được nhiều việc có ích - Chú bé Đất hết sợ hãi. Chú rất vui vẻ, xin được nung trong bếp lửa. + Lắng nghe. - Tượng trưng cho gian khổ và thử thách mà con người phải vượt qua để trở nên cứng rắn và hữu ích. - Lắng nghe. 92 NguyÔn Ngäc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B m v cng rn hn. Cu t cng vy bit õu sau ny chỳ ta s lm c vic cú ớch cho cuc sng. ? í chớnh ca on cui bi l gỡ? - Ghi ý chớnh on 3. ? Em hóy nờu ni dung chớnh ca cõu chuyn? - Ghi ni dung chớnh ca bi. * c din cm: - 4 HS c cõu chuyn theo vai - Treo bng ph ghi on vn cn luyn c. - HS luyn c. - T chc cho HS thi c theo vai tng on vn v c bi vn. - Nhn xột v ging c v cho im HS. - T chc cho HS thi c ton bi. - Nhn xột v cho im hc sinh. 3. Cng c - dn dũ: - Cõu truyn giỳp em hiu iu gỡ? - Em hc c iu gỡ qua cu bộ t nung? - Nhn xột tit hc. - Dn HS v nh hc bi. + 3: on ny k li vic chỳ bộ t quyt nh tr thnh t nung. - 1 HS nhc li. - Truyn ca ngi chỳ bộ t can m, mun tr thnh ngi kho mnh, lm c nhiu vic cú ớch ó dỏm nung mỡnh trong la . - 2 em nhc li ý chớnh ca bi. - 4 em phõn vai v tỡm cỏch c - HS luyn c theo nhúm HS. - 3 lt HS thi c theo vai ton bi. HS tr li -------------------- ------------------ TON: MT TNG CHIA CHO MT S I. MC TIấU : - Bit chia mt tng cho mt s (Bi tp 1). - Bc u bit vn dng tớnh cht chia mt tng cho mt s trong thc hnh tớnh (Bi tp 2, khụng yờu cu hc sinh phi hc thuc cỏc tớnh cht ny). - GD HS tớnh cn thn khi lm toỏn. II. DNG DY HC : III. HOT NG TRấN LP: Hot ng ca thy Hot ng c trũ 1. n nh : 2. KTBC : 3. Bi mi : a) Gii thiu bi - HS lờn bng lm bi, lp theo dừi nhn xột bi lm ca bn. - HS nghe gii thiu. 93 Nguyễn Ngọc Dung Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B b) So sánh giá trị của biểu thức - Ghi lên bảng hai biểu thức: ( 35 + 21 ) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7 - HS tính giá trị của hai biểu thức trên - S 2 giá trị (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7? - Vậy ta có thể viết : ( 35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 c) Rút ra kết luận về một tổng chia cho một số - GV nêu câu hỏi để HS nhận xét về các biểu thức trên + Biểu thức (35 + 21) : 7 có dạng như thế nào ? + Hãy nhận xét về dạng của biểu thức 35 : 7 + 21 : 7 ? Vì ( 35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7 nên ta nói: khi thực hiện chia một tổng cho một số , nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia, ta có thể chia từng số hạng cho số chia rồi cộng các kết quả tìm được với nhau d) Luyện tập , thực hành Bài 1a - Bài tập yêu cầu làm gì ? - GV ghi lên bảng biểu thức : ( 15 + 35 ) : 5 - Hãy nêu cách tính biểu thức trên. GV: Vì biểu thức có dạng là tổng chia cho một số, các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia nên ta có thể thực hiện theo 2 cách như trên - Nhận xét và cho điểm HS Bài 1b : - Ghi biểu thức : 12 : 4 + 20 : 4 - Vì sao có thể viết là : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4 - GV yêu cầu HS tự làm tiếp bài sau đó nhận xét và cho điểm HS Bài 2 - GV viết ( 35 – 21 ) : 7 - Các em hãy thực hiện tính giá trị của biểu thức theo hai cách. - HS đọc biểu thức - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào giấy nháp. - Bằng nhau. - HS đọc biểu thức. - Có dạng một tổng chia cho một số. - Biểu thức là tổng của hai thương - HS nghe GV nêu tính chất và sau đó nêu lại. - Tính giá trị của b/ thức theo 2 cách - Có 2 cách * Tính tổng rồi lấy tổng chia cho số chia. * Lấp từng số hạng chia cho số chia rồi cộng các quả với nhau. - Hai HS lên bảng làm theo 2 cách. - HS thực hiện tính giá trị của biểu thức trên theo mẫu - Vì áp dụng tính chất một tổng chia cho một số ta có thể viết : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4 - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở, đổi chéo để kiểm tra bài. - HS đọc biểu thức. - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm một cách, cả lớp nhận xét. 94 NguyÔn Ngäc Dung Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B - GV giới thiệu: Đó là tính chất một hiệu chia cho một số . - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 - HS đọc yêu cầu đề bài - HS tóm tắt bài toán và trình bày lời giải. - GV chữa bài, yêu cầu HS nhận xét cách làm thuận tiện. - Nhận xét cho điểm HS. 4. Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. - Lần lượt từng HS nêu và lên bảng làm bài + Cách I : + Cách 2 : - Rút ra kết luận. - HS đọc đề bài. 1 HS lên bảng làm, cả lớp giải vào vở. - HS cả lớp. -------------------- ------------------ CHÍNH TẢ: CHIẾC ÁO BÚP BÊ I. MỤC TIÊU: - Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài văn ngắn. - Làm đúng BT(2)a/b, hoặc BT(3)a/b, Bài tập chính tả do giáo viên soạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bài tập 2a hoặc 2b viết sẵn 2 lần trên bảng lớp . - Giấy khổ to và bút dạ, III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Nhận xét về chữ viết trên bảng và vở. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn viết chính tả: * Trao đổi về nội dung đoạn văn: - Gọi HS đọc đoạn văn. - Bạn nhỏ đã khâu cho búp bê chiếc áo đẹp như thế nào ? - Bạn nhỏ đối với búp bê như thế nào? * Hướng dẫn viết chữ khó: - HS tìm các từ khó, đễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết. * Nghe viết chính tả: * Soát lỗi chấm bài: - HS thực hiện theo yêu cầu. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm. - HS trả lời. - Các từ : Phong phanh, xa tanh, loe ra, hạt cườm, đính dọc, nhỏ xíu,… 95 NguyÔn Ngäc Dung Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài 2: a/ HS đọc yêu cầu và nội dung. - HS hai dãy lên bảng tiếp sức. - Mỗi học sinh chỉ điền một từ. - Gọi các nhóm khác bổ sung từ mà các nhóm khác chưa có. - Nhận xét và kết luận lời giải đúng. - HS đọc các câu văn vừa hoàn chỉnh. Bài 3: a/. HS đọc yêu cầu và nội dung. - Học sinh làm việc trong nhóm - Nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng. - Gọi học sinh nhận xét bổ sung - HS đọc lại các từ vừa tìm được. - HS nhận xét và kết luận từ đúng. b/. Tiến hành tương tự phần a/. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Viết lại các tính từ vừa tìm được và chuẩn bị bài sau. - 1 HS đọc thành tiếng. - Trao đổi, thảo luận và cử đại diện các nhóm lên thi tiếp sức điền từ . - Bổ sung. xinh xinh, trong xóm, xúm xít, màu xanh, ngôi sa, khẩu súng, sờ, xinh nhỉ, nó sợ. - 1 HS đọc các từ vừa điền. - 1 HS đọc thành tiếng. - Hoạt động nhóm. - Bổ sung các từ mà nhóm bạn chưa tìm được - Đọc các từ trên phiếu. - Lời giải: chân thật, thật thà, vất vả . lấc láo, xấc láo - Thực hiện theo giáo viên dặn dò. -------------------- ------------------ ĐẠO ĐỨC : BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO I. MỤC TIÊU : - Biết được công lao của thầy giáo, cô giáo. - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. (Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình). - Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. II. GD KỸ NĂNG SỐNG : Giáo dục kĩ năng: - Lắng nghe lời dạy của thầy cô - Thể hiện sự kính trọng, biết ơn với thầy cô. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các băng chữ để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1. - Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán để sử dụng cho hoạt động 2, tiết 2. IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 96 NguyÔn Ngäc Dung Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B 1. Ổn định: 2. KTBC: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Nội dung: * Hoạt động 1: Xử lí tình huống (SGK/20- 21) - GV nêu tình huống: - GV kết luận: Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt. Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy, cô giáo. *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/22) - GV nêu yêu cầu và chia lớp thành 4 nhóm HS làm bài tập. Việc làm nào trong các tranh (dưới đây) thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. Nhóm 1 : Tranh 1 Nhóm 2 : Tranh 2 Nhóm 3 : Tranh 3 Nhóm 4 : Tranh 4 - GV nhận xét và chia ra phương án đúng của bài tập. + Các tranh 1, 2, 4 : thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. + Tranh 3: Không chào cô giáo khi cô không dạy lớp mình là biểu lộ sự không tôn trọng thầy giáo, cô giáo. *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK/22) - GV chia HS làm các nhóm. Mỗi nhóm lựa chọn những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo. GV kết luận: - Có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. Các việc làm a, b, d, đ, e, g là biết ơn thầy giáo, cô giáo. - GV mời HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Một số HS thực hiện. - HS nhận xét. - HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra. - HS lựa chọn cách ứng xử và trình bày lí do lựa chọn. - Cả lớp thảo luận về cách ứng xử. - Từng nhóm HS thảo luận. - HS lên chữa bài tập- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Từng nhóm thảo luận ghi những việc nên làm tờ giấy nhỏ. - Từng nhóm lên dán băng chữ theo 2 cột “Biết ơn” hay “Không biết ơn” mà nhóm mình đã thảo luận. - Các nhóm khác góp ý kiến bổ sung. - HS đọc. 97 NguyÔn Ngäc Dung Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B 4. Củng cố - Dặn dò: - Viết, vẽ, dựng tiểu phẩm về chủ đề bài học (Bài tập 4- SGK/23) – Chủ đề kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo. - Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ … ca ngợi công lao các thầy giáo, cô giáo (Bài tập 5- SGK/23) - HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2010 TH Ể DỤC: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” I. MỤC TIÊU : - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc thứ tự động tác và tập tương đối đúng. - Trò chơi : “Đua ngựa”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động. II. ĐẶC ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị còi, phấn kẻ màu. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, ổn định, phổ biến nội dung giờ học. + Khởi động xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai. + Trò chơi: “ Trò chơi làm theo hiệu lệnh”. 2. Phần cơ bản: a) Trò chơi : “Đua ngựa” - Tập hợp HS theo đội hình chơi. - Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. - Cho HS chơi thử. - Tổ chức cho HS chơi chính thức. - GV quan sát, nhận xét, biểu dương những HS chơi nhiệt tình chủ động thực hiện đúng yêu cầu trò chơi. b) Bài thể dục phát triển chung: * Ôn cả bài thể dục phát triển chung Sau mỗi lần tập, GV nhận xét để tuyên dương những 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 18 – 22 phút 6 – 8 phút 12 – 14 phút 3 – 4 lần 1 lần mỗi động tác - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. - HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang. 98 NguyÔn Ngäc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B HS tp tt v ng viờn nhng HS tp cha tt. * Tp hp c lp ng theo t, cho cỏc t thc hin bi th dc phỏt trin chung. Tng t thc hin theo s iu khin ca t trng. GV cựng HS c lp quan sỏt, nhn xột, ỏnh giỏ bỡnh chn t tp tt nht 3. Phn kt thỳc: - GV cho HS ng ti ch lm mt s ng tỏc th lng ton thõn. - HS v tay v hỏt. - GV h thng bi hc. nhn xột, ỏnh giỏ kt qu gi hc. - Giao bi tp v nh: ễn bi th dc phỏt trin chung. - GV hụ gii tỏn. 2 x 8 nhp 1 ln 4 6 phỳt 1 phỳt - i hỡnh hi tnh v kt thỳc. - HS hụ khe -------------------- ------------------ TON: CHIA CHO S Cể MT CH S I. MC TIấU : - Thc hin c phộp chia mt s cú nhiu ch s cho s cú mt ch s (Chia ht, chia cú d; Bi tp 1 dũng 1, 2; Bi 2). - GD HS tớnh cn thn khi lm toỏn. II. DNG DY HC : III. HOT NG TRấN LP: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1. n nh: 2. KTBC: 3. Bi mi : a) Gii thiu bi b)Hng dn thc hin phộp chia * Phộp chia 128 472 : 6 - GV vit phộp chia, HS thc hin phộp chia. - HS t tớnh thc hin phộp chia. - Vy chỳng ta phi thc hin phộp chia theo th t no ? - Cho HS thc hin phộp chia. - HS nhn xột bi lm ca bn. ? Phộp chia 128 472 : 6 l phộp chia ht hay phộp chia cú d ? * Phộp chia 230 859 : 5 - 2 HS lờn bng lm bi, lp nhn xột bi lm ca bn. - HS lng nghe. - HS c phộp chia. - HS t tớnh. - Theo th t t phi sang trỏi - HS lờn bng, thc hin phộp chia - HS c lp theo dừi v nhn xột. - L phộp chia ht 99 Nguyễn Ngọc Dung Trêng TiÓu hoc H¶i VÜnh Líp 4B - Viết phép chia 230859 : 5, HS đặt tính thực hiện phép chia. ? Phép chia 230 859 : 5 là phép chia hết hay phép chia có dư ? ? Với phép chia có dư chúng ta phải chú ý điều gì ? c) Luyện tập , thực hành Bài 1(Bỏ dòng 3 câu a,b) - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 2 - HS đọc yêu cầu của bài. - HS tự tóm tắt bài toán và làm. Bài 3 - HS đọc đề bài. HS làm bài. - GV chữa bài và cho điểm HS 4. Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học - Làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. - HS đặt tính và thực hiện phép chia - Vậy 230 859 : 5 = 46 171 ( dư 4 ) - Là phép chia có số dư là 4. - Số dư luôn nhỏ hơn số chia. - HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 2 phép tính, lớp làm vào vở. - HS đọc đề toán. - 1 HS lên bảng làm cả lớp làm bài vào vở - HS đọc đề bài toán. - HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. - HS cả lớp thực hiện. -------------------- ------------------ LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI I. MỤC TIÊU: • Đặt được câu hỏi cho bộ phận xác định trong câu (BT1); nhận biết được một số từ nghi vấn và đặt câu hỏi với từ nghi vấn ấy (BT2, BT3, BT4); bước đầu nhận biết được một dạng câu có từ nghi vấn nhưng không dùng để hỏi (BT5). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: • Bài tập 3 viết sẵn trên bảng lớp. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - HS đọc yêu cầu và nội dung. - Học sinh tự làm bài. - Gọi học sinh phát biểu ý kiến. - 3 HS lên bảng viết. Nhận xét câu trả lời và bài làm của bạn. - Lắng nghe. - 1 HS đọc. - 2 học sinh ngồi cùng bàn trao đổi đặt câu và sửa cho nhau. 100 NguyÔn Ngäc Dung [...]... 4 hng ngang 2 phỳt 18 22 phỳt 5 6 phỳt 12 14 phỳt 2 3 ln mi ng tỏc 2 ln 8 nhp 1 ln (2 ln 8 nhp) 1 2 phỳt - i hỡnh hi tnh v kt thỳc - HS hụ khe TON: CHIA MT S CHO MT TCH I MC TIấU : - Thc hin c phộp chia mt s cho mt tớch (Bi 1, 2) - GD HS tớnh cn thn khi lm toỏn II DNG DY HC : III HOT NG TRấN LP: 113 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B Hot ng ca thy 1 n nh: 2 KTBC: Hot ng... miờu t trong phn thõn bi (Ni dung ghi nh) 4 Bit vn dng kin thc ó hc vit m bi, kt bi cho mt bi vn miờu t cỏi trúng trng (mc III) II DNG DY HC: Tranh minh ho cỏi ci xay trang 144 SGK 119 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B III HOT NG TRấN LP: Hot ng ca thy 1 Kim tra bi c : 2 Bi mi : a Gii thiu bi : b Tỡm hiu vớ d : Bi 1: - HS c bi - HS c phn chỳ gii - GV cho c lp quan sỏt tranh minh ho... sung c li li thuyt minh - HS k li truyn trong nhúm - HS k li ton truyn trc lp - 3 HS tham gia k c/ K chuyn bng li ca bỳp bờ + K chuyn bng li bỳp bờ l mỡnh 102 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B - K chuyn bng li ca bỳp bờ l nh th úng vai bỳp bờ k li cõu chuyn no? - Khi k phi xng hụ th no ? - Khi k phi xng hụ l tụi hoc t, mỡnh, em - HS gii k mu trc lp - Lng nghe - HS k li truyn trong nhúm... HC: - Cỏc hỡnh minh ho trang 56, 57 / SGK - Chun b theo nhúm cỏc dng c thc hnh: Nc c, hai chai nha trong ging nhau, giy lc, cỏt, than bt - Phiu hc tp cỏ nhõn 103 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B IV HOT NG DY- HC: Hot ng ca giỏo viờn 1 n nh lp: 2 Kim tra bi c: 3 Dy bi mi: * Gii thiu bi: * Hot ng 1: Cỏc cỏch lm sch nc thụng thng Cỏch tin hnh: - HS hot ng c lp 1) Gia ỡnh hoc a phng em ó s... bt, cỏt hay si cn cú nhng gỡ ? 2) Than bt cú tỏc dng gỡ ? 2) Cú tỏc dng kh mựi v mu ca nc 3) Vy cỏt hay si cú tỏc dng gỡ ? 3) Cỏt hay si cú tỏc dng loi b cỏc 104 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B cht khụng tan trong nc - ú l cỏch lc nc n gin Nc tuy - HS lng nghe sch nhng cha loi cỏc vi khun, cỏc cht st v cỏc cht c khỏc Gii thiu dõy chuyn sn xut nc sch ca nh mỏy Nc ny m bo l ó dit ht cỏc... vt (Chng k s, nng cụng chỳa, chỳ t Nung) (Hc sinh khỏ, gii tr li c cõu hi 3 SGK) 2 c - hiu: - Hiu ngha cỏc t ng : bun tờnh , hong hút , nhn , se , cc tuch , 105 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B - Hiu ni dung: Chỳ t Nung dỏm nung mỡnh trong la ó tr thnh ngi hu ớch, cu sng c ngi khỏc.(tr li c cỏc cõu hi 1, 2, 4, trong SGK) II GD K NNG SNG: Giỏo dc k nng: - Xỏc nh giỏ tr - T nhn thc v bn... tr li hai ngi bt ? ? Theo em cõu núi cc tuch ca t Nung cú ý ngha gỡ ? - on cui cú ni dung chớnh l gỡ? - on cui ca bi k chuyn t - Ghi ý chớnh on 2 Nung cu bn 106 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B - HS t tờn khỏc cho cõu chuyn ? Truyn k t Nung l ngi nh th no ? ? Cõu chuyn núi lờn iu gỡ? - Tip ni nhau t tờn - t Nung ó tr thnh ngi hu ớch chu ng c nng ma, cu sng c hai ngi bt yu ui - Mun tr thnh... Bi mi : a) Gii thiu bi - HS lng nghe b ) Hng dn luyn tp Bi 1 - Bi tp yờu cu chỳng ta lm gỡ ? - t tớnh ri tớnh - HS lm bi - HS lờn bng lm bi, mi em thc hin 1 107 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B phộp tớnh - GV cha bi, yờu cu cỏc em nờu cỏc - HS tr li phộp chia ht, phộp chia cú d trong bi - GV nhn xột cho im HS Bi 2 - HS c yờu cu bi toỏn - HS c toỏn - HS nờu cỏch tỡm s bộ s ln trong bi... Dn dũ HS lm bi tp hng dn luyn tp thờm v chun b bi sau TP LM VN : TH NO L MIấU T I MC TIấU: - Hiu c nh th no l miờu t (Ni dung ghi nh) 108 Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B - Nhn bit c cõu vn miờu t trong truyn Chỳ t Nung (BT1, mc III); bc u vit c 1, 2 cõu miờu t mt trong nhng hỡnh nh yờu thớch trong bỡ th Ma (BT2) II DNG DY HC: - Giy kh to ghi ni dung bi tp 2 Nhn... Tỏc gi phi quan sỏt bng mt - Tỏc gi phi quan sỏt bng mt - Tỏc gi phi quan sỏt bng mt v bng tai - Mun nh vy ngi vit phi quan sỏt k bng nhiu giỏc quan - Lng nghe Nguyễn Ngọc Dung Trờng Tiểu hoc Hải Vĩnh Lớp 4B hỡnh dung c cỏc s vt y Khi miờu t ngi vit phi hp rt nhiu giỏc quan quan sỏt khin cho s vt c miờu t thờm p hn sinh ng hn 3 Ghi nh : - HS c ghi nh - Yờu cu hc sinh t mt s cõu miờu t n gin - Nhn xột . tính, lớp làm vào vở. - HS đọc đề toán. - 1 HS lên bảng làm cả lớp làm bài vào vở - HS đọc đề bài toán. - HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. - HS cả lớp. 2 phút 1 – 2 phút 18 – 22 phút 6 – 8 phút 12 – 14 phút 3 – 4 lần 1 lần mỗi động tác - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. - HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang.
- Xem thêm -

Xem thêm: LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG), LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG),

Hình ảnh liên quan

- Lần lượt từng HS nêu và lên bảng làm bài  - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

n.

lượt từng HS nêu và lên bảng làm bài Xem tại trang 5 của tài liệu.
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bài làm của bạn. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

2.

HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bài làm của bạn Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Đội hình hồi tĩnh và kết thúc. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

i.

hình hồi tĩnh và kết thúc Xem tại trang 9 của tài liệu.
- HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 2 phép tính, lớp làm vào vở. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

l.

ên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 2 phép tính, lớp làm vào vở Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Các hình minh hoạ trang 56, 57 / SGK. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

c.

hình minh hoạ trang 56, 57 / SGK Xem tại trang 13 của tài liệu.
- 2 HS lên bảng làm, mỗi HS làm 1 phần, cả lớp làm bài vào vở. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

2.

HS lên bảng làm, mỗi HS làm 1 phần, cả lớp làm bài vào vở Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Nhóm nào xong trước dán phiếu lên bảng. -   Yêu cầu cả lớp theo dõi và tìm những sự  vật được miêu tả. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

h.

óm nào xong trước dán phiếu lên bảng. - Yêu cầu cả lớp theo dõi và tìm những sự vật được miêu tả Xem tại trang 19 của tài liệu.
hình dung được các sự vật ấy. Khi miêu tả người viết phối hơp rất nhiều giác quan để  quan sát  khiến cho sự vật được miêu tả thêm  đẹp hơn sinh động hơn. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

hình dung.

được các sự vật ấy. Khi miêu tả người viết phối hơp rất nhiều giác quan để quan sát khiến cho sự vật được miêu tả thêm đẹp hơn sinh động hơn Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Tập hợp HS theo đội hình chơi. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

p.

hợp HS theo đội hình chơi Xem tại trang 23 của tài liệu.
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

2.

HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Bài tập 1 viết sẵn trên bảng lớp phần nhận xét. - Các tình huống ở BT2 viết vào những tờ giấy nhỏ  - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

i.

tập 1 viết sẵn trên bảng lớp phần nhận xét. - Các tình huống ở BT2 viết vào những tờ giấy nhỏ Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Các hình minh hoạ trong SGK trang 58, 59 (Phóng to nếu có điều kiện). - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

c.

hình minh hoạ trong SGK trang 58, 59 (Phóng to nếu có điều kiện) Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Các nhóm quan sát hình vẽ, thảo luận và trả lời. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

c.

nhóm quan sát hình vẽ, thảo luận và trả lời Xem tại trang 28 của tài liệu.
- 2 HS lên bảng viết. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

2.

HS lên bảng viết Xem tại trang 30 của tài liệu.
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

2.

HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Nhận xét bài làm của HS trên bảng. Hãy phát biểu tính chất đó  - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

h.

ận xét bài làm của HS trên bảng. Hãy phát biểu tính chất đó Xem tại trang 33 của tài liệu.
* Ban cán sự lớp nhận xét đánh giá tình hình lớp tuần qua -> xếp loại các tổ: - LỚP 4- TUẦN 14 (KĨ NĂNG SỐNG)

an.

cán sự lớp nhận xét đánh giá tình hình lớp tuần qua -> xếp loại các tổ: Xem tại trang 36 của tài liệu.