0

Tự động hóa nhà máy nhiệt điện

27 1,078 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 16:57

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa Tự động hóa nhà máy nhiệt điện Nhóm 4: Phạm Văn Thịnh Nguyễn Văn Hiếu Vũ Tuấn Đạt Nguyễn Ngọc Tình Trần Hùng 1.4. NỒI HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ Tổng quát  Bao gồm các thiết bị cần thiết để lò hơi hoạt động:  Vòi đốt và bộ đánh lửa.  Các loại quạt.  Bộ gia nhiệt.  Bộ quá nhiệt.  Bộ gia nhiệt lại.  Bộ tiết kiệm.  Máy nghiền.  Bộ nạp liệu. VÒI ĐỐT Chức năng  Điều khiển, chuyển hóa hóa năng nhiên liệu thành nhiệt năng một cách có hiệu quả nhất.Nhiên liệu và không khí được đưa vào vòi đốt trộn thành hỗn hợp, đốt cháy hỗn hợp , phân phối ngọn lửa và sản phẩm cháy. Tiêu chuẩn kỹ thuật:  Có khả năng đốt cháy hoàn toàn nhiều loại nhiên liệu với hệ số không khí thừa nhỏ nhất, tổn thất nhiệt ít nhất.  Năng lượng đốt cháy phụ dùng để bắt đầu phản ứng cháy nhỏ.  Phạm vi ngọn lửa rộng và ổn định.  Thiết bị có tính khả dụng cao, ít phải bảo dưỡng.  Phản hồi nhanh dễ dàng thay đổi ngọn lửa.  Kích thước nhỏ, tiết kiệm được nguyên vật liệu.  Vận hành đơn giản, ổn định, có thể điều chỉnh linh hoạt, dễ dàng tự động hóa.  Dễ theo dõi, kiểm tra, vận hành, sửa chữa. Thiết kế vòi đốt: Có 2 phương pháp:  Phân phối nhiên liệu và không khí thành nhiều luồng tương đương, xử lý từng luồng độc lập tạo thành nhiều ngọn lửa  Đòi hỏi phân chia nhiên liệu và không khí trong buồng đốt phải chính xác.  Các luồng nhiên liệu và không khí có sự tương tác tạo thành ngọn lửa đơn.  Tăng khả năng tiếp xúc phân tử giữa nguyên liệu và không khí.  Loại bỏ những yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác trong việc phân phối nhiên liệu và không khí. Thiết kế hệ thống đốt  Hệ thống đốt ngang:  Nhiên liệu và không khí được trộn trong các vòi đốt.  Gió cấp 1 được đưa dọc vào vòi đốt tạo ra guồng quay mạnh bên trong.  Các van lối vào được điều chỉnh để quay gió cấp 2 từ hộp gió đã được gia nhiệt.  Các sản phẩm cháy được dẫn trở lại vòi than cung cấp năng lượng để duy trì ổn định cho quá trình đốt.  Các vòi đốt được bố trí theo hàng.  Tỉ lệ nhiên liệu và không khí giữa các van phải sát nhau. Thiết kế hệ thống đốt  Hệ thống đốt tiếp tuyến:  Luồng nhiên liệu và không khí được phun ra từ các góc của lò theo đường tiếp tuyến với 1 hình trụ ở tâm lò.  Các luồng trộn vào nhau tạo chuyển động quay tương tự lốc xoáy. Thiết kế hệ thống đốt  Hệ thống đốt dọc:  Được dùng để đốt các nhiên liệu thể rắn, khó cháy như than ẩm.  Cần ít nhiên liệu hơn 2 hệ thống trước.  Có các thiết bị đốt và đắc tính hoạt động phức tạp hơn. Low-NOx Burners  Vòi đốt cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm sự phát xạ khí NOx. Bộ đánh lửa (Ignitor) Bộ đánh lửa IFM: ON CMD FROM DDC AIR SUPPLY OIL SUPPLY OIL SUPPLY JAMS BURY VALVE OPEN F/B TRANS- FORME R ELECTR ONIC BOARD CLOSE F/B OIL GUN IFM CABINET SPARK IGNITOR ROD IFM SENSOR IFM GUN Bộ đánh lửa HEA: EXTEND OIL V/V CLOSE F/B OPEN F/B DDC EXCITER ADVANCED RETRACT ON / ADVANCED CMD OFF / RETRACT CMD QUẠT Chức năng  Cung cấp không khí sơ cấp cho quá trình tán than đá thành bột và vận chuyển than đến lò  Cung cấp không khí thứ cấp và không khí cấp ba cho các hộp gió (windbox) để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn  Loại bỏ các sản phẩm cháy khỏi lò, đẩy khí qua thiết bị truyền nhiệt và thiết bị khử lưu huỳnh (FGD)  Đôi khi quạt được dùng để điều khiển nhiệt độ hơi nước  Một số lượng nhỏ quạt được dùng làm mát vòi đốt, máy quét và các các thiết bị khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự động hóa nhà máy nhiệt điện,

Hình ảnh liên quan

 sử dụng quạt cánh hình tia, cong về trước hoặc sau - Tự động hóa nhà máy nhiệt điện

s.

ử dụng quạt cánh hình tia, cong về trước hoặc sau Xem tại trang 14 của tài liệu.
 Hình dạng cánh giới hạn tốc độ hoạt động của quạt. Với cùng tốc độ ở biên, tốc độ gió kiểu cánh cong về phía trước lớn hơn kiểu cánh  cong về phía sau - Tự động hóa nhà máy nhiệt điện

Hình d.

ạng cánh giới hạn tốc độ hoạt động của quạt. Với cùng tốc độ ở biên, tốc độ gió kiểu cánh cong về phía trước lớn hơn kiểu cánh cong về phía sau Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan