0

Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

4 1,413 3
  • Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 22:00

KIỂM TRA BÀI CŨ 3 1 5 2 4 Câu 1: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỉ XV –XVII? Đáp án 1: - Các xưởng thuê mướn nhân công – Nhiều thành thị trở thành trung tâm buôn bán – Các ngân hàng được thành lập. Câu 2: Xã hội Tây Âu thế kỉ XV – XVII xuất hiện những giai cấp mới nào? Đáp án 2: - Giai cấp Tư sản và Vô sản Câu 3: Trong xã hội Tây Âu thế kỉ XV –XVII tồn tại mâu thuẫn chủ yếu nào? Đáp án 3: Giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân. Câu 4: Địa chủ, quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản ở Anh thế kỉ XVII gọi là tầng lớp gì? Đáp án 4: - Tầng lớp quý tộc mới Câu 5: Cuộc cách mạng tư sản ở Anh trải qua mấy giai đoạn? Liệt kê từng giai đoạn? Đáp án 5: - Hai giai đoạn : + Giai đoạn 1: (1642-1648) + Giai đoạn 2: ( 1649-1688) 1 2 3 4 5 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( tiếp theo) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được thành trong khoảng thời gian nào? - Từ đầu thế kỉ XVII- XVIII 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ thành lập. Nền kinh tế của 13 thuộc địa này phát triển ra sao? Vì sao nhân dân thuộc địa ở Bắc Mĩ lại đấu tranh chống thực dân Anh - Kinh tế 13 thuộc địa phát triển theo tư bản chủ nghĩa - Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển các thuộc địa ở Bắc Mĩ. => Mâu thuẫn giữa 13 bang thuộc địa với chính quốc rất gay gắt. Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( tiếp theo) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 2. Diễn biến cuộc chiến tranh - Diễn biến (SGK) 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của c ác thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Kết quả và Ý nghĩa lớn nhất của Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? Thời gian Sự kiện 8- 1642 30-01-1649 12/1688 4-1775 4-7-1776 1783 * CỦNG CỐ: Em hãy hồn thành bảng niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. CM tư sản Anh bùng nổ Sác- Lơ I bò xử tử Nội chiến 13 bang Bắc Mó bùng nổ CM tư sản Anh kết thúc CM tư sản Anh bùng nổ Sác- Lơ I bò xử tử CM tư sản Anh kết thúc Nội chiến 13 bang Bắc Mó bùng nổ Tuyên ngôn độc lập Mó ra đời Hợp chúng quốc Hoa Kì thành lập Làm 0 chấ m kq . quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của c ác thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Kết quả và Ý nghĩa lớn nhất của Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì? Thời. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( tiếp theo) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 2. Diễn biến cuộc chiến tranh -. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN ( tiếp theo) III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 13 thuộc địa của Anh ở Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ,

Từ khóa liên quan