0

tich luy chuyen mon

9 484 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ Tu n 1 - 2ầ I. Dạy học một số bài 1, 2 Địa lý 12, GV cần có một số điểm chú trọng sau đây 1. Bài 1, GV cần cho HS khai thác kiến thức từ biểu đồ hình 1.1 và 1.2 để cho HS nắm vững hơn về những thành tựu của nước ta trong công cuộc Đổi mới và hội nhập. - GV Cho HS lấy các số liệu rời trong lý thuyết để minh chứng cho thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập. GV đặt tình huống cho HS giải quyết “Vì sao nước ta lại đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và hội nhập?” 3. Để học sinh nắm được đặc điểm vị trí địa lí, lãnh thổ nước ta, GV cần chuẩn bị bản đồ Hành chính Việt Nam, nhằm cho HS xác định được toạ độ địa lí Việt Nam, giới hạn lãnh thổ. - GV cần sử dụng mô hình, lát cát nhằm cho HS thấy được các bộ phận của vùng biển nước ta. II. Dạy bài 1, 2 Địa lí 11, GV cần chú trọng một số điểm sau đây 1. Cho HS sử dụng bảng số liệu, quan sát bảng số liệu theo hàng, cột, cho HS tính toán, so sánh và rút ra kết luận chứng minh cho kết luận của lý thuyết về sự tương phản về trình độ phát triển kt – xh giữa các nhóm nước. 2. Cho HS nêu được cơ bản các biểu hiện của toàn cầu hoá, hệ quả…. Cho HS dùng bảng 2 nêu lịch sự hình thành, tiềm lực kinh tế của các tổ chức kinh tế khu vực. Định hương cho HS sử dụng bản đồ xác định vị trí, các quốc gia trong các tổ chức kinh tế khu vực. - Cho HS nghiên cứu, làm rõ vì sao cần phải hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Việc hình thành các tổ chức kinh tế khu vực dựa trên những cơ sở nào?. Tu n 3 – 4 -5ầ I. Dạy học một số bài 4,5 Địa lý 12, GV cần có một số điểm chú trọng sau đây 1. Cho HS sử dụng Atlat địa lí Việt Nam, trang địa chất khoáng sản, cho HS kết hợp với bảng Niên biểu địa chất để cho HS xác định thời gian, làm rõ phạm vị , vị trí diễn ra hoạt động địa chất Tiền Campri, Cổ kiến tạo và Tiên kiến tạo. 1 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ - Đưa ra một số tình hướng nhận thức, cho HS tư duy như: “Vì sao nói giai đoạn Tiền Campri là giai đoạn đặt nền tảng cho quá trình hình thành, phát triển lãnh thổ nước ta về mặt tự nhiên?”…. - GV dùng Atlat cho HS mở rộng kiến thức, hiểu biết cơ bản kiến thức chuẩn thông qua xác định một số dạng địa hình được hình thành trong gđ này, như các dãy núi uốn nếp, đứt gãy địa hình… II. Dạy bài 3, 4, 5 Địa lí 11, GV cần chú trọng một số điểm sau đây 1. Vấn đề dân số của thế giới, cần nêu và làm rõ sự khác biệt về vấn đề dân số ở nhóm nước phát triển và đang phát triển, thông qua bảng số liệu, kiến thức lý thiết, cần làm ngắm gọn, co bản và đầy đủ. - Định hướng cho HS giải quyết một số câu hỏi in nghiêng, màu xanh trong SGK để HS phát triển tư duy suy luận, hiểu biết của mình. - Các vấn đề toàn cầu khác, như: Ô nhiễm khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ô zôn…, GV nên dùng bảng tóm tắt kiến thức theo trình tự: Biểu hiện => Nguyên nhân => Giải pháp cho từng vấn đề cụ thể => Ví dụ ở Việt Nam… - Cho HS biết vì sao nhân loại cần góp tay, chung sức để giải quyết các vấn đề trên. 2. Trong bài thực hành (bài 4), GV cần cho HS xem lại một số vấn đề toàn cầu hoá, đem kiến thức vào để minh chứng, làm cho nội dung bài học thêm tính thuyết phục, chặt chẽ, sinh động và có tính tư duy khoa học. 3. Bài 5, (tiết 1). Vấn đề châu Phi, GV cần cho HS làm rõ được các vấn đề sau: - Những thuận lợi – kho khăn về tự nhiên của châu Phi ( chứng minh – lý giải…). - Làm rõ vấn đề cơ bản, nổi bật nhất về dân cư và xã hội châu Phi (dùng bảng số liệu kết hợp với lý thuyết) => Lý giải nguyên nhân => Biện pháp giải quyết… - Vấn đề kinh tế của Châu Phi phải làm rõ biểu hiện => nguyên nhân làm cho châu Phi làm cho châu Phi nghèo đói => Biện pháp… 2 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ Tu n 6 – 7ầ I. Dạy học một số bài 6,7 Địa lý 12, GV cần có một số điểm chú trọng sau đây 1. Trong bài đất nước nhiều đồi núi, GV cần tổ chức cho HS tiến hành hoạt động so sánh, làm rõ đặc điểm địa hình hình giữa vùng núi Tây Bắc – Đông Bắc, Trường sơn Băc – Trường sơn Nam. Tây Bắc Đông Bắc Cấu trúc…………………………………………… ……………………………………………………. Cấu trúc…………………………………………… ……………………………………………………. Độ cao…………………………………………… ……………………………………………………. Độ cao…………………………………………… ……………………………………………………. Hướng núi, dãi địa hình………………………… ……………………………………………………. Hướng núi, dãi địa hình………………………… ……………………………………………………. Thung lũng sông……………………………… ……………………………………………………. Thung lũng sông……………………………… ……………………………………………………. 2. So sánh đặc điểm Đồng bằng sông Hồng, với đồng bằng sông Cửu Long. So sánh đồng bằng châu thổ với đông bằng duyên hải ven biển… - Cho HS dùng bảng kiến thức tóm tắt thế mạnh và hạn chế của vùng đồi núi và đồng bằng như sau: Vùng nồi núi Đồng bằng Thế mạnh, thuận lợi …………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Thế mạnh, thuận lợi …………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Khó khăn, hạn chế ………………………………………………… ………………………………………………… Khó khăn, hạn chế …………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… II. Dạy bài 5, (tiết 2) Địa lí 11, GV cần chú trọng một số điểm sau đây Vấn đề Mỹ Lanh Tinh cần: GV nên cho HS khai thác thông tin ở bản đồ, bảng số liệu một cách hệ thống, kết hợp lý thuyết để HS làm những việc sau: - Cho HS làm rõ đây là châu lục có nhiều thuận lợi để phát triển (HS chứng minh). - Làm rõ tồn tại trong xã hội Mỹ La Tinh, nguyên nhân? 3 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ - Tình huống hoạt động “ Mỹ La Tinh là khu vực có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng thực trạng phát triển kinh tế Mỹ La Tinh như thế nào?. Hãy chứng minh, làm rõ thực trạng đó => Nguyên nhân? => Biện pháp?” ( GV cần cho HS nhận xét biểu đồ, phân tích bảng số liệu 5.4, kết hợp lý thuyết để làm rõ thực trạng kinh tế của khu vực này) Tu n 8 - 9ầ I. Dạy học một số bài 8,9 Địa lý 12, GV cần có một số điểm chú trọng sau đây 1. GV cần cho HS chứng minh, lý giải được biển Đông là vùng biển có thiên nhiên phong phú – đa dạng, giàu có. - Cho HS kết hợp với Atlat khoáng sản, thuỷ hải sản, địa hình….để mô tả được sự phân bố của một số đối tượng tự nhiên. 2. Bài 9, Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, GV cần cho HS làm rõ: - Tinh chất nhiệt, ẩm: Biểu nhiện?. Nguyên nhân?. - Tính chất gió mùa cần làm rõ như sau, GV Cho HS xem lý thuyết, xem hình 9.1, 9.2 làm rõ, khái quát kiến thức như sau: Gió mùa mùa Đông Nguồn gốc, xuất phát, hướng thổi, tính chất ……………………………… … ……………………………… … Thời gian, pham vi tác động - Nửa đầu mùa - Nửa sau mùa Hệ quả …………………. …………………. …………………. Gió mùa mùa Hạ Nguồn gốc, xuất phát, hướng thổi, tính chất ……………………………… … ……………………………… … Thời gian, pham vi tác động - Nửa đầu mùa - Nửa sau mùa Hệ quả …………………. …………………. (GV Nên tổ chức theo nhóm, 2 nhóm lần lượt nghiên cứu, trình bày từng nội dung một) - GV: Cho HS bài tập 2,3 ngay trên lớp, cho HS làm rõ sự phân hoá khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam. II. Dạy bài 5 (tiết 3), bài 6 (tiết 1,2) Địa lí 11, GV cần chú trọng một số điểm sau đây 1. Làm rõ vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á (HS phân tích biểu đồ), minh chứng, làm nổi bật vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực này => nguyên nhân? (xem lý thuyết). 4 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ - Xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố, GV cần cho HS nắm cơ bản như sau: Biểu hiện ( HS có thể lấy ví dụ thực tế qua thông tin đại chúng) => nguyên nhân? => Biện pháp?. 2. Bài 6 (Hoa Kỳ tiết 1), GV cần chú ý làm rõ như sau: - Dùng bản đồ cho HS xác định vị trí địa lí, giới hạn của lãnh thổ - Kẻ bảng hoạt động so sánh giữa 3 vùng Hoa kỳ như sau: Vùng phía Tây Vùng Trung Tâm Vùng phía Đông Địa hình………………………. ………………………………… Địa hình………………………. ………………………………… Địa hình………………………. ………………………………… Khí hậu – cảnh quan ………………………. ………………………………… Khí hậu – cảnh quan ………………………. ………………………………… Khí hậu – cảnh quan ………………………. ………………………………… Tài nguyên khoáng sản ………………………. ………………………………… Tài nguyên khoáng sản ………………………. ………………………………… Tài nguyên khoáng sản ………………………. ………………………………… - Thuận lợi: ………………… ………………………………… - Khó khăn: ………………… ………………………………… - Thuận lợi: ………………… ………………………………… - Khó khăn: ………………… ………………………………… - Thuận lợi: ………………… ………………………………… - Khó khăn: ………………… ………………………………… - Dân cư Hoa kỳ cần làm rõ: + Đặc điểm?. thuận lợi do các đặc điểm mang lại. + Thành phần (chứng minh) + Phân bố? nguyên nhân?. - Bài Hoa Kỳ (tiết 2), GV cần định hướng cho HS làm rõ: + Quy mô kinh tế của Hoa Kỳ + Đặc điểm, sức mạnh các ngành Dịch Vụ, Công Nghiệp của Hoa Kỳ. Làm rõ sự chuyển dịch trong công nghiệp, nông nghiệp của Hoa Kỳ và lý giải được vì sao có sự chuyển dịch đó. Tu n 10 – 11 -12ầ I. Dạy học một số bài 10, 11, 12 Địa lý 12, GV cần có một số điểm chú trọng sau đây 5 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ 1. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở các thành phần tự nhiên khác, GV nên đi theo cấu trúc gọn, dùng phương pháp đàm thoại: - Biểu hiện ? - Nguyên nhân? - Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt, định hướng cho HS làm rõ: + Thuận lợi… + Khó khăn… (GV Dùng phương pháp thảo luận cho HS làm rõ, nên cho HS lấy ví dụ nhằm minh hoạ cho kiến thức lý thuyết). 2. Thiên nhiên phân hoá đa dạng theo Bắc – Nam, Đông – Tây, Độ cao - HS cần nêu được biểu hiện - Nêu và phân tích nguyên nhân - Theo Bắc – Nam GV cho HS phân tích biểu đồ, bảng số liệu trang 50 bài tập 1 nhằm cho HS hiểu cụ thể hơn. - Thiên nhiên phân hoá theo Đông – Tây phải làm rõ biểu hiện thiên nhiên, làm rõ đặc trưng thiên nhiên của ba dãi địa hình, lãnh thổ, bộ phận Đông – Tây ( Đồi núi – đồng bằng ven biển – thềm lục địa, biển phía Đông). Nêu và giải thích được mối quan hệ giữa thiên nhiên Đồi núi – đồng bằng ven biển – thềm lục địa, biển phía Đông, thông qua: + Địa hình + Khí hậu… + Cảnh quan…. (GV nên dùng Atlat, mô hình, hình vẽ và liên hệ với bài học cũ để giúp HS hiểu rõ mối quan hệ này). 6 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ 3. Thiên nhiên phân hoá theo độ cao, GV dùng lát cátư, hình vẽ rồi cho HS xem kiến thức điền vào trong mô hình đó, lát cát đó: Đai ôn đới gió mùa trên núi cao Hoàng Liên Sơn Đai cận nhiệt gió mùa trên núi Đai nhiệt đới gió mùa - GV: Cho HS nêu, phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá thiên nhiên theo đai cao - Các miền tự nhiên của nước ta, GV cho HS dùng bảng tóm tắt như sau: Bắc – Đông Bắc Tây Bắc – Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ - Nam Bộ Địa hình………………………. ………………………………… Khí hậu – cảnh quan………. ………………………………… Khoáng sản………………… ……………………………… - Thuận lợi…………………… ………………………………… . - Khó khăn:…………………. ……………………………. 7 NẮM HỌC 2010 - 2011 - Giới hạn… - Khí hậu… - đất đai…. - cảnh quan… - Giới hạn… - Khí hậu… - đất đai…. - cảnh quan… - Giới hạn… - Khí hậu… - đất đai…. - cảnh quan… THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ II. Dạy bài 7 (tiết 1, 2) Địa lí 11, GV cần chú trọng một số điểm sau đây 1. Cho HS khái quát đc các mốc lịch sử của Liên Minh Châu Âu (EU), kết hợp với bản đồ hình 7.2 làm rõ số thành viên, năm gia nhập, tổng số thành viên. 2. Mục đích thể chế của EU: - Mục đích: cần cho HS nêu mục đích cơ bản (2 mục đích chính), sau đo cho HS xem 3 trụ cột ở hình 7.3 minh chứng như: Liên minh, liên kết gì?. Hợp tác cái gì?. - Thể chế: Cần cho HS phân tích sơ đồ, hình 7.4 làm rõ quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi cơ quan EU theo sơ đồ, mũi tên như: + Nghị viện có vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ…. + Hội đồng bộ trưởng EU…. + Ủy Ban Liên Minh Châu Âu có quyền hạn, nhiệm vụ… => kết luận chung về cơ chế hoạt động của EU 3. Mục II, vị trí kinh tế của EU, GV cần cho HS làm rõ: - Minh chứng được EU là tổ chức, trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Nguyên nhân?. (Dùng bảng số liệu 7.1, hình 7.5) - Tổ chức thương mại, cơ chế hoạt động thương mại….(bảng số liệu 7.1, hình 7.5 và lý thuyết). 4. Tự do lưu thông cần làm rõ như sau: - Tự do di chuyển: Nội dung (di chuyển cái gì?), Ví dụ, Mục đích ( lợi ích…) - Tự do lưu thông dịch vụ, hàng hoá, tiền vốn: Nội dung, Ví dụ, Mục đích… ` 5. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ: - Trong sản xuất máy bay: + Phân bố?. + Nước nào sản xuất cái gì?. Dùng những hình thức sản xuất gì trong công nghiệp?. (Vì sao cần chuyên môn hoá, hợp tác hoá?) 8 NẮM HỌC 2010 - 2011 THS. HỒ XUÂN THẮNG – TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK SỔ TÍCH LUỸ CHUYÊN MÔN, BỘ MÔN ĐỊA LÝ - Đường hần giao thông trên biển măng sơ: + Thời gian hoàn thành… + Cấu trúc của nó: Từ đâu đến đâu?. Dài bao nhiêu km?. Mấy hầm… + Mục đích của xây dựng đường hầm…. ( GV Hướng dẫn HS hoạt động với hình vẽ để làm rõ các vấn đề, câu hỏi trên). 9 NẮM HỌC 2010 - 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: tich luy chuyen mon, tich luy chuyen mon,

Hình ảnh liên quan

- Cho HS kết hợp với Atlat khoáng sản, thuỷ hải sản, địa hình….để mô tả được sự phân bố của một số đối tượng tự nhiên. - tich luy chuyen mon

ho.

HS kết hợp với Atlat khoáng sản, thuỷ hải sản, địa hình….để mô tả được sự phân bố của một số đối tượng tự nhiên Xem tại trang 4 của tài liệu.