0

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

24 711 1
  • Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 02:11

Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NHƯ ANH PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP TAM KỲ TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Tập thể học sinh lớp 5/3 Trường tiểu học Kim Đồng chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp. C C âu 1/ âu 1/ Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám nước ta là ngày: Ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám nước ta là ngày: C C âu 1/ âu 1/ Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám nước ta là ngày: Ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám nước ta là ngày: A. 18/8 A. 18/8 B. 19/8 B. 19/8 C. 23/8 C. 23/8 D. 25/8 D. 25/8 LỊCH SỬ: Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 KIÓM TRA BµI Cò: KIÓM TRA BµI Cò: LỊCH SỬ: Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 2. Em hãy tường thuật lại sự kiện nhân dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.Nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập. Căn nhà số 48 – phố Hàng Ngang Di tích Cách mạng Quảng trường Ba Đình Hà Nội 2/9/1945 LỊCH SỬ: Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ Nhiệm vụ bài học: 1.Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. 2. Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945. - Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập. - - Ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945. LỊCH SỬ: Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ Quang cảnh quảng trường Ba Đình Hà Nội ngày 2/9/1945. - Th¶o luËn nhãm 2, miªu t¶ cho b¹n nghe: Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2- 9-1945. I. Cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945: Hà Nội tưng bừng màu đỏ, một vùng trời bát ngát cờ và hoa. Đồng bào Hà Nội già, trẻ, trai, gái đều xuống đường. Những dòng người từ khắp ngả tập trung về Quảng trường Ba Đình. Nắng mùa thu làm đẹp quảng trường lịch sử. Đội danh dự đứng nghiêm trang xung quanh lễ đài mới dựng. LỊCH SỬ: Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945) 2. Diễn biến của buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: I. Cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945: Gợi ý: 1- Buổi lễ bắt đầu khi nào? 2- Hãy kể các sự việc chính diễn ra trong buổi lễ. 3- Buổi lễ kết thúc ra sao?. LỊCH SỬ: Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ 2. Diễn biến của buổi lễ Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945) . Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ. . Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. . Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. . Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. . Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân. I. Cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945: LỊCH SỬ: Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ 2. Diễn biến của buổi lễ Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. I. Cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945: . Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ. . Bác Hồ và các vị trong chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. . Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. . Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. . Các thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân. “ Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc….” .“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy .” LỊCH SỬ: Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ [...]... tháng 10 năm 2010 LỊCH SỬ: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (S/21) II Ý nghĩa lịch sử ngày 2/9/1945: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 LỊCH SỬ: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (S/21) GHI NHỚ: Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam... nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn Độc lập 7 8 Ngôi nhà số 48 – phố Hàng Ngang (Hà Nội) Điền từ cßn thiếu vào chỗ chấm: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền ……………………ấy Tự do độc lập 8 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 LỊCH SỬ: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN... nín Bỗng vang lên tiếng hát ân tình… 3 Ai là người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Chủ tịch Hồ Chí Minh 7 5 4 6 8 Em hãy hát một bài hát hoặc đọc một bài thơ mà em yêu thích về Bác Hồ kính yêu Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập tự do của nước ta gọi là gì? 5 7 6 8 Bản Tuyên ngôn Độc lập 6 Ngày 2 -9 hằng năm được chọn làm ngày ……………... Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền ……………………ấy Tự do độc lập 8 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 LỊCH SỬ: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (S/21) CHUẨN BỊ BÀI: Ôn tập hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) Tập thể học sinh lớp 5/3 kính chúc quý thầy cô giáo sức khỏe hạnh phúc Tập thể học sinh lớp 5/3 kính chúc . năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945) 2. Diễn biến của buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: I tháng 10 năm 2010 BÁC H Đ C TUYÊN NGÔN Đ C L P (S/21)Ồ Ọ Ộ Ậ 2. Diễn biến của buổi lễ Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Từ khóa liên quan