0

Bài 21: Môi trường đới lạnh (theo chuẩn KT-KN)

15 1,826 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Ng­êi thùc hiÖn: §ç thanh T©m Tr­êng THCS Thä Diªn Thä Xu©n– Thø 2 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2010 Tr­êng THCS Thä Diªn Thä Xu©n– Ch­¬ng IV M«i tr­êng ®íi l¹nh. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi l¹nh Bµi 21: M«i tr­êng ®íi l¹nh 1. Đặc điểm của môi trường Lược đồ môi trường đới lạnh ở Bắc Cực ? Quan sát hình 21.1; 21.2 kết hợp với lược đồ trên bảng nêu vị trí của đới lạnh. Bài 21: môi trường đới lạnh Đới lạnh ở cực Bắc khác với đới lạnh ở cực Nam như thế nào? Lục địa Nam Cực. Đại dương Bắc Băng Dư ơng 1. Đặc điểm của môi trường - Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. +10 0 C -30 0 C - Khí hậu rất khắc nghiệt, mùa đông kéo dài và rất lạnh lẽo. - Lượng mưa thấp dưới 500mm chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. Quan sát hình 21.3 nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa ở đới lạnh? Bài 21: môi trường đới lạnh - Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao 1. Đặc điểm của môi trường - Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. - Khí hậu rất khắc nghiệt, mùa đông kéo dài và rất lạnh lẽo. - Lượng mưa thấp dưới 500mm chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. Bài 21: môi trường đới lạnh - Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao - Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên trái đất như thế nào ? 1. Đặc điểm của môi trường - Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. - Khí hậu rất khắc nghiệt, mùa đông kéo dài và lạnh lẽo. - Lượng mưa thấp dưới 500mm chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. - Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao Bài 21: môi trường đới lạnh [...]... dày, lớp mỡ dày Một số loài động vật ngủ đông hay di cư tránh mùa đông lạnh Để thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thực vật đới lạnh có những đặc điểm gì? địa lí 7 Bài 21: môi trường đới lạnh 1 Đặc điểm của môi trường - Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực - Khí hậu rất khắc nghiệt, mùa đông kéo dài và rất lạnh lẽo - Lượng mưa thấp dưới 500mm chủ yếu dưới dạng mưa tuyết - Nguyên... Đây là lần vượt biển đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Nó đã đâm vào một núi băng trôi, vĩnh viễn nằm dưới biển Bắc Đại Tây Dương lạnh giá mang theo hơn 1500 hành khách Bài 21: môi trường đới lạnh 1 Đặc điểm của môi trường 2 Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường - Giới thực vật chỉ phát triển ngắn ngủi trong mùa hạ ngắn ngủi, cây cối còi cọc, thấp lùn,mọc xen lẫn với rêu, địa y Nêu... độ cao 2 Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường - Giới thực vật chỉ phát triển ngắn ngủi trong mùa hạ ngắn ngủi, cây cối còi cọc, thấp lùn,mọc xen lẫn với rêu, địa y - Giới động vật rất để thích nghi được với khí hậu giá rét với bộ lông dày, lớp mỡ dày Một số loài động vật ngủ đông hay di cư tránh mùa đông lạnh Bài tập củng cố 1) Đới lạnh là khu vực giới hạn từ: a b c d Chí tuyến đến... tuyến đến vòng cực Vĩ tuyến 600 về phía 2 cực Vòng cực về cực Xích đạo đến 2 chí tuyến bắc nam 2) Tập tính nào không phải là cách thích nghi của động vật vào mùa đông ở đới lạnh: a Ngủ suốt mùa đông b Ra sức kiếm ăn vào mùa đông để chống đói lạnh c Sống tập trung thành bầy đàn đông đúc để sưởi ấm cho nhau d Di cư đến những vùng ấm áp . hợp với lược đồ trên bảng nêu vị trí của đới lạnh. Bài 21: môi trường đới lạnh Đới lạnh ở cực Bắc khác với đới lạnh ở cực Nam như thế nào? Lục địa Nam. nhiệt độ và lượng mưa ở đới lạnh? Bài 21: môi trường đới lạnh - Nguyên nhân: Nằm ở vĩ độ cao 1. Đặc điểm của môi trường - Đới lạnh nằm trong khoảng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21: Môi trường đới lạnh (theo chuẩn KT-KN), Bài 21: Môi trường đới lạnh (theo chuẩn KT-KN),

Hình ảnh liên quan

? Quan sát hình 21.1; 21.2 kết hợp với lược đồ trên bảng nêu  - Bài 21: Môi trường đới lạnh (theo chuẩn KT-KN)

uan.

sát hình 21.1; 21.2 kết hợp với lược đồ trên bảng nêu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Quan sát hình 21.3 nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa ở đới lạnh? - Bài 21: Môi trường đới lạnh (theo chuẩn KT-KN)

uan.

sát hình 21.3 nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa ở đới lạnh? Xem tại trang 7 của tài liệu.